Skip to content
S obzirom na velik broj pogresnih informacija u medijima, zelim na jednom mjestu skupiti sve svoje (i vase) spoznaje u vezi placanja poreza u HR.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_chapters
_layouts
_site
css
.gitignore
LICENSE
README.md
_config.yml
index.html
package.json

README.md

O projektu

S obzirom na velik broj pogresnih informacija u medijima, zelim na jednom mjestu skupiti sve svoje (i vase) spoznaje u vezi placanja poreza u HR.

Cilj mi je jednostavnim, ljudskim jezikom objasniti ono sto nije jasno iz pravnog zargona.

Web stranica: https://dkozar.github.io/rezident/

Disclaimer: ovo je work in progress i ne mogu garantirati da je sve u potpunosti tocno. Nadam se da ce sve informacije na ovom sajtu jednog biti provjerene i 100% tocne.

Ukoliko imate neku informaciju, mozete ukljuciti u editiranje ovih stranica koristeci GitHub pull requests.

Stranica je izradena uz pomoc libraryja Jekyl:

jekyll build --watch

jekyll serve

You can’t perform that action at this time.