Permalink
Browse files

Fixed #8830 -- Updated the recently changed string for the Polish tra…

…nslation.

Thanks, Piotr Lewandowski.


git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8909 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 780f239 commit fd78e89d1e36d954960bf97998254c2a3c5f4d56 @malcolmt malcolmt committed Sep 3, 2008
View
@@ -261,7 +261,7 @@ answer newbie questions, and generally made Django that much better:
Jannis Leidel <jl@websushi.org>
Christopher Lenz <http://www.cmlenz.net/>
lerouxb@gmail.com
- Piotr Lewandowski <django@icomputing.pl>
+ Piotr Lewandowski <piotr.lewandowski@gmail.com>
Waylan Limberg <waylan@gmail.com>
limodou
Philip Lindborg <philip.lindborg@gmail.com>
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-02 08:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-03 07:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Lewandowski <piotr.lewandowski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -284,95 +284,95 @@ msgstr "log"
msgid "log entries"
msgstr "logi"
-#: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
+#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:332
+#: contrib/admin/options.py:338
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
-#: forms/models.py:265
+#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
+#: forms/models.py:275
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:337
+#: contrib/admin/options.py:343
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:341
+#: contrib/admin/options.py:347
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:346
+#: contrib/admin/options.py:352
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:350
+#: contrib/admin/options.py:356
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
#: contrib/auth/admin.py:59
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
+#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:446
+#: contrib/admin/options.py:452
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:454
+#: contrib/admin/options.py:460
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:530
+#: contrib/admin/options.py:536
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:608
+#: contrib/admin/options.py:614
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:640
+#: contrib/admin/options.py:646
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:690
+#: contrib/admin/options.py:696
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:697
+#: contrib/admin/options.py:703
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/options.py:726
+#: contrib/admin/options.py:732
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
+#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -381,43 +381,39 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
-"zapisane."
+#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+msgid "Please log in again, because your session has expired."
+msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:75
+#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
-#: contrib/admin/views/decorators.py:94
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:90
+#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:313
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:358 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
+#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
-#: contrib/admin/views/decorators.py:30
+#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:406
+#: contrib/admin/sites.py:373
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
@@ -452,7 +448,7 @@ msgstr "Zmień:"
msgid "Lookup"
msgstr "Szukaj"
-#: contrib/admin/widgets.py:221
+#: contrib/admin/widgets.py:228
msgid "Add Another"
msgstr "Dodaj kolejny"
@@ -3600,14 +3596,14 @@ msgstr ""
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:763
+#: db/models/fields/related.py:761
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:840
+#: db/models/fields/related.py:838
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3723,7 +3719,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:644
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -3740,16 +3736,16 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:258 forms/models.py:267
+#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:574
+#: forms/models.py:584
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:645
+#: forms/models.py:655
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."

0 comments on commit fd78e89

Please sign in to comment.