Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Updated Polish translations (couple of locality names and some wordin…

…g cleanups)

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7731 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit af46df583f108ec6d216af53a10cd64ff104d0ed 1 parent 89624bf
Jarek Zgoda authored
Showing with 117 additions and 109 deletions.
  1. +117 −109 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
226 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,9 +5,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-14 18:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-24 07:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Lewandowski <django@icomputing.pl>\n"
+"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,191 +16,199 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Arabic"
msgstr "Arabski"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Bengali"
msgstr "Bengalski"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:46
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bułgarski"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Catalan"
msgstr "Kataloński"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:48
msgid "Czech"
msgstr "Czeski"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Welsh"
msgstr "Walijski"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Danish"
msgstr "Duński"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:51
msgid "German"
msgstr "Niemiecki"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Greek"
msgstr "Grecki"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "English"
msgstr "Angielski"
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "Spanish"
msgstr "Hiszpański"
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:55
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estoński"
+
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Hiszpański argentyński"
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Basque"
msgstr "Baskijski"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Persian"
msgstr "Perski"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Finnish"
msgstr "Fiński"
-#: conf/global_settings.py:54
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "French"
msgstr "Francuski"
-#: conf/global_settings.py:55
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Irish"
msgstr "Irlandzki"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Galician"
msgstr "Galicyjski"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:63
msgid "Hungarian"
msgstr "Węgierski"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajski"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:65
msgid "Croatian"
msgstr "Chorwacki"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandzki"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Italian"
msgstr "Włoski"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Japanese"
msgstr "Japoński"
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Georgian"
msgstr "Gruziński"
-#: conf/global_settings.py:64
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Korean"
msgstr "Koreański"
-#: conf/global_settings.py:65
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Khmer"
msgstr "Khmerski"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Latvian"
msgstr "Łotewski"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:74
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litewski"
+
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedoński"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Dutch"
msgstr "Holenderski"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Norwegian"
msgstr "Norweski"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Polish"
msgstr "Polski"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Portugese"
msgstr "Portugalski"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "Brazylijski portugalski"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Romanian"
msgstr "Rumuński"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Russian"
msgstr "Rosyjski"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Slovak"
msgstr "Słowacki"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Slovenian"
msgstr "Słoweński"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Serbian"
msgstr "Serbski"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Swedish"
msgstr "Szwedzki"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilski"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Turkish"
msgstr "Turecki"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:90
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukraiński"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Uproszczony chiński"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Chiński tradycyjny"
@@ -417,7 +425,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Tak, usuń"
+msgstr "Tak, na pewno"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
@@ -824,15 +832,15 @@ msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:90
-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:92
+#: contrib/admin/views/decorators.py:89
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
+#: contrib/admin/views/decorators.py:93
+msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
+msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
+
#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
msgid "tag:"
@@ -1063,7 +1071,7 @@ msgstr "Zaznacz %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
-#: contrib/admin/views/main.py:784
+#: contrib/admin/views/main.py:765
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
@@ -1128,15 +1136,15 @@ msgstr "uprawnienia"
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:148
msgid "groups"
msgstr "grupy"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid "username"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1144,23 +1152,23 @@ msgstr ""
"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
"podkreślenia)."
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "first name"
msgstr "Imię"
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "last name"
msgstr "Nazwisko"
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "e-mail address"
msgstr "adres e-mail"
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "password"
msgstr "hasło"
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
@@ -1168,19 +1176,19 @@ msgstr ""
"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
"hasła</a>."
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "staff status"
msgstr "w zespole"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "active"
msgstr "aktywny"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
@@ -1188,11 +1196,11 @@ msgstr ""
"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz tozamiast usuwać "
"konta."
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "superuser status"
msgstr "Główny Administrator"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
@@ -1200,15 +1208,15 @@ msgstr ""
"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
"przypisywania ich."
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:146
msgid "last login"
msgstr "ostatnio zalogowany"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:147
msgid "date joined"
msgstr "data przyłączenia"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:149
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
@@ -1216,39 +1224,39 @@ msgstr ""
"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
"uprawnienia grup, do których należy."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:150
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:154
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:155
msgid "users"
msgstr "użytkownicy"
-#: contrib/auth/models.py:154
+#: contrib/auth/models.py:161
msgid "Personal info"
msgstr "Dane osobowe"
-#: contrib/auth/models.py:155
+#: contrib/auth/models.py:162
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
-#: contrib/auth/models.py:156
+#: contrib/auth/models.py:163
msgid "Important dates"
msgstr "Ważne daty"
-#: contrib/auth/models.py:157
+#: contrib/auth/models.py:164
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
-#: contrib/auth/models.py:316
+#: contrib/auth/models.py:323
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
-#: contrib/auth/views.py:47
+#: contrib/auth/views.py:48
msgid "Logged out"
msgstr "Wylogowany"
@@ -3516,23 +3524,23 @@ msgstr "przekieruj"
msgid "redirects"
msgstr "przekierowania"
-#: contrib/sessions/models.py:41
+#: contrib/sessions/models.py:45
msgid "session key"
msgstr "klucz sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:42
+#: contrib/sessions/models.py:47
msgid "session data"
msgstr "data sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:43
+#: contrib/sessions/models.py:48
msgid "expire date"
msgstr "data wygaśnięcia sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:48
+#: contrib/sessions/models.py:53
msgid "session"
msgstr "sesja"
-#: contrib/sessions/models.py:49
+#: contrib/sessions/models.py:54
msgid "sessions"
msgstr "sesje"
@@ -3617,7 +3625,7 @@ msgstr "Rok nie może być wcześniejszy niż 1900."
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:548
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
@@ -3625,7 +3633,7 @@ msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:625
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM."
@@ -3888,60 +3896,60 @@ msgstr ""
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:52
+#: db/models/fields/__init__.py:51
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:327
-#: db/models/fields/__init__.py:759 db/models/fields/__init__.py:770
+#: db/models/fields/__init__.py:176 db/models/fields/__init__.py:348
+#: db/models/fields/__init__.py:780 db/models/fields/__init__.py:791
#: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "To pole jest wymagane."
-#: db/models/fields/__init__.py:427
+#: db/models/fields/__init__.py:448
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:466
+#: db/models/fields/__init__.py:487
msgid "This value must be either True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być wartością logiczną (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:490
+#: db/models/fields/__init__.py:511
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:668
+#: db/models/fields/__init__.py:689
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:779
+#: db/models/fields/__init__.py:800
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
-#: db/models/fields/__init__.py:960
+#: db/models/fields/__init__.py:981
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/related.py:93
+#: db/models/fields/related.py:94
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
-#: db/models/fields/related.py:701
+#: db/models/fields/related.py:746
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddziel identyfikatory przecinkami."
-#: db/models/fields/related.py:703
+#: db/models/fields/related.py:748
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:750
+#: db/models/fields/related.py:795
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4003,11 +4011,11 @@ msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
+#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:750
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
+#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:751
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
@@ -4031,25 +4039,25 @@ msgstr "Wpisz poprawny URL."
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
+#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:305
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:599
+#: newforms/fields.py:598
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
+#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:372
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: newforms/fields.py:780
+#: newforms/fields.py:779
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: newforms/models.py:372
+#: newforms/models.py:373
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.