Permalink
Browse files

fixed #1526: updated slovak (sk) translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2694 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 0bf620f commit d4c38fa8f7c2d5cb000aa815f27c4b72729b9721 Georg Bauer committed Apr 13, 2006
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
211 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-02 06:36-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-03-21 09:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "dátum/čas poslania"
msgid "is public"
msgstr "je zveréjnený"
-#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
+#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:257
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "Voliteľné"
msgid "Post a photo"
msgstr "Pošli foto"
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:267
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:268
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -510,7 +510,7 @@ msgstr "záznam priebehu"
msgid "log entries"
msgstr "záznamy priebehu"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:241
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:240
msgid "All dates"
msgstr "Všetky dátumy"
@@ -652,82 +652,82 @@ msgstr "Ste si istý?"
msgid "Change history: %s"
msgstr "Zmena histórie:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
-#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
-#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
+#: contrib/admin/views/doc.py:245 contrib/admin/views/doc.py:254
+#: contrib/admin/views/doc.py:256 contrib/admin/views/doc.py:262
+#: contrib/admin/views/doc.py:263 contrib/admin/views/doc.py:265
msgid "Integer"
msgstr "Celočíselná hodnota"
-#: contrib/admin/views/doc.py:245
+#: contrib/admin/views/doc.py:246
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:246
+#: contrib/admin/views/doc.py:247 contrib/admin/views/doc.py:264
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:247
+#: contrib/admin/views/doc.py:248
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
-#: contrib/admin/views/doc.py:248
+#: contrib/admin/views/doc.py:249
msgid "Date (without time)"
msgstr "Dátum (bez času)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:249
+#: contrib/admin/views/doc.py:250
msgid "Date (with time)"
msgstr "Dátum ( a čas)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:250
+#: contrib/admin/views/doc.py:251
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
+#: contrib/admin/views/doc.py:252 contrib/admin/views/doc.py:255
msgid "File path"
msgstr "Cesta k súboru"
-#: contrib/admin/views/doc.py:252
+#: contrib/admin/views/doc.py:253
msgid "Decimal number"
msgstr "Desiatkové číslo"
-#: contrib/admin/views/doc.py:258
+#: contrib/admin/views/doc.py:259
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:259
+#: contrib/admin/views/doc.py:260
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
-#: contrib/admin/views/doc.py:260
+#: contrib/admin/views/doc.py:261
msgid "Phone number"
msgstr "Číslo telefónu"
-#: contrib/admin/views/doc.py:263
-msgid "String (up to 50)"
-msgstr "Reťazec (do 50 )"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:265
+#: contrib/admin/views/doc.py:266
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admin/views/doc.py:266
+#: contrib/admin/views/doc.py:267
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:268
+#: contrib/admin/views/doc.py:269
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:269
+#: contrib/admin/views/doc.py:270
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
msgstr "Aktuálny:"
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:4
+msgid "Delete this file."
+msgstr "Vymaž tento súbor."
+
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:6
msgid "Change:"
msgstr "Zmeň:"
@@ -1464,75 +1464,83 @@ msgid "German"
msgstr "Nemecký"
#: conf/global_settings.py:42
+msgid "Greek"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
msgstr "Anglický"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "French"
msgstr "Francúzsky"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
msgid "Galician"
msgstr "Galicijský"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandský"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Japanese"
msgstr "Japónsky"
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Dutch"
msgstr "Holándsky"
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
msgid "Norwegian"
msgstr "Nórsky"
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazílsky"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "Romanian"
msgstr "Rumúnsky"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "Russian"
msgstr "Ruský"
-#: conf/global_settings.py:54
+#: conf/global_settings.py:55
msgid "Slovak"
msgstr "Slovenský"
-#: conf/global_settings.py:55
+#: conf/global_settings.py:56
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovinský"
+
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Serbian"
msgstr "Srbský"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Zjednodušená činština "
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Tradičná čínština"
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
-#: core/meta/fields.py:499
+#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:283 core/meta/fields.py:486
+#: core/meta/fields.py:497
msgid "This field is required."
msgstr "Toto pole je nevyhnutné."
@@ -1568,99 +1576,101 @@ msgstr "Vložte celé kladné číslo."
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
-#: core/validators.py:62
+#: core/validators.py:61
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
-#: core/validators.py:66
-msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
+#: core/validators.py:65
+msgid ""
+"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
+"slashes."
+msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
-#: core/validators.py:74
+#: core/validators.py:73
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:78
+#: core/validators.py:77
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:85
+#: core/validators.py:84
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
-#: core/validators.py:97
+#: core/validators.py:96
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
-#: core/validators.py:101
+#: core/validators.py:100
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
-#: core/validators.py:105
+#: core/validators.py:104
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:109
+#: core/validators.py:108
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:113
+#: core/validators.py:112
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
-#: core/validators.py:118
+#: core/validators.py:117
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Vložte celé číslo."
-#: core/validators.py:122
+#: core/validators.py:121
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
-#: core/validators.py:126
+#: core/validators.py:125
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
-#: core/validators.py:130
+#: core/validators.py:129
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
-#: core/validators.py:134
+#: core/validators.py:133
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
-#: core/validators.py:138
+#: core/validators.py:137
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
-#: core/validators.py:150
+#: core/validators.py:149
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
"nahratý poškodený obrázok."
-#: core/validators.py:157
+#: core/validators.py:156
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
-#: core/validators.py:161
+#: core/validators.py:160
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr ""
"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
-#: core/validators.py:169
+#: core/validators.py:168
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
-#: core/validators.py:173
+#: core/validators.py:172
msgid "A valid URL is required."
msgstr "Platné URL je požadované."
-#: core/validators.py:187
+#: core/validators.py:186
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -1669,78 +1679,78 @@ msgstr ""
"Je požadovaná bezchybná stránka HTML. Zistené chyby sú:\n"
"%s"
-#: core/validators.py:194
+#: core/validators.py:193
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "Chybne formované XML: %s"
-#: core/validators.py:204
+#: core/validators.py:203
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatné URL: %s"
-#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
+#: core/validators.py:207 core/validators.py:209
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
-#: core/validators.py:216
+#: core/validators.py:215
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
-#: core/validators.py:231
+#: core/validators.py:230
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
-#: core/validators.py:238
+#: core/validators.py:237
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
-#: core/validators.py:257
+#: core/validators.py:256
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
-#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
+#: core/validators.py:265 core/validators.py:276
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
-#: core/validators.py:284
+#: core/validators.py:283
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
-#: core/validators.py:296
+#: core/validators.py:295
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
msgstr ""
"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
-#: core/validators.py:315
+#: core/validators.py:314
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
-#: core/validators.py:338
+#: core/validators.py:337
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou %s."
-#: core/validators.py:349
+#: core/validators.py:348
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
-#: core/validators.py:351
+#: core/validators.py:350
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
-#: core/validators.py:354
+#: core/validators.py:353
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
@@ -1750,37 +1760,37 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
-#: core/validators.py:364
+#: core/validators.py:363
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
-#: core/validators.py:365
+#: core/validators.py:364
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
-#: core/validators.py:378
+#: core/validators.py:377
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
-#: core/validators.py:393
+#: core/validators.py:392
msgid "This field is invalid."
msgstr "Toto pole nie je platné."
-#: core/validators.py:428
+#: core/validators.py:427
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
-#: core/validators.py:431
+#: core/validators.py:430
#, python-format
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr ""
" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
-#: core/validators.py:464
+#: core/validators.py:463
#, python-format
msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
@@ -1789,7 +1799,7 @@ msgstr ""
"Prosím zavrite nezavretý %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
"začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:468
+#: core/validators.py:467
#, python-format
msgid ""
"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
@@ -1798,7 +1808,7 @@ msgstr ""
"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:473
+#: core/validators.py:472
#, python-format
msgid ""
"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
@@ -1807,7 +1817,7 @@ msgstr ""
"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:478
+#: core/validators.py:477
#, python-format
msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
@@ -1816,7 +1826,7 @@ msgstr ""
"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:482
+#: core/validators.py:481
#, python-format
msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
@@ -1825,7 +1835,7 @@ msgstr ""
"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
"začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:487
+#: core/validators.py:486
#, python-format
msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
@@ -1834,7 +1844,7 @@ msgstr ""
"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
"s \"%(start)s\".)"
-#: core/meta/__init__.py:1944
+#: core/meta/__init__.py:1962
#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok %(field)s."
@@ -1860,11 +1870,11 @@ msgstr ""
" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
"položky."
-#: core/meta/fields.py:508
+#: core/meta/fields.py:506
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Vložte platné meno súboru."
-#: core/meta/fields.py:782
+#: core/meta/fields.py:780
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -1883,3 +1893,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vyzerá, že váš web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú "
"nevýhnutné aby ste sa mohli prilásiť."
+
+#~ msgid "String (up to 50)"
+#~ msgstr "Reťazec (do 50 )"

0 comments on commit d4c38fa

Please sign in to comment.