Skip to content
Browse files

fixes #956, #969 and #955 - updated 'gl', 'sk' and 'es' translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1523 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b5288e7 commit f920559cdac5d5ab745b3bed8b92f3391bcf5a0e Georg Bauer committed
View
BIN django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
812 django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
403 additions, 409 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
BIN django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
867 django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.po
411 additions, 456 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
126 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -292,47 +292,45 @@ msgid ""
"<h3>By %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
msgstr ""
+"<h3>Od %s:</h3>\n"
+"<ul>\n"
#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Všetko"
#: contrib/admin/filterspecs.py:109
msgid "Any date"
-msgstr ""
+msgstr "Ľubovoľný dátum"
#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-#, fuzzy
msgid "Today"
-msgstr "ďeň"
+msgstr "Dnes"
#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Past 7 days"
-msgstr ""
+msgstr "Posledných 7 dní"
#: contrib/admin/filterspecs.py:115
-#, fuzzy
msgid "This month"
-msgstr "mesiac"
+msgstr "Tento mesiac"
#: contrib/admin/filterspecs.py:117
-#, fuzzy
msgid "This year"
-msgstr "rok"
+msgstr "Tento rok"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Áno"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-#, fuzzy
msgid "No"
-msgstr "Nov."
+msgstr "Nie"
#: contrib/admin/filterspecs.py:150
msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Neznámy"
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
@@ -363,9 +361,8 @@ msgid "log entries"
msgstr "záznamy priebehu"
#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:245
-#, fuzzy
msgid "All dates"
-msgstr "dátumové návestie"
+msgstr "Všetky dátumy"
#: contrib/admin/views/decorators.py:22
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
@@ -398,100 +395,96 @@ msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
#: contrib/admin/views/main.py:49
-#, fuzzy
msgid "Site administration"
-msgstr "Administrácia Django"
+msgstr "Administrácia webu"
#: contrib/admin/views/main.py:64
#, python-format
msgid "Select %s"
-msgstr ""
+msgstr "Výber %s"
#: contrib/admin/views/main.py:65
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr ""
+msgstr "Výber %s na zmenu"
#: contrib/admin/views/main.py:411
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
#: contrib/admin/views/main.py:416 contrib/admin/views/main.py:492
msgid "You may edit it again below."
-msgstr ""
+msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:424 contrib/admin/views/main.py:501
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr ""
+msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:441
-#, fuzzy, python-format
msgid "Add %s"
-msgstr "Pridaj"
+msgstr "Pridaj %s"
#: contrib/admin/views/main.py:457
#, python-format
msgid "Added %s."
-msgstr ""
+msgstr "Bol pridaný %s."
#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
#: contrib/admin/views/main.py:461
msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "a"
#: contrib/admin/views/main.py:459
-#, fuzzy, python-format
msgid "Changed %s."
-msgstr "Zmeň"
+msgstr "Bol zmenený %s"
#: contrib/admin/views/main.py:461
#, python-format
msgid "Deleted %s."
-msgstr ""
+msgstr "Bol vymazaný %s."
#: contrib/admin/views/main.py:464
msgid "No fields changed."
-msgstr ""
+msgstr "Polia neboli zmenené."
#: contrib/admin/views/main.py:489
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
#: contrib/admin/views/main.py:498
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
+"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť zase nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:536
-#, fuzzy, python-format
msgid "Change %s"
-msgstr "Zmeň"
+msgstr "Zmeň %s"
#: contrib/admin/views/main.py:614
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr ""
+msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
#: contrib/admin/views/main.py:619
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
#: contrib/admin/views/main.py:648
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
#: contrib/admin/views/main.py:651
msgid "Are you sure?"
-msgstr ""
+msgstr "Ste si istý?"
#: contrib/admin/views/main.py:666
-#, fuzzy, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Zmena hesla"
@@ -727,50 +720,49 @@ msgstr "Ano, som si istý"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(title)s "
-msgstr ""
+msgstr " Od %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:7
msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr "Choď"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:18
msgid "View on site"
-msgstr ""
+msgstr "Pozri na webe"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:26
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
+msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:43
msgid "Ordering"
-msgstr ""
+msgstr "Určenie"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:46
msgid "Order:"
-msgstr ""
+msgstr "Poradie:"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Vymazať"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
-msgstr ""
+msgstr "Zapísať ako nový"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save and add another"
-msgstr ""
+msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and continue editing"
-msgstr ""
+msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
-#, fuzzy
msgid "Save"
-msgstr "aktívny"
+msgstr "Zápis"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -889,15 +881,15 @@ msgstr "Skupina %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentácia"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Záložky"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentácia záložiek"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
msgid ""
@@ -909,43 +901,53 @@ msgid ""
"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
+"\n"
+"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho bookmarks\n"
+"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho bookmarks.\n"
+"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe. Poznámka:\n"
+"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
+"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si istý/á, \n"
+"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
msgid ""
"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
"that page."
msgstr ""
+"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia "
+"tejto stránky."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
-#, fuzzy
msgid "Show object ID"
-msgstr "objekt ID"
+msgstr "Ukáž objekt ID"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
msgid ""
"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
"object."
msgstr ""
+"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
+"objekty."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr ""
+msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr ""
+msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr ""
+msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr ""
+msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
msgid "redirect from"
@@ -1742,4 +1744,4 @@ msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú neplatn
#: core/template/defaultfilters.py:354
msgid "yes,no,maybe"
-msgstr ""
+msgstr "ano,nie,možno"

0 comments on commit f920559

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.