Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Jun 25, 2010
Commits on Jun 23, 2010
 1. prevedel še nekaj...vrstic

  biggimat committed Jun 23, 2010
  note: login prevajam kot "vpis", signup pa kot "prijava"
Commits on Jun 22, 2010
 1. Prevedel nekaj...večina iz spodnjega dela gor. Če imaš kaki boljši pr…

  biggimat committed Jun 22, 2010
  …edlog za prevod "conversation" kot je "pogovor" pa povej. Moral bi videti stvar v akciji da bi dobil boljši filing.
Commits on Jun 15, 2010
 1. another snippet

  ielectric
  ielectric committed Jun 15, 2010
 2. initial commit

  ielectric
  ielectric committed Jun 15, 2010