Permalink
Browse files

fixed #1317 - updated 'sk' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2231 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 1d6a56d commit fa80e70e13edca4e6a9c3203ab1ce2266365b2b6 Georg Bauer committed Feb 2, 2006
Showing with 164 additions and 169 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +164 −169 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
333 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,45 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-02 11:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-02-02 06:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
+msgid "redirect from"
+msgstr "presmerovaný z"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
+msgid "redirect to"
+msgstr "presmerovaný na "
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
+"'http://'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
+msgid "redirect"
+msgstr "presmerovanie"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
+msgid "redirects"
+msgstr "presmerovania"
+
#: contrib/comments/models/comments.py:8
#: contrib/comments/models/comments.py:161
msgid "object ID"
@@ -286,6 +317,20 @@ msgstr ""
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
+msgid "Your name:"
+msgstr "Vaše meno:"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
+msgid "Comment:"
+msgstr "Komentár:"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
+msgid "Preview comment"
+msgstr "Pozri komentár"
+
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
@@ -298,16 +343,15 @@ msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#, fuzzy
msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Zmena môjho hesla"
+msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
@@ -323,40 +367,74 @@ msgid "Log out"
msgstr "Odhlásenie"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#, fuzzy
msgid "Ratings"
-msgstr "hodnotenie #1"
+msgstr "Hodnotenia"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Required"
-msgstr ""
+msgstr "Požadované"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Optional"
-msgstr ""
+msgstr "Voliteľné"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Post a photo"
+msgstr "Pošli foto"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:267
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
+"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
+"záverečné lomítka."
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-#, fuzzy
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentár"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
+msgid "title"
+msgstr "názov"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-#, fuzzy
-msgid "Preview comment"
-msgstr "Voľný komentár"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
+msgid "content"
+msgstr "obsah"
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Your name:"
-msgstr "užívateľské meno"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
+msgid "enable comments"
+msgstr "povolené komentáre"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
+msgid "template name"
+msgstr "meno predlohy"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
+"'flatpages/default'."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "registration required"
+msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
+msgstr ""
+"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
+msgid "flat page"
+msgstr "plochá stránka"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
+msgid "flat pages"
+msgstr "ploché stránky"
#: contrib/admin/filterspecs.py:40
#, python-format
@@ -637,10 +715,6 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
#: contrib/admin/views/doc.py:268
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
@@ -649,21 +723,37 @@ msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
+msgid "Currently:"
+msgstr "Aktuálny:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
+msgid "Change:"
+msgstr "Zmeň:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
+msgid "Date:"
+msgstr "Dátum:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
+msgid "Time:"
+msgstr "Čas"
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentácia"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
@@ -679,10 +769,10 @@ msgid "Change password"
msgstr "Zmena hesla"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
@@ -721,13 +811,15 @@ msgstr ""
"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
"web admina"
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
-msgid "Django site admin"
-msgstr "Django web admin"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
+#, python-format
+msgid "Add %(name)s"
+msgstr "Pridaj %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
-msgid "Django administration"
-msgstr "Administrácia Django"
+#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
+#, python-format
+msgid " By %(title)s "
+msgstr " Od %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
@@ -749,14 +841,17 @@ msgstr ""
"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný správca a "
"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Stránka nebola nájdená"
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Go"
+msgstr "Choď"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
+msgid "Django site admin"
+msgstr "Django web admin"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
+msgid "Django administration"
+msgstr "Administrácia Django"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
@@ -783,15 +878,37 @@ msgstr "Moje udalosti"
msgid "None available"
msgstr "Nepovolené"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
-#, python-format
-msgid "Add %(name)s"
-msgstr "Pridaj %(name)s"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Stránka nebola nájdená"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
+msgid "View on site"
+msgstr "Pozri na webe"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
+msgid "Please correct the error below."
+msgid_plural "Please correct the errors below."
+msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
+msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
+msgid "Ordering"
+msgstr "Určenie"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
+msgid "Order:"
+msgstr "Poradie:"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
msgid "Welcome,"
msgstr "Vítajte,"
@@ -820,33 +937,6 @@ msgstr ""
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ano, som si istý"
-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
-#, python-format
-msgid " By %(title)s "
-msgstr " Od %(title)s "
-
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "Choď"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
-msgid "View on site"
-msgstr "Pozri na webe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
-msgid "Please correct the error below."
-msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
-msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
-msgid "Ordering"
-msgstr "Určenie"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
-msgid "Order:"
-msgstr "Poradie:"
-
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"
@@ -1051,101 +1141,6 @@ msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
-msgid "Date:"
-msgstr "Dátum:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
-msgid "Time:"
-msgstr "Čas"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
-msgid "Currently:"
-msgstr "Aktuálny:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-msgid "Change:"
-msgstr "Zmeň:"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
-msgid "redirect from"
-msgstr "presmerovaný z"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
-msgid "redirect to"
-msgstr "presmerovaný na "
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
-"'http://'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
-msgid "redirect"
-msgstr "presmerovanie"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
-msgid "redirects"
-msgstr "presmerovania"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
-"záverečné lomítka."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
-msgid "title"
-msgstr "názov"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
-msgid "content"
-msgstr "obsah"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
-msgid "enable comments"
-msgstr "povolené komentáre"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
-msgid "template name"
-msgstr "meno predlohy"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
-"'flatpages/default'."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "registration required"
-msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
-msgid "flat page"
-msgstr "plochá stránka"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
-msgid "flat pages"
-msgstr "ploché stránky"
-
#: utils/translation.py:350
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr ""

0 comments on commit fa80e70

Please sign in to comment.