Skip to content
PHP alkalmazás létrehozása keretrendszer nélkül
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 42 commits ahead of PatrickLouys:master.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore Begining translation of http.md file Apr 21, 2019
01-front-controller.md Update front-controller.md Jun 7, 2019
02-composer.md Update composer.md Apr 20, 2019
03-error-handler.md translated to hungarian the error-handler.md Apr 20, 2019
04-http.md Update translations of http.md file Apr 22, 2019
05-router.md Update router.md Jun 8, 2019
06-dispatching-to-a-class.md Dispaching-to-a-class.md updated Apr 27, 2019
07-inversion-of-control.md Inversion-of-control.md translated to Hungarian Apr 27, 2019
08-dependency-injector.md Dependency-injector.md translated to hungarian May 1, 2019
09-templating.md Templating.md translated to hungarian May 4, 2019
10-dynamic-pages.md Begining translation of page-menu.md file Jun 1, 2019
11-page-menu.md Translation of page-menu.md is completed Jun 3, 2019
12-frontend.md
LICENSE Create LICENSE Aug 31, 2016
README.md Update front-controller.md, and README.md Apr 14, 2019
_config.yml
to-be-continued.md It's done Jun 5, 2019

README.md

Az alábbi útmutató kedvező fogadtatása arra ösztönözte a szerzőt, hogy könyv formában is közreadja művét. A könyv a jelen útmutató javított és bővített változata, amely az alábbi linkre kattintva megrendelhető (angol nyelven).

Professzionális PHP: karbantartható és biztonságos alkalmazások építése

Az útmutató eredeti formájában alább olvasható.

PHP alkalmazás létrehozása keretrendszer nélkül

Bevezetés

Ez az útmutató azoknak készült, akik már elsajátították a PHP nyelvet és tisztában vannak az objektum-orientált programozás alapjaival.

Ha még nem hallottál a SOLID alapelvekről, akkor a jelen sorok elolvasása előtt hasznos lenne megismerkedni velük.

Számtalan emberrel találkoztam már a Stack Overflow PHP csevegőszobájában, akik a felől érdeklődtek, hogy melyik keretrendszer lenne számukra a legjobb. A legtöbb esetben a hozzáértők válasza az volt, hogy leginkább egyik sem. Ha nem muszáj, ne erőltessék a keretrendszereket, inkább natív PHP-t használjanak alkalmazásuk felépítéséhez. Sokan azonban nem tudják, hogy is fogjanak hozzá.

Az következő útmutató célja, hogy nekik nyújtson egyszerű, áttekinthető segítséget. A legtöbb esetben a keretrendszerek használatának nincs sok értelme és az alkalmazás nulláról (esetleg harmadik féltől származó csomagok használatával) való felépítése sokkal egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák.

Ez az útmutató a PHP 7.0 vagy újabb változataihoz készült. Ha régebbi verziót használsz, nem árt frissíteni a legújabb stabil verzióra, mielőtt hozzáfogsz.

Ha minden készen áll, vágjunk is bele az első részbe!

Tartalomjegyzék

 1. Front Controller
 2. Composer
 3. Hibakezelés
 4. HTTP
 5. Router
 6. Dispatcher
 7. A vezérlés megfordítása
 8. Függőség befecskendezés
 9. Sablonok
 10. Dinamikus oldalak
 11. Oldalmenü
 12. Frontend
You can’t perform that action at this time.