Permalink
Browse files

Update Swedish locale.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10651 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 03047d4 commit e43ace720cad6e0f000332e9dc4cba8af4be3bf6 Ludvig Ericson committed May 1, 2009
View
BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
867 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 04:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-01 18:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-26 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
@@ -102,117 +102,139 @@ msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
#: conf/global_settings.py:65
+msgid "Hindi"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatiska"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Icelandic"
msgstr "Isländska"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Japanese"
msgstr "Japanska"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Georgian"
msgstr "Georgiska"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Korean"
msgstr "Koreanska"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Khmer"
msgstr "Khmer"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Latvian"
msgstr "Lettiska"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Lithuanian"
msgstr "Lettiska"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Norwegian"
msgstr "Norska"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Polish"
msgstr "Polska"
-#: conf/global_settings.py:79
-msgid "Portugese"
+#: conf/global_settings.py:80
+msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "Brasiliensk portugisiska"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovenska"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Serbian"
msgstr "Serbiska"
-#: conf/global_settings.py:86
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
-#: conf/global_settings.py:87
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilska"
-#: conf/global_settings.py:88
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:89
+#: conf/global_settings.py:90
+msgid "Thai"
+msgstr "Thailändska"
+
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"
-#: conf/global_settings.py:90
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainska"
-#: conf/global_settings.py:91
+#: conf/global_settings.py:93
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Förenklad Kinesiska"
-#: conf/global_settings.py:92
+#: conf/global_settings.py:94
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Traditionell Kinesiska"
+#: contrib/admin/actions.py:56
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Tog bort %(count)d %(items)s"
+
+#: contrib/admin/actions.py:63 contrib/admin/options.py:1025
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "Är du säker?"
+
+#: contrib/admin/actions.py:81
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Tag bort markerade %(verbose_name_plural)s"
+
#: contrib/admin/filterspecs.py:44
#, python-format
msgid ""
@@ -222,7 +244,7 @@ msgstr ""
"<h3>Av %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
+#: contrib/admin/filterspecs.py:75 contrib/admin/filterspecs.py:92
#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Alla"
@@ -247,18 +269,22 @@ msgstr "Denna månad"
msgid "This year"
msgstr "Detta år"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "No"
msgstr "Nej"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"
+#: contrib/admin/helpers.py:14
+msgid "Action:"
+msgstr ""
+
#: contrib/admin/models.py:19
msgid "action time"
msgstr "händelsetid"
@@ -287,95 +313,103 @@ msgstr "loggpost"
msgid "log entries"
msgstr "loggposter"
-#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
+#: contrib/admin/options.py:133 contrib/admin/options.py:147
msgid "None"
msgstr "Inget"
-#: contrib/admin/options.py:338
+#: contrib/admin/options.py:519
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Ändrade %s."
-#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: forms/models.py:275
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:384
msgid "and"
msgstr "och"
-#: contrib/admin/options.py:343
+#: contrib/admin/options.py:524
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Lade till %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:347
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Ändrade %(list)s på %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:352
+#: contrib/admin/options.py:533
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:356
+#: contrib/admin/options.py:537
msgid "No fields changed."
msgstr "Inga fält ändrade."
-#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" lades till."
-#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
-#: contrib/auth/admin.py:59
+#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
+#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Du kan ändra det igen nedanför."
-#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
+#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Du kan lägga till ytterligare %s nedanför."
-#: contrib/admin/options.py:452
+#: contrib/admin/options.py:633
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ändrades."
-#: contrib/admin/options.py:460
+#: contrib/admin/options.py:641
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" lades till. Du kan redigera objektet igen nedanför."
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:772
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Lägg till %s"
-#: contrib/admin/options.py:614
+#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
+#, python-format
+msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
+msgstr "%(name)s-objekt med primärnyckel %(key)r finns inte."
+
+#: contrib/admin/options.py:860
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Ändra %s"
-#: contrib/admin/options.py:646
+#: contrib/admin/options.py:904
msgid "Database error"
msgstr "Databasfel"
-#: contrib/admin/options.py:696
+#: contrib/admin/options.py:940
+#, python-format
+msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
+msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
+msgstr[0] "%(count)s %(name)s ändrades."
+msgstr[1] "%(count)s %(name)s ändrades."
+
+#: contrib/admin/options.py:1018
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" togs bort."
-#: contrib/admin/options.py:703
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Är du säker?"
-
-#: contrib/admin/options.py:732
+#: contrib/admin/options.py:1054
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Ändringshistorik: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -384,74 +418,74 @@ msgstr ""
"Var god ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Tänk på att skilja "
"mellan gemener och versaler."
-#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Var god logga in igen, eftersom din session har förfallit."
-#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Det verkar som att din webläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. "
"Aktivera cookies, ladda om denna sida och försök igen."
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Användarnamn får inte innehålla '@'-tecknet."
-#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
-#: contrib/admin/sites.py:313
+#: contrib/admin/sites.py:360
msgid "Site administration"
msgstr "Webbplatsadministration"
-#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Logga in"
-#: contrib/admin/sites.py:373
+#: contrib/admin/sites.py:417
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administration av %s"
-#: contrib/admin/util.py:138
+#: contrib/admin/util.py:168
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/util.py:143
+#: contrib/admin/util.py:173
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s:"
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
msgid "Currently:"
msgstr "Aktuell:"
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
msgid "Change:"
msgstr "Ändra:"
-#: contrib/admin/widgets.py:121
+#: contrib/admin/widgets.py:124
msgid "Lookup"
msgstr "Uppslag"
-#: contrib/admin/widgets.py:228
+#: contrib/admin/widgets.py:236
msgid "Add Another"
msgstr "Lägg till ytterligare"
@@ -466,10 +500,11 @@ msgstr "Vi beklagar men den begärda sidan hittades inte."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
@@ -504,32 +539,41 @@ msgstr ""
"Ett fel har uppstått. Administratören har meddelats via e-post och felet bör "
"vara åtgärdat inom kort. Tack för visat tålamod."
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+msgid "Run the selected action"
+msgstr "Kör markerade operationer"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Go"
+msgstr "Sök"
+
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
#, python-format
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Välkommen,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Ändra lösenord"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -555,28 +599,29 @@ msgstr "Historik"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:27
msgid "View on site"
msgstr "Visa på webbplats"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:54
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:16
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:46
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
msgstr "Lägg till %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:65
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:275
msgid "Delete"
msgstr "Radera"
@@ -601,9 +646,33 @@ msgstr ""
"Följande relaterade objekt kommer att tas bort:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:33
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ja, jag är säker"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:9
+msgid "Delete multiple objects"
+msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:15
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s would result in deleting related objects, but "
+"your account doesn't have permission to delete the following types of "
+"objects:"
+msgstr ""
+"Att ta bort %(object_name)s skulle innebära att relaterade objekt togs bort, "
+"men ditt konto har inte rättigheter att ta bort följande objekttyper:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
+"the following objects and it's related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s objekten? Följande "
+"relaterade objekt kommer att tas bort:"
+
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(filter_title)s "
@@ -660,11 +729,12 @@ msgid "User"
msgstr "Användare"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:33
msgid "Action"
msgstr "Händelse"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:30
-#: utils/translation/trans_real.py:404
+#: utils/translation/trans_real.py:400
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "Y-m-d H:i"
@@ -680,10 +750,6 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Visa alla"
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "Sök"
-
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -726,23 +792,23 @@ msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
-#: contrib/auth/forms.py:185
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/auth/forms.py:186
msgid "Password (again)"
msgstr "Lösenord (igen)"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Fyll i samma lösenord som ovan för verifiering."
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
msgstr "Ange nytt lösenord för användare <strong>%(username)s</strong>."
@@ -904,165 +970,166 @@ msgstr "E-postadress:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Nollställ mitt lösenord"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:299
msgid "All dates"
msgstr "Alla datum"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "Välj %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Välj %s att ändra"
-#: contrib/admin/views/template.py:36 contrib/sites/models.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:37 contrib/sites/models.py:38
msgid "site"
msgstr "webbplats"
-#: contrib/admin/views/template.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:39
msgid "template"
msgstr "mall"
-#: contrib/admindocs/views.py:57 contrib/admindocs/views.py:59
-#: contrib/admindocs/views.py:61
+#: contrib/admindocs/views.py:58 contrib/admindocs/views.py:60
+#: contrib/admindocs/views.py:62
msgid "tag:"
msgstr "tagg:"
-#: contrib/admindocs/views.py:90 contrib/admindocs/views.py:92
-#: contrib/admindocs/views.py:94
+#: contrib/admindocs/views.py:91 contrib/admindocs/views.py:93
+#: contrib/admindocs/views.py:95
msgid "filter:"
msgstr "filter:"
-#: contrib/admindocs/views.py:154 contrib/admindocs/views.py:156
-#: contrib/admindocs/views.py:158
+#: contrib/admindocs/views.py:155 contrib/admindocs/views.py:157
+#: contrib/admindocs/views.py:159
msgid "view:"
msgstr "vy:"
-#: contrib/admindocs/views.py:186
+#: contrib/admindocs/views.py:187
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Applikation %r hittades inte"
-#: contrib/admindocs/views.py:193
+#: contrib/admindocs/views.py:194
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "Modell %(model_name)r hittades inte i applikation %(app_label)r"
-#: contrib/admindocs/views.py:205
+#: contrib/admindocs/views.py:206
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "det relaterade `%(app_label)s.%(data_type)s`-objektet"
-#: contrib/admindocs/views.py:205 contrib/admindocs/views.py:227
-#: contrib/admindocs/views.py:241 contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
+#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
msgid "model:"
msgstr "modell:"
-#: contrib/admindocs/views.py:236
+#: contrib/admindocs/views.py:237
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "relaterade `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekt"
-#: contrib/admindocs/views.py:241
+#: contrib/admindocs/views.py:242
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "alla %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:247
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "antal %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:251
+#: contrib/admindocs/views.py:252
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Fält på %s objekt"
-#: contrib/admindocs/views.py:314 contrib/admindocs/views.py:325
-#: contrib/admindocs/views.py:327 contrib/admindocs/views.py:333
-#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
+#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Integer"
msgstr "Heltal"
-#: contrib/admindocs/views.py:315
+#: contrib/admindocs/views.py:316
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolesk (antingen True eller False)"
-#: contrib/admindocs/views.py:316 contrib/admindocs/views.py:335
+#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Sträng (upp till %(max_length)s)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317
+#: contrib/admindocs/views.py:318
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Komma-separerade heltal"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:319
msgid "Date (without time)"
msgstr "Datum (utan tid)"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:320
msgid "Date (with time)"
msgstr "Datum (med tid)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:321
msgid "Decimal number"
msgstr "Decimaltal"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:322
msgid "E-mail address"
msgstr "E-postadress"
-#: contrib/admindocs/views.py:322 contrib/admindocs/views.py:323
-#: contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:327
msgid "File path"
msgstr "Sökväg till fil"
-#: contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:325
msgid "Floating point number"
msgstr "Flyttal"
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:60
msgid "IP address"
msgstr "IP-adress"
-#: contrib/admindocs/views.py:330
+#: contrib/admindocs/views.py:331
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolesk (antingen True, False eller None)"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:332
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relation till förälder-modell"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:333
msgid "Phone number"
msgstr "Telefonnummer"
-#: contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:339
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Delstat i USA (två versaler)"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:342
msgid "XML text"
msgstr "XML-text"
-#: contrib/admindocs/views.py:367
+#: contrib/admindocs/views.py:368
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s verkar inte vara ett urlpattern-objekt"
@@ -1152,21 +1219,21 @@ msgstr "Viktiga datum"
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"
-#: contrib/auth/admin.py:64
+#: contrib/auth/admin.py:80
msgid "Add user"
msgstr "Lägg till användare"
-#: contrib/auth/admin.py:90
+#: contrib/auth/admin.py:106
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Lösenordet ändrades."
-#: contrib/auth/admin.py:96
+#: contrib/auth/admin.py:112
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Ändra lösenord: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1186,8 +1253,8 @@ msgstr "Lösenordsbekräftelse"
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "En användare med det användarnamnet finns redan."
-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
-#: contrib/auth/forms.py:196
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:155
+#: contrib/auth/forms.py:197
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "De två lösenordsfälten stämde inte överens."
@@ -1215,148 +1282,149 @@ msgstr ""
"Den e-postadressen är inte associerad med något användarkonto. Är du säker "
"på att du har registrerat dig?"
-#: contrib/auth/forms.py:134
+#: contrib/auth/forms.py:135
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Lösenord nollställt för %s"
-#: contrib/auth/forms.py:142
+#: contrib/auth/forms.py:143
msgid "New password"
msgstr "Nytt lösenord"
-#: contrib/auth/forms.py:143
+#: contrib/auth/forms.py:144
msgid "New password confirmation"
msgstr "Bekräfta nytt lösenord"
-#: contrib/auth/forms.py:168
+#: contrib/auth/forms.py:169
msgid "Old password"
msgstr "Gammalt lösenord"
-#: contrib/auth/forms.py:176
+#: contrib/auth/forms.py:177
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Ditt gamla lösenord var felaktigt ifyllt. Var vänlig fyll i det igen."
-#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
+#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:86
msgid "name"
msgstr "namn"
-#: contrib/auth/models.py:74
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "codename"
msgstr "kodnamn"
-#: contrib/auth/models.py:77
+#: contrib/auth/models.py:68
msgid "permission"
msgstr "rättighet"
-#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
+#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:87
msgid "permissions"
msgstr "rättigheter"
-#: contrib/auth/models.py:99
+#: contrib/auth/models.py:90
msgid "group"
msgstr "grupp"
-#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:138
msgid "groups"
msgstr "grupper"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid "username"
msgstr "användarnamn"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:129
msgid "first name"
msgstr "förnamn"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:130
msgid "last name"
msgstr "efternamn"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid "e-mail address"
msgstr "e-postadress"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "password"
msgstr "lösenord"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Använd '[algo]$[salt]$[hexdigest]' eller använd <a href=\"password/\">Ändra "
"lösenord-formuläret</a>."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "staff status"
msgstr "personalstatus"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Avgör om användaren kan logga in på denna adminsida."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid "active"
msgstr "aktiv"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Anger om användaren skall betraktas som aktiv. Avmarkera detta istället för "
"att ta bort konton."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid "superuser status"
msgstr "superanvändare"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Anger att denna användare har alla rättigheter utan att uttryckligen "
"tilldela dem."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "last login"
msgstr "senaste inloggning"
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:137
msgid "date joined"
msgstr "registreringsdatum"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Förutom de rättigheterna som utdelas manuellt så kommer användaren dessutom "
"få samma rättigheter som de grupper där han/hon är medlem."
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "user permissions"
msgstr "användarättigheter"
-#: contrib/auth/models.py:152
+#: contrib/auth/models.py:144 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:168
msgid "user"
msgstr "användare"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "users"
msgstr "användare"
-#: contrib/auth/models.py:308
+#: contrib/auth/models.py:301
msgid "message"
msgstr "meddelande"
-#: contrib/auth/views.py:50
+#: contrib/auth/views.py:56
msgid "Logged out"
msgstr "Utloggad"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:429
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
@@ -1368,92 +1436,113 @@ msgstr "Innehåll"
msgid "Metadata"
msgstr "Metadata"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/feeds.py:13
+#, python-format
+msgid "%(site_name)s comments"
+msgstr "%(site_name)s kommentarer"
+
+#: contrib/comments/feeds.py:23
+#, python-format
+msgid "Latest comments on %(site_name)s"
+msgstr "Senaste kommentarer på %(site_name)s"
+
+#: contrib/comments/forms.py:93
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "Namn"
-#: contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/forms.py:94
msgid "Email address"
msgstr "E-postadress"
-#: contrib/comments/forms.py:23
+#: contrib/comments/forms.py:96
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
-#: contrib/comments/forms.py:26
-msgid ""
-"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
-msgstr "Om du fyller i detta fält kommer din kommentar att betraktas som spam"
-
-#: contrib/comments/forms.py:126
+#: contrib/comments/forms.py:173
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Akta din tunga! Ordet %s är inte tillåtet här."
msgstr[1] "Akta din tunga! Orden %s är inte tillåtna här."
-#: contrib/comments/models.py:23
+#: contrib/comments/forms.py:180
+msgid ""
+"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
+msgstr "Om du fyller i detta fält kommer din kommentar att betraktas som spam"
+
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:74
+msgid "content type"
+msgstr "innehålls typ"
+
+#: contrib/comments/models.py:24
msgid "object ID"
msgstr "objektets ID"
-#: contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:52
msgid "user's name"
msgstr "användares namn"
-#: contrib/comments/models.py:51
+#: contrib/comments/models.py:53
msgid "user's email address"
msgstr "användares e-postadress"
-#: contrib/comments/models.py:52
+#: contrib/comments/models.py:54
msgid "user's URL"
msgstr "användares URL"
-#: contrib/comments/models.py:54
+#: contrib/comments/models.py:56 contrib/comments/models.py:76
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "comment"
msgstr "kommentar"
-#: contrib/comments/models.py:57
+#: contrib/comments/models.py:59
msgid "date/time submitted"
msgstr "skickat datum/tid"
-#: contrib/comments/models.py:59
+#: contrib/comments/models.py:61
msgid "is public"
msgstr "är offentlig"
-#: contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/comments/models.py:62
msgid ""
"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
msgstr "Avmarkeras detta kommer kommentaren inte synas på webbplatsen."
-#: contrib/comments/models.py:62
+#: contrib/comments/models.py:64
msgid "is removed"
msgstr "är borttaget"
-#: contrib/comments/models.py:63
+#: contrib/comments/models.py:65
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
"Bocka för denna ruta om kommentaren är olämplig. Ett \"Denna kommentar har "
"tagits bort\"-meddelande kommer visas istället."
-#: contrib/comments/models.py:115
+#: contrib/comments/models.py:77
+msgid "comments"
+msgstr "kommentarer"
+
+#: contrib/comments/models.py:119
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
"only."
msgstr ""
"Denna kommentar postades av en autentiserad användare och därför är namnet "
"skrivskyddat."
-#: contrib/comments/models.py:124
+#: contrib/comments/models.py:128
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
"only."
msgstr ""
"Denna kommentar postades av en autentiserad användare och därför är e-"
"postadressen skrivskyddad."
-#: contrib/comments/models.py:149
+#: contrib/comments/models.py:153
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -1468,17 +1557,158 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
-#: contrib/contenttypes/models.py:67
-msgid "python model class name"
-msgstr "python klassnamn för modell"
+#: contrib/comments/models.py:170
+msgid "flag"
+msgstr "flagga"
-#: contrib/contenttypes/models.py:71
-msgid "content type"
-msgstr "innehålls typ"
+#: contrib/comments/models.py:171
+msgid "date"
+msgstr "datum"
-#: contrib/contenttypes/models.py:72
+#: contrib/comments/models.py:181
+msgid "comment flag"
+msgstr "kommentarsflagga"
+
+#: contrib/comments/models.py:182
+msgid "comment flags"
+msgstr "kommentarsflaggor"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
+msgid "Approve a comment"
+msgstr "Godkänn en kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
+msgid "Really make this comment public?"
+msgstr "Är du säker på att du vill offentliggöra kommentaren?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:49
+msgid "Approve"
+msgstr "Godkänn"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:4
+msgid "Thanks for approving"
+msgstr "Tack för ditt godkännande"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:7
+msgid ""
+"Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
+msgstr ""
+"Tack för att du tog dig tid att förbättra kvaliteten på denna sites "
+"diskussioner"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:4
+msgid "Remove a comment"
+msgstr "Tag bort en kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:7
+msgid "Really remove this comment?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna kommentar?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:53
+msgid "Remove"
+msgstr "Tag bort"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:4
+msgid "Thanks for removing"
+msgstr "Tack för att du tog bort"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:4
+msgid "Flag this comment"
+msgstr "Flagga denna kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:7
+msgid "Really flag this comment?"
+msgstr "Är du säker på att du vill flagga kommentaren?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:12
+msgid "Flag"
+msgstr "Flagga"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:4
+msgid "Thanks for flagging"
+msgstr "Tack för att ditt flaggande"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+msgid "Post"
+msgstr "Skicka"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:18
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:33
+msgid "Preview"
+msgstr "Förhandsgranska"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:19
+msgid "Comment moderation queue"
+msgstr "Modereringskö för kommentarer"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:26
+msgid "No comments to moderate"
+msgstr "Inga kommentarer att moderera"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:36
+msgid "Email"
+msgstr "E-postadress"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:38
+msgid "Authenticated?"
+msgstr "Autentiserad?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:39
+msgid "IP Address"
+msgstr "IP-adress"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:40
+msgid "Date posted"
+msgstr "Inskickat datum"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "no"
+msgstr "nej"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:4
+msgid "Thanks for commenting"
+msgstr "Tack för din kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:7
+msgid "Thank you for your comment"
+msgstr "Tack för din kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:13
+msgid "Preview your comment"
+msgstr "Förhandsgranska din kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:11
+msgid "Please correct the error below"
+msgid_plural "Please correct the errors below"
+msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
+msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
+msgid "Post your comment"
+msgstr "Skicka kommentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
+msgid "or make changes"
+msgstr "eller gör ändringar"
+
+#: contrib/contenttypes/models.py:70
+msgid "python model class name"
+msgstr "klassnamn för Python-modell"
+
+#: contrib/contenttypes/models.py:75
msgid "content types"
-msgstr "innehålls typer"
+msgstr "innehållstyper"
#: contrib/flatpages/admin.py:9
msgid ""
@@ -1546,18 +1776,24 @@ msgstr ""
"Vi beklagar, men formuläret har förfallit. Var god fortsätt fylla i det från "
"denna sida."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:14
+#: contrib/gis/forms/fields.py:17
msgid "No geometry value provided."
msgstr "Inget geometriskt värde angivet."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+#: contrib/gis/forms/fields.py:18
msgid "Invalid geometry value."
msgstr "Ogiltigt geometrivärde."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+#: contrib/gis/forms/fields.py:19
msgid "Invalid geometry type."
msgstr "Ogiltig geometrityp"
+#: contrib/gis/forms/fields.py:20
+msgid ""
+"An error occurred when transforming the geometry to the SRID of the geometry "
+"form field."
+msgstr "Ett fel uppstod under transformering till SRID:t hos formulärsfältet."
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr ":a"
@@ -1880,6 +2116,82 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt chilenskt RUT. Formatet är XX.XXX.XXX-X."
msgid "The Chilean RUT is not valid."
msgstr "Det chilenska RUT:et var inte giltigt."
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:8
+msgid "Prague"
+msgstr "Prag"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:9
+msgid "Central Bohemian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:10
+msgid "South Bohemian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:11
+msgid "Pilsen Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:12
+msgid "Carlsbad Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:13
+msgid "Usti Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:14
+msgid "Liberec Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:15
+msgid "Hradec Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:16
+msgid "Pardubice Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:17
+msgid "Vysocina Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:18
+msgid "South Moravian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:19
+msgid "Olomouc Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:20
+msgid "Zlin Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:21
+msgid "Moravian-Silesian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:27 contrib/localflavor/sk/forms.py:30
+msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
+msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXX eller XXX XX."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:47
+msgid "Enter a birth number in the format XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:48
+msgid "Invalid optional parameter Gender, valid values are 'f' and 'm'"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:49
+msgid "Enter a valid birth number."
+msgstr "Fyll i ett giltigt födelsenummer."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:106
+msgid "Enter a valid IC number."
+msgstr ""
+
#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
msgid "Baden-Wuerttemberg"
msgstr "Baden-Württemberg"
@@ -2705,16 +3017,15 @@ msgstr ""
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
msgstr "Fel kontrollsumma för skattenumret (NIP)."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:111
-msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:109
+msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 9 or 14 digits."
msgstr ""
-"\"National Business Register Number\" (REGON) består av 7 eller 9 siffror."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:110
msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
msgstr "Fel kontrollsumma för \"National Business Register Number\" (REGON)."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:155
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:148
msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XX-XXX."
@@ -2802,10 +3113,6 @@ msgstr "Telefonnummer måste vara i formatet XXXX-XXXXXX."
msgid "Enter a valid postal code in the format XXXXXX"
msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXX XXX."
-#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
-msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
-msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXX eller XXX XX."
-
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
msgstr "Banska Bystrica"
@@ -3554,54 +3861,58 @@ msgstr "visningsnamn"
msgid "sites"
msgstr "webbplatser"
-#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:710
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Detta värde måste vara ett heltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:379
+#: db/models/fields/__init__.py:388
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Detta värde måste vara antingen True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:412
+#: db/models/fields/__init__.py:427
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Detta fält får inte vara null."
-#: db/models/fields/__init__.py:428
+#: db/models/fields/__init__.py:443
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Fyll enbart i siffror separerade med kommatecken."
-#: db/models/fields/__init__.py:459
+#: db/models/fields/__init__.py:474
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:468
+#: db/models/fields/__init__.py:483
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Ogiltigt datum: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
+#: db/models/fields/__init__.py:547 db/models/fields/__init__.py:565
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:601
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Detta värde måste vara ett decimaltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:719
+#: db/models/fields/__init__.py:686
+msgid "This value must be a float."
+msgstr ""
+
+#: db/models/fields/__init__.py:746
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Detta värde måste vara antingen None, True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
+#: db/models/fields/__init__.py:849 db/models/fields/__init__.py:863
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Fyll i ett giltigt klockslag med formatet TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:761
+#: db/models/fields/related.py:792
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Håll ner \"Control\" eller \"Command\" på en Mac för att välja fler än en."
-#: db/models/fields/related.py:838
+#: db/models/fields/related.py:870
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3664,111 +3975,132 @@ msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s decimaler."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s siffror före decimaltecknet."
-#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:848
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:862
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum."
-#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:849
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Fyll i en giltig tid."
-#: forms/fields.py:360
+#: forms/fields.py:361
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum/tid."
-#: forms/fields.py:446
+#: forms/fields.py:447
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Ingen fil skickades. Kontrollera kodningnstypen i formuläret."
-#: forms/fields.py:447
+#: forms/fields.py:448
msgid "No file was submitted."
msgstr "Ingen fil skickades."
-#: forms/fields.py:448
+#: forms/fields.py:449
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Den skickade filen är tom."
-#: forms/fields.py:477
+#: forms/fields.py:450
+#, python-format
+msgid ""
+"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
+msgstr ""
+"Kontrollera att detta värde har högst %(max)d tecken (det har %(length)d)."
+
+#: forms/fields.py:483
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen ingen bild eller "
"en korrupt bild."
-#: forms/fields.py:538
+#: forms/fields.py:544
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Fyll i en giltig URL."
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:545
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Denna URL verkar vara en trasig länk."
-#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
+#: forms/fields.py:624 forms/fields.py:702
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. %(value)s finns inte bland tillgängliga "
"alternativ."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
+#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:863
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Fyll i en lista med värden."
-#: forms/fields.py:877
+#: forms/fields.py:891
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Fyll i en giltig IPv4 adress."
-#: forms/fields.py:887
+#: forms/fields.py:901
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Fyll i en giltig 'slug', beståendes av enbart bokstäver, siffror, "
"understreck samt bindestreck."
-#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
+#: forms/formsets.py:271 forms/formsets.py:273
msgid "Order"
msgstr "Sortering"
-#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
+#: forms/models.py:363
+#, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr "%(field_name)s måste vara unikt för %(date_field)s %(lookup)s."
+
+#: forms/models.py:377 forms/models.py:385
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(model_name)s med detta %(field_label)s finns redan."
-#: forms/models.py:584
+#: forms/models.py:738
+msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
+msgstr ""
+
+#: forms/models.py:793
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga "
"alternativ."
-#: forms/models.py:655
+#: forms/models.py:864
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. %s finns inte bland tillgängliga alternativ."
-#: template/defaultfilters.py:706
+#: forms/models.py:866
+#, python-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
+msgstr "En primärnyckel kan inte ha värde \"%s\""
+
+#: template/defaultfilters.py:767
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ja,nej,kanske"
-#: template/defaultfilters.py:737
+#: template/defaultfilters.py:798
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d byte"
-#: template/defaultfilters.py:739
+#: template/defaultfilters.py:800
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:741
+#: template/defaultfilters.py:802
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:742
+#: template/defaultfilters.py:803
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4017,33 +4349,33 @@ msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuter"
-#: utils/timesince.py:43
+#: utils/timesince.py:45
msgid "minutes"
msgstr "minuter"
-#: utils/timesince.py:48
+#: utils/timesince.py:50
#, python-format
msgid "%(number)d %(type)s"
msgstr "%(number)d %(type)s"
-#: utils/timesince.py:54
+#: utils/timesince.py:56
#, python-format
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:403
+#: utils/translation/trans_real.py:399
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "Y-m-d"
-#: utils/translation/trans_real.py:405
+#: utils/translation/trans_real.py:401
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i"
-#: utils/translation/trans_real.py:421
+#: utils/translation/trans_real.py:417
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "F Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:422
+#: utils/translation/trans_real.py:418
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "j F"
@@ -4095,9 +4427,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
#~ msgid "is valid rating"
#~ msgstr "är ett giltigt betyg"
-#~ msgid "comments"
-#~ msgstr "kommentarer"
-
#~ msgid "Content object"
#~ msgstr "Innehållsobjekt"
@@ -4110,9 +4439,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
#~ msgid "approved by staff"
#~ msgstr "godkänd av personal"
-#~ msgid "free comment"
-#~ msgstr "fri kommentar"
-
#~ msgid "free comments"
#~ msgstr "fria kommentarer"
@@ -4179,9 +4505,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
#~ msgid "Post a photo"
#~ msgstr "Lägg till foto"
-#~ msgid "Preview comment"
-#~ msgstr "Förhandsgranska kommentar"
-
#~ msgid "Your name:"
#~ msgstr "Ditt namn:"
@@ -4311,9 +4634,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
#~ msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
#~ msgstr "Fyll antingen i båda fälten eller lämna båda tomma."
-#~ msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-#~ msgstr "Detta fält måste anges om %(field)s är %(value)s"
-
#~ msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
#~ msgstr "Detta fält måste anges om %(field)s inte är %(value)s"
@@ -4323,9 +4643,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
#~ msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
#~ msgstr "Detta värde måste vara mellan %(lower)s och %(upper)s."
-#~ msgid "This value must be at least %s."
-#~ msgstr "Detta värde måste vara minst %s."
-
#~ msgid "This value must be no more than %s."
#~ msgstr "Detta värde får inte vara mer än %s."
View
BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown.
View
2 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 04:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-01 18:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-01 15:32+0100\n"
"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"

0 comments on commit e43ace7

Please sign in to comment.