Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

46 lines (41 sloc) 2.27 kB
{% extends 'WebProfilerBundle:Profiler:layout.html.twig' %}
{% block toolbar %}
{% set icon %}
<img width="20" height="28" alt="Mongo" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAcCAYAAABh2p9gAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAQRJREFUeNpi/P//PwM1ARMDlcGogZQDlpMnT7pxc3NbA9nhQKxOpL5rQLwJiPeBsI6Ozl+YBOOOHTv+AOllQNwtLS39F2owKYZ/gRq8G4i3ggxEToggWzvc3d2Pk+1lNL4fFAs6ODi8JzdS7mMRVyDVoAMHDsANdAPiOCC+jCQvQKqBQB/BDbwBxK5AHA3E/kB8nKJkA8TMQBwLxaBIKQbi70AvTADSBiSadwFXpCikpKQU8PDwkGTaly9fHFigkaKIJid4584dkiMFFI6jkTJII0WVmpHCAixZQEXWYhDeuXMnyLsVlEQKI45qFBQZ8eRECi4DBaAlDqle/8A48ip6gAADANdQY88Uc0oGAAAAAElFTkSuQmCC"/>
<span class="sf-toolbar-status">{{ collector.queryCount }}</span>
{% endset %}
{% set text %}
<div class="sf-toolbar-info-piece">
<b>DB Queries</b>
<span>{{ collector.queryCount }}</span>
</div>
{% endset %}
{% include 'WebProfilerBundle:Profiler:toolbar_item.html.twig' with { 'link': profiler_url } %}
{% endblock %}
{% block menu %}
<span class="label">
<span class="icon"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAcCAYAAAB/E6/TAAABLUlEQVR42u3TP0vDQBiA8UK/gDiLzi0IhU4OEunk5OQUAhGSOBUCzqWfIKSzX8DRySF0URCcMjWLIJjFD9Cpk/D6HITecEPUuzhIAz8CIdyTP/f2iqI4qaqqDx8l5Ic2uIeP/bquezCokOAFF+oCN3t4gPzSEjc4NEPaCldQbzjELTYW0RJzHDchwwem+ons6ZBpLSJ7nueJC22h0V+FzmwWV0ee59vQNV67CGVZJmEYbkNjfpY6X6I0Qo4/3RMmTdDDspuQVsJvgkP3IdMbIkIjLPBoadG2646iKJI0Ta2wxm6OdnP0/Tk6DYJgHcfxpw21RtscDTDDnaVZ26474GkkSRIrrPEv5sgMTfHe+cA2O6wPH6vOBpYQNALneHb96XTEDI6dzpEZ0VzO0Rf3pP5LMLI4tAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Mongo" /></span>
<strong>Doctrine MongoDB</strong>
<span class="count">
<span>{{ collector.queryCount }}</span>
</span>
</span>
{% endblock %}
{% block panel %}
<h2>Queries</h2>
{% if collector.queries is empty %}
<p>
<em>No queries.</em>
</p>
{% else %}
<ul class="alt">
{% for query in collector.queries %}
<li class="{{ cycle(['odd', 'even'], loop.index) }}">
<div>
<code>{{ query }}</code>
</div>
</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}
{% endblock %}
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.