Browse files

Polish translations updated (still one missing)

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10142 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 2dfdc2b commit cc2d0c30000ea2e965640f3a67b3fecd15578905 Jarek Zgoda committed Mar 24, 2009
Showing with 172 additions and 118 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +172 −118 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
290 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-18 10:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-24 09:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -227,43 +227,47 @@ msgstr ""
"<h3>Przez %s:</h3>\n"
"</ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
+#: contrib/admin/filterspecs.py:75 contrib/admin/filterspecs.py:92
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:112
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Any date"
msgstr "Dowolna data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:114
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:116
+#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "Past 7 days"
msgstr "Ostatnie 7 dni"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:118
+#: contrib/admin/filterspecs.py:119
msgid "This month"
msgstr "Ten miesiąc"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:120
+#: contrib/admin/filterspecs.py:121
msgid "This year"
msgstr "Ten rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
msgid "No"
msgstr "Nie"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
+#: contrib/admin/helpers.py:14
+msgid "Action:"
+msgstr "Akcja:"
+
#: contrib/admin/models.py:19
msgid "action time"
msgstr "czas akcji"
@@ -292,103 +296,113 @@ msgstr "log"
msgid "log entries"
msgstr "logi"
-#: contrib/admin/options.py:130 contrib/admin/options.py:144
+#: contrib/admin/options.py:131 contrib/admin/options.py:145
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:400
+#: contrib/admin/options.py:498
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
+
+#: contrib/admin/options.py:505 contrib/admin/options.py:1012
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "Jesteś pewien?"
+
+#: contrib/admin/options.py:523
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Usuń wybrane %(verbose_name_plural)s"
+
+#: contrib/admin/options.py:531
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:400 contrib/admin/options.py:410
+#: contrib/admin/options.py:531 contrib/admin/options.py:541
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:405
+#: contrib/admin/options.py:536
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:409
+#: contrib/admin/options.py:540
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:414
+#: contrib/admin/options.py:545
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:418
+#: contrib/admin/options.py:549
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:479 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:610 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:483 contrib/admin/options.py:516
+#: contrib/admin/options.py:614 contrib/admin/options.py:647
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:493 contrib/admin/options.py:526
+#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:514
+#: contrib/admin/options.py:645
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:522
+#: contrib/admin/options.py:653
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:601
+#: contrib/admin/options.py:774
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:632 contrib/admin/options.py:802
+#: contrib/admin/options.py:805 contrib/admin/options.py:990
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:689
+#: contrib/admin/options.py:862
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:721
+#: contrib/admin/options.py:894
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:749
+#: contrib/admin/options.py:930
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
-#: contrib/admin/options.py:817
+#: contrib/admin/options.py:1005
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:824
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Jesteś pewien?"
-
-#: contrib/admin/options.py:853
+#: contrib/admin/options.py:1041
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -402,53 +416,63 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:243 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:266 contrib/admin/sites.py:272
+#: contrib/admin/sites.py:273 contrib/admin/sites.py:279
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:269 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:276 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:329
+#: contrib/admin/sites.py:336
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:342 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:349 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:389
+#: contrib/admin/sites.py:396
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
-#: contrib/admin/util.py:144
+#: contrib/admin/util.py:168
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/util.py:149
+#: contrib/admin/util.py:173
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
+# from the code it seems these translations are not really used
+# is it placeholder only? i'm leaving them as fuzzy (JZ)
+#: contrib/admin/util.py:222
+#, fuzzy
+msgid "verbose_name"
+msgid_plural "verbose_name_plural"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
@@ -488,6 +512,7 @@ msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
@@ -523,6 +548,15 @@ msgstr ""
"administratorowi strony i powinien zostać wkrótce naprawiony. Dziękujemy za "
"cierpliwość."
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+msgid "Run the selected action"
+msgstr "Wykonaj wybraną akcję"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Go"
+msgstr "Szukaj"
+
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
#, python-format
@@ -622,9 +656,33 @@ msgstr ""
"zależne obiekty zostaną skasowane:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:33
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Tak, na pewno"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:9
+msgid "Delete multiple objects"
+msgstr "Usuwanie wielu obiektów"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:15
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s would result in deleting related objects, but "
+"your account doesn't have permission to delete the following types of "
+"objects:"
+msgstr ""
+"Skasowanie %(object_name)s spowoduje usunięcie zależnych obiektów, lecz "
+"nie posiadasz uprawnień do usunięcia następujących typów obiektów:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
+"the following objects and it's related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Czy chcesz skasować %(object_name)s? Następujące obiekty i zależne od nich "
+"zostaną skasowane:"
+
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(filter_title)s "
@@ -687,7 +745,7 @@ msgid "Action"
msgstr "Akcja"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:30
-#: utils/translation/trans_real.py:404
+#: utils/translation/trans_real.py:400
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "Y-m-d H:i:s"
@@ -703,10 +761,6 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Pokaż wszystko"
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "Szukaj"
-
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -939,152 +993,152 @@ msgstr "Zaznacz %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
-#: contrib/admin/views/template.py:36 contrib/sites/models.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:37 contrib/sites/models.py:38
msgid "site"
msgstr "strona"
-#: contrib/admin/views/template.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:39
msgid "template"
msgstr "szablon"
-#: contrib/admindocs/views.py:57 contrib/admindocs/views.py:59
-#: contrib/admindocs/views.py:61
+#: contrib/admindocs/views.py:58 contrib/admindocs/views.py:60
+#: contrib/admindocs/views.py:62
msgid "tag:"
msgstr "tag:"
-#: contrib/admindocs/views.py:90 contrib/admindocs/views.py:92
-#: contrib/admindocs/views.py:94
+#: contrib/admindocs/views.py:91 contrib/admindocs/views.py:93
+#: contrib/admindocs/views.py:95
msgid "filter:"
msgstr "filtr:"
-#: contrib/admindocs/views.py:154 contrib/admindocs/views.py:156
-#: contrib/admindocs/views.py:158
+#: contrib/admindocs/views.py:155 contrib/admindocs/views.py:157
+#: contrib/admindocs/views.py:159
msgid "view:"
msgstr "widok:"
-#: contrib/admindocs/views.py:186
+#: contrib/admindocs/views.py:187
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
-#: contrib/admindocs/views.py:193
+#: contrib/admindocs/views.py:194
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "Model %(model_name)r nie został znaleziony w aplikacji %(app_label)r"
-#: contrib/admindocs/views.py:205
+#: contrib/admindocs/views.py:206
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "powiązany obiekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:205 contrib/admindocs/views.py:227
-#: contrib/admindocs/views.py:241 contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
+#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admindocs/views.py:236
+#: contrib/admindocs/views.py:237
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "powiązane obiekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:241
+#: contrib/admindocs/views.py:242
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "wszystkie %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:247
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "liczba %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:251
+#: contrib/admindocs/views.py:252
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Pola obiektów %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:314 contrib/admindocs/views.py:325
-#: contrib/admindocs/views.py:327 contrib/admindocs/views.py:333
-#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
+#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Integer"
msgstr "Liczba całkowita"
-#: contrib/admindocs/views.py:315
+#: contrib/admindocs/views.py:316
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
-#: contrib/admindocs/views.py:316 contrib/admindocs/views.py:335
+#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317
+#: contrib/admindocs/views.py:318
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:319
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (bez godziny)"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:320
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (z godziną)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:321
msgid "Decimal number"
msgstr "Liczba dziesiętna"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:322
msgid "E-mail address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/admindocs/views.py:322 contrib/admindocs/views.py:323
-#: contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:327
msgid "File path"
msgstr "Ścieżka do pliku"
-#: contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:325
msgid "Floating point number"
msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:58
msgid "IP address"
msgstr "Adres IP"
-#: contrib/admindocs/views.py:330
+#: contrib/admindocs/views.py:331
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:332
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relacja do modelu rodzica"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:333
msgid "Phone number"
msgstr "Numer telefonu"
-#: contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:339
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:342
msgid "XML text"
msgstr "Tekst XML"
-#: contrib/admindocs/views.py:367
+#: contrib/admindocs/views.py:368
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
@@ -1377,7 +1431,7 @@ msgstr "wiadomość"
msgid "Logged out"
msgstr "Wylogowany"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:429
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
@@ -1389,34 +1443,34 @@ msgstr "Zawartość"
msgid "Metadata"
msgstr "Metadane"
-#: contrib/comments/forms.py:17
+#: contrib/comments/forms.py:93
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
-#: contrib/comments/forms.py:18
+#: contrib/comments/forms.py:94
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:96
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
-#: contrib/comments/forms.py:23
-msgid ""
-"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
-msgstr ""
-"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
-
-#: contrib/comments/forms.py:146
+#: contrib/comments/forms.py:173
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s nie jest dozwolone."
msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
msgstr[2] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
+#: contrib/comments/forms.py:180
+msgid ""
+"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
+msgstr ""
+"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
+
#: contrib/comments/models.py:23
msgid "object ID"
msgstr "ID obiektu"
@@ -3828,14 +3882,14 @@ msgstr ""
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:767
+#: db/models/fields/related.py:779
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:845
+#: db/models/fields/related.py:857
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3905,61 +3959,61 @@ msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:849
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:850
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:850
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:851
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
-#: forms/fields.py:360
+#: forms/fields.py:361
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
-#: forms/fields.py:446
+#: forms/fields.py:447
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
-#: forms/fields.py:447
+#: forms/fields.py:448
msgid "No file was submitted."
msgstr "Żaden plik nie został przesłany."
-#: forms/fields.py:448
+#: forms/fields.py:449
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Wysłany plik jest pusty."
-#: forms/fields.py:477
+#: forms/fields.py:478
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany, nie jest obrazem, "
"albo jest uszkodzony."
-#: forms/fields.py:538
+#: forms/fields.py:539
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Wpisz poprawny URL."
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:540
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
+#: forms/fields.py:619 forms/fields.py:697
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:729
+#: forms/fields.py:698 forms/fields.py:759 forms/models.py:729
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: forms/fields.py:878
+#: forms/fields.py:879
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: forms/fields.py:888
+#: forms/fields.py:889
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
@@ -4277,19 +4331,19 @@ msgstr "%(number)d %(type)s"
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:403
+#: utils/translation/trans_real.py:399
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "Y-m-d"
-#: utils/translation/trans_real.py:405
+#: utils/translation/trans_real.py:401
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i:s"
-#: utils/translation/trans_real.py:421
+#: utils/translation/trans_real.py:417
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "Y-m"
-#: utils/translation/trans_real.py:422
+#: utils/translation/trans_real.py:418
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "m-d"

0 comments on commit cc2d0c3

Please sign in to comment.