Permalink
Browse files

[1.0.X] Updated Calatan translation.

Left one fuzzy string on purpose.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.0.X@10694 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 67f9ad2 commit b03e58b936a9541a1fb63e92ac207b51e9551e66 @telenieko telenieko committed May 7, 2009
Showing with 198 additions and 143 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +198 −143 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
341 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-13 10:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-13 10:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-07 19:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-07 19:46+0200\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -227,40 +227,40 @@ msgstr ""
"<h3>Per %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
+#: contrib/admin/filterspecs.py:75 contrib/admin/filterspecs.py:92
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Tots"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:112
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Any date"
msgstr "Qualsevol data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:114
msgid "Today"
msgstr "Avui"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:116
+#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "Past 7 days"
msgstr "Últims 7 dies"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:118
+#: contrib/admin/filterspecs.py:119
msgid "This month"
msgstr "Aquest mes"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:120
+#: contrib/admin/filterspecs.py:121
msgid "This year"
msgstr "Aquest any"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
msgid "Yes"
msgstr "Si"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
@@ -296,92 +296,92 @@ msgstr "entrades del registre"
msgid "None"
msgstr "cap"
-#: contrib/admin/options.py:338
+#: contrib/admin/options.py:340
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
-#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:294
+#: contrib/admin/options.py:340 contrib/admin/options.py:350
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:372
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:343
+#: contrib/admin/options.py:345
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
-#: contrib/admin/options.py:347
+#: contrib/admin/options.py:349
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:352
+#: contrib/admin/options.py:354
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:356
+#: contrib/admin/options.py:358
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:61
+#: contrib/admin/options.py:419 contrib/auth/admin.py:61
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
+#: contrib/admin/options.py:423 contrib/admin/options.py:456
#: contrib/auth/admin.py:69
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
-#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
+#: contrib/admin/options.py:433 contrib/admin/options.py:466
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
-#: contrib/admin/options.py:452
+#: contrib/admin/options.py:454
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
-#: contrib/admin/options.py:460
+#: contrib/admin/options.py:462
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:528
+#: contrib/admin/options.py:541
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:559 contrib/admin/options.py:673
+#: contrib/admin/options.py:572 contrib/admin/options.py:696
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "No existèix cap objecte %(name)s amb la clau primària %(key)r."
-#: contrib/admin/options.py:606
+#: contrib/admin/options.py:629
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:638
+#: contrib/admin/options.py:661
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:688
+#: contrib/admin/options.py:711
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:695
+#: contrib/admin/options.py:718
msgid "Are you sure?"
msgstr "Esteu segurs?"
-#: contrib/admin/options.py:724
+#: contrib/admin/options.py:747
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
@@ -395,11 +395,11 @@ msgstr ""
"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
-#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
-#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
@@ -408,29 +408,29 @@ msgstr ""
"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
"cas."
-#: contrib/admin/sites.py:312
+#: contrib/admin/sites.py:313
msgid "Site administration"
msgstr "Lloc administratiu"
-#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sessió"
-#: contrib/admin/sites.py:372
+#: contrib/admin/sites.py:373
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
@@ -536,8 +536,8 @@ msgid "Documentation"
msgstr "Documentació"
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
@@ -574,7 +574,7 @@ msgid "View on site"
msgstr "Veure al lloc"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
@@ -590,7 +590,7 @@ msgid "Filter"
msgstr "Filtre"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:263
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"
@@ -648,6 +648,10 @@ msgstr "Les meves accions"
msgid "None available"
msgstr "Cap disponible"
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Contingut desconegut"
+
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
msgid ""
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
@@ -742,23 +746,23 @@ msgid "Username"
msgstr "Usuari"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
-#: contrib/auth/forms.py:185
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/auth/forms.py:186
msgid "Password (again)"
msgstr "Contrasenya (de nou)"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Introduïu la mateixa contrasenya de dalt, per fer-ne la verificació."
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
msgstr "Introduïu una contrasenya per l'usuari <strong>%(username)s</strong>"
@@ -1044,7 +1048,7 @@ msgstr "Ruta del fitxer"
msgid "Floating point number"
msgstr "Número amb punt de coma flotant"
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:60
msgid "IP address"
msgstr "Adreça IP"
@@ -1187,7 +1191,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Canviar contrasenya: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:137
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1207,8 +1211,8 @@ msgstr "Confirmació de contrasenya"
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Ja existeix un usuari amb aquest nom."
-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
-#: contrib/auth/forms.py:196
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:155
+#: contrib/auth/forms.py:197
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Els dos camps de contrasenya no coincideixen."
@@ -1236,24 +1240,24 @@ msgstr ""
"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs "
"de que s'ha registrat?"
-#: contrib/auth/forms.py:134
+#: contrib/auth/forms.py:135
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Restablir contrasenya en %s"
-#: contrib/auth/forms.py:142
+#: contrib/auth/forms.py:143
msgid "New password"
msgstr "Contrasenya nova"
-#: contrib/auth/forms.py:143
+#: contrib/auth/forms.py:144
msgid "New password confirmation"
msgstr "Contrasenya nova confirmada"
-#: contrib/auth/forms.py:168
+#: contrib/auth/forms.py:169
msgid "Old password"
msgstr "Contrasenya antiga"
-#: contrib/auth/forms.py:176
+#: contrib/auth/forms.py:177
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr ""
"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
@@ -1278,99 +1282,100 @@ msgstr "permisos"
msgid "group"
msgstr "grup"
-#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:147
msgid "groups"
msgstr "grups"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:137
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid "first name"
msgstr "nom propi"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "last name"
msgstr "cognoms"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "e-mail address"
msgstr "adreça de correu electrònic"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "password"
msgstr "contrasenya"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
"de canvi de contrasenya</a>."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "staff status"
msgstr "membre del personal"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Indica si l'usuari pot entrar en el lloc administratiu."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "active"
msgstr "actiu"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "superuser status"
msgstr "estat de superusuari"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Designa que aquest usuari té tots els permissos sense assignar-los "
"explícitament."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "last login"
msgstr "últim inici de sessió"
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:146
msgid "date joined"
msgstr "data de creació"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:148
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
"permissos dels grups dels que sigui membre."
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:149
msgid "user permissions"
msgstr "permissos de l'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:152
+#: contrib/auth/models.py:153 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:168
msgid "user"
msgstr "usuari"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:154
msgid "users"
msgstr "usuaris"
-#: contrib/auth/models.py:308
+#: contrib/auth/models.py:309
msgid "message"
msgstr "missatge"
@@ -1390,6 +1395,16 @@ msgstr "contingut"
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
+#: contrib/comments/feeds.py:13
+#, python-format
+msgid "%(site_name)s comments"
+msgstr "comentaris de %(site_name)s"
+
+#: contrib/comments/feeds.py:23
+#, python-format
+msgid "Latest comments on %(site_name)s"
+msgstr "Últims comentaris a %(site_name)s"
+
#: contrib/comments/forms.py:17
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
@@ -1419,70 +1434,79 @@ msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
msgstr[1] ""
"Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
-#: contrib/comments/models.py:23
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:71
+msgid "content type"
+msgstr "tipus de contingut"
+
+#: contrib/comments/models.py:24
msgid "object ID"
msgstr "ID de l'objecte"
-#: contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:52
msgid "user's name"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/comments/models.py:51
+#: contrib/comments/models.py:53
msgid "user's email address"
msgstr "adreça de correu electrònic del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:52
+#: contrib/comments/models.py:54
msgid "user's URL"
msgstr "URL del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:54
+#: contrib/comments/models.py:56 contrib/comments/models.py:76
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "comment"
msgstr "comentari"
-#: contrib/comments/models.py:57
+#: contrib/comments/models.py:59
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/hora d'enviament"
-#: contrib/comments/models.py:59
+#: contrib/comments/models.py:61
msgid "is public"
msgstr "és públic"
-#: contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/comments/models.py:62
msgid ""
"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
msgstr ""
"Desmarqui aquesta casella per fer desaparèixar aquest comentari del lloc web "
"de forma efectiva."
-#: contrib/comments/models.py:62
+#: contrib/comments/models.py:64
msgid "is removed"
msgstr "està eliminat"
-#: contrib/comments/models.py:63
+#: contrib/comments/models.py:65
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
"mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
-#: contrib/comments/models.py:115
+#: contrib/comments/models.py:77
+msgid "comments"
+msgstr "comentaris"
+
+#: contrib/comments/models.py:119
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això el seu "
"nom no es modificable."
-#: contrib/comments/models.py:124
+#: contrib/comments/models.py:128
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això la "
"seva adreça de correu electrònic no es pot modificar."
-#: contrib/comments/models.py:149
+#: contrib/comments/models.py:153
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -1497,9 +1521,26 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
+# Context problem... waitting for comments from django-i18n
+#: contrib/comments/models.py:170
+msgid "flag"
+msgstr "marcar"
+
+#: contrib/comments/models.py:171
+msgid "date"
+msgstr "data"
+
+#: contrib/comments/models.py:181
+msgid "comment flag"
+msgstr "marca de comentari"
+
+#: contrib/comments/models.py:182
+msgid "comment flags"
+msgstr "marques de comentaris"
+
#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
msgid "Approve a comment"
-msgstr "aprovar un comentari"
+msgstr "Aprovar un comentari"
#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
msgid "Really make this comment public?"
@@ -1556,13 +1597,13 @@ msgstr "Marcar"
msgid "Thanks for flagging"
msgstr "Gràcies per marcar"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
msgid "Post"
msgstr "Publicar"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:18
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:33
msgid "Preview"
msgstr "Vista prèvia"
@@ -1608,32 +1649,28 @@ msgid "Thank you for your comment"
msgstr "Gràcies pel seu comentari"
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:13
msgid "Preview your comment"
msgstr "Previsualitzar el seu comentari"
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:11
msgid "Please correct the error below"
msgid_plural "Please correct the errors below"
msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
msgid "Post your comment"
msgstr "Enviar el seu comentari"
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
msgid "or make changes"
msgstr "o faci canvis."
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "nom de la classe del model en python"
-#: contrib/contenttypes/models.py:71
-msgid "content type"
-msgstr "tipus de contingut"
-
#: contrib/contenttypes/models.py:72
msgid "content types"
msgstr "tipus de continguts"
@@ -2868,16 +2905,16 @@ msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
msgstr "Validació invàlida del número tributari (NIP)."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:111
-msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:109
+msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 9 or 14 digits."
msgstr ""
-"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
+"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 9 o 14 dígits."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:110
msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
-msgstr "Validació invàlida del número nacional de registre de negocis."
+msgstr "Validació invàlida del número nacional de registre de negocis (REGON)."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:155
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:148
msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
msgstr "Introduïu un codi postal en el format XX-XXX."
@@ -3719,60 +3756,60 @@ msgstr "nom per mostrar"
msgid "sites"
msgstr "llocs"
-#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:692
+#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:701
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
#: db/models/fields/__init__.py:379
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:412
+#: db/models/fields/__init__.py:418
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
-#: db/models/fields/__init__.py:428
+#: db/models/fields/__init__.py:434
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
-#: db/models/fields/__init__.py:459
+#: db/models/fields/__init__.py:465
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:468
+#: db/models/fields/__init__.py:474
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data invàlida: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
+#: db/models/fields/__init__.py:538 db/models/fields/__init__.py:556
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:592
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:668
+#: db/models/fields/__init__.py:677
msgid "This value must be a float."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número amb punt de coma flotant."
-#: db/models/fields/__init__.py:728
+#: db/models/fields/__init__.py:737
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:826 db/models/fields/__init__.py:840
+#: db/models/fields/__init__.py:840 db/models/fields/__init__.py:854
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:762
+#: db/models/fields/related.py:787
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:840
+#: db/models/fields/related.py:865
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3839,11 +3876,11 @@ msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
-#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:849
+#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:862
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Introduïu una data vàlida."
-#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:850
+#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Introduïu una hora vàlida."
@@ -3864,89 +3901,107 @@ msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "El fitxer enviat està buit."
-#: forms/fields.py:477
+#: forms/fields.py:449
+#, python-format
+msgid ""
+"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos de que aquest nom de fitxer té com a màxim %(max)d caracters"
+"(ara en té %(length)d)."
+
+#: forms/fields.py:482
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
"estava corrupte."
-#: forms/fields.py:538
+#: forms/fields.py:543
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Introduïu una URL vàlida."
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:544
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
-#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
+#: forms/fields.py:624 forms/fields.py:702
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:721
+#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:837
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
-#: forms/fields.py:878
+#: forms/fields.py:891
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
-#: forms/fields.py:888
+#: forms/fields.py:901
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Introduïu un 'slug' vàlid, consistent en lletres, números, guions o guions "
"baixos."
-#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
+#: forms/formsets.py:259 forms/formsets.py:261
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:287 forms/models.py:296
+#: forms/models.py:351
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr "El camp %(field_name)s ha de ser únic per a %(date_field)s %(lookup)s."
+
+#: forms/models.py:365 forms/models.py:373
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:594
+#: forms/models.py:710
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr ""
"La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
"del pare"
-#: forms/models.py:651
+#: forms/models.py:767
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:722
+#: forms/models.py:838
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
-#: template/defaultfilters.py:743
+#: forms/models.py:840
+#, python-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
+msgstr "\"%s\" no és un valor vàlid per a una clau primària."
+
+#: template/defaultfilters.py:759
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "si,no,potser"
-#: template/defaultfilters.py:774
+#: template/defaultfilters.py:790
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d bytes"
-#: template/defaultfilters.py:776
+#: template/defaultfilters.py:792
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:778
+#: template/defaultfilters.py:794
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:779
+#: template/defaultfilters.py:795
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4195,16 +4250,16 @@ msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuts"
-#: utils/timesince.py:43
+#: utils/timesince.py:45
msgid "minutes"
msgstr "minuts"
-#: utils/timesince.py:48
+#: utils/timesince.py:50
#, python-format
msgid "%(number)d %(type)s"
msgstr "%(number)d %(type)s"
-#: utils/timesince.py:54
+#: utils/timesince.py:56
#, python-format
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"

0 comments on commit b03e58b

Please sign in to comment.