Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (35 sloc) 2.07 KB

Як встановити проект

Якщо ви користуєтесь Vagrant, то ви вже знаєте, що вам робити:

vagrant up

В іншому разі, окрім стандартних процедур, для запуску проекту вам знадобиться оновити версію PHP до 5.6 та імпортувати схему бази даних із теки migration:

add-apt-repository ppa:ondrej/php5-5.6
apt-get update
apt-get install php5
mysql -u root -p hryvna < migration/database_structure.sql
mysql -u root -p hryvna < migration/database_data.sql

Після налаштування серверу не забудьте завантажити ліби за допомогою Composer:

vagrant ssh
cd /vagrant/engine
composer install

API

Гривня Тудей має власне API, у якому можна отримати історію курсів за останній рік. Також, із запуском API тепер доступні курси багатьох валют.

Документація та доступ знаходиться на Mashape за цим посиланням:

https://market.mashape.com/dontgiveafish/hryvna-today

Telegram

Напишіть боту Гривні у Telegram! Бот навчений декільком командам, що дають інформацію про поточний курс валют:

https://telegram.me/HryvnaTodayBot

Код боту також відкритий і знаходиться в іншому проекті:

https://github.com/dontgiveafish/hryvna-today-telegram

Багато дяк

Dmytro Bagaiev for code revision

Таке інше

Історія проекту в статті на DOU:

http://dou.ua/lenta/articles/dou-projector-hryvna-today/

Якщо ви хочете долучитись до розробки чи маєте питання щодо API, пишіть на tony@dontgiveafish.com

І гуд тріп, як той казав Едіп!