Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updated Polish translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8068 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit f5801e5fd13152709e2dd90c4fcceccdbfc8b2a5 1 parent 466ddfa
authored July 24, 2008
BIN  django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
1,047  django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: Django\n"
7 7
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8  
-"POT-Creation-Date: 2008-06-24 07:36+0200\n"
  8
+"POT-Creation-Date: 2008-07-24 14:20+0200\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
10 10
 "Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
11 11
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -246,49 +246,207 @@ msgstr "Ten miesiąc"
246 246
 msgid "This year"
247 247
 msgstr "Ten rok"
248 248
 
249  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
  249
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:379
250 250
 #: oldforms/__init__.py:592
251 251
 msgid "Yes"
252 252
 msgstr "Tak"
253 253
 
254  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
  254
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:379
255 255
 #: oldforms/__init__.py:592
256 256
 msgid "No"
257 257
 msgstr "Nie"
258 258
 
259  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:231
  259
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:379
260 260
 #: oldforms/__init__.py:592
261 261
 msgid "Unknown"
262 262
 msgstr "Nieznany"
263 263
 
264  
-#: contrib/admin/models.py:18
  264
+#: contrib/admin/models.py:19
265 265
 msgid "action time"
266 266
 msgstr "czas akcji"
267 267
 
268  
-#: contrib/admin/models.py:21
  268
+#: contrib/admin/models.py:22
269 269
 msgid "object id"
270 270
 msgstr "id obiektu"
271 271
 
272  
-#: contrib/admin/models.py:22
  272
+#: contrib/admin/models.py:23
273 273
 msgid "object repr"
274 274
 msgstr "reprezentacja obiektu"
275 275
 
276  
-#: contrib/admin/models.py:23
  276
+#: contrib/admin/models.py:24
277 277
 msgid "action flag"
278 278
 msgstr "flaga akcji"
279 279
 
280  
-#: contrib/admin/models.py:24
  280
+#: contrib/admin/models.py:25
281 281
 msgid "change message"
282 282
 msgstr "zmień wiadomość"
283 283
 
284  
-#: contrib/admin/models.py:27
  284
+#: contrib/admin/models.py:28
285 285
 msgid "log entry"
286 286
 msgstr "log"
287 287
 
288  
-#: contrib/admin/models.py:28
  288
+#: contrib/admin/models.py:29
289 289
 msgid "log entries"
290 290
 msgstr "logi"
291 291
 
  292
+#: contrib/admin/options.py:161 contrib/admin/options.py:180
  293
+msgid "None"
  294
+msgstr "brak"
  295
+
  296
+#: contrib/admin/options.py:347 contrib/auth/admin.py:37
  297
+#, python-format
  298
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  299
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
  300
+
  301
+#: contrib/admin/options.py:351 contrib/admin/options.py:419
  302
+#: contrib/auth/admin.py:42
  303
+msgid "You may edit it again below."
  304
+msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
  305
+
  306
+#: contrib/admin/options.py:361 contrib/admin/options.py:428
  307
+#, python-format
  308
+msgid "You may add another %s below."
  309
+msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
  310
+
  311
+#: contrib/admin/options.py:395
  312
+#, python-format
  313
+msgid "Changed %s."
  314
+msgstr "Zmieniono %s"
  315
+
  316
+#: contrib/admin/options.py:395 contrib/admin/options.py:405
  317
+#: core/validators.py:279 db/models/manipulators.py:305
  318
+msgid "and"
  319
+msgstr "i"
  320
+
  321
+#: contrib/admin/options.py:400
  322
+#, python-format
  323
+msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
  324
+msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
  325
+
  326
+#: contrib/admin/options.py:404
  327
+#, python-format
  328
+msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
  329
+msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
  330
+
  331
+#: contrib/admin/options.py:409
  332
+#, python-format
  333
+msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
  334
+msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
  335
+
  336
+#: contrib/admin/options.py:414
  337
+msgid "No fields changed."
  338
+msgstr "Żadne pole nie zmienione."
  339
+
  340
+#: contrib/admin/options.py:417
  341
+#, python-format
  342
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
  343
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
  344
+
  345
+#: contrib/admin/options.py:425
  346
+#, python-format
  347
+msgid ""
  348
+"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  349
+msgstr ""
  350
+"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
  351
+
  352
+#: contrib/admin/options.py:506
  353
+#, python-format
  354
+msgid "Add %s"
  355
+msgstr "Dodaj %s"
  356
+
  357
+#: contrib/admin/options.py:568
  358
+#, python-format
  359
+msgid "Change %s"
  360
+msgstr "Zmień %s"
  361
+
  362
+#: contrib/admin/options.py:598
  363
+msgid "Database error"
  364
+msgstr "Błąd bazy danych"
  365
+
  366
+#: contrib/admin/options.py:647
  367
+#, python-format
  368
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  369
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
  370
+
  371
+#: contrib/admin/options.py:653
  372
+msgid "Are you sure?"
  373
+msgstr "Jesteś pewien?"
  374
+
  375
+#: contrib/admin/options.py:680
  376
+#, python-format
  377
+msgid "Change history: %s"
  378
+msgstr "Historia zmian: %s"
  379
+
  380
+#: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
  381
+#: contrib/auth/forms.py:70 contrib/comments/views/comments.py:56
  382
+msgid ""
  383
+"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  384
+"sensitive."
  385
+msgstr ""
  386
+"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
  387
+"znaczenie."
  388
+
  389
+#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:68
  390
+msgid ""
  391
+"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  392
+"submission has been saved."
  393
+msgstr ""
  394
+"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
  395
+"zapisane."
  396
+
  397
+#: contrib/admin/sites.py:240 contrib/admin/views/decorators.py:75
  398
+msgid ""
  399
+"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  400
+"cookies, reload this page, and try again."
  401
+msgstr ""
  402
+"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
  403
+"spróbuj ponownie."
  404
+
  405
+#: contrib/admin/sites.py:254 contrib/admin/sites.py:260
  406
+#: contrib/admin/views/decorators.py:92
  407
+msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  408
+msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
  409
+
  410
+#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:88
  411
+#, python-format
  412
+msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  413
+msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
  414
+
  415
+#: contrib/admin/sites.py:325
  416
+msgid "Site administration"
  417
+msgstr "Administracja stroną"
  418
+
  419
+#: contrib/admin/sites.py:347 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
  420
+#: contrib/admin/views/decorators.py:30
  421
+msgid "Log in"
  422
+msgstr "Zaloguj się"
  423
+
  424
+#: contrib/admin/util.py:126
  425
+#, python-format
  426
+msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
  427
+msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
  428
+
  429
+#: contrib/admin/util.py:131
  430
+#, python-format
  431
+msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
  432
+msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
  433
+
  434
+#: contrib/admin/widgets.py:65
  435
+msgid "Date:"
  436
+msgstr "Data:"
  437
+
  438
+#: contrib/admin/widgets.py:65
  439
+msgid "Time:"
  440
+msgstr "Czas:"
  441
+
  442
+#: contrib/admin/widgets.py:89
  443
+msgid "Currently:"
  444
+msgstr "Teraz:"
  445
+
  446
+#: contrib/admin/widgets.py:89
  447
+msgid "Change:"
  448
+msgstr "Zmień:"
  449
+
292 450
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
293 451
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
294 452
 msgid "Page not found"
@@ -299,17 +457,17 @@ msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
299 457
 msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
300 458
 
301 459
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
302  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:37
303  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
304  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
305  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:5
  460
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
  461
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
  462
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
  463
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
306 464
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
307  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
308  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:11
  465
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
  466
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
309 467
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
310 468
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
311  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
312  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
  469
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  470
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
313 471
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
314 472
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
315 473
 msgid "Home"
@@ -335,22 +493,28 @@ msgstr ""
335 493
 "Wystąpił niespodziewany błąd. Raport został wysłany e-mailem "
336 494
 "administratorowi strony."
337 495
 
338  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
  496
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
339 497
 msgid "Welcome,"
340 498
 msgstr "Witaj,"
341 499
 
342  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
  500
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
343 501
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
  502
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  503
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
344 504
 msgid "Documentation"
345 505
 msgstr "Dokumentacja"
346 506
 
347  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
348  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
349  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:45
  507
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
  508
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
  509
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
  510
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  511
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
350 512
 msgid "Change password"
351 513
 msgstr "Zmiana hasła"
352 514
 
353  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
  515
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
  516
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  517
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
354 518
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
355 519
 msgid "Log out"
356 520
 msgstr "Wyloguj się"
@@ -363,47 +527,44 @@ msgstr "Administracja stroną Django"
363 527
 msgid "Django administration"
364 528
 msgstr "Administracja Django"
365 529
 
366  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
367  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
  530
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
  531
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:29
368 532
 msgid "Add"
369 533
 msgstr "Dodaj"
370 534
 
371  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
372  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
  535
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:26
  536
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
373 537
 msgid "History"
374 538
 msgstr "Historia"
375 539
 
376  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
  540
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:27
377 541
 msgid "View on site"
378 542
 msgstr "Pokaż na stronie"
379 543
 
380  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:31
381  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
  544
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:37
  545
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
382 546
 msgid "Please correct the error below."
383 547
 msgid_plural "Please correct the errors below."
384 548
 msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
385 549
 msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
386 550
 msgstr[2] "Proszę popraw poniższe błędy"
387 551
 
388  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:49
389  
-msgid "Ordering"
390  
-msgstr "Sortowanie"
391  
-
392  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:52
393  
-msgid "Order:"
394  
-msgstr "Porządek:"
395  
-
396  
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
  552
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:16
397 553
 #, python-format
398 554
 msgid "Add %(name)s"
399 555
 msgstr "Dodaj %(name)s"
400 556
 
401  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:8
  557
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:26
  558
+msgid "Filter"
  559
+msgstr "Filtr"
  560
+
  561
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
402 562
 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
  563
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
403 564
 msgid "Delete"
404 565
 msgstr "Usuń"
405 566
 
406  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
  567
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:15
407 568
 #, python-format
408 569
 msgid ""
409 570
 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
@@ -414,7 +575,7 @@ msgstr ""
414 575
 "zależnych obiektów, lecz nie posiadasz uprawnień do usunięcia następujących "
415 576
 "typów obiektów:"
416 577
 
417  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
  578
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:22
418 579
 #, python-format
419 580
 msgid ""
420 581
 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
@@ -423,7 +584,7 @@ msgstr ""
423 584
 "Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Następujące "
424 585
 "zależne obiekty zostaną skasowane:"
425 586
 
426  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
  587
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:27
427 588
 msgid "Yes, I'm sure"
428 589
 msgstr "Tak, na pewno"
429 590
 
@@ -432,41 +593,37 @@ msgstr "Tak, na pewno"
432 593
 msgid " By %(filter_title)s "
433 594
 msgstr " Używając %(filter_title)s "
434 595
 
435  
-#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
436  
-msgid "Filter"
437  
-msgstr "Filtr"
438  
-
439  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
  596
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
440 597
 #, python-format
441 598
 msgid "Models available in the %(name)s application."
442 599
 msgstr "Modele dostępne w aplikacji %(name)s."
443 600
 
444  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
  601
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
445 602
 #, python-format
446 603
 msgid "%(name)s"
447 604
 msgstr "%(name)s"
448 605
 
449  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
  606
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:35
450 607
 msgid "Change"
451 608
 msgstr "Zmień"
452 609
 
453  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
  610
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:45
454 611
 msgid "You don't have permission to edit anything."
455 612
 msgstr "Nie masz uprawnień by edytować cokolwiek"
456 613
 
457  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
  614
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
458 615
 msgid "Recent Actions"
459 616
 msgstr "Ostatnie akcje"
460 617
 
461  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
  618
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:54
462 619
 msgid "My Actions"
463 620
 msgstr "Moje akcje"
464 621
 
465  
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
  622
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:58
466 623
 msgid "None available"
467 624
 msgstr "Brak"
468 625
 
469  
-#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
  626
+#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
470 627
 msgid ""
471 628
 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
472 629
 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
@@ -476,39 +633,34 @@ msgstr ""
476 633
 "tabele zostały utworzone i odpowiedni użytkownik jest uprawniony do ich "
477 634
 "odczytu."
478 635
 
479  
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
  636
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
480 637
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
481 638
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
482 639
 msgid "Username:"
483 640
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
484 641
 
485  
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
  642
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
486 643
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
487 644
 msgid "Password:"
488 645
 msgstr "Hasło:"
489 646
 
490  
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
491  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:31
492  
-msgid "Log in"
493  
-msgstr "Zaloguj się"
494  
-
495  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
  647
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:16
496 648
 msgid "Date/time"
497 649
 msgstr "Data/czas"
498 650
 
499  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
  651
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
500 652
 msgid "User"
501 653
 msgstr "Użytkownik"
502 654
 
503  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
  655
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
504 656
 msgid "Action"
505 657
 msgstr "Akcja"
506 658
 
507  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
  659
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
508 660
 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
509 661
 msgstr "j F Y H:i:s"
510 662
 
511  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
  663
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:32
512 664
 msgid ""
513 665
 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
514 666
 "admin site."
@@ -561,26 +713,29 @@ msgstr ""
561 713
 "Najpierw podaj nazwę użytkownika i hasło. Następnie będziesz mógł edytować "
562 714
 "więcej opcji użytkownika."
563 715
 
564  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
  716
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:13
  717
+#: contrib/auth/forms.py:12 contrib/auth/forms.py:49
565 718
 msgid "Username"
566 719
 msgstr "Nazwa użytkownika"
567 720
 
568  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
  721
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
569 722
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
  723
+#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:50 contrib/auth/forms.py:166
570 724
 msgid "Password"
571 725
 msgstr "Hasło"
572 726
 
573  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
574  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:38
  727
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
  728
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
  729
+#: contrib/auth/forms.py:167
575 730
 msgid "Password (again)"
576 731
 msgstr "Hasło (powtórz)"
577 732
 
578  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
579  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
  733
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
  734
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
580 735
 msgid "Enter the same password as above, for verification."
581 736
 msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
582 737
 
583  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
  738
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
584 739
 #, python-format
585 740
 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
586 741
 msgstr "Podaj nowe hasło dla użytkownika <strong>%(username)s</strong>."
@@ -661,41 +816,41 @@ msgstr "Dziękujemy za odwiedzenie serwisu."
661 816
 msgid "Log in again"
662 817
 msgstr "Zaloguj ponownie"
663 818
 
664  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
665  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
666  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
667  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
  819
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  820
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  821
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
  822
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
668 823
 msgid "Password change"
669 824
 msgstr "Zmiana hasła"
670 825
 
671  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
672  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
  826
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
  827
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
673 828
 msgid "Password change successful"
674 829
 msgstr "Hasło zmienione"
675 830
 
676  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
  831
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
677 832
 msgid "Your password was changed."
678 833
 msgstr "Twoje hasło zostało zmienione"
679 834
 
680  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
  835
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
681 836
 msgid ""
682 837
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
683 838
 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
684 839
 msgstr "Podaj swoje stare hasło i dwa razy nowe."
685 840
 
686  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
  841
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
687 842
 msgid "Old password:"
688 843
 msgstr "Stare hasło:"
689 844
 
690  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
  845
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
691 846
 msgid "New password:"
692 847
 msgstr "Nowe hasło:"
693 848
 
694  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
  849
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
695 850
 msgid "Confirm password:"
696 851
 msgstr "Potwierdź hasło:"
697 852
 
698  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
  853
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
699 854
 msgid "Change my password"
700 855
 msgstr "Zmień hasło"
701 856
 
@@ -765,325 +920,210 @@ msgstr "Adres e-mail:"
765 920
 msgid "Reset my password"
766 921
 msgstr "Zresetuj moje hasło"
767 922
 
768  
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
769  
-msgid "Date:"
770  
-msgstr "Data:"
771  
-
772  
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
773  
-msgid "Time:"
774  
-msgstr "Czas:"
775  
-
776  
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
777  
-msgid "Currently:"
778  
-msgstr "Teraz:"
779  
-
780  
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
781  
-msgid "Change:"
782  
-msgstr "Zmień:"
783  
-
784 923
 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:257
785 924
 msgid "All dates"
786 925
 msgstr "Wszystkie daty"
787 926
 
788  
-#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
  927
+#: contrib/admin/views/main.py:65
789 928
 #, python-format
790  
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
791  
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
792  
-
793  
-#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
794  
-#: contrib/admin/views/main.py:356
795  
-msgid "You may edit it again below."
796  
-msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
797  
-
798  
-#: contrib/admin/views/auth.py:31
799  
-msgid "Add user"
800  
-msgstr "Dodaj użytkownika"
801  
-
802  
-#: contrib/admin/views/auth.py:58
803  
-msgid "Password changed successfully."
804  
-msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
805  
-
806  
-#: contrib/admin/views/auth.py:65
807  
-#, python-format
808  
-msgid "Change password: %s"
809  
-msgstr "Zmień hasło: %s"
810  
-
811  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:17 contrib/auth/forms.py:60
812  
-msgid ""
813  
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
814  
-"sensitive."
815  
-msgstr ""
816  
-"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
817  
-"znaczenie."
818  
-
819  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:69
820  
-msgid ""
821  
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
822  
-"submission has been saved."
823  
-msgstr ""
824  
-"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
825  
-"zapisane."
826  
-
827  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:76
828  
-msgid ""
829  
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
830  
-"cookies, reload this page, and try again."
831  
-msgstr ""
832  
-"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
833  
-"spróbuj ponownie."
  929
+msgid "Select %s"
  930
+msgstr "Zaznacz %s"
834 931
 
835  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:89
  932
+#: contrib/admin/views/main.py:65
836 933
 #, python-format
837  
-msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
838  
-msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
839  
-
840  
-#: contrib/admin/views/decorators.py:93
841  
-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
842  
-msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
  934
+msgid "Select %s to change"
  935
+msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
843 936
 
844  
-#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
845  
-#: contrib/admin/views/doc.py:52
  937
+#: contrib/admindocs/views.py:53 contrib/admindocs/views.py:55
  938
+#: contrib/admindocs/views.py:57
846 939
 msgid "tag:"
847 940
 msgstr "tag:"
848 941
 
849  
-#: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
850  
-#: contrib/admin/views/doc.py:83
  942
+#: contrib/admindocs/views.py:87 contrib/admindocs/views.py:89
  943
+#: contrib/admindocs/views.py:91
851 944
 msgid "filter:"
852 945
 msgstr "filtr:"
853 946
 
854  
-#: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
855  
-#: contrib/admin/views/doc.py:141
  947
+#: contrib/admindocs/views.py:153 contrib/admindocs/views.py:155
  948
+#: contrib/admindocs/views.py:157
856 949
 msgid "view:"
857 950
 msgstr "widok:"
858 951
 
859  
-#: contrib/admin/views/doc.py:166
  952
+#: contrib/admindocs/views.py:187
860 953
 #, python-format
861 954
 msgid "App %r not found"
862 955
 msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
863 956
 
864  
-#: contrib/admin/views/doc.py:173
  957
+#: contrib/admindocs/views.py:194
865 958
 #, python-format
866  
-msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
867  
-msgstr "Model %(name)r nie został znaleziony w aplikacji %(label)r"
  959
+msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
  960
+msgstr "Model %(model_name)r nie został znaleziony w aplikacji %(app_label)r"
868 961
 
869  
-#: contrib/admin/views/doc.py:185
  962
+#: contrib/admindocs/views.py:206
870 963
 #, python-format
871  
-msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
872  
-msgstr "powiązany obiekt `%(label)s.%(type)s`"
  964
+msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
  965
+msgstr "powiązany obiekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
873 966
 
874  
-#: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
875  
-#: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
  967
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
  968
+#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
876 969
 msgid "model:"
877 970
 msgstr "model:"
878 971
 
879  
-#: contrib/admin/views/doc.py:216
  972
+#: contrib/admindocs/views.py:237
880 973
 #, python-format
881  
-msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
882  
-msgstr "powiązane obiekty `%(label)s.%(name)s`"
  974
+msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
  975
+msgstr "powiązane obiekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
883 976
 
884  
-#: contrib/admin/views/doc.py:221
  977
+#: contrib/admindocs/views.py:242
885 978
 #, python-format
886 979
 msgid "all %s"
887 980
 msgstr "wszystkie %s"
888 981
 
889  
-#: contrib/admin/views/doc.py:226
  982
+#: contrib/admindocs/views.py:247
890 983
 #, python-format
891 984
 msgid "number of %s"
892 985
 msgstr "liczba %s"
893 986
 
894  
-#: contrib/admin/views/doc.py:231
  987
+#: contrib/admindocs/views.py:253
895 988
 #, python-format
896 989
 msgid "Fields on %s objects"
897 990
 msgstr "Pola obiektów %s"
898 991
 
899  
-#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
900  
-#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
901  
-#: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
  992
+#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:328
  993
+#: contrib/admindocs/views.py:330 contrib/admindocs/views.py:336
  994
+#: contrib/admindocs/views.py:337 contrib/admindocs/views.py:339
902 995
 msgid "Integer"
903 996
 msgstr "Liczba całkowita"
904 997
 
905  
-#: contrib/admin/views/doc.py:294
  998
+#: contrib/admindocs/views.py:318
906 999
 msgid "Boolean (Either True or False)"
907 1000
 msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
908 1001
 
909  
-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
  1002
+#: contrib/admindocs/views.py:319 contrib/admindocs/views.py:338
910 1003
 #, python-format
911 1004
 msgid "String (up to %(max_length)s)"
912 1005
 msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
913 1006
 
914  
-#: contrib/admin/views/doc.py:296
  1007
+#: contrib/admindocs/views.py:320
915 1008
 msgid "Comma-separated integers"
916 1009
 msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
917 1010
 
918  
-#: contrib/admin/views/doc.py:297
  1011
+#: contrib/admindocs/views.py:321
919 1012
 msgid "Date (without time)"
920 1013
 msgstr "Data (bez godziny)"
921 1014
 
922  
-#: contrib/admin/views/doc.py:298
  1015
+#: contrib/admindocs/views.py:322
923 1016
 msgid "Date (with time)"
924 1017
 msgstr "Data (z godziną)"
925 1018
 
926  
-#: contrib/admin/views/doc.py:299
  1019
+#: contrib/admindocs/views.py:323
927 1020
 msgid "Decimal number"
928 1021
 msgstr "Numer dziesiętny"
929 1022
 
930  
-#: contrib/admin/views/doc.py:300
  1023
+#: contrib/admindocs/views.py:324
931 1024
 msgid "E-mail address"
932 1025
 msgstr "Adres e-mail"
933 1026
 
934  
-#: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
935  
-#: contrib/admin/views/doc.py:305
  1027
+#: contrib/admindocs/views.py:325 contrib/admindocs/views.py:326
  1028
+#: contrib/admindocs/views.py:329
936 1029
 msgid "File path"
937 1030
 msgstr "Ścieżka do pliku"
938 1031
 
939  
-#: contrib/admin/views/doc.py:303
  1032
+#: contrib/admindocs/views.py:327
940 1033
 msgid "Floating point number"
941 1034
 msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
942 1035
 
943  
-#: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:89
  1036
+#: contrib/admindocs/views.py:331 contrib/comments/models.py:89
944 1037
 msgid "IP address"
945 1038
 msgstr "Adres IP"
946 1039
 
947  
-#: contrib/admin/views/doc.py:309
  1040
+#: contrib/admindocs/views.py:333
948 1041
 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
949 1042
 msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
950 1043
 
951  
-#: contrib/admin/views/doc.py:310
  1044
+#: contrib/admindocs/views.py:334
952 1045
 msgid "Relation to parent model"
953 1046
 msgstr "Relacja do modelu rodzica"
954 1047
 
955  
-#: contrib/admin/views/doc.py:311
  1048
+#: contrib/admindocs/views.py:335
956 1049
 msgid "Phone number"
957 1050
 msgstr "Numer telefonu"
958 1051
 
959  
-#: contrib/admin/views/doc.py:316
  1052
+#: contrib/admindocs/views.py:340
960 1053
 msgid "Text"
961 1054
 msgstr "Tekst"
962 1055
 
963  
-#: contrib/admin/views/doc.py:317
  1056
+#: contrib/admindocs/views.py:341
964 1057
 msgid "Time"
965 1058
 msgstr "Czas"
966 1059
 
967  
-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
  1060
+#: contrib/admindocs/views.py:342 contrib/flatpages/models.py:8
968 1061
 msgid "URL"
969 1062
 msgstr "URL"
970 1063
 
971  
-#: contrib/admin/views/doc.py:319
  1064
+#: contrib/admindocs/views.py:343
972 1065
 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
973 1066
 msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
974 1067
 
975  
-#: contrib/admin/views/doc.py:320
  1068
+#: contrib/admindocs/views.py:344
976 1069
 msgid "XML text"
977 1070
 msgstr "Tekst XML"
978 1071
 
979  
-#: contrib/admin/views/doc.py:346
  1072
+#: contrib/admindocs/views.py:370
980 1073
 #, python-format
981 1074
 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
982 1075
 msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
983 1076
 
984  
-#: contrib/admin/views/main.py:233
985  
-msgid "Site administration"
986  
-msgstr "Administracja stroną"
987  
-
988  
-#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
989  
-#, python-format
990  
-msgid "You may add another %s below."
991  
-msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
992  
-
993  
-#: contrib/admin/views/main.py:298
994  
-#, python-format
995  
-msgid "Add %s"
996  
-msgstr "Dodaj %s"
997  
-
998  
-#: contrib/admin/views/main.py:344
999  
-#, python-format
1000  
-msgid "Added %s."
1001  
-msgstr "Dodano %s"
1002  
-
1003  
-#: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
1004  
-#: contrib/admin/views/main.py:348 core/validators.py:283
1005  
-#: db/models/manipulators.py:309
1006  
-msgid "and"
1007  
-msgstr "i"
  1077
+#: contrib/auth/admin.py:17
  1078
+msgid "Personal info"
  1079
+msgstr "Dane osobowe"
1008 1080
 
1009  
-#: contrib/admin/views/main.py:346
1010  
-#, python-format
1011  
-msgid "Changed %s."
1012  
-msgstr "Zmieniono %s"
  1081
+#: contrib/auth/admin.py:18
  1082
+msgid "Permissions"
  1083
+msgstr "Uprawnienia"
1013 1084
 
1014  
-#: contrib/admin/views/main.py:348
1015  
-#, python-format
1016  
-msgid "Deleted %s."
1017  
-msgstr "Skasowano %s"
  1085
+#: contrib/auth/admin.py:19
  1086
+msgid "Important dates"
  1087
+msgstr "Ważne daty"
1018 1088
 
1019  
-#: contrib/admin/views/main.py:351
1020  
-msgid "No fields changed."
1021  
-msgstr "Żadne pole nie zmienione."
  1089
+#: contrib/auth/admin.py:20
  1090
+msgid "Groups"
  1091
+msgstr "Grupy"
1022 1092
 
1023  
-#: contrib/admin/views/main.py:354
1024  
-#, python-format
1025  
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
1026  
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
  1093
+#: contrib/auth/admin.py:47
  1094
+msgid "Add user"
  1095
+msgstr "Dodaj użytkownika"
1027 1096
 
1028  
-#: contrib/admin/views/main.py:362
1029  
-#, python-format
  1097
+#: contrib/auth/forms.py:13 contrib/auth/models.py:134
1030 1098
 msgid ""
1031  
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  1099
+"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
  1100
+"digits and underscores)."
1032 1101
 msgstr ""
1033  
-"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
1034  
-
1035  
-#: contrib/admin/views/main.py:400
1036  
-#, python-format
1037  
-msgid "Change %s"
1038  
-msgstr "Zmień %s"
1039  
-
1040  
-#: contrib/admin/views/main.py:487
1041  
-#, python-format
1042  
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
1043  
-msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
1044  
-
1045  
-#: contrib/admin/views/main.py:492
1046  
-#, python-format
1047  
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
1048  
-msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
1049  
-
1050  
-#: contrib/admin/views/main.py:524
1051  
-#, python-format
1052  
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
1053  
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
1054  
-
1055  
-#: contrib/admin/views/main.py:527
1056  
-msgid "Are you sure?"
1057  
-msgstr "Jesteś pewien?"
1058  
-
1059  
-#: contrib/admin/views/main.py:549
1060  
-#, python-format
1061  
-msgid "Change history: %s"
1062  
-msgstr "Historia zmian: %s"
  1102
+"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
  1103
+"podkreślenia)."
1063 1104
 
1064  
-#: contrib/admin/views/main.py:583
1065  
-#, python-format
1066  
-msgid "Select %s"
1067  
-msgstr "Zaznacz %s"
  1105
+#: contrib/auth/forms.py:14 core/validators.py:72
  1106
+msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
  1107
+msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia."
1068 1108
 
1069  
-#: contrib/admin/views/main.py:583
1070  
-#, python-format
1071  
-msgid "Select %s to change"
1072  
-msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
  1109
+#: contrib/auth/forms.py:16
  1110
+msgid "Password confirmation"
  1111
+msgstr "Potwierdzenie hasła"
1073 1112
 
1074  
-#: contrib/admin/views/main.py:765
1075  
-msgid "Database error"
1076  
-msgstr "Błąd bazy danych"
  1113
+#: contrib/auth/forms.py:28
  1114
+msgid "A user with that username already exists."
  1115
+msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
1077 1116
 
1078  
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
  1117
+#: contrib/auth/forms.py:34 contrib/auth/forms.py:153
  1118
+#: contrib/auth/forms.py:178
1079 1119
 msgid "The two password fields didn't match."
1080 1120
 msgstr "Hasła się nie zgadzają."
1081 1121
 
1082  
-#: contrib/auth/forms.py:25
1083  
-msgid "A user with that username already exists."
1084  
-msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
  1122
+#: contrib/auth/forms.py:72 contrib/comments/views/comments.py:58
  1123
+msgid "This account is inactive."
  1124
+msgstr "To konto jest nieaktywne."
1085 1125
 
1086  
-#: contrib/auth/forms.py:53
  1126
+#: contrib/auth/forms.py:77 contrib/comments/views/comments.py:49
1087 1127
 msgid ""
1088 1128
 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1089 1129
 "required for logging in."
@@ -1091,11 +1131,11 @@ msgstr ""
1091 1131
 "Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Są one wymagane do "
1092 1132
 "zalogowania się."
1093 1133
 
1094  
-#: contrib/auth/forms.py:62
1095  
-msgid "This account is inactive."
1096  
-msgstr "To konto jest nieaktywne."
  1134
+#: contrib/auth/forms.py:90
  1135
+msgid "E-mail"
  1136
+msgstr "E-mail"
1097 1137
 
1098  
-#: contrib/auth/forms.py:84
  1138
+#: contrib/auth/forms.py:99
1099 1139
 msgid ""
1100 1140
 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
1101 1141
 "you've registered?"
@@ -1103,16 +1143,24 @@ msgstr ""
1103 1143
 "Ten adres e-mail nie ma przypisanego konta. Jesteś pewien, że "
1104 1144
 "zarejestrowałeś się?"
1105 1145
 
1106  
-#: contrib/auth/forms.py:107
  1146
+#: contrib/auth/forms.py:124
1107 1147
 #, python-format
1108 1148
 msgid "Password reset on %s"
1109 1149
 msgstr "Hasło zresetowane dla %s"
1110 1150
 
1111  
-#: contrib/auth/forms.py:117
1112  
-msgid "The two 'new password' fields didn't match."
1113  
-msgstr "Pola 'nowe hasło' nie zgadzają się."
  1151
+#: contrib/auth/forms.py:131
  1152
+msgid "Old password"
  1153
+msgstr "Stare hasło"
1114 1154
 
1115  
-#: contrib/auth/forms.py:124
  1155
+#: contrib/auth/forms.py:132
  1156
+msgid "New password"
  1157
+msgstr "Nowe hasło"
  1158
+
  1159
+#: contrib/auth/forms.py:133
  1160
+msgid "New password confirmation"
  1161
+msgstr "Nowe hasło ponownie"
  1162
+
  1163
+#: contrib/auth/forms.py:145
1116 1164
 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
1117 1165
 msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
1118 1166
 
@@ -1136,39 +1184,31 @@ msgstr "uprawnienia"
1136 1184
 msgid "group"
1137 1185
 msgstr "grupa"
1138 1186
 
1139  
-#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:148
  1187
+#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:144
1140 1188
 msgid "groups"
1141 1189
 msgstr "grupy"
1142 1190
 
1143  
-#: contrib/auth/models.py:138
  1191
+#: contrib/auth/models.py:134
1144 1192
 msgid "username"
1145 1193
 msgstr "użytkownik"
1146 1194
 
1147  
-#: contrib/auth/models.py:138
1148  
-msgid ""
1149  
-"