Permalink
Browse files

fixed #2808: updated danish translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@3825 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent fda8593 commit f6ec6d24ab0d11b8ce3cdc0fbe6bfab5cee6407e Georg Bauer committed Sep 25, 2006
Showing with 319 additions and 389 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +319 −389 django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
708 django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.po
@@ -1,104 +1,100 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# translation of django.po to Dansk
+# Rune Rønde Laursen <runerl@skjoldhoej.dk>, 2006.
# Copyright (C) 2005 and beyond
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Morten Bagai <m@bagai.com>, Nov 2005.
-#
-#
+# Rune Rønde Laursen <runerl@skjoldhoej.dk>, Sept 2006.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Morten Bagai <m@bagai.com>\n"
-"Language-Team: Danish\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-24 10:34+0200\n"
+"Last-Translator: Rune Rønde Laursen <runerl@skjoldhoej.dk>\n"
+"Language-Team: Dansk <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
-#, fuzzy
msgid "object ID"
-msgstr "objekt id"
+msgstr "objekt ID"
#: contrib/comments/models.py:68
msgid "headline"
-msgstr ""
+msgstr "overskrift"
#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
#: contrib/comments/models.py:167
-#, fuzzy
msgid "comment"
-msgstr "indhold"
+msgstr "kommentar"
#: contrib/comments/models.py:70
msgid "rating #1"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 1"
#: contrib/comments/models.py:71
msgid "rating #2"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 2"
#: contrib/comments/models.py:72
msgid "rating #3"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 3"
#: contrib/comments/models.py:73
msgid "rating #4"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 4"
#: contrib/comments/models.py:74
msgid "rating #5"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 5"
#: contrib/comments/models.py:75
msgid "rating #6"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 6"
#: contrib/comments/models.py:76
msgid "rating #7"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 7"
#: contrib/comments/models.py:77
msgid "rating #8"
-msgstr ""
+msgstr "rangering # 8"
#: contrib/comments/models.py:82
msgid "is valid rating"
-msgstr ""
+msgstr "er gyldig rangering"
#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
msgid "date/time submitted"
-msgstr ""
+msgstr "dato/tidspunkt oprettet"
#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
msgid "is public"
-msgstr ""
+msgstr "er offentlig"
#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
-#, fuzzy
msgid "IP address"
-msgstr "e-mail adresse"
+msgstr "IP-adresse"
#: contrib/comments/models.py:86
msgid "is removed"
-msgstr ""
+msgstr "er fjernet"
#: contrib/comments/models.py:86
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
+msgstr "Afkryds denne boks hvis kommentaren er upassende. Beskeden \"Denne kommentar er blevet fjernet\" vil blive vist istedet."
#: contrib/comments/models.py:91
-#, fuzzy
msgid "comments"
-msgstr "indhold"
+msgstr "kommentarer"
#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
-#, fuzzy
msgid "Content object"
-msgstr "indholdstype"
+msgstr "Indholdsobjekt"
#: contrib/comments/models.py:159
#, python-format
@@ -109,52 +105,52 @@ msgid ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
msgstr ""
+"Indsendt af %(user)s den %(date)s\n"
+"\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+"http://%(domain)s%(url)s"
#: contrib/comments/models.py:168
-#, fuzzy
msgid "person's name"
-msgstr "fornavn"
+msgstr "personens navn"
#: contrib/comments/models.py:171
-#, fuzzy
msgid "ip address"
-msgstr "e-mail adresse"
+msgstr "IP-adresse"
#: contrib/comments/models.py:173
msgid "approved by staff"
-msgstr ""
+msgstr "godkendt af personale"
#: contrib/comments/models.py:176
-#, fuzzy
msgid "free comment"
-msgstr "tillad kommentarer"
+msgstr "fri kommentar"
#: contrib/comments/models.py:177
-#, fuzzy
msgid "free comments"
-msgstr "tillad kommentarer"
+msgstr "frie kommentarer"
#: contrib/comments/models.py:233
msgid "score"
-msgstr ""
+msgstr "score"
#: contrib/comments/models.py:234
-#, fuzzy
msgid "score date"
-msgstr "udløbsdato"
+msgstr "scoringsdato"
#: contrib/comments/models.py:237
msgid "karma score"
-msgstr ""
+msgstr "karma score"
#: contrib/comments/models.py:238
msgid "karma scores"
-msgstr ""
+msgstr "karma score"
#: contrib/comments/models.py:242
#, python-format
msgid "%(score)d rating by %(user)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(score)d rangering efter %(user)s"
#: contrib/comments/models.py:258
#, python-format
@@ -163,62 +159,59 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"Denne kommentar blev markeret af %(user)s:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/models.py:265
-#, fuzzy
msgid "flag date"
-msgstr "flad side"
+msgstr "mærkedato"
#: contrib/comments/models.py:268
-#, fuzzy
msgid "user flag"
-msgstr "Bruger"
+msgstr "bruger-mærke"
#: contrib/comments/models.py:269
-#, fuzzy
msgid "user flags"
-msgstr "Brugere"
+msgstr "bruger-mærker"
#: contrib/comments/models.py:273
#, python-format
msgid "Flag by %r"
-msgstr ""
+msgstr "Mærket af %r"
#: contrib/comments/models.py:278
-#, fuzzy
msgid "deletion date"
-msgstr "sessionsdata"
+msgstr "sletningsdato"
#: contrib/comments/models.py:280
msgid "moderator deletion"
-msgstr ""
+msgstr "moderator-sletning"
#: contrib/comments/models.py:281
msgid "moderator deletions"
-msgstr ""
+msgstr "moderator-sletninger"
#: contrib/comments/models.py:285
#, python-format
msgid "Moderator deletion by %r"
-msgstr ""
+msgstr "Moderator-sletning af %r"
#: contrib/comments/views/karma.py:19
msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr ""
+msgstr "Anonyme brugere kan ikke stemme"
#: contrib/comments/views/karma.py:23
-#, fuzzy
msgid "Invalid comment ID"
-msgstr "tillad kommentarer"
+msgstr "Ugyldigt kommentar-ID"
#: contrib/comments/views/karma.py:25
msgid "No voting for yourself"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke selv stemme"
#: contrib/comments/views/comments.py:28
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgstr "Denne rangering er påkrævet fordi du har indtastet mindst en anden rangering."
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
@@ -233,7 +226,13 @@ msgid_plural ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
+"Denne kommentar blev indsendt af en bruger som har indsendt færre end %(count)s kommentar:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
msgstr[1] ""
+"Denne kommentar blev indsendt af en bruger som har indsendt færre end %(count)s kommentarer:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:117
#, python-format
@@ -242,33 +241,36 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"Denne kommentar blev indsendt af en overfladisk bruger:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:189
#: contrib/comments/views/comments.py:280
msgid "Only POSTs are allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Kun POST er tilladt"
#: contrib/comments/views/comments.py:193
#: contrib/comments/views/comments.py:284
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr ""
+msgstr "En eller flere af de påkrævede felter blev ikke indsendt"
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr ""
+msgstr "Nogen har misbrugt kommentarformularen (sikkerhedsovertrædelse)"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
msgid ""
"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
"invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Kommentarformularen havde en ugyldigt 'target'-parameter -- objekt-ID'var ugyldigt"
#: contrib/comments/views/comments.py:257
#: contrib/comments/views/comments.py:321
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr ""
+msgstr "Kommentarformularen tilbød ikke hverken 'forhåndsvis' eller 'indsend'"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
@@ -282,9 +284,8 @@ msgid "Password:"
msgstr "Adgangskode:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#, fuzzy
msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Ændre adgangskode"
+msgstr "Har du glemt dit kodeord?"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
@@ -309,92 +310,89 @@ msgstr "Log ud"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
msgid "Ratings"
-msgstr ""
+msgstr "Rangeringer"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Required"
-msgstr ""
+msgstr "Påkrævet"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Optional"
-msgstr ""
+msgstr "Valgfri"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Post a photo"
-msgstr ""
+msgstr "Indsend et foto"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-#, fuzzy
msgid "Comment:"
-msgstr "tillad kommentarer"
+msgstr "Kommentar:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-#, fuzzy
msgid "Preview comment"
-msgstr "tillad kommentarer"
+msgstr "Forhåndsvis kommentar"
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-#, fuzzy
msgid "Your name:"
-msgstr "brugernavn"
+msgstr "Dit navn:"
#: contrib/admin/filterspecs.py:40
#, python-format
msgid ""
"<h3>By %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
msgstr ""
+"<h3>Af %s:</h3>\n"
+"<ul>\n"
#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Alle"
#: contrib/admin/filterspecs.py:109
msgid "Any date"
-msgstr ""
+msgstr "Når som helst"
#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-#, fuzzy
msgid "Today"
-msgstr "Mandag"
+msgstr "Idag"
#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Past 7 days"
-msgstr ""
+msgstr "De sidste 7 dage"
#: contrib/admin/filterspecs.py:115
msgid "This month"
-msgstr ""
+msgstr "Denne måned"
#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "This year"
-msgstr ""
+msgstr "Dette år"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Ja"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-#, fuzzy
msgid "No"
-msgstr "Nov."
+msgstr "Nej"
#: contrib/admin/filterspecs.py:150
msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Ukendt"
#: contrib/admin/models.py:16
msgid "action time"
msgstr "handlingstid"
#: contrib/admin/models.py:19
msgid "object id"
-msgstr "objekt id"
+msgstr "objekt-ID"
#: contrib/admin/models.py:20
msgid "object repr"
@@ -418,14 +416,14 @@ msgstr "logmeddelelser"
#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
msgid "All dates"
-msgstr ""
+msgstr "Alle datoer"
#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
-msgstr ""
+msgstr "Indtast venligst et korrekt brugernavn og kodeord. Læg mærke til at begge felter er versalfølsomme."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
@@ -436,196 +434,189 @@ msgstr "Log ind"
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
-msgstr ""
+msgstr "Log venligst ind igen, da din session er udløbet. Der er ingen grund til bekymring, informationen du indsendte er blevet gemt."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
+msgstr "Det ser ud til din browser ikke er indstillet til at acceptere cookier. Slå venligst cookier til, genindlæs denne side og prøv igen."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr ""
+msgstr "Brugernavne kan ikke indeholde tegnet '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
+msgstr "Din e-mail-adresse er ikke dit brugernavn. Prøv '%s' i stedet."
#: contrib/admin/views/main.py:226
-#, fuzzy
msgid "Site administration"
-msgstr "Django administration"
+msgstr "Website-administration"
#: contrib/admin/views/main.py:260
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev tilføjet i databasen."
#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
msgid "You may edit it again below."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan redigere det igen herunder."
#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan tilføje endnu en %s herunder."
#: contrib/admin/views/main.py:290
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Add %s"
-msgstr "Tilføj"
+msgstr "Tilføj %s"
#: contrib/admin/views/main.py:336
#, python-format
msgid "Added %s."
-msgstr ""
+msgstr "Tilføjede %s."
#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "og"
#: contrib/admin/views/main.py:338
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Changed %s."
-msgstr "Ændre"
+msgstr "Ændrede %s."
#: contrib/admin/views/main.py:340
#, python-format
msgid "Deleted %s."
-msgstr ""
+msgstr "Slettede %s."
#: contrib/admin/views/main.py:343
msgid "No fields changed."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen filer ændret."
#: contrib/admin/views/main.py:346
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev ændret."
#: contrib/admin/views/main.py:354
#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev tilføjet. Du kan redigere det igen herunder."
#: contrib/admin/views/main.py:392
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Change %s"
-msgstr "Ændre"
+msgstr "Ændr %s"
#: contrib/admin/views/main.py:470
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr ""
+msgstr "Et eller flere %(fieldname)s i %(name)s: %(obj)s"
#: contrib/admin/views/main.py:475
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr ""
+msgstr "Et eller flere %(fieldname)s i %(name)s:"
#: contrib/admin/views/main.py:508
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev slettet."
#: contrib/admin/views/main.py:511
msgid "Are you sure?"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker?"
#: contrib/admin/views/main.py:533
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Change history: %s"
-msgstr "Ændre adgangskode"
+msgstr "Ændringshistorik: %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s"
-msgstr ""
+msgstr "Vælg %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr ""
+msgstr "Vælg %s for at ændre"
#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Integer"
-msgstr ""
+msgstr "Heltal"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr ""
+msgstr "Boolsk (enten \"true\" eller \"false\")"
#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst (op til %(maxlength)s)"
#: contrib/admin/views/doc.py:280
msgid "Comma-separated integers"
-msgstr ""
+msgstr "Kommaadskilte heltal"
#: contrib/admin/views/doc.py:281
-#, fuzzy
msgid "Date (without time)"
-msgstr "handlingstid"
+msgstr "Dato (uden tid)"
#: contrib/admin/views/doc.py:282
-#, fuzzy
msgid "Date (with time)"
-msgstr "Dato/tid"
+msgstr "Dato (med tid)"
#: contrib/admin/views/doc.py:283
-#, fuzzy
msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mail adresse:"
+msgstr "E-mail-adresse"
#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
-msgstr ""
+msgstr "Filsti"
#: contrib/admin/views/doc.py:285
-#, fuzzy
msgid "Decimal number"
-msgstr "December"
+msgstr "Decimaltal"
#: contrib/admin/views/doc.py:291
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
-msgstr ""
+msgstr "Boolsk (enten \"true\", \"false\", eller \"none\")"
#: contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "Relation to parent model"
-msgstr ""
+msgstr "Relation-til-forælder-model"
#: contrib/admin/views/doc.py:293
-#, fuzzy
msgid "Phone number"
-msgstr "Indtast et heltal."
+msgstr "Telefonnummer"
#: contrib/admin/views/doc.py:298
msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst"
#: contrib/admin/views/doc.py:299
msgid "Time"
-msgstr ""
+msgstr "Tid"
#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
-msgstr "Internetadresse"
+msgstr "URL"
#: contrib/admin/views/doc.py:301
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr ""
+msgstr "Stat (i USA, to store bogstaver)"
#: contrib/admin/views/doc.py:302
msgid "XML text"
-msgstr ""
+msgstr "XML tekst"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
@@ -636,7 +627,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentation"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
@@ -704,7 +695,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
-msgstr "Django site administration"
+msgstr "Django website-administration"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
@@ -726,9 +717,7 @@ msgstr "Serverfejl <em>(500)</em>"
msgid ""
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Der opstod en fejl. Fejlen er rapporteret til site-administratoren via e-"
-"mail, og vil blive rettet hurtigst muligt. Tak for din tålmodighed."
+msgstr "Der opstod en fejl. Fejlen er rapporteret til website-administratoren via e-mail, og vil blive rettet hurtigst muligt. Tak for din tålmodighed."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -737,12 +726,12 @@ msgstr "Siden blev ikke fundet"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Vi Beklager, men den ønskede side kunne ikke findes"
+msgstr "Vi beklager, men den ønskede side kunne ikke findes"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Modeller til rådighed i %(name)s applikationen."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -751,11 +740,11 @@ msgstr "Tilføj"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
msgid "Change"
-msgstr "Ændre"
+msgstr "Ændr"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "Du har ikke rettigehed til at foretage ændringer"
+msgstr "Du har ikke rettigheder til at foretage ændringer."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
msgid "Recent Actions"
@@ -772,20 +761,20 @@ msgstr "Ingen tilgængelige"
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
-msgstr ""
+msgstr "Tilføj %(name)s"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glemt din adgangskode</a>?"
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
msgid "Welcome,"
-msgstr "Velkommen"
+msgstr "Velkommen,"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Slet"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
@@ -795,16 +784,14 @@ msgid ""
"types of objects:"
msgstr ""
"Hvis du sletter %(object_name)s '%(object)s' vil du også slette relaterede "
-"objekter, men du har ikke rettigheder til at slette flg. typer objekter:"
+"objekter, men du har ikke rettigheder til at slette følgende objekttyper:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Er du sikker på at du vil slette %(object_name) \"%(object)s\"? Alle de "
-"følgende relaterede objekter vil blive slettet:"
+msgstr "Er du sikker på du vil slette %(object_name)s \"%(object)s\"? Alle følgende relaterede objekter vil blive slettet:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -813,62 +800,61 @@ msgstr "Ja, jeg er sikker"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(title)s "
-msgstr ""
+msgstr " Efter %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr "Kør"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
msgid "View on site"
-msgstr ""
+msgstr "Se på website"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Ret venligst fejlen herunder."
+msgstr[1] "Ret venligst fejlene herunder."
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
msgid "Ordering"
-msgstr ""
+msgstr "Rækkefølge"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
msgid "Order:"
-msgstr ""
+msgstr "Rækkefølge:"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
-msgstr ""
+msgstr "Gem som ny"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save and add another"
-msgstr ""
+msgstr "Gem og tilføj endnu en"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and continue editing"
-msgstr ""
+msgstr "Gem og fortsæt med at redigere"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
-#, fuzzy
msgid "Save"
-msgstr "aktiv"
+msgstr "Gem"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
msgid "Password change"
-msgstr "Ændre passord"
+msgstr "Ændr adgangskode"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
msgid "Password change successful"
-msgstr "Adgangskoden er ændret"
+msgstr "Adgangskoden blev ændret"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
msgid "Your password was changed."
-msgstr "Din adgangskode er ændret"
+msgstr "Din adgangskode blev ændret."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
@@ -881,21 +867,19 @@ msgstr "Nulstil adgangskode"
msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Har din adgangskode? Indtast din email-adresse nedenfor, så sender vi dig en "
-"ny kode via e-mail"
+msgstr "Har du glemt din adgangskode? Indtast din e-mail-adresse herunder, så sender vi dig en ny adgangskode."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
-msgstr "E-mail adresse:"
+msgstr "E-mail-adresse:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "Reset my password"
msgstr "Nulstil min adgangskode"
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Tak for den tid du brugte på sitet idag"
+msgstr "Tak for den kvalitetstid du brugte på websitet idag."
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
msgid "Log in again"
@@ -910,18 +894,16 @@ msgstr "Adgangskoden blev nulstillet"
msgid ""
"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Vi har e-mailet en ny adgangskode til dig. Du skulle modtage den om ganske "
-"kort tid."
+msgstr "Vi har sendt en ny adgangskode til din e-mail-adresse. Du skulle modtage den om ganske kort tid."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr ""
-"Indtast venligst din gamle adgangskode af sikkerhedsgrunde, og indtast så "
-"dit nye password to gange, så vi kan være sikre på, at det er indtastet "
-"korrekt"
+"Indtast venligst din gamle adgangskode, for en sikkerheds skyld og indtast så "
+"din nye adgangskode to gange, så vi kan være sikre på, at den er indtastet "
+"korrekt."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -937,17 +919,16 @@ msgstr "Bekræft ny adgangskode:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
msgid "Change my password"
-msgstr "Ændre adgangskode"
+msgstr "Ændr min adgangskode"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
-msgstr ""
-"Du modtager denne e-mail, fordi du har bedt om at få nulstillet dit password"
+msgstr "Du modtager denne e-mail, fordi du har bedt om at få nulstillet din adgangskode"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
-msgstr "for din konto hos %(site_name)s"
+msgstr "til din brugerkonto ved %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
#, python-format
@@ -956,15 +937,15 @@ msgstr "Din nye adgangskode er: %(new_password)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr "Du kan ændre din adgangskode ved at gå til denne side"
+msgstr "Du kan ændre din adgangskode ved at gå til denne side:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
-msgstr "I det tilfælde, at du har glemt dit brugernavn er det:"
+msgstr "I det tilfælde at du har glemt dit brugernavn er det:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
msgid "Thanks for using our site!"
-msgstr "Tak, fordi du brugte vores site!"
+msgstr "Tak fordi du brugte vores website!"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
#, python-format
@@ -973,11 +954,11 @@ msgstr "Med venlig hilsen %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Bookmarklets"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Documentation bookmarklets"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
msgid ""
@@ -989,60 +970,64 @@ msgid ""
"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
+"\n"
+"<p class=\"help\">For at installere bookmarklets, træk linket til din bogmærkelinje\n, eller højreklik på linket og tilføj det til dine bogmærker. Du kan nu\n"
+"markere bookmarkletten fra enhver side på websitet. Bid mærke i at nogle af disse \n"
+"bookmarkletter kræver at du ser på websitet fra en computer der opfattes \n"
+"som \"intern\" (tal med din systemadministrator, hvis du ikke er sikker på om\n"
+"din computer er \"intern\").</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentation for denne side"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
msgid ""
"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
"that page."
-msgstr ""
+msgstr "Bringer dig fra en hvilken som helst side til dokumentationen for det view der genererer den pågældende side."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
-#, fuzzy
msgid "Show object ID"
-msgstr "objekt id"
+msgstr "Vis objekt-ID"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
msgid ""
"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
"object."
-msgstr ""
+msgstr "Viser indholdstypen og unikt ID for sider der repræsenterer et enkelt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr ""
+msgstr "Redigér dette objekt (i det aktuelle vindue)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr ""
+msgstr "Springer til administrationssiden for sider der repræsenterer et enkelt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr ""
+msgstr "Redigér dette objekt (i nyt vindue)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr ""
+msgstr "Som ovenfor, men åbner administrationssiden i et nyt vindue."
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Dato:"
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
msgid "Time:"
-msgstr ""
+msgstr "Tid:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
-msgstr ""
+msgstr "Nuværende:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-#, fuzzy
msgid "Change:"
-msgstr "Ændre"
+msgstr "Ændr:"
#: contrib/redirects/models.py:7
msgid "redirect from"
@@ -1054,7 +1039,7 @@ msgid ""
"events/search/'."
msgstr ""
"Dette skal være en absolut sti uden domænenavnet. For eksempel: '/nyheder/"
-"find/"
+"søg/"
#: contrib/redirects/models.py:9
msgid "redirect to"
@@ -1065,7 +1050,7 @@ msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
-"Dette kan enten være en absolut sti (som over), eller en komplet URL "
+"Dette kan enten være en absolut sti (som ovenfor), eller en komplet URL "
"startende med 'http://'"
#: contrib/redirects/models.py:12
@@ -1077,11 +1062,8 @@ msgid "redirects"
msgstr "omaddresseringer"
#: contrib/flatpages/models.py:8
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstreg foran og og "
-"bagefter."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstreg foran og bagved."
#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "title"
@@ -1100,22 +1082,19 @@ msgid "template name"
msgstr "skabelonnavn"
#: contrib/flatpages/models.py:13
-#, fuzzy
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Eksempel: 'fladesider/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
-"'flatfiles/default' bli brukt."
+msgstr "Eksempel: 'fladesider/kontakt_side'. Hvis dette ikke tilbydes, bruger systemet 'fladesider/default'."
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
-msgstr "registrering kreves"
+msgstr "registrering påkrævet"
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
-"Hvis denne box er krydset af, vil kun brugere, der er logget ind, kunne se "
+"Hvis denne boks er markeret, vil kun brugere der er logget ind, kunne se "
"siden."
#: contrib/flatpages/models.py:18
@@ -1135,24 +1114,20 @@ msgid "codename"
msgstr "kodenavn"
#: contrib/auth/models.py:17
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "Rettighed"
+msgstr "rettighed"
#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-#, fuzzy
msgid "permissions"
-msgstr "Rettigheder"
+msgstr "rettigheder"
#: contrib/auth/models.py:29
-#, fuzzy
msgid "group"
-msgstr "Gruppe"
+msgstr "gruppe"
#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-#, fuzzy
msgid "groups"
-msgstr "Grupper"
+msgstr "grupper"
#: contrib/auth/models.py:55
msgid "username"
@@ -1168,31 +1143,31 @@ msgstr "efternavn"
#: contrib/auth/models.py:58
msgid "e-mail address"
-msgstr "e-mail adresse"
+msgstr "e-mail-adresse"
#: contrib/auth/models.py:59
msgid "password"
msgstr "adgangskode"
#: contrib/auth/models.py:59
msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
-msgstr ""
+msgstr "Brug '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
#: contrib/auth/models.py:60
msgid "staff status"
msgstr "administrationsstatus"
#: contrib/auth/models.py:60
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "Bestemmer om brugeren kan logge ind på dette administrationssite"
+msgstr "Bestemmer om brugeren kan logge ind på dette administrationswebsite."
#: contrib/auth/models.py:61
msgid "active"
msgstr "aktiv"
#: contrib/auth/models.py:62
msgid "superuser status"
-msgstr "superbruger"
+msgstr "superbrugerstatus"
#: contrib/auth/models.py:63
msgid "last login"
@@ -1207,23 +1182,20 @@ msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
-"I tillæg til de rettighder, som manuelt er tildelt brugeren, vil denne også "
-"få alle rettigheder tildelt hver gruppe han/hun er medlem af"
+"Udover de rettigheder, der manuelt er tildelt brugeren, vil denne også "
+"få alle rettigheder der er tildelt hver gruppe, brugeren er medlem af."
#: contrib/auth/models.py:67
-#, fuzzy
msgid "user permissions"
-msgstr "Rettigheder"
+msgstr "brugerrettigheder"
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Bruger"
+msgstr "bruger"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Brugere"
+msgstr "brugere"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1242,20 +1214,18 @@ msgid "Groups"
msgstr "Grupper"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "Meddelelse"
+msgstr "meddelelse"
#: contrib/auth/forms.py:30
msgid ""
"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
"required for logging in."
-msgstr ""
+msgstr "Din browser ser ud til ikke at have cookier aktiveret. Cookier er påkrævet for at kunne logge ind."
#: contrib/contenttypes/models.py:25
-#, fuzzy
msgid "python model class name"
-msgstr "python modulnavn"
+msgstr "python model klassenavn"
#: contrib/contenttypes/models.py:28
msgid "content type"
@@ -1295,11 +1265,11 @@ msgstr "vist navn"
#: contrib/sites/models.py:15
msgid "site"
-msgstr "side"
+msgstr "website"
#: contrib/sites/models.py:16
msgid "sites"
-msgstr "sider"
+msgstr "websites"
#: utils/translation.py:360
msgid "DATE_FORMAT"
@@ -1391,52 +1361,51 @@ msgstr "December"
#: utils/dates.py:19
msgid "jan"
-msgstr ""
+msgstr "jan"
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
-msgstr ""
+msgstr "feb"
#: utils/dates.py:19
msgid "mar"
-msgstr ""
+msgstr "mar"
#: utils/dates.py:19
msgid "apr"
-msgstr ""
+msgstr "apr"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "may"
-msgstr "Maj"
+msgstr "maj"
#: utils/dates.py:19
msgid "jun"
-msgstr ""
+msgstr "jun"
#: utils/dates.py:20
msgid "jul"
-msgstr ""
+msgstr "jul"
#: utils/dates.py:20
msgid "aug"
-msgstr ""
+msgstr "aug"
#: utils/dates.py:20
msgid "sep"
-msgstr ""
+msgstr "sept"
#: utils/dates.py:20
msgid "oct"
-msgstr ""
+msgstr "okt"
#: utils/dates.py:20
msgid "nov"
-msgstr ""
+msgstr "nov"
#: utils/dates.py:20
msgid "dec"
-msgstr ""
+msgstr "dec"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
@@ -1469,44 +1438,42 @@ msgstr "Dec."
#: utils/timesince.py:12
msgid "year"
msgid_plural "years"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "år"
+msgstr[1] "år"
#: utils/timesince.py:13
msgid "month"
msgid_plural "months"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "måned"
+msgstr[1] "måneder"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "uge"
+msgstr[1] "uger"
#: utils/timesince.py:15
-#, fuzzy
msgid "day"
msgid_plural "days"
-msgstr[0] "Maj"
-msgstr[1] "Maj"
+msgstr[0] "dag"
+msgstr[1] "dage"
#: utils/timesince.py:16
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "time"
+msgstr[1] "timer"
#: utils/timesince.py:17
-#, fuzzy
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "side"
-msgstr[1] "side"
+msgstr[0] "minut"
+msgstr[1] "minutter"
#: conf/global_settings.py:37
msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "Bengalsk"
#: conf/global_settings.py:38
msgid "Czech"
@@ -1517,17 +1484,16 @@ msgid "Welsh"
msgstr "Walisisk"
#: conf/global_settings.py:40
-#, fuzzy
msgid "Danish"
-msgstr "Spansk"
+msgstr "Dansk"
#: conf/global_settings.py:41
msgid "German"
msgstr "Tysk"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Græsk"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1547,11 +1513,11 @@ msgstr "Galicisk"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Ungarsk"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebræisk"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Icelandic"
@@ -1563,11 +1529,11 @@ msgstr "Italiensk"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japansk"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Hollandsk"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Norwegian"
@@ -1590,9 +1556,8 @@ msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"
#: conf/global_settings.py:58
-#, fuzzy
msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovakisk"
+msgstr "Slovensk"
#: conf/global_settings.py:59
msgid "Serbian"
@@ -1603,9 +1568,8 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brasiliansk"
+msgstr "Ukrainsk"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1620,44 +1584,42 @@ msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Dette felt må kun indeholde bogstaver, tal og understreger."
#: core/validators.py:64
-#, fuzzy
msgid ""
"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
"slashes."
-msgstr ""
-"Dette felt må kun indeholde bogstaver, tal, understreger og skråstreger."
+msgstr "Dette felt må kun indeholde bogstaver, tal, understreger, streger eller skråstreger."
#: core/validators.py:72
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
-msgstr "Store bogstaver er ikke tilladt her"
+msgstr "Store bogstaver er ikke tilladt her."
#: core/validators.py:76
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
-msgstr "Små bogstaver er ikke tilladt her"
+msgstr "Små bogstaver er ikke tilladt her."
#: core/validators.py:83
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Indtast kun tal adskilt af kommaer."
#: core/validators.py:95
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
-msgstr "Indtast gyldige email-adresser adskilt af kommaer"
+msgstr "Indtast gyldige e-mail-adresser adskilt af kommaer."
#: core/validators.py:99
msgid "Please enter a valid IP address."
-msgstr "Venlist indtast en gyldig email-adresse."
+msgstr "Indtast venligst en gyldig IP-adresse."
#: core/validators.py:103
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Dette felt kan ikke være tomt."
#: core/validators.py:107
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
-msgstr "Der må kun være tal her"
+msgstr "Der må kun være tal i dette felt."
#: core/validators.py:111
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
-msgstr "Denne værdi kan ikke kun bestå af tal."
+msgstr "Denne værdi kan ikke udelukkende bestå af tal."
#: core/validators.py:116
msgid "Enter a whole number."
@@ -1681,26 +1643,25 @@ msgstr "Indtast dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM format."
#: core/validators.py:136
msgid "Enter a valid e-mail address."
-msgstr "Indtast en gyldig email-adresse."
+msgstr "Indtast en gyldig e-mail-adresse."
#: core/validators.py:148
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-"Upload en billed-fil. Filen du uploadede var enten ikke et billede eller en "
-"ødelagt billed-fil"
+"Indsend en billedfil. Filen du indsendte var enten ikke et billede eller en "
+"ødelagt billedfil."
#: core/validators.py:155
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
-msgstr "URLen %s viser ikke til en gyldig billed-fil"
+msgstr "URLen %s viser ikke til en gyldig billedfil."
#: core/validators.py:159
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
-msgstr ""
-"Telefonnumre skal være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
+msgstr "Telefonnumre skal være i formatet XXXXXXXX. \"%s\" er ikke godkendt."
#: core/validators.py:167
#, python-format
@@ -1709,7 +1670,7 @@ msgstr "URLen %s viser ikke til en gyldig QuickTime-film."
#: core/validators.py:171
msgid "A valid URL is required."
-msgstr "En gyldig URL er påkrævet"
+msgstr "En gyldig URL er påkrævet."
#: core/validators.py:185
#, python-format
@@ -1733,11 +1694,11 @@ msgstr "Ugyldig URL: %s"
#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
-msgstr "Denne URL %s linker ikke til en gyldig side eller fil"
+msgstr "Denne URL %s linker ikke til en gyldig side eller fil."
#: core/validators.py:214
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "Indtast en gyldig amerikansk statsforkortelse"
+msgstr "Indtast en gyldig amerikansk statsforkortelse."
#: core/validators.py:229
#, python-format
@@ -1753,25 +1714,25 @@ msgstr "Dette felt skal matche '%s' feltet."
#: core/validators.py:255
msgid "Please enter something for at least one field."
-msgstr "Indtast venligst noget i mindst et felt"
+msgstr "Indtast venligst noget, i mindst ét felt"
#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "Udfyld begge felter, eller lad dem begge være blanke"
+msgstr "Udfyld begge felter, eller lad dem begge være tomme."
#: core/validators.py:282
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s er lig %(value)s"
+msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s er lig %(value)s."
#: core/validators.py:294
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s ikke er lig %(value)s"
+msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s ikke er lig %(value)s."
#: core/validators.py:313
msgid "Duplicate values are not allowed."
-msgstr "Duplikate værdier er ikke tilladt her"
+msgstr "Identiske værdier er ikke tilladt her."
#: core/validators.py:336
#, python-format
@@ -1783,34 +1744,32 @@ msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Indtast venligst et gyldigt decimaltal."
#: core/validators.py:349
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal ialt"
-msgstr[1] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal ialt"
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgstr[0] "Indtast et gyldigt decimaltal med maksimalt %s ciffer i alt."
+msgstr[1] "Indtast et gyldigt decimaltal med maksimalt %s cifre i alt."
#: core/validators.py:352
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal efter kommaet"
-msgstr[1] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal efter kommaet"
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Indtast en gyldig decimal med maksimalt %s tal efter kommaet"
+msgstr[1] "Indtast en gyldig decimal med maksimalt %s tal efter kommaet"
#: core/validators.py:362
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Tjek at den uploadede fil er mindst % bytes."
+msgstr "Tjek at den indsendte fil er mindst %s bytes."
#: core/validators.py:363
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Tjek at den uploadede file er max %s bytes."
+msgstr "Tjek at den indsendte fil er maksimalt %s bytes."
#: core/validators.py:376
msgid "The format for this field is wrong."
-msgstr "Formatet i dette feltet er feil."
+msgstr "Formatet i dette felt er forkert."
#: core/validators.py:391
msgid "This field is invalid."
@@ -1823,18 +1782,15 @@ msgstr "Kunne ikke finde noget i %s."
#: core/validators.py:429
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
-msgstr ""
-"URLen %(url)s returnerede ikke en godkendt Content-Type '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgstr "URLen %(url)s returnerede ikke en godkendt Content-Type header '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:462
#, python-format
msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Luk venligst %(tag)s på linje %(line)s. (Linjen starer med \"%(start)s\".)"
+msgstr "Luk venligst %(tag)s på linje %(line)s. (Linjen starter med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
@@ -1860,16 +1816,16 @@ msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke et gyldigt tag. (Linjen starter med "
-"\"%(start)s\".)"
+"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er et ugyldigt tag. (Linjen starter med \"%"
+"(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Et tag på linje %(line)s mangler en obligatorisk attribut. (Linjen starter "
+"Et tag på linje %(line)s mangler en påkrævet attribut. (Linjen starter "
"med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:485
@@ -1878,120 +1834,94 @@ msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"\"%(attr)s\" attributten på linje $(line)s har en ugyldig værdi. (Linjen "
+"\"%(attr)s\" attributten på linje %(line)s har en ugyldig værdi. (Linjen "
"starter med \"%(start)s\".)"
#: db/models/manipulators.py:302
#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr ""
+msgstr "%(object)s med denne %(type)s eksisterer allerede for den givne %(field)s."
#: db/models/fields/__init__.py:40
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "%(optname)s med dette %(fieldname)s eksisterer allerede."
#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
#: forms/__init__.py:346
-#, fuzzy
msgid "This field is required."
-msgstr "Dette felt er ugyldigt."
+msgstr "Dette felt er påkrævet."
#: db/models/fields/__init__.py:337
-#, fuzzy
msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Denne værdi skal være en potens af %s."
+msgstr "Denne værdi skal et heltal."
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Denne værdi skal være en potens af %s."
+msgstr "Denne værdi skal være enten true eller false."
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Dette felt er ugyldigt."
+msgstr "Dette felt kan ikke være null."
#: db/models/fields/__init__.py:562
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "Indtast en gyldig email-adresse."
+msgstr "Indtast et gyldigt filnavn."
#: db/models/fields/related.py:43
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
-msgstr "Venlist indtast en gyldig email-adresse."
+msgstr "Indtast venligst en gyldig %s."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
-msgstr "Adskil id'er med kommaer."
+msgstr "Adskil flere ID'er med kommaer."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"Hold \"Kontrol\", eller \"Æbletasten\" på Mac, nede for at vælge mere end en."
+msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Hold \"Kontrol\", eller \"Æbletasten\" på Mac nede, for at vælge mere end en."
#: db/models/fields/related.py:625
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgstr[0] "Indtast venligst et gyldigt %(self)s-ID. Værdien %(value)r er ugyldig."
+msgstr[1] "Indtast venligst gyldige %(self)s-ID'er. Værdierne %(value)r er ugyldige."
#: forms/__init__.py:380
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Sørg for din tekst er kortere end %s tegn."
+msgstr[1] "Sørg for din tekst er kortere end %s tegn."
#: forms/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "Line breaks are not allowed here."
-msgstr "Små bogstaver er ikke tilladt her"
+msgstr "Linjebrud er ikke tilladt her."
#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr ""
+msgstr "Markér et gyldigt valg; '%(data)s' er ikke i %(choices)s."
#: forms/__init__.py:645
msgid "The submitted file is empty."
-msgstr ""
+msgstr "Den indsendte fil er tom."
#: forms/__init__.py:699
-#, fuzzy
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
-msgstr "Indtast et heltal."
+msgstr "Indtast et heltal mellem -32,768 og 32,767."
#: forms/__init__.py:708
-#, fuzzy
msgid "Enter a positive number."
-msgstr "Indtast et heltal."
+msgstr "Indtast et positivt tal."
#: forms/__init__.py:717
-#, fuzzy
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr "Indtast et heltal."
+msgstr "Indtast et heltal mellem 0 og 32,767."
#: template/defaultfilters.py:379
msgid "yes,no,maybe"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "tillad kommentarer"
-
-#~ msgid "label"
-#~ msgstr "mærkat"
-
-#~ msgid "package"
-#~ msgstr "pakke"
+msgstr "ja,nej,måske"
-#~ msgid "packages"
-#~ msgstr "pakker"

0 comments on commit f6ec6d2

Please sign in to comment.