Permalink
Browse files

Polish translation updated

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10082 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 4a67fee commit c0b6e23eb31b5129db526ff46ba1d459765691b6 Jarek Zgoda committed Mar 18, 2009
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-02 09:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-18 10:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -292,95 +292,103 @@ msgstr "log"
msgid "log entries"
msgstr "logi"
-#: contrib/admin/options.py:129 contrib/admin/options.py:143
+#: contrib/admin/options.py:130 contrib/admin/options.py:144
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:375
+#: contrib/admin/options.py:400
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:375 contrib/admin/options.py:385
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:294
+#: contrib/admin/options.py:400 contrib/admin/options.py:410
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:380
+#: contrib/admin/options.py:405
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:384
+#: contrib/admin/options.py:409
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:389
+#: contrib/admin/options.py:414
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:393
+#: contrib/admin/options.py:418
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:454 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:479 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:458 contrib/admin/options.py:491
+#: contrib/admin/options.py:483 contrib/admin/options.py:516
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:468 contrib/admin/options.py:501
+#: contrib/admin/options.py:493 contrib/admin/options.py:526
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:489
+#: contrib/admin/options.py:514
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:497
+#: contrib/admin/options.py:522
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:565
+#: contrib/admin/options.py:601
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:596 contrib/admin/options.py:710
+#: contrib/admin/options.py:632 contrib/admin/options.py:802
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:643
+#: contrib/admin/options.py:689
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:675
+#: contrib/admin/options.py:721
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:725
+#: contrib/admin/options.py:749
+#, python-format
+msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
+msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
+msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
+msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
+msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
+
+#: contrib/admin/options.py:817
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:732
+#: contrib/admin/options.py:824
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/options.py:761
+#: contrib/admin/options.py:853
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -394,39 +402,39 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:243 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
+#: contrib/admin/sites.py:266 contrib/admin/sites.py:272
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:269 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:328
+#: contrib/admin/sites.py:329
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:341 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:342 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:388
+#: contrib/admin/sites.py:389
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
@@ -478,7 +486,7 @@ msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
@@ -571,24 +579,25 @@ msgid "View on site"
msgstr "Pokaż na stronie"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:49
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd."
msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy."
msgstr[2] "Proszę popraw poniższe błędy."
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:16
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:41
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
msgstr "Dodaj %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:60
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:251
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
@@ -916,16 +925,16 @@ msgstr "Adres e-mail:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Zresetuj moje hasło"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:285
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:299
msgid "All dates"
msgstr "Wszystkie daty"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "Zaznacz %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
@@ -3815,7 +3824,7 @@ msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:834 db/models/fields/__init__.py:848
+#: db/models/fields/__init__.py:839 db/models/fields/__init__.py:853
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
@@ -3942,7 +3951,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:721
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:729
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -3955,24 +3964,24 @@ msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
-#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
+#: forms/formsets.py:247 forms/formsets.py:249
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:287 forms/models.py:296
+#: forms/models.py:289 forms/models.py:298
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:594
+#: forms/models.py:602
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:651
+#: forms/models.py:659
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:722
+#: forms/models.py:730
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."

0 comments on commit c0b6e23

Please sign in to comment.