Permalink
Browse files

[1.2.X] Fixed #14069 -- Updated Czech translation. Thanks to Tuttle.

Backport of r13513 from trunk.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.2.X@13515 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 5d1dcfb commit fac923a3015a890eb5ffbbeef55b12e77eba9113 @freakboy3742 freakboy3742 committed Aug 6, 2010
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
186 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-09 14:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-09 14:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-06 18:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-06 18:33+0100\n"
"Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgid "Spanish"
msgstr "španělsky"
#: conf/global_settings.py:57
-msgid "Argentinean Spanish"
+msgid "Argentinian Spanish"
msgstr "španělsky (Argentina)"
#: conf/global_settings.py:58
@@ -122,138 +122,146 @@ msgid "Hungarian"
msgstr "maďarsky"
#: conf/global_settings.py:70
+msgid "Indonesian"
+msgstr "indonésky"
+
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Icelandic"
msgstr "islandsky"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Italian"
msgstr "italsky"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Japanese"
msgstr "japonsky"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Georgian"
msgstr "gruzínsky"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Khmer"
msgstr "khmersky"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Kannada"
msgstr "kannadsky"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Korean"
msgstr "korejsky"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Lithuanian"
msgstr "litevsky"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Latvian"
msgstr "lotyšsky"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Macedonian"
msgstr "makedonsky"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:81
+msgid "Malayalam"
+msgstr "malajálamsky"
+
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Mongolian"
msgstr "mongolsky"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Dutch"
msgstr "holandsky"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Norwegian"
msgstr "norsky"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "norsky (Bokmål)"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "norsky (Nynorsk)"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Polish"
msgstr "polsky"
-#: conf/global_settings.py:86
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Portuguese"
msgstr "portugalsky"
-#: conf/global_settings.py:87
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "portugalsky (Brazílie)"
-#: conf/global_settings.py:88
+#: conf/global_settings.py:90
msgid "Romanian"
msgstr "rumunsky"
-#: conf/global_settings.py:89
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Russian"
msgstr "rusky"
-#: conf/global_settings.py:90
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Slovak"
msgstr "slovensky"
-#: conf/global_settings.py:91
+#: conf/global_settings.py:93
msgid "Slovenian"
msgstr "slovinsky"
-#: conf/global_settings.py:92
+#: conf/global_settings.py:94
msgid "Albanian"
msgstr "albánsky"
-#: conf/global_settings.py:93
+#: conf/global_settings.py:95
msgid "Serbian"
msgstr "srbsky"
-#: conf/global_settings.py:94
+#: conf/global_settings.py:96
msgid "Serbian Latin"
msgstr "srbsky (latinkou)"
-#: conf/global_settings.py:95
+#: conf/global_settings.py:97
msgid "Swedish"
msgstr "švédsky"
-#: conf/global_settings.py:96
+#: conf/global_settings.py:98
msgid "Tamil"
msgstr "tamilsky"
-#: conf/global_settings.py:97
+#: conf/global_settings.py:99
msgid "Telugu"
msgstr "telužsky"
-#: conf/global_settings.py:98
+#: conf/global_settings.py:100
msgid "Thai"
msgstr "thajsky"
-#: conf/global_settings.py:99
+#: conf/global_settings.py:101
msgid "Turkish"
msgstr "turecky"
-#: conf/global_settings.py:100
+#: conf/global_settings.py:102
msgid "Ukrainian"
msgstr "ukrajinsky"
-#: conf/global_settings.py:101
+#: conf/global_settings.py:103
msgid "Vietnamese"
msgstr "vietnamsky"
-#: conf/global_settings.py:102
+#: conf/global_settings.py:104
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "čínsky (zjednodušeně)"
-#: conf/global_settings.py:103
+#: conf/global_settings.py:105
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "čínsky (tradičně)"
@@ -305,15 +313,15 @@ msgstr "Tento měsíc"
msgid "This year"
msgstr "Tento rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:478
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:478
msgid "No"
msgstr "Ne"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:478
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
@@ -359,7 +367,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Změněno: %s"
#: contrib/admin/options.py:559 contrib/admin/options.py:569
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 db/models/base.py:844
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 db/models/base.py:845
#: forms/models.py:568
msgid "and"
msgstr "a"
@@ -853,14 +861,18 @@ msgstr "Uložit a přidat další položku"
msgid "Save and continue editing"
msgstr "Uložit a pokračovat v úpravách"
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
"options."
msgstr ""
"Nejdříve vložte uživatelské jméno a heslo. Poté budete moci upravovat více "
"uživatelských nastavení."
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:8
+msgid "Enter a username and password."
+msgstr "Vložte uživatelské jméno a heslo."
+
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
@@ -1418,8 +1430,8 @@ msgstr "zpráva"
msgid "Logged out"
msgstr "Odhlášeno"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23
-#: core/validators.py:120 forms/fields.py:428
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:24
+#: core/validators.py:120 forms/fields.py:427
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
@@ -1491,7 +1503,7 @@ msgid "Email address"
msgstr "E-mailová adresa"
#: contrib/comments/forms.py:95 contrib/flatpages/admin.py:8
-#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1101
+#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1109
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1541,7 +1553,7 @@ msgstr "komentář"
msgid "date/time submitted"
msgstr "datum a čas byly zaslané"
-#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:896
+#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:904
msgid "IP address"
msgstr "Adresa IP"
@@ -4473,22 +4485,22 @@ msgstr "weby"
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Vložte platnou hodnotu."
-#: core/validators.py:87 forms/fields.py:529
+#: core/validators.py:87 forms/fields.py:528
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Vložte platnou adresu URL."
-#: core/validators.py:89 forms/fields.py:530
+#: core/validators.py:89 forms/fields.py:529
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Tato adresa URL je zřejmě neplatný odkaz."
-#: core/validators.py:123 forms/fields.py:873
+#: core/validators.py:123 forms/fields.py:877
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Vložte platný identifikátor složený pouze z písmen, čísel, podtržítek a "
"pomlček."
-#: core/validators.py:126 forms/fields.py:866
+#: core/validators.py:126 forms/fields.py:870
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Vložte platnou adresu typu IPv4."
@@ -4501,12 +4513,12 @@ msgstr "Vložte pouze číslice oddělené čárkami."
msgid "Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s)."
msgstr "Hodnota musí být %(limit_value)s (nyní je %(show_value)s)."
-#: core/validators.py:153 forms/fields.py:205 forms/fields.py:257
+#: core/validators.py:153 forms/fields.py:204 forms/fields.py:256
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Hodnota musí být menší nebo rovna %(limit_value)s."
-#: core/validators.py:158 forms/fields.py:206 forms/fields.py:258
+#: core/validators.py:158 forms/fields.py:205 forms/fields.py:257
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Hodnota musí být větší nebo rovna %(limit_value)s."
@@ -4529,13 +4541,13 @@ msgstr ""
"Hodnota smí mít nejvýše %(limit_value)d znaků, ale nyní jich má %(show_value)"
"d."
-#: db/models/base.py:822
+#: db/models/base.py:823
#, python-format
msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
msgstr ""
"Pole %(field_name)s musí být unikátní testem %(lookup)s pole %(date_field)s."
-#: db/models/base.py:837 db/models/base.py:845
+#: db/models/base.py:838 db/models/base.py:846
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr ""
@@ -4559,13 +4571,13 @@ msgstr "Pole nemůže být prázdné."
msgid "Field of type: %(field_type)s"
msgstr "Pole typu: %(field_type)s"
-#: db/models/fields/__init__.py:451 db/models/fields/__init__.py:852
-#: db/models/fields/__init__.py:961 db/models/fields/__init__.py:972
-#: db/models/fields/__init__.py:999
+#: db/models/fields/__init__.py:451 db/models/fields/__init__.py:860
+#: db/models/fields/__init__.py:969 db/models/fields/__init__.py:980
+#: db/models/fields/__init__.py:1007
msgid "Integer"
msgstr "Celé číslo"
-#: db/models/fields/__init__.py:455 db/models/fields/__init__.py:850
+#: db/models/fields/__init__.py:455 db/models/fields/__init__.py:858
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Hodnota musí být celé číslo."
@@ -4577,7 +4589,7 @@ msgstr "Hodnota musí být buď Ano (True) nebo Ne (False)."
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Pravdivost (buď Ano (True), nebo Ne (False))"
-#: db/models/fields/__init__.py:539 db/models/fields/__init__.py:982
+#: db/models/fields/__init__.py:539 db/models/fields/__init__.py:990
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Řetězec (max. %(max_length)s znaků)"
@@ -4619,44 +4631,44 @@ msgstr "Desetinné číslo"
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: db/models/fields/__init__.py:799 db/models/fields/files.py:220
+#: db/models/fields/__init__.py:807 db/models/fields/files.py:220
#: db/models/fields/files.py:331
msgid "File path"
msgstr "Cesta k souboru"
-#: db/models/fields/__init__.py:822
+#: db/models/fields/__init__.py:830
msgid "This value must be a float."
msgstr "Hodnota musí být desetinné číslo."
-#: db/models/fields/__init__.py:824
+#: db/models/fields/__init__.py:832
msgid "Floating point number"
msgstr "Číslo s pohyblivou řádovou čárkou"
-#: db/models/fields/__init__.py:883
+#: db/models/fields/__init__.py:891
msgid "Big (8 byte) integer"
msgstr "Velké číslo (8 bajtů)"
-#: db/models/fields/__init__.py:912
+#: db/models/fields/__init__.py:920
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Hodnota musí být buď Nic (None), Ano (True) nebo Ne (False)."
-#: db/models/fields/__init__.py:914
+#: db/models/fields/__init__.py:922
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Pravdivost (buď Ano (True), Ne (False) nebo Nic (None))"
-#: db/models/fields/__init__.py:1005
+#: db/models/fields/__init__.py:1013
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: db/models/fields/__init__.py:1021
+#: db/models/fields/__init__.py:1029
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: db/models/fields/__init__.py:1025
+#: db/models/fields/__init__.py:1033
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Vložte platný čas ve tvaru HH:MM[:ss[.uuuuuu]]"
-#: db/models/fields/__init__.py:1109
+#: db/models/fields/__init__.py:1125
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
@@ -4669,22 +4681,22 @@ msgstr "Položka typu %(model)s s primárním klíčem %(pk)r neexistuje."
msgid "Foreign Key (type determined by related field)"
msgstr "Cizí klíč (typ určen pomocí souvisejícího pole)"
-#: db/models/fields/related.py:918
+#: db/models/fields/related.py:919
msgid "One-to-one relationship"
msgstr "Vazba jedna-jedna"
-#: db/models/fields/related.py:980
+#: db/models/fields/related.py:981
msgid "Many-to-many relationship"
msgstr "Vazba mnoho-mnoho"
-#: db/models/fields/related.py:1000
+#: db/models/fields/related.py:1001
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Výběr více než jedné položky je možný přidržením klávesy \"Control\" (nebo "
"\"Command\" na Macu)."
-#: db/models/fields/related.py:1061
+#: db/models/fields/related.py:1062
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4697,74 +4709,74 @@ msgstr[2] "Vložte platné ID položky %(self)s. Hodnoty %(value)r jsou neplatn
msgid "This field is required."
msgstr "Pole je povinné."
-#: forms/fields.py:204
+#: forms/fields.py:203
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Vložte celé číslo."
-#: forms/fields.py:235 forms/fields.py:256
+#: forms/fields.py:234 forms/fields.py:255
msgid "Enter a number."
msgstr "Vložte číslo."
-#: forms/fields.py:259
+#: forms/fields.py:258
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Hodnota nesmí celkem mít více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:260
+#: forms/fields.py:259
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Hodnota nesmí mít za desetinnou čárkou více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:261
+#: forms/fields.py:260
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Hodnota nesmí mít před desetinnou čárkou více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:323 forms/fields.py:838
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:837
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Vložte platné datum."
-#: forms/fields.py:351 forms/fields.py:839
+#: forms/fields.py:350 forms/fields.py:838
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Vložte platný čas."
-#: forms/fields.py:377
+#: forms/fields.py:376
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Vložte platné datum a čas."
-#: forms/fields.py:435
+#: forms/fields.py:434
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr ""
"Soubor nebyl odeslán. Zkontrolujte parametr \"encoding type\" formuláře."
-#: forms/fields.py:436
+#: forms/fields.py:435
msgid "No file was submitted."
msgstr "Žádný soubor nebyl odeslán."
-#: forms/fields.py:437
+#: forms/fields.py:436
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Odeslaný soubor je prázdný."
-#: forms/fields.py:438
+#: forms/fields.py:437
#, python-format
msgid ""
"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Délka názvu souboru má být nejvýše %(max)d znaků, ale nyní je %(length)d."
-#: forms/fields.py:473
+#: forms/fields.py:472
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Nahrajte platný obrázek. Odeslaný soubor buď nebyl obrázek nebo byl poškozen."
-#: forms/fields.py:596 forms/fields.py:671
+#: forms/fields.py:595 forms/fields.py:670
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Vyberte platnou možnost, \"%(value)s\" není k dispozici."
-#: forms/fields.py:672 forms/fields.py:734 forms/models.py:1002
+#: forms/fields.py:671 forms/fields.py:733 forms/models.py:1002
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Vložte seznam hodnot."
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown.
View
4 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-09 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-09 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-06 18:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-06 18:34+0100\n"
"Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"

0 comments on commit fac923a

Please sign in to comment.