Permalink
Browse files

Updated Czech localflavor in Polish translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@9955 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 00d89f8 commit d79655bdc9756bed4acdf4f9ae87a4a2a6bad8a1 Jarek Zgoda committed Mar 2, 2009
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
226 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-09 10:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-02 09:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -292,100 +292,100 @@ msgstr "log"
msgid "log entries"
msgstr "logi"
-#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
+#: contrib/admin/options.py:129 contrib/admin/options.py:143
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:338
+#: contrib/admin/options.py:375
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:288
+#: contrib/admin/options.py:375 contrib/admin/options.py:385
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:294
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:343
+#: contrib/admin/options.py:380
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:347
+#: contrib/admin/options.py:384
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:352
+#: contrib/admin/options.py:389
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:356
+#: contrib/admin/options.py:393
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:61
+#: contrib/admin/options.py:454 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
-#: contrib/auth/admin.py:69
+#: contrib/admin/options.py:458 contrib/admin/options.py:491
+#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
+#: contrib/admin/options.py:468 contrib/admin/options.py:501
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:452
+#: contrib/admin/options.py:489
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:460
+#: contrib/admin/options.py:497
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:528
+#: contrib/admin/options.py:565
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:559 contrib/admin/options.py:673
+#: contrib/admin/options.py:596 contrib/admin/options.py:710
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:606
+#: contrib/admin/options.py:643
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:638
+#: contrib/admin/options.py:675
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:688
+#: contrib/admin/options.py:725
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:695
+#: contrib/admin/options.py:732
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/options.py:724
+#: contrib/admin/options.py:761
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:15 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -394,49 +394,49 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
+#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:312
+#: contrib/admin/sites.py:328
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:341 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:372
+#: contrib/admin/sites.py:388
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
-#: contrib/admin/util.py:145
+#: contrib/admin/util.py:144
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/util.py:150
+#: contrib/admin/util.py:149
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
@@ -742,13 +742,13 @@ msgstr "Nazwa użytkownika"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
-#: contrib/auth/forms.py:185
+#: contrib/auth/forms.py:186
msgid "Password (again)"
msgstr "Hasło (powtórz)"
@@ -1061,7 +1061,7 @@ msgstr "Tekst"
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:19
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
@@ -1164,15 +1164,15 @@ msgstr "Ważne daty"
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
-#: contrib/auth/admin.py:74
+#: contrib/auth/admin.py:80
msgid "Add user"
msgstr "Dodaj użytkownika"
-#: contrib/auth/admin.py:100
+#: contrib/auth/admin.py:106
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
-#: contrib/auth/admin.py:106
+#: contrib/auth/admin.py:112
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Zmień hasło: %s"
@@ -1198,8 +1198,8 @@ msgstr "Potwierdzenie hasła"
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
-#: contrib/auth/forms.py:196
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:155
+#: contrib/auth/forms.py:197
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Hasła się nie zgadzają."
@@ -1227,24 +1227,24 @@ msgstr ""
"Ten adres e-mail nie ma przypisanego konta. Jesteś pewien, że "
"zarejestrowałeś się?"
-#: contrib/auth/forms.py:134
+#: contrib/auth/forms.py:135
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Hasło zresetowane dla %s"
-#: contrib/auth/forms.py:142
+#: contrib/auth/forms.py:143
msgid "New password"
msgstr "Nowe hasło"
-#: contrib/auth/forms.py:143
+#: contrib/auth/forms.py:144
msgid "New password confirmation"
msgstr "Nowe hasło ponownie"
-#: contrib/auth/forms.py:168
+#: contrib/auth/forms.py:169
msgid "Old password"
msgstr "Stare hasło"
-#: contrib/auth/forms.py:176
+#: contrib/auth/forms.py:177
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
@@ -1380,27 +1380,27 @@ msgstr "Zawartość"
msgid "Metadata"
msgstr "Metadane"
-#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/forms.py:17
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:18
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/forms.py:20
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
-#: contrib/comments/forms.py:25
+#: contrib/comments/forms.py:23
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
-#: contrib/comments/forms.py:125
+#: contrib/comments/forms.py:146
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -2031,6 +2031,82 @@ msgstr "Podaj poprawny chilijski RUT w formacie XX.XXX.XXX-X."
msgid "The Chilean RUT is not valid."
msgstr "Podany chilijski RUT jest nieprawidłowy."
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:8
+msgid "Prague"
+msgstr "Praga"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:9
+msgid "Central Bohemian Region"
+msgstr "Kraj środkowoczeski"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:10
+msgid "South Bohemian Region"
+msgstr "Kraj południowoczeski"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:11
+msgid "Pilsen Region"
+msgstr "Kraj pilzneński"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:12
+msgid "Carlsbad Region"
+msgstr "Kraj karlowarski"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:13
+msgid "Usti Region"
+msgstr "Kraj ustecki"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:14
+msgid "Liberec Region"
+msgstr "Kraj liberecki"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:15
+msgid "Hradec Region"
+msgstr "Kraj hredecki"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:16
+msgid "Pardubice Region"
+msgstr "Kraj pardubicki"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:17
+msgid "Vysocina Region"
+msgstr "Wysoczyzna"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:18
+msgid "South Moravian Region"
+msgstr "Kraj południowomorawski"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:19
+msgid "Olomouc Region"
+msgstr "Kraj ołomuniecki"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:20
+msgid "Zlin Region"
+msgstr "Kraj zliński"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:21
+msgid "Moravian-Silesian Region"
+msgstr "Kraj morawski-śląski"
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:27 contrib/localflavor/sk/forms.py:30
+msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
+msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX or XXX XX."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:47
+msgid "Enter a birth number in the format XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
+msgstr "Wpisz numer urodzenia w formacie XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:48
+msgid "Invalid optional parameter Gender, valid values are 'f' and 'm'"
+msgstr "Niepoprawny dodatkowy parametr płci, wartości poprawne to 'f' i 'm'"
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:49
+msgid "Enter a valid birth number."
+msgstr "Wpisz poprawny numer urodzenia."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:106
+msgid "Enter a valid IC number."
+msgstr "Wpisz poprawny numer IC."
+
#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
msgid "Baden-Wuerttemberg"
msgstr "Badenia-Wirtembergia"
@@ -2951,10 +3027,6 @@ msgstr "Numery telefoniczne muszą być w formacie XXXX-XXXXXX."
msgid "Enter a valid postal code in the format XXXXXX"
msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXX."
-#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
-msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX or XXX XX."
-
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
msgstr "Bańska Bystrzyca"
@@ -3699,62 +3771,62 @@ msgstr "wyświetlana nazwa"
msgid "sites"
msgstr "strony"
-#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:692
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:700
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:379
+#: db/models/fields/__init__.py:387
msgid "This value must be either True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być wartością logiczną (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:412
+#: db/models/fields/__init__.py:420
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:428
+#: db/models/fields/__init__.py:436
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Wpisz tylko cyfry oddzielone przecinkami."
-#: db/models/fields/__init__.py:459
+#: db/models/fields/__init__.py:467
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:468
+#: db/models/fields/__init__.py:476
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
+#: db/models/fields/__init__.py:540 db/models/fields/__init__.py:558
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:594
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:668
+#: db/models/fields/__init__.py:676
msgid "This value must be a float."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą rzeczywistą."
-#: db/models/fields/__init__.py:728
+#: db/models/fields/__init__.py:736
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:826 db/models/fields/__init__.py:840
+#: db/models/fields/__init__.py:834 db/models/fields/__init__.py:848
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:760
+#: db/models/fields/related.py:767
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:838
+#: db/models/fields/related.py:845
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3870,7 +3942,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:715
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:721
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -3887,47 +3959,47 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:281 forms/models.py:290
+#: forms/models.py:287 forms/models.py:296
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:588
+#: forms/models.py:594
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:645
+#: forms/models.py:651
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:716
+#: forms/models.py:722
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: template/defaultfilters.py:743
+#: template/defaultfilters.py:751
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "tak,nie,może"
-#: template/defaultfilters.py:774
+#: template/defaultfilters.py:782
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
msgstr[1] "%(size)d bajty"
msgstr[2] "%(size)d bajtów"
-#: template/defaultfilters.py:776
+#: template/defaultfilters.py:784
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:778
+#: template/defaultfilters.py:786
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:779
+#: template/defaultfilters.py:787
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

0 comments on commit d79655b

Please sign in to comment.