Permalink
Browse files

Updated Swedish translation.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7553 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b0c5a43 commit c853296ce0427a59cf8131e229c234b2b83de2f8 Ludvig Ericson committed May 26, 2008
Showing with 153 additions and 140 deletions.
  1. +153 −140 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
View
293 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-16 16:53+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-02 00:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-26 10:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-26 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,191 +17,191 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Arabic"
msgstr "Arabiska"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Bengali"
msgstr "Bengaliska"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgariska"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:46
msgid "Catalan"
msgstr "Katalanska"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Czech"
msgstr "Tjeckiska"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:48
msgid "Welsh"
msgstr "Walesiska"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Danish"
msgstr "Danska"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "German"
msgstr "Tyska"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:51
msgid "Greek"
msgstr "Grekiska"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "English"
msgstr "Engelska"
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "Spanish"
msgstr "Spanska"
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Argentisk Spanska"
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:55
msgid "Basque"
msgstr "Baskiska"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Persian"
msgstr "Persiska"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Finnish"
msgstr "Finska"
-#: conf/global_settings.py:54
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "French"
msgstr "Franska"
-#: conf/global_settings.py:55
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Irish"
msgstr "Irländska"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "Galician"
msgstr "Galisiska"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:63
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatiska"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Icelandic"
msgstr "Isländska"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:65
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Japanese"
msgstr "Japanska"
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Georgian"
msgstr "Georgiska"
-#: conf/global_settings.py:64
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Korean"
msgstr "Koreanska"
-#: conf/global_settings.py:65
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Khmer"
msgstr "Khmer"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Latvian"
msgstr "Lettiska"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Norwegian"
msgstr "Norska"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Polish"
msgstr "Polska"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Portugese"
msgstr "Portugisiska"
-#: conf/global_settings.py:73
-msgid "Brazilian"
-msgstr "Brasilianska"
+#: conf/global_settings.py:77
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Brasiliensk portugisiska"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovenska"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Serbian"
msgstr "Serbiska"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilska"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainska"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Förenklad Kinesiska"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Traditionell Kinesiska"
@@ -504,8 +504,8 @@ msgid ""
"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
"admin site."
msgstr ""
-"Detta objekt har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till "
-"via denna administrationssida."
+"Detta objekt har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till via "
+"denna administrationssida."
#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
msgid "Show all"
@@ -729,8 +729,7 @@ msgstr "Ditt nya lösenord är: %(new_password)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr ""
-"Du är välkommen att ändra detta lösenord genom att gå till denna sida:"
+msgstr "Du är välkommen att ändra detta lösenord genom att gå till denna sida:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
@@ -828,15 +827,15 @@ msgstr ""
"Det verkar som att din webläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. "
"Aktivera cookies, ladda om denna sida och försök igen."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:90
-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Användarnamn får inte innehålla '@'-tecknet."
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:92
+#: contrib/admin/views/decorators.py:89
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
+#: contrib/admin/views/decorators.py:93
+msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
+msgstr "Användarnamn får inte innehålla '@'-tecknet."
+
#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
msgid "tag:"
@@ -960,7 +959,7 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1067,7 +1066,7 @@ msgstr "Välj %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Välj %s att ändra"
-#: contrib/admin/views/main.py:784
+#: contrib/admin/views/main.py:765
msgid "Database error"
msgstr "Databasfel"
@@ -1186,11 +1185,11 @@ msgstr "aktiv"
#: contrib/auth/models.py:137
msgid ""
-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
+"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
-"Anger om användaren kan logga in till Django-adminsidan. Avmarkera denna "
-"istället för att ta bort konton."
+"Anger om användaren skall betraktas som aktiv. Avmarkera detta istället "
+"för att ta bort konton."
#: contrib/auth/models.py:138
msgid "superuser status"
@@ -1322,8 +1321,8 @@ msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Bocka för denna ruta om kommentaren är olämplig. Ett \"Denna "
-"kommentar har tagits bort\"-meddelande kommer visas istället."
+"Bocka för denna ruta om kommentaren är olämplig. Ett \"Denna kommentar har "
+"tagits bort\"-meddelande kommer visas istället."
#: contrib/comments/models.py:96
msgid "comments"
@@ -1488,13 +1487,13 @@ msgid_plural ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Denna kommentar postades av en användare som har postat färre än %(count)"
-"s kommentar:\n"
+"Denna kommentar postades av en användare som har postat färre än %(count)s "
+"kommentar:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Denna kommentar postades av en användare som har postat färre än %(count)"
-"s kommentarer:\n"
+"Denna kommentar postades av en användare som har postat färre än %(count)s "
+"kommentarer:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -1551,80 +1550,92 @@ msgstr "Ogiltigt kommentar-ID"
msgid "No voting for yourself"
msgstr "Du får inte rösta på dig själv"
-#: contrib/contenttypes/models.py:37
+#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "python klassnamn för modell"
-#: contrib/contenttypes/models.py:40
+#: contrib/contenttypes/models.py:71
msgid "content type"
msgstr "innehålls typ"
-#: contrib/contenttypes/models.py:41
+#: contrib/contenttypes/models.py:72
msgid "content types"
msgstr "innehålls typer"
-#: contrib/flatpages/models.py:8
+#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
"Exempel: '/om/kontakt/'. Se till att ha inledande och avslutande snedstreck."
-#: contrib/flatpages/models.py:9
+#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "title"
msgstr "titel"
-#: contrib/flatpages/models.py:10
+#: contrib/flatpages/models.py:11
msgid "content"
msgstr "innehåll"
-#: contrib/flatpages/models.py:11
+#: contrib/flatpages/models.py:12
msgid "enable comments"
msgstr "aktivera kommentarer"
-#: contrib/flatpages/models.py:12
+#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid "template name"
msgstr "mallnamn"
-#: contrib/flatpages/models.py:13
+#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
"will use 'flatpages/default.html'."
msgstr ""
-"Exempel: 'sidor/kontaktsida.html'. Om detta inte fylls i kommer systemet "
-"att använda 'flatpages/default.html'."
+"Exempel: 'sidor/kontaktsida.html'. Om detta inte fylls i kommer systemet att "
+"använda 'flatpages/default.html'."
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "registration required"
msgstr "registrering krävs"
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Om detta bockas för kommer endast inloggade användare kunna se sidan."
+msgstr "Om detta bockas för kommer endast inloggade användare kunna se sidan."
-#: contrib/flatpages/models.py:18
+#: contrib/flatpages/models.py:20
msgid "flat page"
msgstr "statisk sida"
-#: contrib/flatpages/models.py:19
+#: contrib/flatpages/models.py:21
msgid "flat pages"
msgstr "statiska sidor"
+#: contrib/flatpages/models.py:27
+msgid "Advanced options"
+msgstr "Avancerade inställningar"
+
+# Setting these as fuzzy because they might not make sense in Swedish. Consider
+# the code's usage of them. They turn numbers such as 1 in to 1st, which isn't
+# how we do it in Swedish, we do it by textualizing the number: first, första.
+# For the time being, we'll leave these as fuzzy, IMO. // toxik
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
+#,fuzzy
msgid "th"
-msgstr ""
+msgstr ":a"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
+#,fuzzy
msgid "st"
-msgstr ""
+msgstr ":a"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
+#,fuzzy
msgid "nd"
-msgstr ""
+msgstr ":e"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
+#,fuzzy
msgid "rd"
-msgstr ""
+msgstr ":e"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:51
#, python-format
@@ -3551,8 +3562,7 @@ msgstr "webbplatser"
#: core/validators.py:72
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
-msgstr ""
-"Detta värde får endast innehålla bokstäver, siffror och understreck."
+msgstr "Detta värde får endast innehålla bokstäver, siffror och understreck."
#: core/validators.py:76
msgid ""
@@ -3600,7 +3610,7 @@ msgstr "Icke-numeriska tecken är inte tillåtna här."
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Detta värde kan inte enbart bestå av siffror."
-#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
+#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Fyll i ett heltal."
@@ -3617,28 +3627,28 @@ msgstr "Årtal måste vara 1900 eller senare."
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Ogiltigt datum: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:522
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:548
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Fyll i ett giltigt klockslag med formatet TT:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:599
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:625
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM."
-#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
+#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
-#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
+#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
#: oldforms/__init__.py:687
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Ingen fil skickades. Kontrollera kodningnstypen i formuläret."
-#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:458
+#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:459
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
@@ -3874,57 +3884,57 @@ msgstr ""
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:52
+#: db/models/fields/__init__.py:54
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "%(optname)s med detta %(fieldname)s finns redan."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:322
-#: db/models/fields/__init__.py:754 db/models/fields/__init__.py:765
-#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
+#: db/models/fields/__init__.py:179 db/models/fields/__init__.py:348
+#: db/models/fields/__init__.py:780 db/models/fields/__init__.py:791
+#: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "Detta fält måste fyllas i."
-#: db/models/fields/__init__.py:422
+#: db/models/fields/__init__.py:448
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Detta värde måste vara ett heltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:461
+#: db/models/fields/__init__.py:487
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Detta värde måste vara antingen True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:485
+#: db/models/fields/__init__.py:511
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Detta fält får inte vara null."
-#: db/models/fields/__init__.py:663
+#: db/models/fields/__init__.py:689
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Detta värde måste vara ett decimaltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:774
+#: db/models/fields/__init__.py:800
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
-#: db/models/fields/__init__.py:945
+#: db/models/fields/__init__.py:981
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Detta värde måste vara antingen None, True eller False."
-#: db/models/fields/related.py:93
+#: db/models/fields/related.py:94
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Var god fyll i giltig %s."
-#: db/models/fields/related.py:694
+#: db/models/fields/related.py:721
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Separera flera ID-nummer med kommatecken."
-#: db/models/fields/related.py:696
+#: db/models/fields/related.py:723
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Håll ner \"Control\" eller \"Command\" på en Mac för att välja fler än en."
-#: db/models/fields/related.py:743
+#: db/models/fields/related.py:770
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3934,101 +3944,101 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Var god och fyll giltiga %(self)s ID-nummer. Värdena %(value)r är ogiltiga."
-#: newforms/fields.py:46
+#: newforms/fields.py:47
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Fyll i ett giltigt värde."
-#: newforms/fields.py:123
+#: newforms/fields.py:124
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Kontrollera att detta värde har högst %(max)d tecken (det har %(length)d)."
-#: newforms/fields.py:124
+#: newforms/fields.py:125
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Kontrollera att detta värde har minst %(min)d tecken (det har %(length)d)."
-#: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
+#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Kontrollera att detta värde är mindre eller lika med %s."
-#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
+#: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Kontrollera att detta värde är mer eller lika med %s."
-#: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
+#: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
msgid "Enter a number."
msgstr "Fyll i ett tal."
-#: newforms/fields.py:212
+#: newforms/fields.py:213
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än totalt %s siffror."
-#: newforms/fields.py:213
+#: newforms/fields.py:214
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s decimaler."
-#: newforms/fields.py:214
+#: newforms/fields.py:215
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s siffror före decimaltecknet."
-#: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:723
+#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum."
-#: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:724
+#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Fyll i en giltig tid."
-#: newforms/fields.py:334
+#: newforms/fields.py:335
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum/tid."
-#: newforms/fields.py:433
+#: newforms/fields.py:434
msgid "No file was submitted."
msgstr "Ingen fil skickades."
-#: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
+#: newforms/fields.py:435 oldforms/__init__.py:689
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Den skickade filen är tom."
-#: newforms/fields.py:496
+#: newforms/fields.py:497
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Fyll i en giltig URL."
-#: newforms/fields.py:497
+#: newforms/fields.py:498
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Denna URL verkar vara en trasig länk."
-#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:300
+#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga "
"alternativ."
-#: newforms/fields.py:598
+#: newforms/fields.py:599
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. %(value)s finns inte bland tillgängliga "
"alternativ."
-#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:360
+#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Fyll i en lista med värden."
-#: newforms/fields.py:752
+#: newforms/fields.py:780
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Fyll i en giltig IPv4 adress."
-#: newforms/models.py:361
+#: newforms/models.py:372
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr ""
@@ -4062,28 +4072,28 @@ msgstr "Fyll i ett positivt tal."
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Fyll i ett heltal mellan 0 och 32767."
-#: template/defaultfilters.py:695
+#: template/defaultfilters.py:698
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ja,nej,kanske"
-#: template/defaultfilters.py:726
+#: template/defaultfilters.py:729
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d byte"
-#: template/defaultfilters.py:728
+#: template/defaultfilters.py:731
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:730
+#: template/defaultfilters.py:733
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:731
+#: template/defaultfilters.py:734
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4381,5 +4391,8 @@ msgstr "%(verbose_name)s uppdaterades."
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
+#~ msgid "Brazilian"
+#~ msgstr "Brasilianska"
+
#~ msgid "Gaeilge"
#~ msgstr "Gaeliska"

0 comments on commit c853296

Please sign in to comment.