Skip to content
🌴
On vacation
🌴
On vacation

Popular repositories

 1. We'll create Bog module according to EAV model in Magento.

  PHP 4

 2. A Dictionary Social Network Service (SNS) project that is built with Kony Mobile Framework (Multiplatform Mobile Framework).

  JavaScript 3 1

 3. Dự án nhằm cung cấp cho người dùng một nơi bán hàng đồng giá, mọi sản phẩm trên hệ thống đều có giá giống nhau và bất kỳ ai cũng có thể đăng ký gian hàng và bán sản phẩm của mình.

  PHP 2

 4. Dự án ngắn tất tần tật về Recyclerview, hãy dùng vì nó free

  Java 2

 5. Dự án này do Toàn Nguyễn (leader), Đô Trịnh (dev), Tùng Khắc (dev) cùng nhau làm với mục đích startup. Dự án đã mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp nhưng sau đó đã phải tạm dừng vì lý do cá nh…

  PHP 1

 6. Demo FragmentLifecycler, How do it work with Activity? Xem thêm ở

  Java 1

22 contributions in the last year

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Mon Wed Fri

Contribution activity

July 2020

dotrinhdev has no activity yet for this period.

June 2020

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.