Engine of the Hryvna Today
PHP CSS JavaScript Smarty Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
abagayev Added nginx configuration
Also Postman collection, Makefile, project cleanup
Latest commit 5489215 May 1, 2018

README.md

Як встановити проект

Якщо ви користуєтесь Docker, то ви вже знаєте, що вам робити:

docker-compose up -d

Також треба встановити залежності та мігрувати базу даних:

docker-compose exec app composer install
docker-compose exec app php yii migrate

API

Гривня Тудей має власне API, у якому можна отримати історію курсів за останній рік. Також, із запуском API тепер доступні курси багатьох валют.

Документація та доступ знаходиться на Mashape за цим посиланням:

https://market.mashape.com/dontgiveafish/hryvna-today

Telegram

Напишіть боту Гривні у Telegram! Бот навчений декільком командам, що дають інформацію про поточний курс валют:

https://telegram.me/HryvnaTodayBot

Код боту також відкритий і знаходиться в іншому проекті:

https://github.com/dontgiveafish/hryvna-today-telegram

Багато дяк

Dmytro Bagaiev for code revision

Таке інше

Історія проекту в статті на DOU:

http://dou.ua/lenta/articles/dou-projector-hryvna-today/

Якщо ви хочете долучитись до розробки чи маєте питання щодо API, пишіть на tony@dontgiveafish.com

І гуд тріп, як той казав Едіп!