@wpawel wpawel released this Aug 20, 2018 · 1 commit to master since this release

Assets 3

Moduł płatności Dotpay dla Magento 1.x

Moduł płatności Dotpay dla nowszej wersji Magento 2.x znajduje się : https://github.com/dotpay/Magento2

INSTALACJA:

 1. Instalacja plików
  a) Instalacja przez modman:
  cd $PROJECT
  modman init
  modman clone https://github.com/dotpay/Magento-1.x
  b) Pliki https://github.com/dotpay/Magento-1.x/releases/download/v1.0.7/Magento_1.x_dotpay_payment.v1.0.7.zip należy przekopiować zgodnie z strukturą w katalogach

 2. Następnie w Panelu Administracyjnym platformy Magento w dziale:
  System -> konfiguracja -> Metody płatności -> Dotpay

  należy:

  • Włączone: przełączyć na Tak,
  • Wersja API: ustaw
   legacy (ID sklepu ma maks. 5 cyfr)
   dev (ID sklepu ma 6 cyfr)
  • ID: numer sprzedawcy w systemie Dotpay,
  • PIN:
   dla legacy: uprzednio powinien zostać skonfigurowany w panelu Mój dotpay -> ustawienia -> parametry URLC
   dla dev: PIN można odnaleźć po zalogowaniu do panelu Dotpay klikając "Ustawienia" na górnym pasku menu
  • Tryb testowy: ustaw tylko jeśli masz zarejestrowane osobne konto w środowisku testowym Dotpay (dev), ID testowe jest inne niż ID produkcyjne
  • Widget: Włącz widget z kanałami płatności Dotpay na stronie sklepu
  • Tytuł: Opis jaki pojawi się przy wyborze tej metody płatności
  • Porządek sortowania: domyślnie 1 jako pierwsza metoda płatności.

  Należy kliknąć na Save Config / Zapisz konfigurację.

 3. Konieczne jest zaznaczenie opcji zezwolenia parametru URLC w panelu administracyjnym Dotpay.pl.

  "legacy":
  Po zalogowaniu się do panelu z menu "parametry URLC" należy zaznaczyć opcję: [x] Zezwól na przyjęcie
  parametru URLC z zewnętrznego serwisu a następnie zapisać ustawienia.

  "dev":
  *Po zalogowaniu w panelu administracyjnym w Dotpay, proszę odznaczyć (zezwolić) w panelu Dotpay opcję "Blokuj zewnętrzne urlc" klikając przycisk "Edycja" w sekcji Ustawienia -> Powiadomienia->Konfiguracja URLC.

  Dodatkowo w tym samym menu proszę odszukać 2 opcje:

  • HTTPS verify
  • SSL certificate verify

  i jeśli witryna nie wykorzystuje bezpiecznego połączenia HTTPS, również proszę wyłączyć powyższe opcje*.