Permalink
Browse files

Added Slovak (sk) translation. Thanks, Vlado

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1118 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent c6fd835 commit de5ea0d87947cb813ed0696c949e3567c2924efb @adrianholovaty adrianholovaty committed Nov 7, 2005
View
1 django/conf/global_settings.py
@@ -45,6 +45,7 @@
('ru', _('Russian')),
('sr', _('Serbian')),
('zh-cn', _('Simplified Chinese')),
+ ('sk', _('Slovak')),
)
# Not-necessarily-technical managers of the site. They get broken link
View
390 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,15 +6,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-04 09:29-0600\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-06 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -63,8 +64,12 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
@@ -74,8 +79,7 @@ msgstr "Historie"
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/čas"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
-#: models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
@@ -88,8 +92,12 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "Plné datum s časem"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
-msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
+msgid ""
+"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
+"admin site."
+msgstr ""
+"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
+"administrátorské rozhraní."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -101,13 +109,22 @@ msgstr "Django správa"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
#, fuzzy, python-format
-msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
-msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
-msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
+"následující související položky budou smazány:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -178,8 +195,12 @@ msgid "Your password was changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
+"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -209,8 +230,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
-msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
+"byste ji dostat během okamžiku."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
@@ -244,8 +269,12 @@ msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Tým %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
-msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -319,28 +348,23 @@ msgstr "Leden"
msgid "February"
msgstr "Únor"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "Březen"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "Duben"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Květen"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Červen"
-#: utils/dates.py:15
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Červenec"
@@ -392,138 +416,150 @@ msgstr "List."
msgid "Dec."
msgstr "Pros."
-#: models/core.py:5
+#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "jméno domény"
-#: models/core.py:6
+#: models/core.py:8
msgid "display name"
msgstr "zobrazené jméno"
-#: models/core.py:8
+#: models/core.py:10
msgid "site"
msgstr "web"
-#: models/core.py:9
+#: models/core.py:11
msgid "sites"
msgstr "weby"
-#: models/core.py:22
+#: models/core.py:24
msgid "label"
msgstr "nadpis"
-#: models/core.py:23
-#: models/core.py:34
-#: models/auth.py:6
-#: models/auth.py:19
+#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "jméno"
-#: models/core.py:25
+#: models/core.py:27
msgid "package"
msgstr "balík"
-#: models/core.py:26
+#: models/core.py:28
msgid "packages"
msgstr "balíky"
-#: models/core.py:36
+#: models/core.py:38
msgid "python module name"
msgstr "jméno modulu Pythonu"
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:40
msgid "content type"
msgstr "typ obsahu"
-#: models/core.py:39
+#: models/core.py:41
msgid "content types"
msgstr "typy obsahu"
-#: models/core.py:62
+#: models/core.py:64
msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
-#: models/core.py:63
-msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
-msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+#: models/core.py:65
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:66
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
-#: models/core.py:65
-msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
-msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
-
#: models/core.py:67
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
+"'http://'."
+
+#: models/core.py:69
msgid "redirect"
msgstr "přesměrovat"
-#: models/core.py:68
+#: models/core.py:70
msgid "redirects"
msgstr "přesměrování"
-#: models/core.py:81
+#: models/core.py:83
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: models/core.py:82
-msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+#: models/core.py:84
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:85
msgid "title"
msgstr "titulek"
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:86
msgid "content"
msgstr "obsah"
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:87
msgid "enable comments"
msgstr "povolit komentáře"
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:88
msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
-#: models/core.py:87
-msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
-msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
+#: models/core.py:89
+msgid ""
+"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatfiles/default'."
+msgstr ""
+"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
+"použije 'flatfiles/default'."
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
+msgstr ""
+"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
+"stránku."
-#: models/core.py:92
+#: models/core.py:94
msgid "flat page"
msgstr "statická stránka"
-#: models/core.py:93
+#: models/core.py:95
msgid "flat pages"
msgstr "statické stránky"
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:113
msgid "session key"
msgstr "klíč sezení"
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:114
msgid "session data"
msgstr "data sezení"
-#: models/core.py:116
+#: models/core.py:115
msgid "expire date"
msgstr "datum expirace"
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:117
msgid "session"
msgstr "sezení"
-#: models/core.py:119
+#: models/core.py:118
msgid "sessions"
msgstr "sezení"
@@ -535,17 +571,15 @@ msgstr "codename"
msgid "Permission"
msgstr "Oprávnění"
-#: models/auth.py:11
-#: models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
-#: models/auth.py:23
-#: models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
@@ -599,8 +633,12 @@ msgid "date joined"
msgstr "datum zaregistrování"
#: models/auth.py:44
-msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
+"každou skupinu, ve které je."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -667,94 +705,103 @@ msgstr "Srbsky"
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Jednoduchá čínština"
-#: core/validators.py:58
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
-#: core/validators.py:62
+#: core/validators.py:63
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr ""
+"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
-#: core/validators.py:70
+#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Velká písmena zde nejsou povolená."
-#: core/validators.py:74
+#: core/validators.py:75
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Malá písmena zde nejsou povolená."
-#: core/validators.py:81
+#: core/validators.py:82
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Vložte pouze cifry oddělené čárkami."
-#: core/validators.py:93
+#: core/validators.py:94
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "Vložte platné e-mailové adresy oddělené čárkami."
-#: core/validators.py:100
+#: core/validators.py:98
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Prosíme, zadejte platnou IP adresu."
-#: core/validators.py:104
+#: core/validators.py:102
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Zde nejsou povolené prázdné hodnoty."
-#: core/validators.py:108
+#: core/validators.py:106
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Znaky, které nejsou čísla, nejsou zde povoleny."
-#: core/validators.py:112
+#: core/validators.py:110
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Tato hodnota nemůže být složená pouze z cifer."
-#: core/validators.py:117
+#: core/validators.py:115
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Vložte celé číslo."
-#: core/validators.py:121
+#: core/validators.py:119
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Zde jsou povoleny pouze alfanumerické znaky."
-#: core/validators.py:125
+#: core/validators.py:123
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
-#: core/validators.py:129
+#: core/validators.py:127
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM."
-#: core/validators.py:133
+#: core/validators.py:131
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM."
-#: core/validators.py:137
+#: core/validators.py:135
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
-#: core/validators.py:149
-msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
-msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
+#: core/validators.py:147
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
+"obrázek, nebo byl porušen."
-#: core/validators.py:156
+#: core/validators.py:154
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázek."
-#: core/validators.py:160
+#: core/validators.py:158
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr "Telefonní čísla musí být ve formátu XXX-XXX-XXXX. \"%s\" není platné."
-#: core/validators.py:168
+#: core/validators.py:166
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "URL %s neodkazuje na platné video ve formátu QuickTime."
-#: core/validators.py:172
+#: core/validators.py:170
msgid "A valid URL is required."
msgstr "Je vyžadováno platné URL."
-#: core/validators.py:186
+#: core/validators.py:184
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -763,149 +810,182 @@ msgstr ""
"Je vyžadováno platné HTML. Konkrétní chyby jsou:\n"
"%s"
-#: core/validators.py:193
+#: core/validators.py:191
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "Špatně formované XML: %s"
-#: core/validators.py:203
+#: core/validators.py:201
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatné URL: %s"
-#: core/validators.py:205
+#: core/validators.py:203
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
-#: core/validators.py:211
+#: core/validators.py:209
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "Vložte platnou zkraku U.S. státu."
-#: core/validators.py:226
+#: core/validators.py:224
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Mluvte slušně! Slovo %s zde není přípustné."
msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
-#: core/validators.py:233
+#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
-#: core/validators.py:252
+#: core/validators.py:250
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-#: core/validators.py:261
-#: core/validators.py:272
+#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
-#: core/validators.py:279
+#: core/validators.py:277
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s má %(value)s"
-#: core/validators.py:291
+#: core/validators.py:289
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s nemá %(value)s"
-#: core/validators.py:310
+#: core/validators.py:308
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Duplikátní hodnoty nejsou povolené."
-#: core/validators.py:333
+#: core/validators.py:331
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
-#: core/validators.py:344
+#: core/validators.py:342
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
-#: core/validators.py:346
+#: core/validators.py:344
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
-#: core/validators.py:349
+#: core/validators.py:347
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
-
-#: core/validators.py:359
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
+"celkem."
+msgstr[2] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
+"celkem."
+
+#: core/validators.py:357
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejméně %s bytů."
-#: core/validators.py:360
+#: core/validators.py:358
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejvíce %s bytů."
-#: core/validators.py:373
+#: core/validators.py:371
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Formát pro toto pole je špatný."
-#: core/validators.py:388
+#: core/validators.py:386
msgid "This field is invalid."
msgstr "Toto pole není platné."
-#: core/validators.py:423
+#: core/validators.py:421
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
-#: core/validators.py:426
+#: core/validators.py:424
#, python-format
-msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid ""
+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
-#: core/validators.py:459
+#: core/validators.py:457
#, python-format
-msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
+"\"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
+"\"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:463
+#: core/validators.py:461
#, python-format
-msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:468
+#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:473
+#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:477
+#: core/validators.py:475
#, python-format
-msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:482
+#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
+"\"%(start)s\".)"
#: core/meta/fields.py:95
msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
#: core/meta/fields.py:98
-msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
-
+msgid ""
+" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
+"položky."
View
613 django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,53 +7,68 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-06 13:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-06 13:54+0100\n"
"Last-Translator: Lukas Kolbe <lucky@knup.de>\n"
+"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language-Team: \n"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "Zeit der Aktion"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "Objekt ID"
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "Objekt Darst."
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "Aktionskennzeichen"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "Änderungsmeldung"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Willkommen,"
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "Logeintrag"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Kennwort ändern"
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "Logeinträge"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Abmelden"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Start"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Seite nicht gefunden"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr ""
+"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "Serverfehler"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Serverfehler (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
+"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
+"Verständnis."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Geschichte"
@@ -62,8 +77,7 @@ msgstr "Geschichte"
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/Zeit"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
-#: models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "Benutzer"
@@ -76,8 +90,12 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "j. N Y, H:i"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
-msgstr "Dieses Objekt hat keine Änderungsgeschichte. Es wurde möglicherweise nicht über diese Verwaltungsseiten angelegt."
+msgid ""
+"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
+"admin site."
+msgstr ""
+"Dieses Objekt hat keine Änderungsgeschichte. Es wurde möglicherweise nicht "
+"über diese Verwaltungsseiten angelegt."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -87,30 +105,29 @@ msgstr "Django Systemverwaltung"
msgid "Django administration"
msgstr "Django Verwaltung"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr "Serverfehler"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Serverfehler (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr "Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
+"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
+"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Seite nicht gefunden"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
+"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ja, ich bin sicher"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -152,31 +169,13 @@ msgstr "Haben Sie <a href=\"/password_reset/\">ihr Kennwort vergessen</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Anmelden"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Willkommen,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Kennwort ändern"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Abmelden"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
-msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
-msgstr "Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
-msgstr "Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Danke, dass Sie heute eine Weile bei uns waren."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Ja, ich bin sicher"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Neu anmelden"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -194,44 +193,14 @@ msgstr "Kennwort
msgid "Your password was changed."
msgstr "Ihr Kennwort wurde geändert."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
-msgstr "Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an Sie raus."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "eMail-Adresse:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Danke, dass Sie heute eine Weile bei uns waren."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Neu anmelden"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Kennwort erfolgreich zurückgesetzt"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
-msgstr "Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr "Bitte geben Sie aus Sicherheitsgründen erst Ihr altes Kennwort und darunter dann zweimal (um sicherzustellen, das Sie es korrekt eingegeben haben) das neue Kennwort ein."
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie aus Sicherheitsgründen erst Ihr altes Kennwort und darunter "
+"dann zweimal (um sicherzustellen, das Sie es korrekt eingegeben haben) das "
+"neue Kennwort ein."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -249,6 +218,25 @@ msgstr "Kennwortwiederholung:"
msgid "Change my password"
msgstr "Mein Kennwort ändern"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Kennwort zurücksetzen"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Kennwort erfolgreich zurückgesetzt"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
+"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Sie erhalten diese Mail, weil Sie ein neues Kennwort"
@@ -280,6 +268,51 @@ msgstr "Vielen Dank, das Sie unsere Seiten benutzen!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Das Team von %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
+"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
+"Sie raus."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "eMail-Adresse:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
+msgstr "Zeit der Aktion"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
+msgstr "Objekt ID"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
+msgstr "Objekt Darst."
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
+msgstr "Aktionskennzeichen"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
+msgstr "Änderungsmeldung"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
+msgstr "Logeintrag"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
+msgstr "Logeinträge"
+
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Montag"
@@ -316,28 +349,23 @@ msgstr "Januar"
msgid "February"
msgstr "Februar"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "März"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "April"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Mai"
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Juni"
-#: utils/dates.py:15
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Juli"
@@ -389,138 +417,150 @@ msgstr "Nov."
msgid "Dec."
msgstr "Dez."
-#: models/core.py:5
+#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "Domainname"
-#: models/core.py:6
+#: models/core.py:8
msgid "display name"
msgstr "Anzeigename"
-#: models/core.py:8
+#: models/core.py:10
msgid "site"
msgstr "Website"
-#: models/core.py:9
+#: models/core.py:11
msgid "sites"
msgstr "Websites"
-#: models/core.py:22
+#: models/core.py:24
msgid "label"
msgstr "Label"
-#: models/core.py:23
-#: models/core.py:34
-#: models/auth.py:6
-#: models/auth.py:19
+#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "Name"
-#: models/core.py:25
+#: models/core.py:27
msgid "package"
msgstr "Paket"
-#: models/core.py:26
+#: models/core.py:28
msgid "packages"
msgstr "Pakete"
-#: models/core.py:36
+#: models/core.py:38
msgid "python module name"
msgstr "Python Modulname"
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:40
msgid "content type"
msgstr "Inhaltstyp"
-#: models/core.py:39
+#: models/core.py:41
msgid "content types"
msgstr "Inhaltstypen"
-#: models/core.py:62
+#: models/core.py:64
msgid "redirect from"
msgstr "Umleitung von"
-#: models/core.py:63
-msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
-msgstr "Hier sollte ein absoluter Pfad stehen, ohne den Domainnamen. Beispiel: '/events/search/'."
+#: models/core.py:65
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Hier sollte ein absoluter Pfad stehen, ohne den Domainnamen. Beispiel: '/"
+"events/search/'."
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:66
msgid "redirect to"
msgstr "Umleitung zu"
-#: models/core.py:65
-msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
-msgstr "Hier muss entweder ein absoluter Pfad oder eine komplette URL mit http:// am Anfang stehen."
-
#: models/core.py:67
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Hier muss entweder ein absoluter Pfad oder eine komplette URL mit http:// am "
+"Anfang stehen."
+
+#: models/core.py:69
msgid "redirect"
msgstr "Umleitung"
-#: models/core.py:68
+#: models/core.py:70
msgid "redirects"
msgstr "Umleitungen"
-#: models/core.py:81
+#: models/core.py:83
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: models/core.py:82
-msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr "Beispiel: '/about/contact/'. Wichtig: vorne und hinten muss ein / stehen."
+#: models/core.py:84
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Beispiel: '/about/contact/'. Wichtig: vorne und hinten muss ein / stehen."
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:85
msgid "title"
msgstr "Titel"
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:86
msgid "content"
msgstr "Inhalt"
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:87
msgid "enable comments"
msgstr "Kommentare aktivieren"
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:88
msgid "template name"
msgstr "Name der Vorlage"
-#: models/core.py:87
-msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
-msgstr "Beispiel: 'flatfiles/contact_page'. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird 'flatfiles/default' als Standard gewählt."
+#: models/core.py:89
+msgid ""
+"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatfiles/default'."
+msgstr ""
+"Beispiel: 'flatfiles/contact_page'. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird "
+"'flatfiles/default' als Standard gewählt."
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "registration required"
msgstr "Registrierung erforderlich"
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr "Wenn hier ein Haken ist, können nur angemeldete Benutzer diese Seite sehen."
+msgstr ""
+"Wenn hier ein Haken ist, können nur angemeldete Benutzer diese Seite sehen."
-#: models/core.py:92
+#: models/core.py:94
msgid "flat page"
msgstr "Webseite"
-#: models/core.py:93
+#: models/core.py:95
msgid "flat pages"
msgstr "Webseiten"
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:113
msgid "session key"
msgstr "Sitzungs-ID"
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:114
msgid "session data"
msgstr "Sitzungsdaten"
-#: models/core.py:116
+#: models/core.py:115
msgid "expire date"
msgstr "Verfallsdatum"
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:117
msgid "session"
msgstr "Sitzung"
-#: models/core.py:119
+#: models/core.py:118
msgid "sessions"
msgstr "Sitzungen"
@@ -532,17 +572,15 @@ msgstr "Codename"
msgid "Permission"
msgstr "Berechtigung"
-#: models/auth.py:11
-#: models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "Berechtigungen"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"
-#: models/auth.py:23
-#: models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "Gruppen"
@@ -576,7 +614,8 @@ msgstr "Administrator"
#: models/auth.py:38
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "Gibt an, ob der Benutzer sich an der Administrationsseite anmelden kann."
+msgstr ""
+"Gibt an, ob der Benutzer sich an der Administrationsseite anmelden kann."
#: models/auth.py:39
msgid "active"
@@ -595,8 +634,12 @@ msgid "date joined"
msgstr "Mitglied seit"
#: models/auth.py:44
-msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr "Zusätzlich zu den manuell angelegten Rechten erhält dieser Benutzer auch alle Rechte, die seine zugewiesenen Gruppen haben."
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"Zusätzlich zu den manuell angelegten Rechten erhält dieser Benutzer auch "
+"alle Rechte, die seine zugewiesenen Gruppen haben."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -662,94 +705,107 @@ msgstr "Serbisch"
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "vereinfachtes Chinesisch"
-#: core/validators.py:58
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Dieser Wert darf nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten."
-#: core/validators.py:62
+#: core/validators.py:63
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr "Dieser Wert darf nur Buchstaben, Ziffern, Unterstriche und Schrägstriche enthalten."
+msgstr ""
+"Dieser Wert darf nur Buchstaben, Ziffern, Unterstriche und Schrägstriche "
+"enthalten."
-#: core/validators.py:70
+#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Großbuchstaben sind hier nicht erlaubt."
-#: core/validators.py:74
+#: core/validators.py:75
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Kleinbuchstaben sind hier nicht erlaubt."
-#: core/validators.py:81
+#: core/validators.py:82
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Hier sind nur durch Komma getrennte Ziffern erlaubt."
-#: core/validators.py:93
+#: core/validators.py:94
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "Bitte mit Komma getrennte, gültige eMail-Adressen eingeben."
-#: core/validators.py:100
+#: core/validators.py:98
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Bitte eine gültige IP-Adresse eingeben."
-#: core/validators.py:104
+#: core/validators.py:102
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Dieses Feld darf nicht leer sein."
-#: core/validators.py:108
+#: core/validators.py:106
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Nichtnumerische Zeichen sind hier nicht erlaubt."
-#: core/validators.py:112
+#: core/validators.py:110
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Dieser Wert darf nicht nur aus Ziffern bestehen."
-#: core/validators.py:117
+#: core/validators.py:115
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Bitte eine ganze Zahl eingeben."
-#: core/validators.py:121
+#: core/validators.py:119
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Nur alphabetische Zeichen sind hier erlaubt."
-#: core/validators.py:125
+#: core/validators.py:123
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Bitte ein gültiges Datum im Format JJJJ-MM-TT eingeben."
-#: core/validators.py:129
+#: core/validators.py:127
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Bitte eine gültige Zeit im Format SS:MM eingeben."
-#: core/validators.py:133
+#: core/validators.py:131
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Bitte eine gültige Datums- und Zeitangabe im Format JJJJ-MM-TT SS:MM eingeben."
+msgstr ""
+"Bitte eine gültige Datums- und Zeitangabe im Format JJJJ-MM-TT SS:MM "
+"eingeben."
-#: core/validators.py:137
+#: core/validators.py:135
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Bitte eine gültige eMail-Adresse eingeben"
-#: core/validators.py:149
-msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
-msgstr "Bitte ein Bild hochladen. Die Datei, die hochgeladen wurde, ist kein Bild oder ist defekt."
+#: core/validators.py:147
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Bitte ein Bild hochladen. Die Datei, die hochgeladen wurde, ist kein Bild "
+"oder ist defekt."
-#: core/validators.py:156
+#: core/validators.py:154
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "Die URL %s zeigt nicht auf ein gültiges Bild."
-#: core/validators.py:160
+#: core/validators.py:158
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
-msgstr "Telefonnummern müssen im Format XXX-XXX-XXXX sein. \"%s\" ist ungültig."
+msgstr ""
+"Telefonnummern müssen im Format XXX-XXX-XXXX sein. \"%s\" ist ungültig."
-#: core/validators.py:168
+#: core/validators.py:166
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "Die URL %s zeigt nicht auf ein gültiges QuickTime video."
-#: core/validators.py:172
+#: core/validators.py:170
msgid "A valid URL is required."
msgstr "Eine gültige URL ist hier verlangt."
-#: core/validators.py:186
+#: core/validators.py:184
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -758,146 +814,181 @@ msgstr ""
"Bitte gültiges HTML eingeben. Fehler sind:\n"
"%s"
-#: core/validators.py:193
+#: core/validators.py:191
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "Ungültiges XML: %s"
-#: core/validators.py:203
+#: core/validators.py:201
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Ungültige URL: %s"
-#: core/validators.py:205
+#: core/validators.py:203
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Die URL %s funktioniert nicht."
-#: core/validators.py:211
+#: core/validators.py:209
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "Bitte eine gültige Abkürzung für einen US-Staat eingeben."
-#: core/validators.py:226
+#: core/validators.py:224
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Keine Schimpfworte! Das Wort %s ist hier nicht gern gesehen!"
msgstr[1] "Keine Schimpfworte! Die Wörter %s sind hier nicht gern gesehen!"
-#: core/validators.py:233
+#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Dieses Feld muss zum Feld '%s' passen."
-#: core/validators.py:252
+#: core/validators.py:250
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Bitte mindestens eines der Felder ausfüllen."
-#: core/validators.py:261
-#: core/validators.py:272
+#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Bitte entweder beide Felder ausfüllen, oder beide leer lassen."
-#: core/validators.py:279
+#: core/validators.py:277
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-msgstr "Dieses Feld muss gefüllt sein, wenn Feld %(field)s den Wert %(value)s hat."
+msgstr ""
+"Dieses Feld muss gefüllt sein, wenn Feld %(field)s den Wert %(value)s hat."
-#: core/validators.py:291
+#: core/validators.py:289
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr "Dieses Feld muss gefüllt sein, wenn Feld %(field)s nicht %(value)s ist."
+msgstr ""
+"Dieses Feld muss gefüllt sein, wenn Feld %(field)s nicht %(value)s ist."
-#: core/validators.py:310
+#: core/validators.py:308
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Doppelte Werte sind hier nicht erlaubt."
-#: core/validators.py:333
+#: core/validators.py:331
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Dieser Wert muss eine Potenz von %s sein."
-#: core/validators.py:344
+#: core/validators.py:342
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Bitte eine gültige Dezimalzahl eingeben."
-#: core/validators.py:346
+#: core/validators.py:344
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Ziffer eingeben."
msgstr[1] "Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Ziffern eingeben."
-#: core/validators.py:349
+#: core/validators.py:347
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Dezimalstelle eingeben."
-msgstr[1] "Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Dezimalstellen eingeben."
-
-#: core/validators.py:359
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] ""
+"Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Dezimalstelle eingeben."
+msgstr[1] ""
+"Bitte eine gültige Dezimalzahl mit maximal %s Dezimalstellen eingeben."
+
+#: core/validators.py:357
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Bitte sicherstellen, daß die hochgeladene Datei mindestens %s Bytes gross ist."
+msgstr ""
+"Bitte sicherstellen, daß die hochgeladene Datei mindestens %s Bytes gross "
+"ist."
-#: core/validators.py:360
+#: core/validators.py:358
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Bitte sicherstellen, daß die hochgeladene Datei maximal %s Bytes gross ist."
+msgstr ""
+"Bitte sicherstellen, daß die hochgeladene Datei maximal %s Bytes gross ist."
-#: core/validators.py:373
+#: core/validators.py:371
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Das Format für dieses Feld ist falsch."
-#: core/validators.py:388
+#: core/validators.py:386
msgid "This field is invalid."
msgstr "Dieses Feld ist ungültig."
-#: core/validators.py:423
+#: core/validators.py:421
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Konnte nichts von %s empfangen."
-#: core/validators.py:426
+#: core/validators.py:424
#, python-format
-msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid ""
+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "Die URL %(url)s lieferte den falschen Content-Type '%(contenttype)s'."
-#: core/validators.py:459
+#: core/validators.py:457
#, python-format
-msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Bitte das ungeschlossene %(tag)s Tag in Zeile %(line)s schließen. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
+"\"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Bitte das ungeschlossene %(tag)s Tag in Zeile %(line)s schließen. Die Zeile "
+"beginnt mit \"%(start)s\"."
-#: core/validators.py:463
+#: core/validators.py:461
#, python-format
-msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "In Zeile %(line)s ist Text, der nicht in dem Kontext erlaubt ist. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"In Zeile %(line)s ist Text, der nicht in dem Kontext erlaubt ist. Die Zeile "
+"beginnt mit \"%(start)s\"."
-#: core/validators.py:468
+#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Das Attribute %(attr)s in Zeile %(line)s ist ungültig. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Das Attribute %(attr)s in Zeile %(line)s ist ungültig. Die Zeile beginnt mit "
+"\"%(start)s\"."
-#: core/validators.py:473
+#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "<%(tag)s> in Zeile %(line)s ist ungültig. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"<%(tag)s> in Zeile %(line)s ist ungültig. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s"
+"\"."
-#: core/validators.py:477
+#: core/validators.py:475
#, python-format
-msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Ein Tag in Zeile %(line)s hat eines oder mehrere Pflichtattribute nicht. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Ein Tag in Zeile %(line)s hat eines oder mehrere Pflichtattribute nicht. Die "
+"Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
-#: core/validators.py:482
+#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Das Attribut %(attr)s in Zeile %(line)s hat einen ungültigen Wert. Die Zeile beginnt mit \"%(start)s\"."
+msgid ""
+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Das Attribut %(attr)s in Zeile %(line)s hat einen ungültigen Wert. Die Zeile "
+"beginnt mit \"%(start)s\"."
#: core/meta/fields.py:95
msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Mehrere IDs können mit Komma getrennt werden."
#: core/meta/fields.py:98
-msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr " Um mehr als eine Selektion zu treffen, \"Strg\", oder auf dem Mac \"Command\", beim Klicken gedrückt halten."
-
+msgid ""
+" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+" Um mehr als eine Selektion zu treffen, \"Strg\", oder auf dem Mac \"Command"
+"\", beim Klicken gedrückt halten."
View
170 django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-04 09:29-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -399,142 +399,142 @@ msgstr ""
msgid "Dec."
msgstr ""
-#: models/core.py:5
+#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr ""
-#: models/core.py:6
+#: models/core.py:8
msgid "display name"
msgstr ""
-#: models/core.py:8
+#: models/core.py:10
msgid "site"
msgstr ""
-#: models/core.py:9
+#: models/core.py:11
msgid "sites"
msgstr ""
-#: models/core.py:22
+#: models/core.py:24
msgid "label"
msgstr ""
-#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr ""
-#: models/core.py:25
+#: models/core.py:27
msgid "package"
msgstr ""
-#: models/core.py:26
+#: models/core.py:28
msgid "packages"
msgstr ""
-#: models/core.py:36
+#: models/core.py:38
msgid "python module name"
msgstr ""
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:40
msgid "content type"
msgstr ""
-#: models/core.py:39
+#: models/core.py:41
msgid "content types"
msgstr ""
-#: models/core.py:62
+#: models/core.py:64
msgid "redirect from"
msgstr ""
-#: models/core.py:63
+#: models/core.py:65
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr ""
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:66
msgid "redirect to"
msgstr ""
-#: models/core.py:65
+#: models/core.py:67
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
-#: models/core.py:67
+#: models/core.py:69
msgid "redirect"
msgstr ""
-#: models/core.py:68
+#: models/core.py:70
msgid "redirects"
msgstr ""
-#: models/core.py:81
+#: models/core.py:83
msgid "URL"
msgstr ""
-#: models/core.py:82
+#: models/core.py:84
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:85
msgid "title"
msgstr ""
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:86
msgid "content"
msgstr ""
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:87
msgid "enable comments"
msgstr ""
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:88
msgid "template name"
msgstr ""
-#: models/core.py:87
+#: models/core.py:89
msgid ""
"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatfiles/default'."
msgstr ""
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "registration required"
msgstr ""
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:90
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
-#: models/core.py:92
+#: models/core.py:94
msgid "flat page"
msgstr ""
-#: models/core.py:93
+#: models/core.py:95
msgid "flat pages"
msgstr ""
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:113
msgid "session key"
msgstr ""
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:114
msgid "session data"
msgstr ""
-#: models/core.py:116
+#: models/core.py:115
msgid "expire date"
msgstr ""
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:117
msgid "session"
msgstr ""
-#: models/core.py:119
+#: models/core.py:118
msgid "sessions"
msgstr ""
@@ -676,245 +676,249 @@ msgstr ""
msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
-#: core/validators.py:58
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr ""
-#: core/validators.py:62
+#: core/validators.py:63
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
msgstr ""
-#: core/validators.py:70
+#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr ""
-#: core/validators.py:74
+#: core/validators.py:75
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr ""
-#: core/validators.py:81
+#: core/validators.py:82
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr ""
-#: core/validators.py:93
+#: core/validators.py:94
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr ""
-#: core/validators.py:100
+#: core/validators.py:98
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr ""
-#: core/validators.py:104
+#: core/validators.py:102
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr ""
-#: core/validators.py:108
+#: core/validators.py:106
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr ""
-#: core/validators.py:112
+#: core/validators.py:110
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr ""
-#: core/validators.py:117
+#: core/validators.py:115
msgid "Enter a whole number."
msgstr ""
-#: core/validators.py:121
+#: core/validators.py:119
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr ""
-#: core/validators.py:125
+#: core/validators.py:123
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr ""
-#: core/validators.py:129
+#: core/validators.py:127
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr ""
-#: core/validators.py:133
+#: core/validators.py:131
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr ""
-#: core/validators.py:137
+#: core/validators.py:135
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr ""
-#: core/validators.py:149
+#: core/validators.py:147
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-#: core/validators.py:156
+#: core/validators.py:154
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr ""
-#: core/validators.py:160
+#: core/validators.py:158
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr ""
-#: core/validators.py:168
+#: core/validators.py:166
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr ""
-#: core/validators.py:172
+#: core/validators.py:170
msgid "A valid URL is required."
msgstr ""
-#: core/validators.py:186
+#: core/validators.py:184
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
"%s"
msgstr ""
-#: core/validators.py:193
+#: core/validators.py:191
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr ""
-#: core/validators.py:203
+#: core/validators.py:201
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr ""
-#: core/validators.py:205
+#: core/validators.py:203
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr ""
-#: core/validators.py:211
+#: core/validators.py:209
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr ""
-#: core/validators.py:226
+#: core/validators.py:224
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
-#: core/validators.py:233
+#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr ""
-#: core/validators.py:252
+#: core/validators.py:250
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr ""
-#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
+#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr ""
-#: core/validators.py:279
+#: core/validators.py:277
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr ""
-#: core/validators.py:291
+#: core/validators.py:289
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
msgstr ""
-#: core/validators.py:310
+#: core/validators.py:308
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr ""
-#: core/validators.py:333
+#: core/validators.py:331
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr ""
-#: core/validators.py:344
+#: core/validators.py:342
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr ""
-#: core/validators.py:346
+#: core/validators.py:344
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
-#: core/validators.py:349
+#: core/validators.py:347
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."