Permalink
Browse files

fixed #2589: updated norwegian translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@3742 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent a08322f commit fc937bd464b6fae096d444f0e139376bc8b04cc9 Georg Bauer committed Sep 11, 2006
View
BIN django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
273 django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.po
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr "Bare POST er tillatt"
#: contrib/comments/views/comments.py:193
#: contrib/comments/views/comments.py:284
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "En eller flere av feltene som er krevd ble ikke sendt."
+msgstr "En eller flere av feltene som er påkrevd ble ikke sendt."
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
@@ -371,35 +371,32 @@ msgid "All"
msgstr "Alle"
#: contrib/admin/filterspecs.py:109
-#, fuzzy
msgid "Any date"
-msgstr "Alle datoer"
+msgstr "Når som helst"
#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-#, fuzzy
msgid "Today"
-msgstr "Mondag"
+msgstr "I dag"
#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Past 7 days"
-msgstr ""
+msgstr "Siste 7 dager"
#: contrib/admin/filterspecs.py:115
msgid "This month"
-msgstr ""
+msgstr "Denne måneden"
#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "This year"
-msgstr ""
+msgstr "I år"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Ja"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-#, fuzzy
msgid "No"
-msgstr "Nov."
+msgstr "Nei"
#: contrib/admin/filterspecs.py:150
msgid "Unknown"
@@ -443,11 +440,13 @@ msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
+"Vær snill å angi korrekt brukernavn og passord. La merke til at små og "
+"store bokstaver er betraktet ulik."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
-msgstr "Log inn"
+msgstr "Logg inn"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
msgid ""
@@ -473,12 +472,11 @@ msgstr "Brukernavnet kan ikke inneholde '@'"
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr "Epost adressen din er ikke brukernavnet ditt, prøv '%s' i stede."
+msgstr "E-post adressen din er ikke brukernavnet ditt, prøv '%s' i stede."
#: contrib/admin/views/main.py:226
-#, fuzzy
msgid "Site administration"
-msgstr "Django administrasjon"
+msgstr "Nettsted administrasjon"
#: contrib/admin/views/main.py:260
#, python-format
@@ -502,7 +500,7 @@ msgstr "Ny %s"
#: contrib/admin/views/main.py:336
#, python-format
msgid "Added %s."
-msgstr "La til %s"
+msgstr "Lagt til %s"
#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
@@ -559,7 +557,7 @@ msgid "Are you sure?"
msgstr "Er du sikker?"
#: contrib/admin/views/main.py:533
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Endre historien: %s"
@@ -580,7 +578,6 @@ msgid "Integer"
msgstr "Heltall"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
-#, fuzzy
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolean (Enten \"True\" eller \"False\")"
@@ -603,7 +600,7 @@ msgstr "Dato/tid"
#: contrib/admin/views/doc.py:283
msgid "E-mail address"
-msgstr "Epost adresse"
+msgstr "E-post adresse"
#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
@@ -614,13 +611,12 @@ msgid "Decimal number"
msgstr "Desimal tall"
#: contrib/admin/views/doc.py:291
-#, fuzzy
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolean (enten \"True\", \"False\" eller \"None\")"
#: contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "Relation to parent model"
-msgstr ""
+msgstr "Relasjon til forelder modell"
#: contrib/admin/views/doc.py:293
msgid "Phone number"
@@ -636,7 +632,7 @@ msgstr "Tid"
#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
-msgstr "Internettadresse"
+msgstr "URL"
#: contrib/admin/views/doc.py:301
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
@@ -756,12 +752,12 @@ msgstr "Fant ikke siden"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnest ikke."
+msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnes ikke."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Modeller fra applikasjonen %(name)s."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -813,7 +809,7 @@ msgid ""
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
"types of objects:"
msgstr ""
-"Vist du sletter %(object_name)s '%(object)s' vill du også slette relaterte "
+"Hivs du sletter %(object_name)s '%(object)s' vil du også slette relaterte "
"objekter, men du har ikke tillatelse til å slette de følgende objektene:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
@@ -836,11 +832,11 @@ msgstr "Av %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
msgid "View on site"
-msgstr "Vis på siden"
+msgstr "Vis på nettsted"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
msgid "Please correct the error below."
@@ -900,12 +896,12 @@ msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
"your password and e-mail the new one to you."
msgstr ""
-"Har du glemt passordet ditt? Skriv inn epost adressen din under, så sender "
-"vi deg et nytt passord via epost."
+"Har du glemt passordet ditt? Skriv inn e-post adressen din under, så sender "
+"vi deg et nytt passord via e-post."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
-msgstr "Epost adresse:"
+msgstr "E-post adresse:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "Reset my password"
@@ -917,7 +913,7 @@ msgstr "Takk for å bruke tid på internett siden i dag."
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
msgid "Log in again"
-msgstr "Log inn igjen"
+msgstr "Logg inn igjen"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
@@ -929,7 +925,7 @@ msgid ""
"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
"should be receiving it shortly."
msgstr ""
-"Vi sender deg et nytt passord til epost adressen du oppgav. Du villmotta det "
+"Vi sender deg et nytt passord til e-post adressen du oppgav. Du villmotta det "
"snart."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
@@ -959,7 +955,7 @@ msgstr "Endre passord"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""
-"Du har mottatt denne epost-en fordi du ba om å tilbakestille passordet ditt"
+"Du har mottatt denne e-posten fordi du ba om å tilbakestille passordet ditt"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
@@ -1036,10 +1032,9 @@ msgid "Edit this object (current window)"
msgstr "Endre dette objektet (åpnes i dette vinduet)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
-#, fuzzy
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
msgstr ""
-"Hopp til administrasjonsiden for siden som representerer et enkelt objekt."
+"Hopp til administrasjonsiden for sidene som representerer et enkelt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
@@ -1051,21 +1046,19 @@ msgstr "Samme som over, men åpner administrasjonsiden i et nytt vindu."
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Dato:"
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
-#, fuzzy
msgid "Time:"
-msgstr "Tid"
+msgstr "Tid:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
-msgstr ""
+msgstr "Nå:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-#, fuzzy
msgid "Change:"
-msgstr "Endre"
+msgstr "Endre:"
#: contrib/redirects/models.py:7
msgid "redirect from"
@@ -1126,7 +1119,7 @@ msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatpages/default'."
msgstr ""
-"Eksempel: 'flatfiler/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
+"Eksempel: 'flatfiler/kontakt_side'. Hvis denne ikke denne er gitt, vill "
"'flatfiles/default' bli brukt."
#: contrib/flatpages/models.py:14
@@ -1136,7 +1129,7 @@ msgstr "registrering kreves"
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
-"Vist denne er krysset av er det bare brukere som er logget inn som kan se "
+"Hvis denne er krysset av er det bare brukere som er logget inn som kan se "
"siden."
#: contrib/flatpages/models.py:18
@@ -1156,24 +1149,20 @@ msgid "codename"
msgstr "kodenavn"
#: contrib/auth/models.py:17
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "Rettighet"
+msgstr "rettighet"
#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-#, fuzzy
msgid "permissions"
-msgstr "Rettigheter"
+msgstr "rettigheter"
#: contrib/auth/models.py:29
-#, fuzzy
msgid "group"
-msgstr "Gruppe"
+msgstr "gruppe"
#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-#, fuzzy
msgid "groups"
-msgstr "Grupper"
+msgstr "grupper"
#: contrib/auth/models.py:55
msgid "username"
@@ -1205,7 +1194,7 @@ msgstr "administrasjons status"
#: contrib/auth/models.py:60
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "Bestemmer om brukeren kan logge inn på denne administrasjons siden."
+msgstr "Bestemmer om brukeren kan logge inn på dette administrasjons sted."
#: contrib/auth/models.py:61
msgid "active"
@@ -1217,7 +1206,7 @@ msgstr "super bruker"
#: contrib/auth/models.py:63
msgid "last login"
-msgstr "liste logg inn"
+msgstr "siste logg inn"
#: contrib/auth/models.py:64
msgid "date joined"
@@ -1232,19 +1221,16 @@ msgstr ""
"tilgang til gruppene han/hun er i."
#: contrib/auth/models.py:67
-#, fuzzy
msgid "user permissions"
msgstr "Rettigheter"
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Bruker"
+msgstr "bruker"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Brukere"
+msgstr "brukere"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1263,9 +1249,8 @@ msgid "Groups"
msgstr "Grupper"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "Meldinger"
+msgstr "Melding"
#: contrib/auth/forms.py:30
msgid ""
@@ -1274,9 +1259,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: contrib/contenttypes/models.py:25
-#, fuzzy
msgid "python model class name"
-msgstr "python modul navn"
+msgstr "python modell klasse navn"
#: contrib/contenttypes/models.py:28
msgid "content type"
@@ -1312,31 +1296,31 @@ msgstr "domene navn"
#: contrib/sites/models.py:11
msgid "display name"
-msgstr "vist navn"
+msgstr "vise navn"
#: contrib/sites/models.py:15
msgid "site"
-msgstr "side"
+msgstr "nettsted"
#: contrib/sites/models.py:16
msgid "sites"
-msgstr "sider"
+msgstr "nettsteder"
#: utils/translation.py:360
msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr "j. M U"
+msgstr "j. M Y"
#: utils/translation.py:361
msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr "j. M U - h:i"
+msgstr "j. M Y - h:i"
#: utils/translation.py:362
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "h:i"
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
-msgstr "Mondag"
+msgstr "Mandag"
#: utils/dates.py:6
msgid "Tuesday"
@@ -1411,62 +1395,60 @@ msgid "December"
msgstr "Desember"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "jan"
-msgstr "og"
+msgstr "jan"
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
-msgstr ""
+msgstr "feb"
#: utils/dates.py:19
msgid "mar"
-msgstr ""
+msgstr "mar"
#: utils/dates.py:19
msgid "apr"
-msgstr ""
+msgstr "apr"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "may"
-msgstr "Mai"
+msgstr "mai"
#: utils/dates.py:19
msgid "jun"
-msgstr ""
+msgstr "jun"
#: utils/dates.py:20
msgid "jul"
-msgstr ""
+msgstr "jul"
#: utils/dates.py:20
msgid "aug"
-msgstr ""
+msgstr "aug"
#: utils/dates.py:20
msgid "sep"
-msgstr ""
+msgstr "sep"
#: utils/dates.py:20
msgid "oct"
-msgstr ""
+msgstr "okt"
#: utils/dates.py:20
msgid "nov"
-msgstr ""
+msgstr "nov"
#: utils/dates.py:20
msgid "dec"
-msgstr ""
+msgstr "des"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
msgstr "Jan."
#: utils/dates.py:27
msgid "Feb."
-msgstr "Fef."
+msgstr "Feb."
#: utils/dates.py:28
msgid "Aug."
@@ -1491,40 +1473,38 @@ msgstr "Des."
#: utils/timesince.py:12
msgid "year"
msgid_plural "years"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "år"
+msgstr[1] "år"
#: utils/timesince.py:13
msgid "month"
msgid_plural "months"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "måned"
+msgstr[1] "måndeder"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "uke"
+msgstr[1] "uker"
#: utils/timesince.py:15
-#, fuzzy
msgid "day"
msgid_plural "days"
-msgstr[0] "Mai"
-msgstr[1] "Mai"
+msgstr[0] "dag"
+msgstr[1] "dager"
#: utils/timesince.py:16
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "time"
+msgstr[1] "timer"
#: utils/timesince.py:17
-#, fuzzy
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "side"
-msgstr[1] "side"
+msgstr[0] "minutt"
+msgstr[1] "minutter"
#: conf/global_settings.py:37
msgid "Bengali"
@@ -1548,7 +1528,7 @@ msgstr "Tysk"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Gresk"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1568,11 +1548,11 @@ msgstr "Galisisk"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Ungarsk"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebraiske"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Icelandic"
@@ -1584,11 +1564,11 @@ msgstr "Italiensk"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japansk"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Nederlandsk"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Norwegian"
@@ -1600,7 +1580,7 @@ msgstr "Brasiliansk"
#: conf/global_settings.py:55
msgid "Romanian"
-msgstr "Romansk"
+msgstr "Rumensk"
#: conf/global_settings.py:56
msgid "Russian"
@@ -1611,9 +1591,8 @@ msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"
#: conf/global_settings.py:58
-#, fuzzy
msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovakisk"
+msgstr "Slovensk"
#: conf/global_settings.py:59
msgid "Serbian"
@@ -1624,24 +1603,22 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brasiliansk"
+msgstr "Ukrainsk"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Simplifisert Kinesisk"
#: conf/global_settings.py:63
msgid "Traditional Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Tradisjonell Kinesisk"
#: core/validators.py:60
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer og understreker."
#: core/validators.py:64
-#, fuzzy
msgid ""
"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
"slashes."
@@ -1651,7 +1628,7 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:72
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
-msgstr "Tor skrift er ikke tillatt her."
+msgstr "Stor bokstaver er ikke tillatt her."
#: core/validators.py:76
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
@@ -1687,19 +1664,19 @@ msgstr "Skriv inn et helt nummer."
#: core/validators.py:120
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
-msgstr "Bare alfabetiske bokstaber er tillatt her."
+msgstr "Bare alfabetiske bokstaver er tillatt her."
#: core/validators.py:124
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
-msgstr "Skriv inn en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD formatet."
+msgstr "Skriv inn en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD format."
#: core/validators.py:128
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Skriv inn tiden i TT:MM formatet."
+msgstr "Skriv inn tiden i TT:MM format."
#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Skriv inn dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM formatet."
+msgstr "Skriv inn dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM format."
#: core/validators.py:136
msgid "Enter a valid e-mail address."
@@ -1722,7 +1699,7 @@ msgstr "Internettadressen %s peker ikke til et godkjent bilde."
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr ""
-"Telefon nummeret må være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
+"Telefon nummeret må være i XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" er ikke godkjent."
#: core/validators.py:167
#, python-format
@@ -1731,15 +1708,15 @@ msgstr "Internettadressen %s peker ikke til en godkjent QuickTime film."
#: core/validators.py:171
msgid "A valid URL is required."
-msgstr "En godkjent internettadresse er påbudt."
+msgstr "En godkjent internettadresse er påkrevd."
#: core/validators.py:185
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Godkjent HTML er påbudt. Feilene var:\n"
+"Godkjent HTML er påkrevd. Feilene var:\n"
"%s"
#: core/validators.py:192
@@ -1750,7 +1727,7 @@ msgstr "Ikke godkjent XML: %s"
#: core/validators.py:202
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
-msgstr "Ikke godkjent internettadresse: %s"
+msgstr "Ikke godkjent URL: %s"
#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
#, python-format
@@ -1759,7 +1736,7 @@ msgstr "Internettadresse fører til en side som ikke virker."
#: core/validators.py:214
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "Skriv inn en godkjent amerikansk stats forkortelse."
+msgstr "Skriv inn en godkjent amerikansk delstat forkortelse."
#: core/validators.py:229
#, python-format
@@ -1771,7 +1748,7 @@ msgstr[1] "Pass munnen din! Ordene %s er ikke tillatt her."
#: core/validators.py:236
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
-msgstr "Dette felte må være det samme som i '%s' feltet."
+msgstr "Dette feltet må være det samme som i '%s' feltet."
#: core/validators.py:255
msgid "Please enter something for at least one field."
@@ -1784,12 +1761,12 @@ msgstr "Vennligst skriv inn noe i begge felta, eller la dem stå blanke."
#: core/validators.py:282
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s er lik %(value)s"
+msgstr "Dette feltet må bare brukes hvis %(field)s er lik %(value)s"
#: core/validators.py:294
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s ikke er lik %(value)s"
+msgstr "Dette feltet må bare brukes hvis %(field)s ikke er lik %(value)s"
#: core/validators.py:313
msgid "Duplicate values are not allowed."
@@ -1824,13 +1801,13 @@ msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr ""
-"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er minimum %s bytes stor?"
+"Vær sikker på at fila du prøver å laste opp er minimum %s bytes stor."
#: core/validators.py:363
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr ""
-"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er maksimum %s bytes stor?"
+"Vær sikker på at fila du prøver å laste opp er maksimum %s bytes stor."
#: core/validators.py:376
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -1850,7 +1827,7 @@ msgstr "Klarte ikke å motta noe fra %s."
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr ""
-"Tnternettadressen %(url)s returnerte en ikke godkjent Content-Type '%"
+"Internettadressen %(url)s returnerte en ikke godkjent Content-Type '%"
"(contenttype)s'."
#: core/validators.py:462
@@ -1859,7 +1836,7 @@ msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Vennligst lukk taggen %(tag)s på linje %(line)s. (Linja starer med \"%(start)"
+"Vennligst lukk taggen %(tag)s på linje %(line)s. (Linjen starer med \"%(start)"
"s\".)"
#: core/validators.py:466
@@ -1868,7 +1845,7 @@ msgid ""
"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Noe av teksten som starter på linje %(line)s er ikke tillatt. (Linja starter "
+"Noe av teksten som starter på linje %(line)s er ikke tillatt. (Linjen starter "
"med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:471
@@ -1877,7 +1854,7 @@ msgid ""
"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr ""
-"\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tillegg. (Linja starter "
+"\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tillegg. (Linjen starter "
"med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:476
@@ -1886,7 +1863,7 @@ msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tag. (linja starter med "
+"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tag. (linjen starter med "
"\"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
@@ -1895,7 +1872,7 @@ msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"En tag på linje %(line)s mangler en av de påbydte tillegga. (linja starter "
+"En tag på linje %(line)s mangler en av de påkrevde attributtene. (linjen starter "
"med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:485
@@ -1904,13 +1881,13 @@ msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"\"%(attr)s\" tillegg på linje $(line)s har en ikke godkjent verdi. (Linja "
+"\"%(attr)s\" tillegg på linje $(line)s har en ikke godkjent verdi. (Linjen "
"starter med \"%(start)s\".)"
#: db/models/manipulators.py:302
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr "$(optname)s med %(fieldname)s finnes allerede."
+msgstr "%(object)s med %(type)s finnes allerede for angitt %(field)s."
#: db/models/fields/__init__.py:40
#, python-format
@@ -1924,37 +1901,31 @@ msgid "This field is required."
msgstr "Dette feltet er påkrevd."
#: db/models/fields/__init__.py:337
-#, fuzzy
msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Denne verdien må være 'power' av %s."
+msgstr "Denne verdien må være et heltall."
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Denne verdien må være 'power' av %s."
+msgstr "Denne verdien må være enten \"True\" eller \"False\"."
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Dette feltet er feil."
+msgstr "Dette feltet kan ikke være null/tom."
#: db/models/fields/__init__.py:562
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "Skriv inn en godkjent e-post adresse."
+msgstr "Skriv inn et godkjent fil navn."
#: db/models/fields/related.py:43
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
-msgstr "Vennligst skriv inn en godkjent IP adresse."
+msgstr "Vennligst skriv inn en/et gyldig %s."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Separer Id-ene med kommaer."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
@@ -1965,14 +1936,14 @@ msgstr ""
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Skriv inn gyldige %(self)s ID-er. Verdien %(value)r er ikke gyldig."
+msgstr[1] "Skriv inn gyldige %(self)s ID-er. Verdiene %(value)r er ikke gyldige."
#: forms/__init__.py:380
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Sjekk at teksten er kortere enn %s bokstaver"
+msgstr[0] "Sjekk at teksten er kortere enn %s bokstav"
msgstr[1] "Sjekk at teksten er kortere enn %s bokstaver"
#: forms/__init__.py:385
@@ -1982,7 +1953,7 @@ msgstr "Det er ikke tillatt med flere linjer her."
#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr "Velg et av valga; '%(data)s' er ikke i %(choices)s."
+msgstr "Velg et gyldig valg; '%(data)s' er ikke i %(choices)s."
#: forms/__init__.py:645
msgid "The submitted file is empty."
@@ -2002,7 +1973,7 @@ msgstr "Skriv inn et heltall mellom 0 og 32767."
#: template/defaultfilters.py:379
msgid "yes,no,maybe"
-msgstr ""
+msgstr "ja,nei,kanskje"
#, fuzzy
#~ msgid "Comments"
View
BIN django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown.
View
11 django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -61,6 +61,15 @@ msgstr "Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag"
msgid "S M T W T F S"
msgstr "S M T O T F L"
+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:34
+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:72
+msgid "Show"
+msgstr "Vis"
+
+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:63
+msgid "Hide"
+msgstr "Skjul"
+
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:45
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
msgid "Now"
@@ -80,7 +89,7 @@ msgstr "24.00"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
msgid "6 a.m."
-msgstr "18.00"
+msgstr "06.00"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
msgid "Noon"

0 comments on commit fc937bd

Please sign in to comment.