@tbajorek tbajorek released this Aug 10, 2017 · 5 commits to master since this release

Assets 3

OpenCart Dotpay payment module for Opencart 3.0.2

You can find module for older version OpenCart ( 2.0 - 2.2 ): https://github.com/dotpay/OpenCart/tree/Opencart-2.2

English version below

Wtyczka dla OpenCart dodająca bramkę płatności Dotpay

Uwaga! Ta wtyczka nie działa z wersją mniejszą niż 3.0!

Instrukcja:

  1. Pobierz wtyczkę dotpay.ocmod.zip (https://github.com/dotpay/OpenCart/releases/download/v3.0.2/dotpay.ocmod.zip)
  2. W panelu OpenCart przejdź do Extension -> Extension Installer, następnie naciśnij Upload by wybrać plik z modułem. Dokończ instalację wybierając Continue.
  3. Wybierz w menu Extension -> Extension List, następnie jako typ rozszerzenia wskaż Payments by odnaleźć moduł płatności Dotpay. Jeśli jeszcze nie jest zainstalowany - zainstaluj a następnie przejdź do jego konfiguracji.

Podczas aktualizacji wtyczki radzimy zlokalizować folder storage/cache i opróżnić jego zawartość.


OpenCart plugin adding Dotpay payment gateway

Warning! This plugin doesn't work with version lower than 3.0!

Instructions:

  1. Download the plugin dotpay.ocmod.zip (https://github.com/dotpay/OpenCart/releases/download/v3.0.2/dotpay.ocmod.zip)
  2. In OpenCart panel go to: Extension -> Extension Installer, and click Upload and then Continue it.
  3. Go to: Extension -> Extension List, Choose the extension type Payments, and enable Dotpay payment gateway then edit configuration.

During the plugin update we advice you to find the catalog storage/cache and clear all elements inside it.