Permalink
Browse files

fixed #2446: updated 'sl' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@3500 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent f832f5f commit f6fbdf575a4aba0f94e6309571569eb48159f98e Georg Bauer committed Jul 31, 2006
Showing with 273 additions and 367 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +273 −367 django/conf/locale/sl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
640 django/conf/locale/sl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -1,29 +1,34 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# translation of django.po to Slovenian
+# Igor Kolar <ike@email.si), 2006.
+# Nena Kojadin <nena@kiberpipa.org), 2006.
+# Jure Cuhalev <gandalf@owca.info>, 2006.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Igor Kolar <ike@email.si), 2006.
-# Nena Kojadin <nena@kiberpipa.org), 2006
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: Django Slovenian 0.92+svn translation\n"
+"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-19 17:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-29 11:52+0100\n"
"Last-Translator: Jure Čuhalev <gandalf@owca.info>\n"
-"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
+"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
-#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
+#: contrib/comments/models.py:67
+#: contrib/comments/models.py:166
msgid "object ID"
msgstr "ID objekta"
#: contrib/comments/models.py:68
msgid "headline"
msgstr "naslov"
-#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
+#: contrib/comments/models.py:69
+#: contrib/comments/models.py:90
#: contrib/comments/models.py:167
msgid "comment"
msgstr "komentar"
@@ -64,15 +69,18 @@ msgstr "rating #8"
msgid "is valid rating"
msgstr "je veljavni rating"
-#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
+#: contrib/comments/models.py:83
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "date/time submitted"
-msgstr "podatek datum/čas poslan"
+msgstr "datum/čas vnosa"
-#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
+#: contrib/comments/models.py:84
+#: contrib/comments/models.py:170
msgid "is public"
msgstr "je javno"
-#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
+#: contrib/comments/models.py:85
+#: contrib/admin/views/doc.py:289
msgid "IP address"
msgstr "IP naslov"
@@ -81,21 +89,17 @@ msgid "is removed"
msgstr "je odstranjen/-a"
#: contrib/comments/models.py:86
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
-"Odkljukaj, če je komntar neprimeren. Namesto komentarja bo vidno obvestilo "
-"\"Ta komentar je bil odstranjen\"."
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
+msgstr "Odkljukaj, če je komntar neprimeren. Namesto komentarja bo vidno obvestilo \"Ta komentar je bil odstranjen\"."
#: contrib/comments/models.py:91
-#, fuzzy
msgid "comments"
-msgstr "komentar"
+msgstr "komentarji"
-#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
+#: contrib/comments/models.py:131
+#: contrib/comments/models.py:207
msgid "Content object"
-msgstr "Objekt s vsebino"
+msgstr "Objekt z vsebino"
#: contrib/comments/models.py:159
#, python-format
@@ -125,14 +129,12 @@ msgid "approved by staff"
msgstr "potrjeno s strani osebja"
#: contrib/comments/models.py:176
-#, fuzzy
msgid "free comment"
-msgstr "Zastonj komentar"
+msgstr "anonimen komentar"
#: contrib/comments/models.py:177
-#, fuzzy
msgid "free comments"
-msgstr "Zastonj komentarji"
+msgstr "anonimni komentarji"
#: contrib/comments/models.py:233
msgid "score"
@@ -143,14 +145,12 @@ msgid "score date"
msgstr "datum ocene"
#: contrib/comments/models.py:237
-#, fuzzy
msgid "karma score"
-msgstr "Karma"
+msgstr "karma točke"
#: contrib/comments/models.py:238
-#, fuzzy
msgid "karma scores"
-msgstr "Skrivnosti karme"
+msgstr "karma točke"
#: contrib/comments/models.py:242
#, python-format
@@ -173,14 +173,12 @@ msgid "flag date"
msgstr "datum označitve (zastavice)"
#: contrib/comments/models.py:268
-#, fuzzy
msgid "user flag"
-msgstr "Uporabniška zastavica"
+msgstr "uporabnikova zastavica"
#: contrib/comments/models.py:269
-#, fuzzy
msgid "user flags"
-msgstr "Uporabniške zastavice"
+msgstr "uporabniške zastavice"
#: contrib/comments/models.py:273
#, python-format
@@ -192,14 +190,12 @@ msgid "deletion date"
msgstr "datum izbrisa"
#: contrib/comments/models.py:280
-#, fuzzy
msgid "moderator deletion"
-msgstr "Izbris s strani moderatorja"
+msgstr "izbris s strani moderatorja"
#: contrib/comments/models.py:281
-#, fuzzy
msgid "moderator deletions"
-msgstr "Izbrisi s strani moderatorja"
+msgstr "izbrisi s strani moderatorja"
#: contrib/comments/models.py:285
#, python-format
@@ -219,30 +215,33 @@ msgid "No voting for yourself"
msgstr "Ni mogoče glasovati zase"
#: contrib/comments/views/comments.py:28
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
msgstr "Moraš podati tole oceno, ker si podal vsaj še eno drugo oceno."
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s "
-"komentarjev Komentar:\n"
+"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s komentarjev:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s "
-"komentarjev Komentar:\n"
+"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s komentar:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
+msgstr[2] ""
+"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s komentarja:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
+msgstr[3] ""
+"Ta komentar je poslal uporabnik, ki je do zdaj poslal manj kot %(count)s komentarje:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -260,12 +259,12 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/comments.py:189
#: contrib/comments/views/comments.py:280
msgid "Only POSTs are allowed"
-msgstr "Dovoljena je le metoda HTTP POST"
+msgstr "Dovoljena je le metoda POST"
#: contrib/comments/views/comments.py:193
#: contrib/comments/views/comments.py:284
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "Eden ali več obveznih polj ni vpisanih"
+msgstr "Eno ali več obveznih polj ni vpisanih"
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
@@ -274,17 +273,13 @@ msgstr "Nekdo se je poigraval z obrazcem za komentarje (varnostna kršitev)"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Obrazec s komentarji ima neveljavni parameter 'target' -- ID objekta je "
-"neveljaven."
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
+msgstr "Obrazec s komentarji ima neveljavni parameter 'target' -- ID objekta je neveljaven."
#: contrib/comments/views/comments.py:257
#: contrib/comments/views/comments.py:321
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr "Obrazec s komentarji ne zahteva niti 'preview' niti 'post' akcije."
+msgstr "Obrazec s komentarji ni podal niti 'preview' niti 'post' akcije."
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
@@ -363,7 +358,8 @@ msgstr ""
"<h3>Avtor: %s</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
msgstr "Vse"
@@ -390,7 +386,7 @@ msgstr "Letos"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
+msgstr "Da"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "No"
@@ -432,46 +428,33 @@ msgstr "vnosi v dnevniku"
msgid "All dates"
msgstr "Vsi datumi"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+#: contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
-"Prosimo, vnesite veljavno uporabniško ime in geslo. Opomba: obe polji sta "
-"občutljivi na velikost črk"
+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
+msgstr "Prosimo, vnesite veljavno uporabniško ime in geslo. Opomba: obe polji sta občutljivi na velikost črk"
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
-msgstr "Prijate se"
+msgstr "Prijavite se"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Vaša seja je pretekla; prosimo, prijavite se znova. Opomba: Vse vaše objave "
-"so varno shranjene."
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
+msgstr "Vaša seja je pretekla; prosimo, prijavite se znova. Ne skrbite, vaše objave so varno shranjene."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"Izgleda, da vaš brskalnik nima podpore za piškotke. Prosimo, vključite "
-"piškotke, znova naložite to stran in poskusite še enkrat."
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
+msgstr "Izgleda, da vaš brskalnik nima podpore za piškotke. Prosimo, vključite piškotke, znova naložite to stran in poskusite še enkrat."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Uporabniška imena ne smejo vsebovati znaka '@'"
+msgstr "Uporabniška imena ne smejo vsebovati znaka '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
-"Vaš e-mail naslov ne morete uporabljati kot uporabniško ime. Namesto tega "
-"uporabite '%s'"
+msgstr "Vaš e-mail naslov ne morete uporabljati kot uporabniško ime. Namesto tega uporabite '%s'."
#: contrib/admin/views/main.py:226
msgid "Site administration"
@@ -482,11 +465,13 @@ msgstr "Administracija strani"
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" je bil uspešno dodan."
-#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
+#: contrib/admin/views/main.py:264
+#: contrib/admin/views/main.py:348
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Vsebino lahko znova uredite spodaj."
-#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
+#: contrib/admin/views/main.py:272
+#: contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Spodaj lahko dodate še en %s."
@@ -501,15 +486,16 @@ msgstr "Dodaj %s"
msgid "Added %s."
msgstr "Dodal %s."
-#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
+#: contrib/admin/views/main.py:336
+#: contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
msgid "and"
msgstr "in"
#: contrib/admin/views/main.py:338
#, python-format
msgid "Changed %s."
-msgstr "Spremenil %s"
+msgstr "Spremenil %s."
#: contrib/admin/views/main.py:340
#, python-format
@@ -527,10 +513,8 @@ msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" je bilo uspešno spremenjeno."
#: contrib/admin/views/main.py:354
#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
-"%(name)s \"%(obj)s\" je bilo uspešno dodano. Znova ga lahko urejate spodaj."
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" je bilo uspešno dodano. Znova ga lahko urejate spodaj."
#: contrib/admin/views/main.py:392
#, python-format
@@ -564,24 +548,28 @@ msgstr "Zgodovina sprememb: %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s"
-msgstr "Izberi %s"
+msgstr "Izberite %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr "Izberi %s, ki ga želite spremeniti"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
-#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
+msgstr "Izberite %s, ki ga želite spremeniti"
+
+#: contrib/admin/views/doc.py:277
+#: contrib/admin/views/doc.py:286
+#: contrib/admin/views/doc.py:288
+#: contrib/admin/views/doc.py:294
+#: contrib/admin/views/doc.py:295
+#: contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Integer"
-msgstr "Integer (število)"
+msgstr "Število (integer)"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolean (ali True ali False)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
+#: contrib/admin/views/doc.py:279
+#: contrib/admin/views/doc.py:296
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
msgstr "Niz (vse do %(maxlength)s)"
@@ -602,7 +590,8 @@ msgstr "Datum (s časom)"
msgid "E-mail address"
msgstr "E-naslov"
-#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
+#: contrib/admin/views/doc.py:284
+#: contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
msgstr "Pot do datoteke"
@@ -616,7 +605,7 @@ msgstr "Boolean (ali True ali False ali None)"
#: contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "Relation to parent model"
-msgstr "Razmerje z starševskim modelom"
+msgstr "Razmerje s starševskim modelom"
#: contrib/admin/views/doc.py:293
msgid "Phone number"
@@ -630,7 +619,8 @@ msgstr "Besedilo"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:300
+#: contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL (spletni naslov)"
@@ -707,15 +697,11 @@ msgstr "Dejanje"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
-msgstr "N j, Y, P"
+msgstr "N j, Y, H:i"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Ta objekt nima zgodovine. Verjetno ni bil dodan preko te administratorske "
-"strani."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Ta objekt nima zgodovine. Verjetno ni bil dodan preko te administratorske strani."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -738,12 +724,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Napaka strežnika <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Prišlo je do nepričakovane napake. Administratorji strani so že obveščeni "
-"prekoe-pošte in naj bi jo v kratkem odpravili. Hvala za vaše potrpljenje."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake. Administratorji strani so že obveščeni prekoe-pošte in naj bi jo v kratkem odpravili. Hvala za vaše potrpljenje."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -752,12 +734,12 @@ msgstr "Strani ni mogoče najti"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Se opraivčujemo, a zahtevane strani ni mogoče najti."
+msgstr "Se opravičujemo, a zahtevane strani ni mogoče najti."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Modeli na voljo v %(name)s aplikaciji"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -776,7 +758,7 @@ msgstr "Nimate dovoljenja za urejanje česar koli."
msgid "Recent Actions"
msgstr "Zadnja dejanja"
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
+#: contrib/admin/tempalates/admin/index.html:53
msgid "My Actions"
msgstr "Moja dejanja"
@@ -804,22 +786,13 @@ msgstr "Izbriši"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Izbris %(object_name)s '%(object)s' bi pomenil izbris povezanih objektov, "
-"vendarvi nimate dovoljenja za izbris naslednjih tipov objektov:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Izbris %(object_name)s '%(object)s' bi pomenil izbris povezanih objektov, vendarvi nimate dovoljenja za izbris naslednjih tipov objektov:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Ste prepričani, da želite izbrisati %(object_name)s \"%(object)s\"?Vsi "
-"naslednji povezani elementi bodo izbrisani:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Ste prepričani, da želite izbrisati %(object_name)s \"%(object)s\"?Vsi naslednji povezani elementi bodo izbrisani:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -843,6 +816,8 @@ msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Prosimo, odpravite sledečo napako."
msgstr[1] "Prosimo, odpravite sledeče napake."
+msgstr[2] "Prosimo, odpravite sledeči napaki."
+msgstr[3] "Prosimo, odpravite sledeče napake."
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
msgid "Ordering"
@@ -892,12 +867,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Obnova gesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Ste pozabili geslo? Vnesite vaš e-naslov spodaj in mi vam bomo poslali novo "
-"geslo."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Ste pozabili geslo? Vnesite vaš e-naslov spodaj in mi vam bomo poslali novo geslo."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -921,18 +892,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Geslo je bilo uspešno obnovljeno"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
msgstr "Po e-pošti smo vam poslali novo geslo.Morali bi ga prejeti v kratkem"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Prosim, vnesite vaše staro geslo (zaradi varnosti) in nato še dvakrat novo"
-"(da preverimo, da se niste zatipkali)"
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Prosim, vnesite vaše staro geslo (zaradi varnosti) in nato še dvakrat novo(da preverimo, da se niste zatipkali)"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -1000,43 +965,32 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Za inštalacijo zaznamkic povlečite povezavo v orodno "
-"vrstico\n"
-"z zaznamki, ali kliknite z desno miškino tipko na povezavo in jo dodajte med "
-"zaznamkeZdaj lahko uporabite zaznamek s katere koli strani. Opomba: nekatere "
-"teh stranilahko gledate le z internega računalnika (preverite s sistemskim "
-"administratorjem)</p>\n"
+"<p class=\"help\">Za inštalacijo zaznamkic povlečite povezavo v orodno vrstico\n"
+"z zaznamki, ali kliknite z desno miškino tipko na povezavo in jo dodajte med zaznamkeZdaj lahko uporabite zaznamek s katere koli strani. Opomba: nekatere teh stranilahko gledate le z internega računalnika (preverite s sistemskim administratorjem)</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
msgstr "Dokumentacija za to stran"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Skok na stran z dokumentacijo za pogled (view), ki generira trenutno stran."
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
+msgstr "Skok na stran z dokumentacijo za pogled (view), ki generira trenutno stran."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
msgstr "Pokaži ID objekta"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Pokaže content-type in unikatni ID za strani, ki predstavljajo en objekt."
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
+msgstr "Pokaže content-type in unikatni ID za strani, ki predstavljajo en objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
msgstr "Uredi trenutni objekt (v trenutnem oknu)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr ""
-"Skok na administracijsko stran za vse strani, ki predstavljajo en objekt."
+msgstr "Skok na administracijsko stran za vse strani, ki predstavljajo en objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
@@ -1067,23 +1021,16 @@ msgid "redirect from"
msgstr "preusmeritev iz"
#: contrib/redirects/models.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"To mora biti absolutna pot, izključujoč domeno. Primer: '/events/search'-"
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "To mora biti absolutna pot, izključujoč domeno. Primer: '/events/search'-"
#: contrib/redirects/models.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "preusmeri na"
#: contrib/redirects/models.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"To je ali absolutna pot (kot zgoraj) ali popoln URL naslov (začne se z "
-"'http://')"
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "To je ali absolutna pot (kot zgoraj) ali popoln URL naslov (začne se z 'http://')"
#: contrib/redirects/models.py:12
msgid "redirect"
@@ -1094,10 +1041,8 @@ msgid "redirects"
msgstr "preusmeritve"
#: contrib/flatpages/models.py:8
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Primer: '/about/contact/'. Mora vsebovati / (poševnico) na začetku in koncu."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Primer: '/about/contact/'. Mora vsebovati / (poševnico) na začetku in koncu."
#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "title"
@@ -1116,32 +1061,27 @@ msgid "template name"
msgstr "ime predloge"
#: contrib/flatpages/models.py:13
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Primer: 'flatpages/contact_page'. Če to polje ni izpolnjeno, bo sistem "
-"uporabil 'flatpages/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Primer: 'flatpages/contact_page'. Če to polje ni izpolnjeno, bo sistem uporabil 'flatpages/default'."
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
msgstr "obvezna registracija"
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Če je to polje odkljukano, si lahko to stran ogledajo le registrirani "
-"uporabniki."
+msgstr "Če je to polje odkljukano, si lahko to stran ogledajo le registrirani uporabniki."
#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
-msgstr "ploh stran :)"
+msgstr "enostavna stran"
#: contrib/flatpages/models.py:19
msgid "flat pages"
-msgstr "ploh strani :)"
+msgstr "enostavne strani"
-#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
+#: contrib/auth/models.py:13
+#: contrib/auth/models.py:26
msgid "name"
msgstr "ime"
@@ -1150,24 +1090,22 @@ msgid "codename"
msgstr "kodno ime"
#: contrib/auth/models.py:17
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "Dovoljenje"
+msgstr "dovoljenje"
-#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:18
+#: contrib/auth/models.py:27
msgid "permissions"
-msgstr "Dovoljenja"
+msgstr "dovoljenja"
#: contrib/auth/models.py:29
-#, fuzzy
msgid "group"
-msgstr "Skupina"
+msgstr "skupina"
-#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:30
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "groups"
-msgstr "Skupine"
+msgstr "skupine"
#: contrib/auth/models.py:55
msgid "username"
@@ -1218,27 +1156,20 @@ msgid "date joined"
msgstr "član od"
#: contrib/auth/models.py:66
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Polek ročno določenih dovoljenj bo ta uporabnik dobil tudi vsa dovoljenja,ki "
-"pripadajo vsem skupinah, v katerih je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Polek ročno določenih dovoljenj bo ta uporabnik dobil tudi vsa dovoljenja,ki pripadajo vsem skupinah, v katerih je."
#: contrib/auth/models.py:67
-#, fuzzy
msgid "user permissions"
-msgstr "Dovoljenja"
+msgstr "uporabniška dovoljenja"
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Uporabnik"
+msgstr "uporabnik"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Uporabniki"
+msgstr "uporabniki"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1257,22 +1188,16 @@ msgid "Groups"
msgstr "Skupine"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "Sporočilo"
+msgstr "sporočilo"
#: contrib/auth/forms.py:30
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
-"Izgleda, da vaš brskalnik nima omogočenih piškotkov. Piškotki so potrebni za "
-"prijavo."
+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
+msgstr "Izgleda, da vaš brskalnik nima omogočenih piškotkov. Piškotki so potrebni za prijavo."
#: contrib/contenttypes/models.py:25
-#, fuzzy
msgid "python model class name"
-msgstr "python ime modula"
+msgstr "python ime razreda modela"
#: contrib/contenttypes/models.py:28
msgid "content type"
@@ -1366,23 +1291,28 @@ msgstr "januar"
msgid "February"
msgstr "februar"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "marec"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "april"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "maj"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "junij"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "julij"
@@ -1407,62 +1337,58 @@ msgid "December"
msgstr "december"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "jan"
-msgstr "in"
+msgstr "jan"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "feb"
-msgstr "feb."
+msgstr "feb"
#: utils/dates.py:19
msgid "mar"
-msgstr ""
+msgstr "mar"
#: utils/dates.py:19
msgid "apr"
-msgstr ""
+msgstr "apr"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "may"
-msgstr "dan"
+msgstr "maj"
#: utils/dates.py:19
msgid "jun"
-msgstr ""
+msgstr "jun"
#: utils/dates.py:20
msgid "jul"
-msgstr ""
+msgstr "jul"
#: utils/dates.py:20
msgid "aug"
-msgstr ""
+msgstr "avg"
#: utils/dates.py:20
msgid "sep"
-msgstr ""
+msgstr "sep"
#: utils/dates.py:20
msgid "oct"
-msgstr ""
+msgstr "okt"
#: utils/dates.py:20
msgid "nov"
-msgstr ""
+msgstr "nov"
#: utils/dates.py:20
msgid "dec"
-msgstr ""
+msgstr "dec"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
msgstr "jan."
#: utils/dates.py:27
-#, fuzzy
msgid "Feb."
msgstr "feb."
@@ -1489,38 +1415,50 @@ msgstr "dec."
#: utils/timesince.py:12
msgid "year"
msgid_plural "years"
-msgstr[0] "leto"
-msgstr[1] "let"
+msgstr[0] "let"
+msgstr[1] "leto"
+msgstr[2] "leti"
+msgstr[3] "leta"
#: utils/timesince.py:13
msgid "month"
msgid_plural "months"
-msgstr[0] "mesec"
-msgstr[1] "mesecev"
+msgstr[0] "mesecev"
+msgstr[1] "mesec"
+msgstr[2] "meseca"
+msgstr[3] "meseci"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "tednov"
+msgstr[1] "teden"
+msgstr[2] "tedna"
+msgstr[3] "tednov"
#: utils/timesince.py:15
msgid "day"
msgid_plural "days"
-msgstr[0] "dan"
-msgstr[1] "dni"
+msgstr[0] "dni"
+msgstr[1] "dan"
+msgstr[2] "dneva"
+msgstr[3] "dni"
#: utils/timesince.py:16
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "ura"
-msgstr[1] "ur"
+msgstr[0] "ur"
+msgstr[1] "ura"
+msgstr[2] "uri"
+msgstr[3] "ure"
#: utils/timesince.py:17
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "minuta"
-msgstr[1] "minut"
+msgstr[0] "minut"
+msgstr[1] "minuta"
+msgstr[2] "minuti"
+msgstr[3] "minute"
#: conf/global_settings.py:37
msgid "Bengali"
@@ -1544,7 +1482,7 @@ msgstr "Nemški"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Grški"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1564,11 +1502,11 @@ msgstr "Galičanski"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Madžarski"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrejski"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Icelandic"
@@ -1619,9 +1557,8 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Švedski"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brazilski"
+msgstr "Ukrajinski"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1636,12 +1573,8 @@ msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "To polje lahko vsebuje le črke, števila in podčrtaje (_)."
#: core/validators.py:64
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
-"slashes."
-msgstr ""
-"To polje lahko vsebuje le črke, števila, podčrtaje (_) in poševnice (/)."
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
+msgstr "To polje lahko vsebuje le črke, števila, podčrtaje, poševnice ali pomišljaje."
#: core/validators.py:72
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1691,23 +1624,18 @@ msgstr "Vnesite veljavni datum v zapisu YYYY-MM-DD (leto-mesec-dan)."
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Vnesite veljavni čas v zapisu HH:MM (ura:minuta)."
-#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
+#: core/validators.py:132
+#: db/models/fields/__init__.py:468
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr ""
-"Vnesite veljavni datum/čas v zapisu YYYY-MM-DD HH:MM (leto-mesec-dan ura:"
-"minuta)"
+msgstr "Vnesite veljavni datum/čas v zapisu YYYY-MM-DD HH:MM (leto-mesec-dan ura:minuta)"
#: core/validators.py:136
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vnesite veljavni e-naslov."
#: core/validators.py:148
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Uploadjate veljavno sliko. Trenutna datoteka ni bila niti slika niti "
-"okvarjena slika."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Uploadjate veljavno sliko. Trenutna datoteka ni bila niti slika niti okvarjena slika."
#: core/validators.py:155
#, python-format
@@ -1747,7 +1675,8 @@ msgstr "Pokvarjen XML: %s"
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neveljavni URL naslov: %s"
-#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
+#: core/validators.py:206
+#: core/validators.py:208
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "URL povezava %s je polomljena."
@@ -1762,6 +1691,8 @@ msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Pazite na jezik! Beseda %s tu ni dovoljena."
msgstr[1] "Pazite na jezik! Besede %s tu niso dovoljene."
+msgstr[2] "Pazite na jezik! Besede %s tu niso dovoljene."
+msgstr[3] "Pazite na jezik! Besede %s tu niso dovoljene."
#: core/validators.py:236
#, python-format
@@ -1772,7 +1703,8 @@ msgstr "To polje mora ustrezati polju '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosim, vnesite nekaj v vsaj eno od polj."
-#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
+#: core/validators.py:264
+#: core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosimo, izpolnite obe polji ali ju pustite obe prazni."
@@ -1802,20 +1734,20 @@ msgstr "Prosim vnesite decimalno število."
#: core/validators.py:349
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števkami."
-msgstr[1] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števkami."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgstr[0] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števko."
+msgstr[1] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števkama."
+msgstr[2] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števkami."
+msgstr[3] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s števkami."
#: core/validators.py:352
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnimi mesti."
-msgstr[1] ""
-"Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnimi mesti."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnim mestom."
+msgstr[1] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnimi mesti."
+msgstr[2] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnimi mesti."
+msgstr[3] "Prosimo, vnesite veljavno decimalno število z največ %s decimalnimi mesti."
#: core/validators.py:362
#, python-format
@@ -1842,94 +1774,68 @@ msgstr "Iz %s nisem mogel izločiti ničesar."
#: core/validators.py:429
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s je vrnil neveljavni Content-Type '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:462
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosimo, zaprite nezaprto %(tag)s oznako v vrstici %(line)s. (Vrstica se "
-"začne z \"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosimo, zaprite nezaprto %(tag)s oznako v vrstici %(line)s. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Tekst z začetka vrstice %(line)s ni dovoljen v tem kontekstu. (Vrstica se "
-"začne z \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Tekst z začetka vrstice %(line)s ni dovoljen v tem kontekstu. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:471
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" v vrstici %(line)s je neveljavna oznaka. (Vrstica se začne z "
-"\"%(start)s\".)"
+#, python-format
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" v vrstici %(line)s je neveljavna oznaka. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:476
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" v vrstici %(line)s je neveljavna oznaka. (Vrstica se začne z "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" v vrstici %(line)s je neveljavna oznaka. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Oznaki v vrstici %(line)s manjka eden ali več nujnih atributov (Vrstica se "
-"začne z \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Oznaki na vrstici %(line)s manjka eden ali več zahtevanih parametrov. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:485
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" v vrstici %(line)s vsebuje neveljavno vrednost. "
-"(Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" v vrstici %(line)s vsebuje neveljavno vrednost. (Vrstica se začne z \"%(start)s\".)"
#: db/models/manipulators.py:302
#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr "%(object)s s tem %(type)s že obstaja za veljavno (%field)s."
+msgstr "%(object)s s tem %(type)s že obstaja za dane %(field)s."
#: db/models/fields/__init__.py:40
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "%(optname)s s tem %(fieldname)s že obstaja."
-#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
-#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
+#: db/models/fields/__init__.py:114
+#: db/models/fields/__init__.py:265
+#: db/models/fields/__init__.py:542
+#: db/models/fields/__init__.py:553
#: forms/__init__.py:346
msgid "This field is required."
msgstr "To polje je obvezno"
#: db/models/fields/__init__.py:337
-#, fuzzy
msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Ta vrednost mora biti potenca od %s."
+msgstr "Ta vrednost mora biti število."
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Ta vrednost mora biti potenca od %s."
+msgstr "Ta vrednost mora biti \"True\" ali \"False\"."
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "To polje ni veljavno."
+msgstr "To polje ne more biti prazno."
#: db/models/fields/__init__.py:562
msgid "Enter a valid filename."
@@ -1941,39 +1847,38 @@ msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Prosimo, vnesite veljaven %s."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Več ID-jev ločite z vejicami."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-" Stisni \"Control\" (ali \"Command\" na Mac-u), da izbereš več kot enega."
+msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Držite \"Control\" (ali \"Command\" na Mac-u), za izbiro več kot enega."
#: db/models/fields/related.py:625
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
-msgstr[0] ""
-"Prosimo, vnesite veljavni %(self)s ID-je. Vrednost %(value)r ni veljavna."
-msgstr[1] ""
-"Prosimo, vnesite veljavni %(self)s ID-je. Vrednosti %(value)r niso veljavne."
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgstr[0] "Prosimo, vnesite veljavne %(self)s ID-je. Vrednost %(value)r ni veljavna."
+msgstr[1] "Prosimo, vnesite veljavni %(self)s ID. Vrednosti %(value)r niso veljavne."
+msgstr[2] "Prosimo, vnesite veljavne %(self)s ID-je. Vrednosti %(value)r niso veljavne."
+msgstr[3] "Prosimo, vnesite veljavne %(self)s ID-je. Vrednosti %(value)r niso veljavne."
#: forms/__init__.py:380
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Poskrbite, da bo tekst krajši do %s znakov."
-msgstr[1] "Poskrbite, da bo tekst krajši od %s znakov."
+msgstr[0] "Poskrbite, da bo tekst krajši od %s znakov."
+msgstr[1] "Poskrbite, da bo tekst krajši od %s znaka."
+msgstr[2] "Poskrbite, da bo tekst krajši od %s znakov."
+msgstr[3] "Poskrbite, da bo tekst krajši od %s znakov."
#: forms/__init__.py:385
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Prelomi vrstice tu niso dovoljeni."
-#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
+#: forms/__init__.py:480
+#: forms/__init__.py:551
+#: forms/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Izberite veljavno možnost; '%(data)s' ni v %(choices)s."
@@ -1998,23 +1903,24 @@ msgstr "Vnesite celo število med 0 in 32,767."
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ja,ne,morda"
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Komentar"
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentar"
+
+msgid "Comments"
+msgstr "Komentarji"
-#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "Komentarji"
+msgid "String (up to 50)"
+msgstr "Niz (do 50 znakov)"
-#~ msgid "String (up to 50)"
-#~ msgstr "Niz (do 50 znakov)"
+msgid "label"
+msgstr "oznaka"
-#~ msgid "label"
-#~ msgstr "oznaka"
+msgid "package"
+msgstr "paket"
-#~ msgid "package"
-#~ msgstr "paket"
+msgid "packages"
+msgstr "paketi"
-#~ msgid "packages"
-#~ msgstr "paketi"
+msgid "Slovene"
+msgstr "Slovensko"
-#~ msgid "Slovene"
-#~ msgstr "Slovenski"

0 comments on commit f6fbdf5

Please sign in to comment.