Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed #3660 -- Swedish updates from mikko@sorl.net.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@4679 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit f5f4b807e43d701220f9eb7b32ee8406b85dc006 1 parent acc9a95
Malcolm Tredinnick authored March 08, 2007
BIN  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
76  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgstr ""
11 11
 "Project-Id-Version: django\n"
12 12
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 13
 "POT-Creation-Date: 2007-03-06 00:17+0100\n"
14  
-"PO-Revision-Date: 2007-03-06 01:46+0100\n"
  14
+"PO-Revision-Date: 2007-03-06 10:30+0100\n"
15 15
 "Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
16  
-"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
  16
+"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
17 17
 "MIME-Version: 1.0\n"
18 18
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 19
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
27 27
 #: newforms/fields.py:78 newforms/fields.py:374 newforms/fields.py:450
28 28
 #: newforms/fields.py:461
29 29
 msgid "This field is required."
30  
-msgstr "Det här fältet är obligatoriskt."
  30
+msgstr "Detta fältet är obligatoriskt."
31 31
 
32 32
 #: oldforms/__init__.py:387
33 33
 #, python-format
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
122 122
 #: db/models/fields/related.py:53
123 123
 #, python-format
124 124
 msgid "Please enter a valid %s."
125  
-msgstr "Var god fyll i ett giltigt %s."
  125
+msgstr "Var god fyll i giltigt %s."
126 126
 
127 127
 #: db/models/fields/related.py:642
128 128
 msgid "Separate multiple IDs with commas."
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "Fyll enbart i siffror avskilda med kommatecken."
317 317
 
318 318
 #: core/validators.py:99
319 319
 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
320  
-msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskilda med kommatecken."
  320
+msgstr "Fyll i giltiga e-mailadresser avskilda med kommatecken."
321 321
 
322 322
 #: core/validators.py:103
323 323
 msgid "Please enter a valid IP address."
@@ -358,7 +358,7 @@ msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet HH:MM"
358 358
 
359 359
 #: core/validators.py:161 newforms/fields.py:269
360 360
 msgid "Enter a valid e-mail address."
361  
-msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
  361
+msgstr "Fyll i en giltig e-mailadress."
362 362
 
363 363
 #: core/validators.py:177
364 364
 msgid ""
@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "Detta URL verkar vara en trasig länk."
652 652
 
653 653
 #: contrib/contenttypes/models.py:26
654 654
 msgid "python model class name"
655  
-msgstr "python model class namn"
  655
+msgstr "python modell klass namn"
656 656
 
657 657
 #: contrib/contenttypes/models.py:29
658 658
 msgid "content type"
@@ -710,7 +710,7 @@ msgstr "efternamn"
710 710
 
711 711
 #: contrib/auth/models.py:93
712 712
 msgid "e-mail address"
713  
-msgstr "e-postadress"
  713
+msgstr "e-mailadress"
714 714
 
715 715
 #: contrib/auth/models.py:94
716 716
 msgid "password"
@@ -728,7 +728,7 @@ msgstr "personalstatus"
728 728
 
729 729
 #: contrib/auth/models.py:95
730 730
 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
731  
-msgstr "Avgör om användaren kan logga in till den här administrationssidan."
  731
+msgstr "Avgör om användaren kan logga in på den här admin-siten."
732 732
 
733 733
 #: contrib/auth/models.py:96
734 734
 msgid "active"
@@ -823,8 +823,8 @@ msgid ""
823 823
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
824 824
 "sensitive."
825 825
 msgstr ""
826  
-"V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Notera att båda fält är "
827  
-"skiftlägeskänsliga."
  826
+"V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Observera att båda fälten gör "
  827
+"skillnad på versaler och gemener."
828 828
 
829 829
 #: contrib/auth/forms.py:62
830 830
 msgid "This account is inactive."
@@ -835,7 +835,7 @@ msgid ""
835 835
 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
836 836
 "you've registered?"
837 837
 msgstr ""
838  
-"Den e-postadressen har inte något konto associerat med sig. Är du säker på "
  838
+"Den e-mailadressen har inte något konto associerat med sig. Är du säker på "
839 839
 "att du har registrerat dig?"
840 840
 
841 841
 #: contrib/auth/forms.py:117
@@ -848,7 +848,7 @@ msgstr "Ditt gamla lösenord var felaktigt ifyllt. Var vänlig fyll i det igen"
848 848
 
849 849
 #: contrib/redirects/models.py:7
850 850
 msgid "redirect from"
851  
-msgstr "vidarebefordra från"
  851
+msgstr "omdirigera från"
852 852
 
853 853
 #: contrib/redirects/models.py:8
854 854
 msgid ""
@@ -860,7 +860,7 @@ msgstr ""
860 860
 
861 861
 #: contrib/redirects/models.py:9
862 862
 msgid "redirect to"
863  
-msgstr "vidarebefordra till"
  863
+msgstr "omdirigera till"
864 864
 
865 865
 #: contrib/redirects/models.py:10
866 866
 msgid ""
@@ -872,11 +872,11 @@ msgstr ""
872 872
 
873 873
 #: contrib/redirects/models.py:13
874 874
 msgid "redirect"
875  
-msgstr "vidarebefordra"
  875
+msgstr "omdirigera"
876 876
 
877 877
 #: contrib/redirects/models.py:14
878 878
 msgid "redirects"
879  
-msgstr "vidarebefordringar"
  879
+msgstr "omdirigeringar"
880 880
 
881 881
 #: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
882 882
 msgid "object ID"
@@ -1113,7 +1113,7 @@ msgstr ""
1113 1113
 #: contrib/comments/views/comments.py:188
1114 1114
 #: contrib/comments/views/comments.py:280
1115 1115
 msgid "Only POSTs are allowed"
1116  
-msgstr "Endast POSTningar är tillåtna"
  1116
+msgstr "Endast POST tillåtet"
1117 1117
 
1118 1118
 #: contrib/comments/views/comments.py:192
1119 1119
 #: contrib/comments/views/comments.py:284
@@ -1131,7 +1131,7 @@ msgid ""
1131 1131
 "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
1132 1132
 "invalid"
1133 1133
 msgstr ""
1134  
-"Kommentars-formuläret har en ogiltig 'target'-parameter -- objektets ID är "
  1134
+"Kommentars-formuläret hade en ogiltig 'mål'-parameter -- objektets ID var "
1135 1135
 "ogiltigt"
1136 1136
 
1137 1137
 #: contrib/comments/views/comments.py:257
@@ -1286,11 +1286,11 @@ msgstr "visat namn"
1286 1286
 
1287 1287
 #: contrib/sites/models.py:15
1288 1288
 msgid "site"
1289  
-msgstr "sida"
  1289
+msgstr "site"
1290 1290
 
1291 1291
 #: contrib/sites/models.py:16
1292 1292
 msgid "sites"
1293  
-msgstr "sidor"
  1293
+msgstr "siter"
1294 1294
 
1295 1295
 #: contrib/admin/filterspecs.py:40
1296 1296
 #, python-format
@@ -1386,7 +1386,7 @@ msgstr "Användarnamn kan inte innehålla tecknet '@'."
1386 1386
 #: contrib/admin/views/decorators.py:85
1387 1387
 #, python-format
1388 1388
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1389  
-msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
  1389
+msgstr "Din e-mailadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
1390 1390
 
1391 1391
 #: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:257
1392 1392
 #, python-format
@@ -1594,11 +1594,11 @@ msgstr "Decimaltal"
1594 1594
 
1595 1595
 #: contrib/admin/views/doc.py:306
1596 1596
 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
1597  
-msgstr "Boolesk (antingen Sann, Falsk eller Inget)"
  1597
+msgstr "Boolesk (antingen True, False eller None)"
1598 1598
 
1599 1599
 #: contrib/admin/views/doc.py:307
1600 1600
 msgid "Relation to parent model"
1601  
-msgstr "Relation till förälder modell"
  1601
+msgstr "Relation till förälder-modell"
1602 1602
 
1603 1603
 #: contrib/admin/views/doc.py:308
1604 1604
 msgid "Phone number"
@@ -1614,7 +1614,7 @@ msgstr "Tid"
1614 1614
 
1615 1615
 #: contrib/admin/views/doc.py:316
1616 1616
 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1617  
-msgstr "Stat i USA (två stora bokstäver)"
  1617
+msgstr "Stat i USA (två versaler)"
1618 1618
 
1619 1619
 #: contrib/admin/views/doc.py:317
1620 1620
 msgid "XML text"
@@ -1720,7 +1720,7 @@ msgid ""
1720 1720
 "admin site."
1721 1721
 msgstr ""
1722 1722
 "Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till "
1723  
-"i den här admin-sidan"
  1723
+"i den här admin-siten"
1724 1724
 
1725 1725
 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
1726 1726
 #, python-format
@@ -1749,7 +1749,7 @@ msgid ""
1749 1749
 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1750 1750
 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1751 1751
 msgstr ""
1752  
-"Ett fel har uppstått. Administratören har meddelats via e-post och "
  1752
+"Ett fel har uppstått. Administratören har meddelats via e-mail och "
1753 1753
 "felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
1754 1754
 
1755 1755
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
@@ -1783,7 +1783,7 @@ msgstr "Visa alla"
1783 1783
 
1784 1784
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1785 1785
 msgid "Django site admin"
1786  
-msgstr "Django sidadministration"
  1786
+msgstr "Django site-administration"
1787 1787
 
1788 1788
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1789 1789
 msgid "Django administration"
@@ -1827,11 +1827,11 @@ msgstr "Du har inte rättigheter att ändra något."
1827 1827
 
1828 1828
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1829 1829
 msgid "Recent Actions"
1830  
-msgstr "Senaste händelserna"
  1830
+msgstr "Senaste Händelserna"
1831 1831
 
1832 1832
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
1833 1833
 msgid "My Actions"
1834  
-msgstr "Mina händelser"
  1834
+msgstr "Mina Händelser"
1835 1835
 
1836 1836
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1837 1837
 msgid "None available"
@@ -1839,7 +1839,7 @@ msgstr "Inga tillgängliga"
1839 1839
 
1840 1840
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
1841 1841
 msgid "View on site"
1842  
-msgstr "Visa på hemsidan"
  1842
+msgstr "Visa på siten"
1843 1843
 
1844 1844
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
1845 1845
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
@@ -1918,7 +1918,7 @@ msgstr "Lösenord"
1918 1918
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
1919 1919
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
1920 1920
 msgid "Password (again)"
1921  
-msgstr "lösenord (igen)"
  1921
+msgstr "Lösenord (igen)"
1922 1922
 
1923 1923
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
1924 1924
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
@@ -1930,8 +1930,8 @@ msgid ""
1930 1930
 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
1931 1931
 "options."
1932 1932
 msgstr ""
1933  
-"Ange först ett användarnamn och ett lösenord sedan kommer du att kunna "
1934  
-"ändra fler användaralternativ."
  1933
+"Ange först ett användarnamn och ett lösenord. Sedan kommer du att kunna ändra "
  1934
+"fler användaralternativ."
1935 1935
 
1936 1936
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
1937 1937
 msgid "Username"
@@ -1965,7 +1965,7 @@ msgid ""
1965 1965
 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
1966 1966
 "your password and e-mail the new one to you."
1967 1967
 msgstr ""
1968  
-"Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan, så nollställer vi "
  1968
+"Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-mailadress nedan, så nollställer vi "
1969 1969
 "ditt lösenord och mailar det nya till dig."
1970 1970
 
1971 1971
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
@@ -1978,7 +1978,7 @@ msgstr "Nollställ mitt lösenord"
1978 1978
 
1979 1979
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1980 1980
 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1981  
-msgstr "Tack för att du spenderade kvalitetstid med websidan idag."
  1981
+msgstr "Tack för att du spenderade kvalitetstid med web-siten idag."
1982 1982
 
1983 1983
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1984 1984
 msgid "Log in again"
@@ -1994,7 +1994,7 @@ msgid ""
1994 1994
 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1995 1995
 "should be receiving it shortly."
1996 1996
 msgstr ""
1997  
-"Vi har skickat ett nytt lösenord till e-postadressen du fyllde i. Det bör "
  1997
+"Vi har skickat ett nytt lösenord till e-mailadressen du fyllde i. Det bör "
1998 1998
 "anlända snarast."
1999 1999
 
2000 2000
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
@@ -2047,7 +2047,7 @@ msgstr "Ditt användarnamn, om du har glömt:"
2047 2047
 
2048 2048
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
2049 2049
 msgid "Thanks for using our site!"
2050  
-msgstr "Tack för att du använder vår sida!"
  2050
+msgstr "Tack för att du använder vår site!"
2051 2051
 
2052 2052
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
2053 2053
 #, python-format
@@ -2076,7 +2076,7 @@ msgstr ""
2076 2076
 "<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
2077 2077
 "verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
2078 2078
 "till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
2079  
-"på hemsidan. Observera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du besöker\n"
  2079
+"på siten. Observera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du besöker\n"
2080 2080
 "sidan från en dator som är \"intern\" (tala med din systemadministratör\n"
2081 2081
 "om du inte är säker på om din dator är \"intern\").</p>\n"
2082 2082
 
BIN  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown
14  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -10,9 +10,9 @@ msgstr ""
10 10
 "Project-Id-Version: djangojs\n"
11 11
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 12
 "POT-Creation-Date: 2007-03-06 02:29+0100\n"
13  
-"PO-Revision-Date: 2007-03-06 02:30+0100\n"
  13
+"PO-Revision-Date: 2007-03-06 10:30+0100\n"
14 14
 "Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
15  
-"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
  15
+"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
16 16
 "MIME-Version: 1.0\n"
17 17
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 18
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Tillgänglig %s"
27 27
 
28 28
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
29 29
 msgid "Choose all"
30  
-msgstr "Visa alla"
  30
+msgstr "Välj alla"
31 31
 
32 32
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
33 33
 msgid "Add"
@@ -35,20 +35,20 @@ msgstr "Lägg till"
35 35
 
36 36
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
37 37
 msgid "Remove"
38  
-msgstr "Tag bort"
  38
+msgstr "Ta bort"
39 39
 
40 40
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
41 41
 #, perl-format
42 42
 msgid "Chosen %s"
43  
-msgstr "Valde %s"
  43
+msgstr "Vald %s"
44 44
 
45 45
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
46 46
 msgid "Select your choice(s) and click "
47  
-msgstr "Välj ditt/dina val och klicka "
  47
+msgstr "Gör dina val och klicka på "
48 48
 
49 49
 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
50 50
 msgid "Clear all"
51  
-msgstr "Avmarkera alla"
  51
+msgstr "Ta bort alla"
52 52
 
53 53
 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
54 54
 #: contrib/admin/media/js/calendar.js:24

0 notes on commit f5f4b80

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.