Permalink
Browse files

Updated Polish translations (couple of locality names and some wordin…

…g cleanups)

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7731 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 89624bf commit af46df583f108ec6d216af53a10cd64ff104d0ed Jarek Zgoda committed Jun 24, 2008
Showing with 117 additions and 109 deletions.
  1. +117 −109 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
226 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,9 +5,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-14 18:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-24 07:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Lewandowski <django@icomputing.pl>\n"
+"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,191 +16,199 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Arabic"
msgstr "Arabski"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Bengali"
msgstr "Bengalski"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:46
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bułgarski"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Catalan"
msgstr "Kataloński"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:48
msgid "Czech"
msgstr "Czeski"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Welsh"
msgstr "Walijski"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Danish"
msgstr "Duński"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:51
msgid "German"
msgstr "Niemiecki"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Greek"
msgstr "Grecki"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "English"
msgstr "Angielski"
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "Spanish"
msgstr "Hiszpański"
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:55
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estoński"
+
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Hiszpański argentyński"
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Basque"
msgstr "Baskijski"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Persian"
msgstr "Perski"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Finnish"
msgstr "Fiński"
-#: conf/global_settings.py:54
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "French"
msgstr "Francuski"
-#: conf/global_settings.py:55
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Irish"
msgstr "Irlandzki"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Galician"
msgstr "Galicyjski"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:63
msgid "Hungarian"
msgstr "Węgierski"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajski"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:65
msgid "Croatian"
msgstr "Chorwacki"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandzki"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Italian"
msgstr "Włoski"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Japanese"
msgstr "Japoński"
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Georgian"
msgstr "Gruziński"
-#: conf/global_settings.py:64
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Korean"
msgstr "Koreański"
-#: conf/global_settings.py:65
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Khmer"
msgstr "Khmerski"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Latvian"
msgstr "Łotewski"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:74
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litewski"
+
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedoński"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Dutch"
msgstr "Holenderski"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Norwegian"
msgstr "Norweski"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Polish"
msgstr "Polski"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Portugese"
msgstr "Portugalski"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "Brazylijski portugalski"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Romanian"
msgstr "Rumuński"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Russian"
msgstr "Rosyjski"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Slovak"
msgstr "Słowacki"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Slovenian"
msgstr "Słoweński"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Serbian"
msgstr "Serbski"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Swedish"
msgstr "Szwedzki"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilski"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Turkish"
msgstr "Turecki"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:90
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukraiński"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Uproszczony chiński"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Chiński tradycyjny"
@@ -417,7 +425,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Tak, usuń"
+msgstr "Tak, na pewno"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
@@ -824,15 +832,15 @@ msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:90
-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:92
+#: contrib/admin/views/decorators.py:89
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
+#: contrib/admin/views/decorators.py:93
+msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
+msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
+
#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
msgid "tag:"
@@ -1063,7 +1071,7 @@ msgstr "Zaznacz %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
-#: contrib/admin/views/main.py:784
+#: contrib/admin/views/main.py:765
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
@@ -1128,127 +1136,127 @@ msgstr "uprawnienia"
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:148
msgid "groups"
msgstr "grupy"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid "username"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
msgstr ""
"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
"podkreślenia)."
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "first name"
msgstr "Imię"
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "last name"
msgstr "Nazwisko"
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "e-mail address"
msgstr "adres e-mail"
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "password"
msgstr "hasło"
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
"hasła</a>."
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "staff status"
msgstr "w zespole"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "active"
msgstr "aktywny"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz tozamiast usuwać "
"konta."
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "superuser status"
msgstr "Główny Administrator"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
"przypisywania ich."
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:146
msgid "last login"
msgstr "ostatnio zalogowany"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:147
msgid "date joined"
msgstr "data przyłączenia"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:149
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
"uprawnienia grup, do których należy."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:150
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:154
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:155
msgid "users"
msgstr "użytkownicy"
-#: contrib/auth/models.py:154
+#: contrib/auth/models.py:161
msgid "Personal info"
msgstr "Dane osobowe"
-#: contrib/auth/models.py:155
+#: contrib/auth/models.py:162
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
-#: contrib/auth/models.py:156
+#: contrib/auth/models.py:163
msgid "Important dates"
msgstr "Ważne daty"
-#: contrib/auth/models.py:157
+#: contrib/auth/models.py:164
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
-#: contrib/auth/models.py:316
+#: contrib/auth/models.py:323
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
-#: contrib/auth/views.py:47
+#: contrib/auth/views.py:48
msgid "Logged out"
msgstr "Wylogowany"
@@ -3516,23 +3524,23 @@ msgstr "przekieruj"
msgid "redirects"
msgstr "przekierowania"
-#: contrib/sessions/models.py:41
+#: contrib/sessions/models.py:45
msgid "session key"
msgstr "klucz sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:42
+#: contrib/sessions/models.py:47
msgid "session data"
msgstr "data sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:43
+#: contrib/sessions/models.py:48
msgid "expire date"
msgstr "data wygaśnięcia sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:48
+#: contrib/sessions/models.py:53
msgid "session"
msgstr "sesja"
-#: contrib/sessions/models.py:49
+#: contrib/sessions/models.py:54
msgid "sessions"
msgstr "sesje"
@@ -3617,15 +3625,15 @@ msgstr "Rok nie może być wcześniejszy niż 1900."
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:548
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:625
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM."
@@ -3888,60 +3896,60 @@ msgstr ""
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:52
+#: db/models/fields/__init__.py:51
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:327
-#: db/models/fields/__init__.py:759 db/models/fields/__init__.py:770
+#: db/models/fields/__init__.py:176 db/models/fields/__init__.py:348
+#: db/models/fields/__init__.py:780 db/models/fields/__init__.py:791
#: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "To pole jest wymagane."
-#: db/models/fields/__init__.py:427
+#: db/models/fields/__init__.py:448
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:466
+#: db/models/fields/__init__.py:487
msgid "This value must be either True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być wartością logiczną (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:490
+#: db/models/fields/__init__.py:511
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:668
+#: db/models/fields/__init__.py:689
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:779
+#: db/models/fields/__init__.py:800
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
-#: db/models/fields/__init__.py:960
+#: db/models/fields/__init__.py:981
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/related.py:93
+#: db/models/fields/related.py:94
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
-#: db/models/fields/related.py:701
+#: db/models/fields/related.py:746
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddziel identyfikatory przecinkami."
-#: db/models/fields/related.py:703
+#: db/models/fields/related.py:748
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:750
+#: db/models/fields/related.py:795
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4003,11 +4011,11 @@ msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
+#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:750
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
+#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:751
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
@@ -4031,25 +4039,25 @@ msgstr "Wpisz poprawny URL."
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
+#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:305
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:599
+#: newforms/fields.py:598
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
+#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:372
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: newforms/fields.py:780
+#: newforms/fields.py:779
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: newforms/models.py:372
+#: newforms/models.py:373
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."

0 comments on commit af46df5

Please sign in to comment.