Permalink
Browse files

added Danish translation

  • Loading branch information...
Rasmus Kinnerup Michael Klier
Rasmus Kinnerup authored and Michael Klier committed Mar 29, 2010
1 parent f37cff6 commit 47bcd3208b7ee7461b97417538d414367b99849a
Showing with 64 additions and 0 deletions.
  1. +33 −0 lang/da/lang.php
  2. +31 −0 lang/da/settings.php
View
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?php
+/**
+ * Danish language file
+ *
+ * @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ * @author Rasmus Kinnerup <rasmus@kinnerup.com>
+ */
+
+// custom language strings for the plugin
+$lang['blog'] = 'Blog';
+$lang['older'] = 'Ældre indlæg';
+$lang['newer'] = 'Nyere indlæg';
+$lang['newentry'] = 'Nyt indlæg:';
+
+$lang['missing_includeplugin'] = 'Include plugin skal være installeret for at bloggen virker.';
+$lang['missing_pagelistplugin'] = 'Pagelist plugin skal være installeret for at arkivlister kan virker.';
+$lang['missing_tagplugin'] = 'Tag plugin skal være installeret for at benytte denne funktion.';
+
+$lang['autoarchive'] = '%d indlæg i %s %s';
+$lang['month_01'] = 'januar';
+$lang['month_02'] = 'februar';
+$lang['month_03'] = 'marts';
+$lang['month_04'] = 'april';
+$lang['month_05'] = 'maj';
+$lang['month_06'] = 'juni';
+$lang['month_07'] = 'juli';
+$lang['month_08'] = 'august';
+$lang['month_09'] = 'september';
+$lang['month_10'] = 'oktober';
+$lang['month_11'] = 'november';
+$lang['month_12'] = 'december';
+
+// vim:ts=4:sw=4:et:enc=utf-8:
View
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?php
+/**
+ * Danish language file
+ *
+ * @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ * @author Rasmus Kinnerup <rasmus@kinnerup.com>
+ */
+
+// for the configuration manager
+$lang['namespace'] = 'standard navnerum til blog';
+
+$lang['formposition'] = 'position af formular til nyt indlæg';
+$lang['formposition_o_top'] = 'top';
+$lang['formposition_o_bottom'] = 'bund';
+
+$lang['dateprefix'] = 'foruddefineret dato for nye indlæg IDs';
+
+$lang['sortkey'] = 'sortér blog indlæg efter';
+$lang['sortkey_o_cdate'] = 'dato for oprettelse';
+$lang['sortkey_o_mdate'] = 'dato for seneste ændring';
+$lang['sortkey_o_pagename'] = 'sidenavn';
+$lang['sortkey_o_id'] = 'side id';
+$lang['sortkey_o_title'] = 'titel';
+
+$lang['sortorder'] = 'sorteringsrækkefølge';
+$lang['sortorder_o_ascending'] = 'stigende';
+$lang['sortorder_o_descending'] = 'faldende';
+
+$lang['excluded_pages'] = 'Udeluk exclude bestemte sider fra blog listen (kræver regulært udtryk)';
+
+// vim:ts=4:sw=4:et:enc=utf-8:

0 comments on commit 47bcd32

Please sign in to comment.