Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (6 sloc) 503 Bytes
_HEADER
_TITLE({Sytse})
Sytse is de oude lul van deze club. Bij tijd en wijlen voelt hij zich de vader van deze post puberale bende. Velen vroegen waarom hij zich bekeerd had van zijn Taste religie, menigeen vermoed dat hij dacht dat het bier goedkoper was. Toen zijn overstap geen cent bleek te schelen is hij toch maar gebleven. Vermoedelijk wil deze dis-coning ons aan het dansen hebben. Hij is trouwens in het bezit van een oestrogeen fabriek.
<BR><BR>
<IMG SRC="foto/sytse.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER