@mateuszpy mateuszpy released this Nov 12, 2015 · 1 commit to master since this release

Assets 5

Wtyczka dla HikaShop dodająca bramkę płatności Dotpay

Instrukcja:

  1. Pobierz wtyczkę dotpay.zip LINK
  2. Zainstaluj i skonfiguruj wtyczkę zgodnie z instrukcją: LINK

HikaShop plugin adding Dotpay payment gateway

Instructions:

  1. Download the plugin dotpay.zip LINK
  2. Install and configure the plugin following manual: LINK