Permalink
Browse files

Polish translation updated

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@11655 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent c54b8ec commit e32b042d6b623e4b476dbab2523795eaa9faf379 Jarek Zgoda committed Oct 25, 2009
Showing with 122 additions and 101 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +122 −101 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
223 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-17 21:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-25 20:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -266,15 +266,15 @@ msgstr "Ten miesiąc"
msgid "This year"
msgstr "Ten rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:435
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:435
msgid "No"
msgstr "Nie"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:435
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
@@ -320,8 +320,8 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
-#: forms/models.py:600
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:384
+#: forms/models.py:596
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -417,39 +417,39 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:288 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:292 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:295 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:308 contrib/admin/sites.py:314
+#: contrib/admin/sites.py:311 contrib/admin/sites.py:317
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:311 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:314 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:367
+#: contrib/admin/sites.py:370
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:381 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:384 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:426
+#: contrib/admin/sites.py:429
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
@@ -464,27 +464,27 @@ msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
-#: contrib/admin/widgets.py:71
+#: contrib/admin/widgets.py:72
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
-#: contrib/admin/widgets.py:71
+#: contrib/admin/widgets.py:72
msgid "Time:"
msgstr "Czas:"
-#: contrib/admin/widgets.py:95
+#: contrib/admin/widgets.py:96
msgid "Currently:"
msgstr "Teraz:"
-#: contrib/admin/widgets.py:95
+#: contrib/admin/widgets.py:96
msgid "Change:"
msgstr "Zmień:"
-#: contrib/admin/widgets.py:124
+#: contrib/admin/widgets.py:125
msgid "Lookup"
msgstr "Szukaj"
-#: contrib/admin/widgets.py:235
+#: contrib/admin/widgets.py:237
msgid "Add Another"
msgstr "Dodaj kolejny"
@@ -598,7 +598,7 @@ msgstr "Historia"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:27
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:28
msgid "View on site"
msgstr "Pokaż na stronie"
@@ -668,10 +668,10 @@ msgstr ""
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
-"the following objects and it's related items will be deleted:"
+"the following objects and their related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Czy chcesz skasować %(object_name)s? Następujące obiekty i zależne od nich "
-"zostaną skasowane:"
+"Czy chcesz skasować wybrane %(object_name)s? Następujące obiekty i zależne od "
+"nich zostaną skasowane:"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
@@ -734,7 +734,6 @@ msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:33
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
@@ -1125,7 +1124,6 @@ msgid "Time"
msgstr "Czas"
#: contrib/admindocs/views.py:359 contrib/comments/forms.py:95
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1428,22 +1426,54 @@ msgstr "użytkownicy"
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
-#: contrib/auth/views.py:56
+#: contrib/auth/views.py:58
msgid "Logged out"
msgstr "Wylogowany"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:429
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
-#: contrib/comments/admin.py:11
+#: contrib/comments/admin.py:12
msgid "Content"
msgstr "Zawartość"
-#: contrib/comments/admin.py:14
+#: contrib/comments/admin.py:15
msgid "Metadata"
msgstr "Metadane"
+#: contrib/comments/admin.py:39
+msgid "flagged"
+msgstr "oflagowany"
+
+#: contrib/comments/admin.py:40
+msgid "Flag selected comments"
+msgstr "Oflaguj wybrane komentarze"
+
+#: contrib/comments/admin.py:43
+msgid "approved"
+msgstr "zaakceptowany"
+
+#: contrib/comments/admin.py:44
+msgid "Approve selected comments"
+msgstr "Zaakceptuj wybrane komentarze"
+
+#: contrib/comments/admin.py:47
+msgid "removed"
+msgstr "usunięty"
+
+#: contrib/comments/admin.py:48
+msgid "Remove selected comments"
+msgstr "Usuń wybrane komentarze"
+
+#: contrib/comments/admin.py:60
+#, python-format
+msgid "1 comment was successfully %(action)s."
+msgid_plural "%(count)s comments were successfully %(action)s."
+msgstr[0] "1 komentarz został %(action)s"
+msgstr[1] "%(count)s komentarze zostały %(action)s"
+msgstr[2] "%(count)s komentarzy zostało %(action)s"
+
#: contrib/comments/feeds.py:13
#, python-format
msgid "%(site_name)s comments"
@@ -1455,7 +1485,6 @@ msgid "Latest comments on %(site_name)s"
msgstr "Ostatnie komentarze na %(site_name)s"
#: contrib/comments/forms.py:93
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
@@ -1464,7 +1493,6 @@ msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
#: contrib/comments/forms.py:96
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
@@ -1592,7 +1620,6 @@ msgid "Really make this comment public?"
msgstr "Czy ten komentarz na pewno ma być publiczny?"
#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:12
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:49
msgid "Approve"
msgstr "Zaakceptuj"
@@ -1618,7 +1645,6 @@ msgid "Really remove this comment?"
msgstr "Czy na pewno usunąć ten komentarz?"
#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:12
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:53
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
@@ -1652,39 +1678,6 @@ msgstr "Zapisz"
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:4
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:19
-msgid "Comment moderation queue"
-msgstr "Kolejka moderacji komentarzy"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:26
-msgid "No comments to moderate"
-msgstr "Żaden komentarz nie oczekuje na akceptację"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:36
-msgid "Email"
-msgstr "E-mail"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:38
-msgid "Authenticated?"
-msgstr "Zalogowany?"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:39
-msgid "IP Address"
-msgstr "Adres IP"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:40
-msgid "Date posted"
-msgstr "Data dodania"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
-msgid "yes"
-msgstr "tak"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
-msgid "no"
-msgstr "nie"
-
#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:4
msgid "Thanks for commenting"
msgstr "Dziękujemy za dodanie komentarza"
@@ -2599,6 +2592,10 @@ msgstr "Niepoprawna suma kontrolna numeru konta bankowego."
msgid "Enter a valid Finnish social security number."
msgstr "Wpis poprawny numer fińskiego ubezpieczenia socjalnego."
+#: contrib/localflavor/fr/forms.py:30
+msgid "Phone numbers must be in 0X XX XX XX XX format."
+msgstr "Numery telefoniczne muszą być w formacie 0X XX XX XX XX."
+
#: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX."
@@ -3944,124 +3941,124 @@ msgstr[2] ""
"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
"niepoprawne."
-#: forms/fields.py:54
+#: forms/fields.py:53
msgid "This field is required."
msgstr "To pole jest wymagane."
-#: forms/fields.py:55
+#: forms/fields.py:54
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Wpisz poprawną wartość."
-#: forms/fields.py:138
+#: forms/fields.py:137
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najwyżej %(max)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:139
+#: forms/fields.py:138
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej %(min)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:166
+#: forms/fields.py:165
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Wpisz liczbę całkowitą."
-#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
+#: forms/fields.py:166 forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest mniejsza lub równa %s."
-#: forms/fields.py:168 forms/fields.py:197 forms/fields.py:226
+#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest większa lub równa %s."
-#: forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
+#: forms/fields.py:194 forms/fields.py:223
msgid "Enter a number."
msgstr "Wpisz liczbę."
-#: forms/fields.py:227
+#: forms/fields.py:226
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s cyfr."
-#: forms/fields.py:228
+#: forms/fields.py:227
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
-#: forms/fields.py:229
+#: forms/fields.py:228
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:863
+#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:862
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:864
+#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
-#: forms/fields.py:361
+#: forms/fields.py:360
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
-#: forms/fields.py:447
+#: forms/fields.py:446
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
-#: forms/fields.py:448
+#: forms/fields.py:447
msgid "No file was submitted."
msgstr "Żaden plik nie został przesłany."
-#: forms/fields.py:449
+#: forms/fields.py:448
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Wysłany plik jest pusty."
-#: forms/fields.py:450
+#: forms/fields.py:449
#, python-format
msgid ""
"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że nazwa tego pliku ma co najwyżej %(max)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:483
+#: forms/fields.py:482
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany, nie jest obrazem, "
"albo jest uszkodzony."
-#: forms/fields.py:544
+#: forms/fields.py:543
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Wpisz poprawny URL."
-#: forms/fields.py:545
+#: forms/fields.py:544
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: forms/fields.py:625 forms/fields.py:703
+#: forms/fields.py:624 forms/fields.py:702
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:1003
+#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:999
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: forms/fields.py:892
+#: forms/fields.py:891
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: forms/fields.py:902
+#: forms/fields.py:901
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
@@ -4070,29 +4067,29 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:367
+#: forms/models.py:363
#, python-format
msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
msgstr ""
"Wartości w %(field_name)s muszą być unikalne dla wyszukiwań %(lookup)s w %"
"(date_field)s"
-#: forms/models.py:381 forms/models.py:389
+#: forms/models.py:377 forms/models.py:385
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:594
+#: forms/models.py:590
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s."
-#: forms/models.py:598
+#: forms/models.py:594
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s, które wymaga unikalności."
-#: forms/models.py:604
+#: forms/models.py:600
#, python-format
msgid ""
"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
@@ -4101,24 +4098,24 @@ msgstr ""
"Popraw zduplikowane dane w %(field_name)s, które wymaga unikalności dla %"
"(lookup)s w polu %(date_field)s."
-#: forms/models.py:612
+#: forms/models.py:608
msgid "Please correct the duplicate values below."
msgstr "Popraw poniższe zduplikowane wartości."
-#: forms/models.py:867
+#: forms/models.py:863
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:930
+#: forms/models.py:926
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:1004
+#: forms/models.py:1000
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:1006
+#: forms/models.py:1002
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."
@@ -4444,3 +4441,27 @@ msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
+
+#~ msgid "Comment moderation queue"
+#~ msgstr "Kolejka moderacji komentarzy"
+
+#~ msgid "No comments to moderate"
+#~ msgstr "Żaden komentarz nie oczekuje na akceptację"
+
+#~ msgid "Email"
+#~ msgstr "E-mail"
+
+#~ msgid "Authenticated?"
+#~ msgstr "Zalogowany?"
+
+#~ msgid "IP Address"
+#~ msgstr "Adres IP"
+
+#~ msgid "Date posted"
+#~ msgstr "Data dodania"
+
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "tak"
+
+#~ msgid "no"
+#~ msgstr "nie"

0 comments on commit e32b042

Please sign in to comment.