Elektrisch varen met de TESO
CSS HTML Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts/general
images
stylesheets
.gitignore
MIT-LICENSE
README.md
Rakefile
_config.yml
atom.xml
concept.md
index.html
interview.md

README.md

Texelelectric.nl

Aanleiding

Website om de business case voor Texelelectric te verkennen.

Doel

Texelectric wil elektrische brandstof leveren aan de TESO, zodat de TESO gaat varen op groene elektrische energie in plaats van door diesel generatoren opgewekte elektriciteit.

Dit project is geïnitieerd door Agile Dovadi BV, contact Frank Oxener