Permalink
Browse files

Updated Catalan translation.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8849 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 3b7c575 commit e276ad010929cd3ba96456f4eff215eb25a3056c @telenieko telenieko committed Sep 2, 2008
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
197 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-31 19:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-29 00:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-02 09:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-02 09:43+0200\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -244,15 +244,15 @@ msgstr "Aquest mes"
msgid "This year"
msgstr "Aquest any"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
msgid "Yes"
msgstr "Si"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
@@ -284,90 +284,91 @@ msgstr "entrada del registre"
msgid "log entries"
msgstr "entrades del registre"
-#: contrib/admin/options.py:56 contrib/admin/options.py:120
+#: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
msgid "None"
msgstr "cap"
-#: contrib/admin/options.py:334
+#: contrib/admin/options.py:332
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
-#: contrib/admin/options.py:334 contrib/admin/options.py:344
+#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
+#: forms/models.py:265
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:339
+#: contrib/admin/options.py:337
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
-#: contrib/admin/options.py:343
+#: contrib/admin/options.py:341
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:348
+#: contrib/admin/options.py:346
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:352
+#: contrib/admin/options.py:350
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:413 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:417 contrib/admin/options.py:450
-#: contrib/auth/admin.py:57
+#: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/auth/admin.py:59
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
-#: contrib/admin/options.py:427 contrib/admin/options.py:460
+#: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
-#: contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/admin/options.py:446
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
-#: contrib/admin/options.py:456
+#: contrib/admin/options.py:454
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:532
+#: contrib/admin/options.py:530
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:610
+#: contrib/admin/options.py:608
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:642
+#: contrib/admin/options.py:640
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:692
+#: contrib/admin/options.py:690
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:699
+#: contrib/admin/options.py:697
msgid "Are you sure?"
msgstr "Esteu segurs?"
-#: contrib/admin/options.py:728
+#: contrib/admin/options.py:726
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
@@ -435,27 +436,27 @@ msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s: %(obj)s"
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
-#: contrib/admin/widgets.py:65
+#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
-#: contrib/admin/widgets.py:65
+#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Time:"
msgstr "Hora:"
-#: contrib/admin/widgets.py:89
+#: contrib/admin/widgets.py:94
msgid "Currently:"
msgstr "Actualment:"
-#: contrib/admin/widgets.py:89
+#: contrib/admin/widgets.py:94
msgid "Change:"
msgstr "Modificar:"
-#: contrib/admin/widgets.py:115
+#: contrib/admin/widgets.py:121
msgid "Lookup"
msgstr "Cercar"
-#: contrib/admin/widgets.py:195
+#: contrib/admin/widgets.py:221
msgid "Add Another"
msgstr "Afegir un altre"
@@ -912,16 +913,16 @@ msgstr "Adreça de correu electrònic:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Restablir la meva contrasenya"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
msgid "All dates"
msgstr "Totes les dates"
-#: contrib/admin/views/main.py:65
+#: contrib/admin/views/main.py:69
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "Seleccioneu %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:65
+#: contrib/admin/views/main.py:69
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
@@ -1033,7 +1034,7 @@ msgstr "Ruta del fitxer"
msgid "Floating point number"
msgstr "Número amb punt de coma flotant"
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:57
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
msgid "IP address"
msgstr "Adreça IP"
@@ -1057,7 +1058,7 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1161,15 +1162,15 @@ msgstr "Dates importants"
msgid "Groups"
msgstr "Grups"
-#: contrib/auth/admin.py:62
+#: contrib/auth/admin.py:64
msgid "Add user"
msgstr "Afegir usuari"
-#: contrib/auth/admin.py:88
+#: contrib/auth/admin.py:90
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Contrasenya cambiada amb èxit"
-#: contrib/auth/admin.py:94
+#: contrib/auth/admin.py:96
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Canviar contrasenya: %s"
@@ -1366,7 +1367,7 @@ msgstr "missatge"
msgid "Logged out"
msgstr "Sessió finalitzada"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:423
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
@@ -1378,97 +1379,97 @@ msgstr "contingut"
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
-#: contrib/comments/forms.py:18
+#: contrib/comments/forms.py:20
msgid "Name"
msgstr "nom"
-#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/forms.py:21
msgid "Email address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/forms.py:23
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
-#: contrib/comments/forms.py:24
+#: contrib/comments/forms.py:26
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
"a spam"
-#: contrib/comments/forms.py:124
+#: contrib/comments/forms.py:126
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
msgstr[1] ""
"Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
-#: contrib/comments/models.py:22
+#: contrib/comments/models.py:23
msgid "object ID"
msgstr "ID de l'objecte"
-#: contrib/comments/models.py:49
+#: contrib/comments/models.py:50
msgid "user's name"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:51
msgid "user's email address"
msgstr "adreça de correu electrònic del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:51
+#: contrib/comments/models.py:52
msgid "user's URL"
msgstr "URL del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:53
+#: contrib/comments/models.py:54
msgid "comment"
msgstr "comentari"
-#: contrib/comments/models.py:56
+#: contrib/comments/models.py:57
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/hora d'enviament"
-#: contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/comments/models.py:59
msgid "is public"
msgstr "és públic"
-#: contrib/comments/models.py:59
+#: contrib/comments/models.py:60
msgid ""
"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
msgstr ""
"Desmarqui aquesta casella per fer desaparèixar aquest comentari del lloc web "
"de forma efectiva."
-#: contrib/comments/models.py:61
+#: contrib/comments/models.py:62
msgid "is removed"
msgstr "està eliminat"
-#: contrib/comments/models.py:62
+#: contrib/comments/models.py:63
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
"mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
-#: contrib/comments/models.py:114
+#: contrib/comments/models.py:115
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això el seu "
"nom no es modificable."
-#: contrib/comments/models.py:123
+#: contrib/comments/models.py:124
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això la "
"seva adreça de correu electrònic no es pot modificar."
-#: contrib/comments/models.py:148
+#: contrib/comments/models.py:149
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -3576,56 +3577,56 @@ msgstr "nom per mostrar"
msgid "sites"
msgstr "llocs"
-#: db/models/fields/__init__.py:332 db/models/fields/__init__.py:667
+#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
-#: db/models/fields/__init__.py:363
+#: db/models/fields/__init__.py:379
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:396
+#: db/models/fields/__init__.py:412
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
-#: db/models/fields/__init__.py:412
+#: db/models/fields/__init__.py:428
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
-#: db/models/fields/__init__.py:443
+#: db/models/fields/__init__.py:459
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:452
+#: db/models/fields/__init__.py:468
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data invàlida: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:516 db/models/fields/__init__.py:534
+#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:570
+#: db/models/fields/__init__.py:586
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:703
+#: db/models/fields/__init__.py:719
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:811 db/models/fields/__init__.py:825
+#: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:748
+#: db/models/fields/related.py:763
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:825
+#: db/models/fields/related.py:840
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3637,116 +3638,116 @@ msgstr[1] ""
"Si us plau, introduïu IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
"invàlids."
-#: forms/fields.py:52
+#: forms/fields.py:54
msgid "This field is required."
msgstr "Aquest camp és obligatori."
-#: forms/fields.py:53
+#: forms/fields.py:55
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Introduïu un valor vàlid."
-#: forms/fields.py:133
+#: forms/fields.py:138
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:134
+#: forms/fields.py:139
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:161
+#: forms/fields.py:166
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Introduïu un número sencer."
-#: forms/fields.py:162 forms/fields.py:191 forms/fields.py:220
+#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
-#: forms/fields.py:163 forms/fields.py:192 forms/fields.py:221
+#: forms/fields.py:168 forms/fields.py:197 forms/fields.py:226
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Assegureu-vos de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
-#: forms/fields.py:190 forms/fields.py:219
+#: forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
msgid "Enter a number."
msgstr "Introduïu un número."
-#: forms/fields.py:222
+#: forms/fields.py:227
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits en total."
-#: forms/fields.py:223
+#: forms/fields.py:228
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
-#: forms/fields.py:224
+#: forms/fields.py:229
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
-#: forms/fields.py:282 forms/fields.py:815
+#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:848
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Introduïu una data vàlida."
-#: forms/fields.py:316 forms/fields.py:816
+#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:849
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Introduïu una hora vàlida."
-#: forms/fields.py:355
+#: forms/fields.py:360
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
-#: forms/fields.py:441
+#: forms/fields.py:446
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr ""
"No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
-#: forms/fields.py:442
+#: forms/fields.py:447
msgid "No file was submitted."
msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
-#: forms/fields.py:443
+#: forms/fields.py:448
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "El fitxer enviat està buit."
-#: forms/fields.py:472
+#: forms/fields.py:477
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
"estava corrupte."
-#: forms/fields.py:533
+#: forms/fields.py:538
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Introduïu una URL vàlida."
-#: forms/fields.py:534
+#: forms/fields.py:539
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
-#: forms/fields.py:613 forms/fields.py:664
+#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:665 forms/fields.py:726 forms/models.py:537
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:644
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
-#: forms/fields.py:844
+#: forms/fields.py:877
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
-#: forms/fields.py:854
+#: forms/fields.py:887
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
@@ -3757,12 +3758,17 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:469
+#: forms/models.py:258 forms/models.py:267
+#, python-format
+msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
+msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
+
+#: forms/models.py:574
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:538
+#: forms/models.py:645
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
@@ -4081,4 +4087,3 @@ msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
-

0 comments on commit e276ad0

Please sign in to comment.