Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

fixes #1078 - updated 'cs' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1723 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit e0acc619e8bdd85d8f37659f77273253df3721bf 1 parent 787dea3
authored December 18, 2005
BIN  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
380  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,13 @@ msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 10
 "POT-Creation-Date: 2005-12-17 22:26+0100\n"
11  
-"PO-Revision-Date: 2005-11-28 12:00+0100\n"
12  
-"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
  11
+"PO-Revision-Date: 2005-12-18 18:36+0100\n"
  12
+"Last-Translator: Radek Švarz <tranlate@svarz.cz>\n"
13 13
 "Language-Team: Czech\n"
14 14
 "MIME-Version: 1.0\n"
15 15
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 16
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17  
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
18  
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
  17
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
19 18
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
20 19
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
21 20
 
@@ -79,7 +78,8 @@ msgstr "datum/čas byl zaslán"
79 78
 msgid "is public"
80 79
 msgstr "je veřejné"
81 80
 
82  
-#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
  81
+#: contrib/comments/models/comments.py:26
  82
+#: contrib/admin/views/doc.py:256
83 83
 msgid "IP address"
84 84
 msgstr "IP adresa"
85 85
 
@@ -88,12 +88,8 @@ msgid "is removed"
88 88
 msgstr "je odstraněno"
89 89
 
90 90
 #: contrib/comments/models/comments.py:27
91  
-msgid ""
92  
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
93  
-"removed\" message will be displayed instead."
94  
-msgstr ""
95  
-"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
96  
-"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
  91
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
  92
+msgstr "Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
97 93
 
98 94
 #: contrib/comments/models/comments.py:31
99 95
 msgid "Comment"
@@ -222,37 +218,29 @@ msgid "No voting for yourself"
222 218
 msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
223 219
 
224 220
 #: contrib/comments/views/comments.py:25
225  
-msgid ""
226  
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
227  
-msgstr ""
228  
-"Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné "
229  
-"hodnocení."
  221
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
  222
+msgstr "Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné hodnocení."
230 223
 
231 224
 #: contrib/comments/views/comments.py:109
232 225
 #, python-format
233 226
 msgid ""
234  
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
235  
-"comment:\n"
  227
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
236 228
 "\n"
237 229
 "%(text)s"
238 230
 msgid_plural ""
239  
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
240  
-"comments:\n"
  231
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
241 232
 "\n"
242 233
 "%(text)s"
243 234
 msgstr[0] ""
244  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
245  
-"(count)s komentář:\n"
  235
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentář:\n"
246 236
 "\n"
247 237
 "%(text)s"
248 238
 msgstr[1] ""
249  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
250  
-"(count)s komentáře:\n"
  239
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentáře:\n"
251 240
 "\n"
252 241
 "%(text)s"
253 242
 msgstr[2] ""
254  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
255  
-"(count)s komentářů:\n"
  243
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentářů:\n"
256 244
 "\n"
257 245
 "%(text)s"
258 246
 
@@ -284,11 +272,8 @@ msgstr "Někdo falšoval formulář komentáře (bezpečnostní narušení)"
284 272
 
285 273
 #: contrib/comments/views/comments.py:204
286 274
 #: contrib/comments/views/comments.py:289
287  
-msgid ""
288  
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
289  
-"invalid"
290  
-msgstr ""
291  
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
  275
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
  276
+msgstr "Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
292 277
 
293 278
 #: contrib/comments/views/comments.py:254
294 279
 #: contrib/comments/views/comments.py:318
@@ -304,7 +289,8 @@ msgstr ""
304 289
 "<h3>%s:</h3>\n"
305 290
 "<ul>\n"
306 291
 
307  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
  292
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
  293
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
308 294
 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
309 295
 msgid "All"
310 296
 msgstr "Vše"
@@ -379,20 +365,12 @@ msgid "Log in"
379 365
 msgstr "Přihlášení"
380 366
 
381 367
 #: contrib/admin/views/decorators.py:56
382  
-msgid ""
383  
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
384  
-"submission has been saved."
385  
-msgstr ""
386  
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
387  
-"podání je uloženo."
  368
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
  369
+msgstr "Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše podání je uloženo."
388 370
 
389 371
 #: contrib/admin/views/decorators.py:63
390  
-msgid ""
391  
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
392  
-"cookies, reload this page, and try again."
393  
-msgstr ""
394  
-"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
395  
-"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
  372
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
  373
+msgstr "Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
396 374
 
397 375
 #: contrib/admin/views/decorators.py:77
398 376
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -401,8 +379,7 @@ msgstr "Uživatelská jména nemohou obsahovat znak '@'."
401 379
 #: contrib/admin/views/decorators.py:79
402 380
 #, python-format
403 381
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
404  
-msgstr ""
405  
-"Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
  382
+msgstr "Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
406 383
 
407 384
 #: contrib/admin/views/main.py:52
408 385
 msgid "Site administration"
@@ -423,11 +400,13 @@ msgstr "Vyberte %s pro změnu"
423 400
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
424 401
 msgstr "Záznam %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán."
425 402
 
426  
-#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:491
  403
+#: contrib/admin/views/main.py:415
  404
+#: contrib/admin/views/main.py:491
427 405
 msgid "You may edit it again below."
428 406
 msgstr "Můžete to opět upravit níže."
429 407
 
430  
-#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:500
  408
+#: contrib/admin/views/main.py:423
  409
+#: contrib/admin/views/main.py:500
431 410
 #, python-format
432 411
 msgid "You may add another %s below."
433 412
 msgstr "Můžete přidat další %s níže."
@@ -442,7 +421,8 @@ msgstr "%s: přidat"
442 421
 msgid "Added %s."
443 422
 msgstr "Záznam %s byl přidán."
444 423
 
445  
-#: contrib/admin/views/main.py:456 contrib/admin/views/main.py:458
  424
+#: contrib/admin/views/main.py:456
  425
+#: contrib/admin/views/main.py:458
446 426
 #: contrib/admin/views/main.py:460
447 427
 msgid "and"
448 428
 msgstr "a"
@@ -468,10 +448,8 @@ msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně změněn."
468 448
 
469 449
 #: contrib/admin/views/main.py:497
470 450
 #, python-format
471  
-msgid ""
472  
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
473  
-msgstr ""
474  
-"The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
  451
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  452
+msgstr "The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
475 453
 
476 454
 #: contrib/admin/views/main.py:535
477 455
 #, python-format
@@ -502,9 +480,12 @@ msgstr "Jste si jist(á)?"
502 480
 msgid "Change history: %s"
503 481
 msgstr "Historie změn: %s"
504 482
 
505  
-#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
506  
-#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
507  
-#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
  483
+#: contrib/admin/views/doc.py:244
  484
+#: contrib/admin/views/doc.py:253
  485
+#: contrib/admin/views/doc.py:255
  486
+#: contrib/admin/views/doc.py:261
  487
+#: contrib/admin/views/doc.py:262
  488
+#: contrib/admin/views/doc.py:264
508 489
 msgid "Integer"
509 490
 msgstr "Celé číslo"
510 491
 
@@ -533,7 +514,8 @@ msgstr "Datum (s časem)"
533 514
 msgid "E-mail address"
534 515
 msgstr "E-mailová adresa"
535 516
 
536  
-#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
  517
+#: contrib/admin/views/doc.py:251
  518
+#: contrib/admin/views/doc.py:254
537 519
 msgid "File path"
538 520
 msgstr "Cesta k souboru"
539 521
 
@@ -547,7 +529,7 @@ msgstr "Boolean (buď Ano (True), Ne (False), nebo Nic (None))"
547 529
 
548 530
 #: contrib/admin/views/doc.py:259
549 531
 msgid "Relation to parent model"
550  
-msgstr ""
  532
+msgstr "V relaci k rodičovskému modelu"
551 533
 
552 534
 #: contrib/admin/views/doc.py:260
553 535
 msgid "Phone number"
@@ -565,7 +547,8 @@ msgstr "Text"
565 547
 msgid "Time"
566 548
 msgstr "Čas"
567 549
 
568  
-#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
  550
+#: contrib/admin/views/doc.py:267
  551
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
569 552
 msgid "URL"
570 553
 msgstr "URL"
571 554
 
@@ -636,7 +619,8 @@ msgstr "Historie"
636 619
 msgid "Date/time"
637 620
 msgstr "Datum/čas"
638 621
 
639  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
  622
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
  623
+#: models/auth.py:47
640 624
 msgid "User"
641 625
 msgstr "Uživatel"
642 626
 
@@ -646,15 +630,11 @@ msgstr "Akce"
646 630
 
647 631
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
648 632
 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
649  
-msgstr "N, j.n. Y, H:i"
  633
+msgstr "j. N Y, H:i"
650 634
 
651 635
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
652  
-msgid ""
653  
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
654  
-"admin site."
655  
-msgstr ""
656  
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
657  
-"administrátorské rozhraní."
  636
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
  637
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
658 638
 
659 639
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
660 640
 msgid "Django site admin"
@@ -677,12 +657,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
677 657
 msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
678 658
 
679 659
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
680  
-msgid ""
681  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
682  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
683  
-msgstr ""
684  
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
685  
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
  660
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  661
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
686 662
 
687 663
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
688 664
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -741,22 +717,13 @@ msgstr "Vítejte,"
741 717
 
742 718
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
743 719
 #, python-format
744  
-msgid ""
745  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
746  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
747  
-"types of objects:"
748  
-msgstr ""
749  
-"Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
750  
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
  720
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
  721
+msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
751 722
 
752 723
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
753 724
 #, python-format
754  
-msgid ""
755  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
756  
-"the following related items will be deleted:"
757  
-msgstr ""
758  
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
759  
-"následující související položky budou smazány:"
  725
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
  726
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
760 727
 
761 728
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
762 729
 msgid "Yes, I'm sure"
@@ -834,12 +801,8 @@ msgid "Password reset"
834 801
 msgstr "Obnovení hesla"
835 802
 
836 803
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
837  
-msgid ""
838  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
839  
-"your password and e-mail the new one to you."
840  
-msgstr ""
841  
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
842  
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
  804
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
  805
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
843 806
 
844 807
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
845 808
 msgid "E-mail address:"
@@ -863,20 +826,12 @@ msgid "Password reset successful"
863 826
 msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
864 827
 
865 828
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
866  
-msgid ""
867  
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
868  
-"should be receiving it shortly."
869  
-msgstr ""
870  
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
871  
-"byste ji dostat během okamžiku."
  829
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
  830
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
872 831
 
873 832
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
874  
-msgid ""
875  
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
876  
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
877  
-msgstr ""
878  
-"Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme "
879  
-"ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
  833
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
  834
+msgstr "Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
880 835
 
881 836
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
882 837
 msgid "Old password:"
@@ -948,13 +903,10 @@ msgid ""
948 903
 "your computer is \"internal\").</p>\n"
949 904
 msgstr ""
950 905
 "\n"
951  
-"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše "
952  
-"záložky (oblíbené),\n"
953  
-"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám "
954  
-"(oblíbeným). Nyní můžete\n"
  906
+"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše záložky (oblíbené),\n"
  907
+"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám (oblíbeným). Nyní můžete\n"
955 908
 "zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
956  
-"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
957  
-"nastaven jako\n"
  909
+"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je nastaven jako\n"
958 910
 "\"interní\" (promluvte si s Vaším administrátorem, jestli si nejste jisti,\n"
959 911
 "zda je Váš počítač \"interní\").</p>\n"
960 912
 
@@ -963,24 +915,16 @@ msgid "Documentation for this page"
963 915
 msgstr "Dokumentace pro tuto stránku"
964 916
 
965 917
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
966  
-msgid ""
967  
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
968  
-"that page."
969  
-msgstr ""
970  
-"Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto "
971  
-"stránku."
  918
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
  919
+msgstr "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto stránku."
972 920
 
973 921
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
974 922
 msgid "Show object ID"
975 923
 msgstr "Ukázat id objektu"
976 924
 
977 925
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
978  
-msgid ""
979  
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
980  
-"object."
981  
-msgstr ""
982  
-"Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden "
983  
-"objekt."
  926
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
  927
+msgstr "Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden objekt."
984 928
 
985 929
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
986 930
 msgid "Edit this object (current window)"
@@ -1000,44 +944,35 @@ msgstr "Jako výše, ale otevře admin stránky v novém okně."
1000 944
 
1001 945
 #: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1002 946
 msgid "Date:"
1003  
-msgstr ""
  947
+msgstr "Datum:"
1004 948
 
1005 949
 #: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1006  
-#, fuzzy
1007 950
 msgid "Time:"
1008  
-msgstr "Čas"
  951
+msgstr "Čas:"
1009 952
 
1010 953
 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1011 954
 msgid "Currently:"
1012  
-msgstr ""
  955
+msgstr "Momentálně:"
1013 956
 
1014 957
 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1015  
-#, fuzzy
1016 958
 msgid "Change:"
1017  
-msgstr "Změnit"
  959
+msgstr "Změna:"
1018 960
 
1019 961
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:7
1020 962
 msgid "redirect from"
1021 963
 msgstr "přesměrovat z"
1022 964
 
1023 965
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:8
1024  
-msgid ""
1025  
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
1026  
-"events/search/'."
1027  
-msgstr ""
1028  
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
  966
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
  967
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
1029 968
 
1030 969
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:9
1031 970
 msgid "redirect to"
1032 971
 msgstr "přesměrovat na"
1033 972
 
1034 973
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:10
1035  
-msgid ""
1036  
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
1037  
-"'http://'."
1038  
-msgstr ""
1039  
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
1040  
-"'http://'."
  974
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
  975
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
1041 976
 
1042 977
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:12
1043 978
 msgid "redirect"
@@ -1048,10 +983,8 @@ msgid "redirects"
1048 983
 msgstr "přesměrování"
1049 984
 
1050 985
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
1051  
-msgid ""
1052  
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1053  
-msgstr ""
1054  
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
  986
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  987
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
1055 988
 
1056 989
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
1057 990
 msgid "title"
@@ -1070,12 +1003,8 @@ msgid "template name"
1070 1003
 msgstr "jméno šablony"
1071 1004
 
1072 1005
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
1073  
-msgid ""
1074  
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
1075  
-"use 'flatpages/default'."
1076  
-msgstr ""
1077  
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
1078  
-"použije 'flatfiles/default'."
  1006
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
  1007
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
1079 1008
 
1080 1009
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1081 1010
 msgid "registration required"
@@ -1083,9 +1012,7 @@ msgstr "nutná registrace"
1083 1012
 
1084 1013
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1085 1014
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1086  
-msgstr ""
1087  
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
1088  
-"stránku."
  1015
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
1089 1016
 
1090 1017
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
1091 1018
 msgid "flat page"
@@ -1143,23 +1070,28 @@ msgstr "Leden"
1143 1070
 msgid "February"
1144 1071
 msgstr "Únor"
1145 1072
 
1146  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1073
+#: utils/dates.py:14
  1074
+#: utils/dates.py:27
1147 1075
 msgid "March"
1148 1076
 msgstr "Březen"
1149 1077
 
1150  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1078
+#: utils/dates.py:14
  1079
+#: utils/dates.py:27
1151 1080
 msgid "April"
1152 1081
 msgstr "Duben"
1153 1082
 
1154  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1083
+#: utils/dates.py:14
  1084
+#: utils/dates.py:27
1155 1085
 msgid "May"
1156 1086
 msgstr "Květen"
1157 1087
 
1158  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1088
+#: utils/dates.py:14
  1089
+#: utils/dates.py:27
1159 1090
 msgid "June"
1160 1091
 msgstr "Červen"
1161 1092
 
1162  
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
  1093
+#: utils/dates.py:15
  1094
+#: utils/dates.py:27
1163 1095
 msgid "July"
1164 1096
 msgstr "Červenec"
1165 1097
 
@@ -1266,7 +1198,10 @@ msgstr "weby"
1266 1198
 msgid "label"
1267 1199
 msgstr "nadpis"
1268 1200
 
1269  
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
  1201
+#: models/core.py:29
  1202
+#: models/core.py:40
  1203
+#: models/auth.py:6
  1204
+#: models/auth.py:19
1270 1205
 msgid "name"
1271 1206
 msgstr "jméno"
1272 1207
 
@@ -1318,7 +1253,8 @@ msgstr "codename"
1318 1253
 msgid "Permission"
1319 1254
 msgstr "Oprávnění"
1320 1255
 
1321  
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
  1256
+#: models/auth.py:11
  1257
+#: models/auth.py:58
1322 1258
 msgid "Permissions"
1323 1259
 msgstr "Oprávnění"
1324 1260
 
@@ -1326,7 +1262,8 @@ msgstr "Oprávnění"
1326 1262
 msgid "Group"
1327 1263
 msgstr "Skupina"
1328 1264
 
1329  
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
  1265
+#: models/auth.py:23
  1266
+#: models/auth.py:60
1330 1267
 msgid "Groups"
1331 1268
 msgstr "Skupiny"
1332 1269
 
@@ -1379,12 +1316,8 @@ msgid "date joined"
1379 1316
 msgstr "datum zaregistrování"
1380 1317
 
1381 1318
 #: models/auth.py:44
1382  
-msgid ""
1383  
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1384  
-"all permissions granted to each group he/she is in."
1385  
-msgstr ""
1386  
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
1387  
-"každou skupinu, ve které je."
  1319
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
  1320
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
1388 1321
 
1389 1322
 #: models/auth.py:48
1390 1323
 msgid "Users"
@@ -1478,7 +1411,9 @@ msgstr "Švédsky"
1478 1411
 msgid "Simplified Chinese"
1479 1412
 msgstr "Jednoduchá čínština"
1480 1413
 
1481  
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
  1414
+#: core/formfields.py:59
  1415
+#: core/meta/fields.py:285
  1416
+#: core/meta/fields.py:488
1482 1417
 #: core/meta/fields.py:499
1483 1418
 msgid "This field is required."
1484 1419
 msgstr "Toto pole je povinné."
@@ -1495,7 +1430,9 @@ msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaků."
1495 1430
 msgid "Line breaks are not allowed here."
1496 1431
 msgstr "Zalomení řádky zde nenjsou povolená."
1497 1432
 
1498  
-#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
  1433
+#: core/formfields.py:438
  1434
+#: core/formfields.py:509
  1435
+#: core/formfields.py:547
1499 1436
 #, python-format
1500 1437
 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1501 1438
 msgstr "Vyberte platnou volbu. '%(data)s' není mezi %(choices)s."
@@ -1522,8 +1459,7 @@ msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
1522 1459
 
1523 1460
 #: core/validators.py:66
1524 1461
 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1525  
-msgstr ""
1526  
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
  1462
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
1527 1463
 
1528 1464
 #: core/validators.py:74
1529 1465
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1582,12 +1518,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
1582 1518
 msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
1583 1519
 
1584 1520
 #: core/validators.py:150
1585  
-msgid ""
1586  
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1587  
-"corrupted image."
1588  
-msgstr ""
1589  
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
1590  
-"obrázek, nebo byl porušen."
  1521
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
  1522
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
1591 1523
 
1592 1524
 #: core/validators.py:157
1593 1525
 #, python-format
@@ -1627,7 +1559,8 @@ msgstr "Špatně formované XML: %s"
1627 1559
 msgid "Invalid URL: %s"
1628 1560
 msgstr "Neplatné URL: %s"
1629 1561
 
1630  
-#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
  1562
+#: core/validators.py:208
  1563
+#: core/validators.py:210
1631 1564
 #, python-format
1632 1565
 msgid "The URL %s is a broken link."
1633 1566
 msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
@@ -1653,7 +1586,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
1653 1586
 msgid "Please enter something for at least one field."
1654 1587
 msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
1655 1588
 
1656  
-#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
  1589
+#: core/validators.py:266
  1590
+#: core/validators.py:277
1657 1591
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1658 1592
 msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
1659 1593
 
@@ -1683,8 +1617,7 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
1683 1617
 #: core/validators.py:351
1684 1618
 #, python-format
1685 1619
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1686  
-msgid_plural ""
1687  
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  1620
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1688 1621
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
1689 1622
 msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
1690 1623
 msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
@@ -1692,16 +1625,10 @@ msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
1692 1625
 #: core/validators.py:354
1693 1626
 #, python-format
1694 1627
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1695  
-msgid_plural ""
1696  
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1697  
-msgstr[0] ""
1698  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
1699  
-msgstr[1] ""
1700  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
1701  
-"celkem."
1702  
-msgstr[2] ""
1703  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
1704  
-"celkem."
  1628
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  1629
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
  1630
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
  1631
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
1705 1632
 
1706 1633
 #: core/validators.py:364
1707 1634
 #, python-format
@@ -1728,68 +1655,43 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
1728 1655
 
1729 1656
 #: core/validators.py:431
1730 1657
 #, python-format
1731  
-msgid ""
1732  
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
  1658
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1733 1659
 msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
1734 1660
 
1735 1661
 #: core/validators.py:464
1736 1662
 #, python-format
1737  
-msgid ""
1738  
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1739  
-"\"%(start)s\".)"
1740  
-msgstr ""
1741  
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
1742  
-"\"%(start)s\".)"
  1663
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1664
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1743 1665
 
1744 1666
 #: core/validators.py:468
1745 1667
 #, python-format
1746  
-msgid ""
1747  
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1748  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1749  
-msgstr ""
1750  
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
1751  
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
  1668
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1669
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1752 1670
 
1753 1671
 #: core/validators.py:473
1754 1672
 #, python-format
1755  
-msgid ""
1756  
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1757  
-"(start)s\".)"
1758  
-msgstr ""
1759  
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
1760  
-"(start)s\".)"
  1673
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1674
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1761 1675
 
1762 1676
 #: core/validators.py:478
1763 1677
 #, python-format
1764  
-msgid ""
1765  
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1766  
-"(start)s\".)"
1767  
-msgstr ""
1768  
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
1769  
-"(start)s\".)"
  1678
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1679
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1770 1680
 
1771 1681
 #: core/validators.py:482
1772 1682
 #, python-format
1773  
-msgid ""
1774  
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1775  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1776  
-msgstr ""
1777  
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
1778  
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
  1683
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1684
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1779 1685
 
1780 1686
 #: core/validators.py:487
1781 1687
 #, python-format
1782  
-msgid ""
1783  
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1784  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1785  
-msgstr ""
1786  
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
1787  
-"\"%(start)s\".)"
  1688
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1689
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
1788 1690
 
1789 1691
 #: core/meta/__init__.py:1947
1790  
-#, fuzzy, python-format
  1692
+#, python-format
1791 1693
 msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1792  
-msgstr "%(optname)s s tímto %(fieldname)s již existuje."
  1694
+msgstr "%(object)s s tímto %(type)s již existují pro daná %(field)s."
1793 1695
 
1794 1696
 #: core/meta/fields.py:46
1795 1697
 #, python-format
@@ -1806,11 +1708,8 @@ msgid " Separate multiple IDs with commas."
1806 1708
 msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
1807 1709
 
1808 1710
 #: core/meta/fields.py:132
1809  
-msgid ""
1810  
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1811  
-msgstr ""
1812  
-"Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
1813  
-"položky."
  1711
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  1712
+msgstr "Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
1814 1713
 
1815 1714
 #: core/meta/fields.py:508
1816 1715
 msgid "Enter a valid filename."
@@ -1819,13 +1718,10 @@ msgstr "Vložte platný název souboru."
1819 1718
 #: core/meta/fields.py:782
1820 1719
 #, python-format
1821 1720
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1822  
-msgid_plural ""
1823  
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  1721
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1824 1722
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnota %(value)r není platná."
1825  
-msgstr[1] ""
1826  
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
1827  
-msgstr[2] ""
1828  
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
  1723
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
  1724
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
1829 1725
 
1830 1726
 #: core/template/defaultfilters.py:371
1831 1727
 msgid "yes,no,maybe"
@@ -1833,7 +1729,6 @@ msgstr "ano, ne, možná"
1833 1729
 
1834 1730
 #~ msgid "Error in Template"
1835 1731
 #~ msgstr "Chyba v šabloně"
1836  
-
1837 1732
 #~ msgid ""
1838 1733
 #~ "\n"
1839 1734
 #~ "In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
@@ -1844,3 +1739,4 @@ msgstr "ano, ne, možná"
1844 1739
 #, fuzzy
1845 1740
 #~ msgid "count"
1846 1741
 #~ msgstr "počet"
  1742
+

0 notes on commit e0acc61

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.