Skip to content

@wpawel wpawel released this Jan 21, 2019 · 1 commit to master since this release

Wtyczka dla PrestaShop dodająca bramkę płatności Dotpay dla PrestaShop v1.6.x

Testowane na:

  • PrestaShop 1.6.1.18
  • PHP 5.6.33 oraz 7.1.13

Instrukcja:

  1. Pobierz wtyczkę PrestaShop-Dotpay_module_v2.3.1.zip LINK
  2. Zainstaluj i skonfiguruj wtyczkę zgodnie z instrukcją: LINK

- Jeśli używasz nowszej wersji PrestaShop 1.7.x, dedykowany moduł dla twojej wersji znajdziesz pod adresem: wersja modułu dla PrestaShop 1.7.x


PrestaShop plugin adding Dotpay payment gateway for PrestaShop v1.6.x

Tested on:

  • PrestaShop 1.6.1.18
  • PHP 5.6.33 and 7.1.13

Instructions:

  1. Download the plugin PrestaShop-Dotpay_module_v2.3.1.zip LINK
  2. Install and configure the plugin following manual: LINK

- You can find module for latest version PrestaShop 1.7.x: module for PrestaShop 1.7.x


Assets 3
You can’t perform that action at this time.