Permalink
Browse files

Fixed #12461: better translation for error message. Thanks jwilk for …

…report and patch.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@12027 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
Jarek Zgoda
Jarek Zgoda committed Dec 30, 2009
1 parent ca64e9d commit dcdca8d78c8fb3749a977d1f971dec3819a3d42c
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-23 12:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-30 08:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "chiński tradycyjny"
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1073
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1075
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
@@ -314,107 +314,107 @@ msgstr "logi"
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:540
+#: contrib/admin/options.py:554
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:540 contrib/admin/options.py:550
+#: contrib/admin/options.py:554 contrib/admin/options.py:564
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:385
#: forms/models.py:598
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:545
+#: contrib/admin/options.py:559
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:549
+#: contrib/admin/options.py:563
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:554
+#: contrib/admin/options.py:568
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:558
+#: contrib/admin/options.py:572
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:620 contrib/auth/admin.py:68
+#: contrib/admin/options.py:634 contrib/auth/admin.py:68
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
+#: contrib/admin/options.py:638 contrib/admin/options.py:671
#: contrib/auth/admin.py:77
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:634 contrib/admin/options.py:667
+#: contrib/admin/options.py:648 contrib/admin/options.py:681
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:655
+#: contrib/admin/options.py:669
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:663
+#: contrib/admin/options.py:677
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:714
+#: contrib/admin/options.py:728
msgid ""
"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
"been changed."
msgstr ""
"Wykonanie akcji wymaga wybrania obiektów. Żaden obiekt nie został zmieniony."
-#: contrib/admin/options.py:728
+#: contrib/admin/options.py:742
msgid "No action selected."
msgstr "Nie wybrano akcji."
-#: contrib/admin/options.py:808
+#: contrib/admin/options.py:822
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:840 contrib/admin/options.py:1051
+#: contrib/admin/options.py:848 contrib/admin/options.py:1053
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:905
+#: contrib/admin/options.py:913
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:950
+#: contrib/admin/options.py:958
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:986
+#: contrib/admin/options.py:994
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
-#: contrib/admin/options.py:1066
+#: contrib/admin/options.py:1068
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:1103
+#: contrib/admin/options.py:1105
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -546,9 +546,8 @@ msgid ""
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr ""
-"Wystąpił niespodziewany błąd. Raport został wysłany e-mailem "
-"administratorowi strony i powinien zostać wkrótce naprawiony. Dziękujemy za "
-"cierpliwość."
+"Wystąpił niespodziewany błąd. Został on zgłoszony e-mailem administratorowi "
+"strony i powinien zostać wkrótce naprawiony. Dziękujemy za cierpliwość."
#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
msgid "Run the selected action"

0 comments on commit dcdca8d

Please sign in to comment.