Permalink
Browse files

Updated catalan translation.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10161 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent cce822c commit e89a9a84bc69b5be76eec103ce258d460b08059d @telenieko telenieko committed Mar 24, 2009
Showing with 295 additions and 163 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +295 −163 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
458 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-13 11:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-13 11:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-24 13:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-24 13:28+0100\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -227,43 +227,47 @@ msgstr ""
"<h3>Per %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
+#: contrib/admin/filterspecs.py:75 contrib/admin/filterspecs.py:92
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Tots"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:112
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Any date"
msgstr "Qualsevol data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:114
msgid "Today"
msgstr "Avui"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:116
+#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "Past 7 days"
msgstr "Últims 7 dies"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:118
+#: contrib/admin/filterspecs.py:119
msgid "This month"
msgstr "Aquest mes"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:120
+#: contrib/admin/filterspecs.py:121
msgid "This year"
msgstr "Aquest any"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
msgid "Yes"
msgstr "Si"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:390
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
+#: contrib/admin/helpers.py:14
+msgid "Action:"
+msgstr "Acció:"
+
#: contrib/admin/models.py:19
msgid "action time"
msgstr "moment de l'acció"
@@ -292,96 +296,113 @@ msgstr "entrada del registre"
msgid "log entries"
msgstr "entrades del registre"
-#: contrib/admin/options.py:129 contrib/admin/options.py:143
+#: contrib/admin/options.py:131 contrib/admin/options.py:145
msgid "None"
msgstr "cap"
-#: contrib/admin/options.py:375
+#: contrib/admin/options.py:498
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
+
+#: contrib/admin/options.py:505 contrib/admin/options.py:1012
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "Esteu segurs?"
+
+#: contrib/admin/options.py:523
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
+
+#: contrib/admin/options.py:531
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
-#: contrib/admin/options.py:375 contrib/admin/options.py:385
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:294
+#: contrib/admin/options.py:531 contrib/admin/options.py:541
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:380
+#: contrib/admin/options.py:536
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
-#: contrib/admin/options.py:384
+#: contrib/admin/options.py:540
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:389
+#: contrib/admin/options.py:545
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:393
+#: contrib/admin/options.py:549
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:454 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:610 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:458 contrib/admin/options.py:491
+#: contrib/admin/options.py:614 contrib/admin/options.py:647
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
-#: contrib/admin/options.py:468 contrib/admin/options.py:501
+#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
-#: contrib/admin/options.py:489
+#: contrib/admin/options.py:645
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
-#: contrib/admin/options.py:497
+#: contrib/admin/options.py:653
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:565
+#: contrib/admin/options.py:774
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:596 contrib/admin/options.py:710
+#: contrib/admin/options.py:805 contrib/admin/options.py:990
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "No existèix cap objecte %(name)s amb la clau primària %(key)r."
-#: contrib/admin/options.py:643
+#: contrib/admin/options.py:862
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:675
+#: contrib/admin/options.py:894
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:725
+#: contrib/admin/options.py:930
+#, python-format
+msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
+msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
+msgstr[0] "%(count)s %(name)s s'ha modificat amb èxit."
+msgstr[1] "%(count)s %(name)s s'han modificat amb èxit."
+
+#: contrib/admin/options.py:1005
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:732
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Esteu segurs?"
-
-#: contrib/admin/options.py:761
+#: contrib/admin/options.py:1041
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
@@ -395,11 +416,11 @@ msgstr ""
"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
-#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
@@ -408,43 +429,50 @@ msgstr ""
"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
-#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
+#: contrib/admin/sites.py:273 contrib/admin/sites.py:279
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:276 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
"cas."
-#: contrib/admin/sites.py:328
+#: contrib/admin/sites.py:336
msgid "Site administration"
msgstr "Lloc administratiu"
-#: contrib/admin/sites.py:341 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:349 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sessió"
-#: contrib/admin/sites.py:388
+#: contrib/admin/sites.py:396
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
-#: contrib/admin/util.py:144
+#: contrib/admin/util.py:168
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/util.py:149
+#: contrib/admin/util.py:173
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
+#: contrib/admin/util.py:222
+#, fuzzy
+msgid "verbose_name"
+msgid_plural "verbose_name_plural"
+msgstr[0] "verbose_name"
+msgstr[1] "verbose_name_plural"
+
#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
@@ -482,8 +510,9 @@ msgstr "Ho sentim, però no s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada"
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
@@ -518,6 +547,15 @@ msgstr ""
"Ha ocorregut un error. S'ha informat als administradors del lloc per correu "
"electrònic y hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la vostra paciència."
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+msgid "Run the selected action"
+msgstr "Executar la acció seleccionada"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Go"
+msgstr "Anar"
+
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
#, python-format
@@ -574,23 +612,24 @@ msgid "View on site"
msgstr "Veure al lloc"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:49
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:16
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:41
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
msgstr "Afegir %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:60
msgid "Filter"
msgstr "Filtre"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:251
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"
@@ -615,9 +654,34 @@ msgstr ""
"\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:33
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Si, estic segur"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:9
+msgid "Delete multiple objects"
+msgstr "Eliminar multiples objectes"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:15
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s would result in deleting related objects, but "
+"your account doesn't have permission to delete the following types of "
+"objects:"
+msgstr ""
+"Eliminar el/la %(object_name)s provocaria l'eliminació "
+"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
+"els tipus d'objecte següents:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
+"the following objects and it's related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s seleccionats?"
+"Tots aquests objectes i els seus elements relacionats s'esborraran:"
+
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(filter_title)s "
@@ -680,7 +744,7 @@ msgid "Action"
msgstr "Acció"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:30
-#: utils/translation/trans_real.py:404
+#: utils/translation/trans_real.py:400
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "j \\de F \\de Y, H:i"
@@ -696,10 +760,6 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Mostrar tots"
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "Cercar"
-
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -743,13 +803,13 @@ msgstr "Usuari"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
-#: contrib/auth/forms.py:185
+#: contrib/auth/forms.py:186
msgid "Password (again)"
msgstr "Contrasenya (de nou)"
@@ -923,166 +983,166 @@ msgstr "Adreça de correu electrònic:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Restablir la meva contrasenya"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:285
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:299
msgid "All dates"
msgstr "Totes les dates"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "Seleccioneu %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:69
+#: contrib/admin/views/main.py:70
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
-#: contrib/admin/views/template.py:36 contrib/sites/models.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:37 contrib/sites/models.py:38
msgid "site"
msgstr "lloc"
-#: contrib/admin/views/template.py:38
+#: contrib/admin/views/template.py:39
msgid "template"
msgstr "plantilla"
-#: contrib/admindocs/views.py:57 contrib/admindocs/views.py:59
-#: contrib/admindocs/views.py:61
+#: contrib/admindocs/views.py:58 contrib/admindocs/views.py:60
+#: contrib/admindocs/views.py:62
msgid "tag:"
msgstr "etiqueta:"
-#: contrib/admindocs/views.py:90 contrib/admindocs/views.py:92
-#: contrib/admindocs/views.py:94
+#: contrib/admindocs/views.py:91 contrib/admindocs/views.py:93
+#: contrib/admindocs/views.py:95
msgid "filter:"
msgstr "filtre:"
-#: contrib/admindocs/views.py:154 contrib/admindocs/views.py:156
-#: contrib/admindocs/views.py:158
+#: contrib/admindocs/views.py:155 contrib/admindocs/views.py:157
+#: contrib/admindocs/views.py:159
msgid "view:"
msgstr "vista:"
-#: contrib/admindocs/views.py:186
+#: contrib/admindocs/views.py:187
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'aplicació %r"
-#: contrib/admindocs/views.py:193
+#: contrib/admindocs/views.py:194
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "El model %(model_name)r no s'ha trobat en l'aplicació %(app_label)r"
-#: contrib/admindocs/views.py:205
+#: contrib/admindocs/views.py:206
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "l'objecte relacionat `%(app_label)s.%(data_type)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:205 contrib/admindocs/views.py:227
-#: contrib/admindocs/views.py:241 contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
+#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admindocs/views.py:236
+#: contrib/admindocs/views.py:237
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "objectes relacionats `%(app_label)s.%(object_name)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:241
+#: contrib/admindocs/views.py:242
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "tots %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:246
+#: contrib/admindocs/views.py:247
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "nombre de %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:251
+#: contrib/admindocs/views.py:252
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Camps en objectes %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:314 contrib/admindocs/views.py:325
-#: contrib/admindocs/views.py:327 contrib/admindocs/views.py:333
-#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
+#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Integer"
msgstr "Enter"
-#: contrib/admindocs/views.py:315
+#: contrib/admindocs/views.py:316
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
-#: contrib/admindocs/views.py:316 contrib/admindocs/views.py:335
+#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317
+#: contrib/admindocs/views.py:318
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Enters separats per comes"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:319
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (sense hora)"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:320
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (amb hora)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:321
msgid "Decimal number"
msgstr "Número decimal"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:322
msgid "E-mail address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/admindocs/views.py:322 contrib/admindocs/views.py:323
-#: contrib/admindocs/views.py:326
+#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:327
msgid "File path"
msgstr "Ruta del fitxer"
-#: contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:325
msgid "Floating point number"
msgstr "Número amb punt de coma flotant"
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:58
msgid "IP address"
msgstr "Adreça IP"
-#: contrib/admindocs/views.py:330
+#: contrib/admindocs/views.py:331
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Booleà (Verdader, Fals o 'None' (cap))"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:332
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relació amb el model pare"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:333
msgid "Phone number"
msgstr "Número de telèfon"
-#: contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:339
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:342
msgid "XML text"
msgstr "Text XML"
-#: contrib/admindocs/views.py:367
+#: contrib/admindocs/views.py:368
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
@@ -1207,8 +1267,8 @@ msgstr "Confirmació de contrasenya"
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Ja existeix un usuari amb aquest nom."
-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
-#: contrib/auth/forms.py:196
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:155
+#: contrib/auth/forms.py:197
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Els dos camps de contrasenya no coincideixen."
@@ -1236,24 +1296,24 @@ msgstr ""
"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs "
"de que s'ha registrat?"
-#: contrib/auth/forms.py:134
+#: contrib/auth/forms.py:135
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Restablir contrasenya en %s"
-#: contrib/auth/forms.py:142
+#: contrib/auth/forms.py:143
msgid "New password"
msgstr "Contrasenya nova"
-#: contrib/auth/forms.py:143
+#: contrib/auth/forms.py:144
msgid "New password confirmation"
msgstr "Contrasenya nova confirmada"
-#: contrib/auth/forms.py:168
+#: contrib/auth/forms.py:169
msgid "Old password"
msgstr "Contrasenya antiga"
-#: contrib/auth/forms.py:176
+#: contrib/auth/forms.py:177
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr ""
"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
@@ -1378,47 +1438,47 @@ msgstr "missatge"
msgid "Logged out"
msgstr "Sessió finalitzada"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:429
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
-#: contrib/comments/admin.py:10
+#: contrib/comments/admin.py:11
msgid "Content"
msgstr "contingut"
-#: contrib/comments/admin.py:13
+#: contrib/comments/admin.py:14
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
-#: contrib/comments/forms.py:17
+#: contrib/comments/forms.py:93
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "nom"
-#: contrib/comments/forms.py:18
+#: contrib/comments/forms.py:94
msgid "Email address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:96
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
-#: contrib/comments/forms.py:23
-msgid ""
-"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
-msgstr ""
-"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
-"a spam"
-
-#: contrib/comments/forms.py:123
+#: contrib/comments/forms.py:173
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
msgstr[1] ""
"Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
+#: contrib/comments/forms.py:180
+msgid ""
+"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
+msgstr ""
+"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
+"a spam"
+
#: contrib/comments/models.py:23
msgid "object ID"
msgstr "ID de l'objecte"
@@ -2042,6 +2102,82 @@ msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
msgid "The Chilean RUT is not valid."
msgstr "El RUT Xilè no és vàlid."
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:8
+msgid "Prague"
+msgstr "Praga"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:9
+msgid "Central Bohemian Region"
+msgstr "Regió Bohèmia Central"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:10
+msgid "South Bohemian Region"
+msgstr "Regió Bohemia Sur"
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:11
+msgid "Pilsen Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:12
+msgid "Carlsbad Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:13
+msgid "Usti Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:14
+msgid "Liberec Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:15
+msgid "Hradec Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:16
+msgid "Pardubice Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:17
+msgid "Vysocina Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:18
+msgid "South Moravian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:19
+msgid "Olomouc Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:20
+msgid "Zlin Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:21
+msgid "Moravian-Silesian Region"
+msgstr ""
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:27 contrib/localflavor/sk/forms.py:30
+msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXX or XXX XX."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:47
+msgid "Enter a birth number in the format XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
+msgstr "Introduïu un número de naixement en el format XXXXXX/XXXX o XXXXXXXXXX."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:48
+msgid "Invalid optional parameter Gender, valid values are 'f' and 'm'"
+msgstr "El paràmetre opcional 'Gènere' és invàlid, els valors vàlids son 'f' i 'm'."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:49
+msgid "Enter a valid birth number."
+msgstr "Introduïu un número de naixement vàlid."
+
+#: contrib/localflavor/cz/forms.py:106
+msgid "Enter a valid IC number."
+msgstr "Intrduïu un número de IC vàlid."
+
#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
msgid "Baden-Wuerttemberg"
msgstr "Baden-Württemberg"
@@ -2965,10 +3101,6 @@ msgstr "El número de telèfon ha de estar en el format XXXX-XXXXXX."
msgid "Enter a valid postal code in the format XXXXXX"
msgstr "Introduïu un codi postal vàlid en el format XXXXXX."
-#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
-msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
-msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXX or XXX XX."
-
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
msgstr "Banska Bystrica"
@@ -3719,60 +3851,60 @@ msgstr "nom per mostrar"
msgid "sites"
msgstr "llocs"
-#: db/models/fields/__init__.py:353 db/models/fields/__init__.py:697
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:700
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
-#: db/models/fields/__init__.py:384
+#: db/models/fields/__init__.py:387
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:417
+#: db/models/fields/__init__.py:420
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
-#: db/models/fields/__init__.py:433
+#: db/models/fields/__init__.py:436
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
-#: db/models/fields/__init__.py:464
+#: db/models/fields/__init__.py:467
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:473
+#: db/models/fields/__init__.py:476
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data invàlida: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:537 db/models/fields/__init__.py:555
+#: db/models/fields/__init__.py:540 db/models/fields/__init__.py:558
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:591
+#: db/models/fields/__init__.py:594
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:673
+#: db/models/fields/__init__.py:676
msgid "This value must be a float."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número amb punt de coma flotant."
-#: db/models/fields/__init__.py:733
+#: db/models/fields/__init__.py:736
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:831 db/models/fields/__init__.py:845
+#: db/models/fields/__init__.py:839 db/models/fields/__init__.py:853
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:764
+#: db/models/fields/related.py:779
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:842
+#: db/models/fields/related.py:857
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3839,114 +3971,114 @@ msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
-#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:849
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:850
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Introduïu una data vàlida."
-#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:850
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:851
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Introduïu una hora vàlida."
-#: forms/fields.py:360
+#: forms/fields.py:361
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
-#: forms/fields.py:446
+#: forms/fields.py:447
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr ""
"No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
-#: forms/fields.py:447
+#: forms/fields.py:448
msgid "No file was submitted."
msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
-#: forms/fields.py:448
+#: forms/fields.py:449
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "El fitxer enviat està buit."
-#: forms/fields.py:477
+#: forms/fields.py:478
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
"estava corrupte."
-#: forms/fields.py:538
+#: forms/fields.py:539
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Introduïu una URL vàlida."
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:540
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
-#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
+#: forms/fields.py:619 forms/fields.py:697
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:721
+#: forms/fields.py:698 forms/fields.py:759 forms/models.py:729
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
-#: forms/fields.py:878
+#: forms/fields.py:879
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
-#: forms/fields.py:888
+#: forms/fields.py:889
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Introduïu un 'slug' vàlid, consistent en lletres, números, guions o guions "
"baixos."
-#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
+#: forms/formsets.py:247 forms/formsets.py:249
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:287 forms/models.py:296
+#: forms/models.py:289 forms/models.py:298
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:594
+#: forms/models.py:602
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr ""
"La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
"del pare"
-#: forms/models.py:651
+#: forms/models.py:659
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:722
+#: forms/models.py:730
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
-#: template/defaultfilters.py:743
+#: template/defaultfilters.py:751
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "si,no,potser"
-#: template/defaultfilters.py:774
+#: template/defaultfilters.py:782
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d bytes"
-#: template/defaultfilters.py:776
+#: template/defaultfilters.py:784
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:778
+#: template/defaultfilters.py:786
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:779
+#: template/defaultfilters.py:787
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4209,19 +4341,19 @@ msgstr "%(number)d %(type)s"
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:403
+#: utils/translation/trans_real.py:399
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "j \\de F \\de Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:405
+#: utils/translation/trans_real.py:401
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i"
-#: utils/translation/trans_real.py:421
+#: utils/translation/trans_real.py:417
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "F \\de Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:422
+#: utils/translation/trans_real.py:418
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "j \\de F"

0 comments on commit e89a9a8

Please sign in to comment.