Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

97 lines (66 sloc) 6.93 KB

Mottó gyanánt: "Noha a PHP-FIG egyik szabványa sem mentes a hibáktól, sőt néha fájó hülyeségeket tartalmaznak, a munkájuk mégis komoly előrelépést jelent a különböző frameworkök, függvénykönyvtárak közötti adatátadás tekintetében, és sokkal átláthatóbbá teszi a kódot." Pásztor János: Félreértett programnyelvek - PHP

PHP Keretrendszerközi Együttműködési Munkacsoport

Immár tizedik évét taposó munkacsoportunk létrehozását az az ötlet inspirálta, hogy az egyes nagyobb projektek (jellemzően keretrendszerek) fejlesztői számára olyan fórumot biztosítsunk, ahol felismerhetik projektjeik esetleges közös pontjait és megállapodhatnak a közös munka módozataiban. Fő célunk a munkánk közmegegyezésen alapuló összehangolása, de tudatában vagyunk annak, hogy a PHP-közösség többi része is figyelemmel kíséri a tevékenységünk. Ha mások is elfogadják és alkalmazzák amit itt közösen létrehozunk, annak csak örülni tudunk, de nem ez az elsődleges célunk.

Honosítás

Az összes PSR-szabványleírás brit (en_GB) vagy amerikai (en_US) angol nyelven íródott (néhány ettől esetleg eltérhet, de az egyes specifikációkon belül ragaszkodunk a következetességhez). A PHP FIG nem kínál hivatalos fordításokat más nyelvekre, viszont bárki szabadon lefordíthatja e szabványokat a saját nyelvére, összhangban a licenc-feltételekkel.

PHP szabvány ajánlások

A PSR munkafolyamat-szabályzat szerint minden egyes PSR-ajánlás rendelkezik egy a munkafolyamat állapotát tükröző státusszal. Minden egyes beérkező javaslatnak először egy belépő szavazáson kell átesnie, s ha ezt az akadályt sikeresen veszi, akkor "vázlat" címkével ellátva megjelenik az alábbi listán. Ha a PSR már mint "elfogadott" van megjelölve, az később még változhat (idővel lehet pl. "elavult", lásd. psr-0; illetve "gazdátlan", mint a PSR-8). Egy "vázlat", mielőtt "elfogadott" állapotba kerülne, még lényeges változásokon mehet keresztül, ellenben a "felülvizsgált" ajánlások csak kisebb eltéréseket mutathatnak az "elfogadott" állapothoz képest.

A jelen fordítás csak a már elfogadott (esetleg már elavult) ajánlásokat tartalmazza, a vázlatokat és a gazdátlanná vált dokumentumokat nem, ezek az eredeti dokumentációban találhatók meg, angol nyelven.

Szám Szabvány neve Szerkesztő(k) Állapot Nyelv
0 Önbetöltő szabvány Matthew Weier O'Phinney elavult magyar
1 Alapvető kódolási szabvány Paul M. Jones elfogadott magyar
2 Kódstílus útmutató Paul M. Jones elfogadott magyar
3 Naplózó interfész Jordi Boggiano elfogadott magyar
4 Önbetöltő szabvány Paul M. Jones elfogadott magyar
6 Gyorsítótár interfész Larry Garfield elfogadott magyar
7 HTTP-üzenet interfész Matthew Weier O'Phinney elfogadott fordítás folyamatban
11 Tároló interfész Matthieu Napoli, David Négrier elfogadott angol
13 Hypermédia hivatkozások Larry Garfield elfogadott angol
14 Esemény-kezelő Larry Garfield elfogadott angol
15 HTTP-kezelők Woody Gilk elfogadott angol
16 Egyszerű gyorsítótár Paul Dragoonis elfogadott angol
17 HTTP-gyárak Woody Gilk elfogadott angol
18 HTTP-kliens Tobias Nyholm elfogadott angol

Kapcsolódó RFC-ajánlások

A fenti listában szereplő PSR-szabványokhoz szervesen kapcsolódó, kivonatosan (a hivatkozó PSR jobb megértéséhez szükséges mértékben) lefordított RFC ajánlások.

Az internetes szabványok

Az internetes szabványok leírását az egyedi számmal ellátott RFC (Request For Comments, kéretik megkritizálni) dokumentumok tartalmazzák. Ezek soha nem módosulnak, az esetleges hibajavításokat, frissítéseket, az adott szabvány újabb változatát további RFC dokumentumok tartalmazzák. Egy új RFC elavulttá tehet (obsolete) vagy frissíthet (update) korábbi RFC-ket.

Az IETF által gondozott RFC dokumentumok két nagyobb alcsoportra oszthatók:

  • BCP (Best Current Practice - „jelenlegi legjobb gyakorlat”)
  • STD (Internet Standard - internetes szabvány).

Mindkét alcsoport tagjai külön (BCP-. illetve STD-,) számot kapnak, miközben megtartják korábbi RFC-számukat is, így egy BCP-, vagy STD-szám akár több RFC-hez is tartozhat (ezek ugyanis a szabványt jelölik, nem magát a dokumentumot).

A szabványokat 3 érettségi szintbe sorolják:

RFC száma Típus/szint Ajánlás/szabvány tárgya
RFC 2119 BCP 14 leírás Kulcsszavak az RFC-kben a követelmények szintjének jelzésére
RFC 5234 STD 68 néven internetes szabvány Bővített Backus–Naur Forma (ABNF)
RFC 3986 STD 66 néven internetes szabvány Egységes Erőforrás-azonosító (URI)
RFC 5424 Javasolt szabvány Rendszernapló protokoll
You can’t perform that action at this time.