MIUI 10 XML Finnish translation strings for Xiaomi.eu rom
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Finnish
.gitignore
ISSUE_TEMPLATE.md
LICENSE
README.md

README.md

MIUI10 logo

MIUI 10 XML Finnish translation strings for Xiaomi.eu rom

License: CC BY-NC-SA 3.0

MIUI China is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Strings are under a

Esittely

Tämä repo sisältää suomenkielisen käännöksen xiaomi.eu MIUI 10 Weekly ROM-versioon.

Ilmoita virheistä

Käytä Githubin Issues sivua ilmoittaaksesi bugit, käännösvirheet ja parannusehdotukset.

Auta kääntämään

Jos tahdot auttaa kääntämään tätä projektia se tapahtuu pull requesteilla:

  • Forkkaa tämä repo
  • Tee muutoksia omaan repoosi
  • Tee pull request tekemiisi muokkauksiin alkuperäiseen projektiin

Lisätietoja forkkauksesta löydät täältä
Käännöksen tarkistus scriptin löydät täältä
Alkuperäiset käännösmuutokset jota seurataan

Wiki

Wiki -sivuilla on ohjeet bugien ilmoittamiseen ja kaikenlaista muuta hyödyllistä tietoa. Lukekaa ihmeessä läpi.

Credits:
  • Dogiex