Permalink
Commits on Dec 12, 2013
 1. @ben-lin

  v1.2.3

  ben-lin committed Dec 12, 2013
 2. @ben-lin
 3. @ben-lin

  minor change

  ben-lin committed Dec 12, 2013
Commits on Dec 31, 2012
 1. @ben-lin
Commits on Dec 30, 2012
 1. @ben-lin

  v1.2.1

  ben-lin committed Dec 30, 2012
 2. @ben-lin
Commits on Nov 21, 2012
 1. @ben-lin

  v1.2.0

  ben-lin committed Nov 21, 2012
 2. @ben-lin

  update doc

  ben-lin committed Nov 21, 2012
 3. @ben-lin

  add error handler

  ben-lin committed Nov 21, 2012
Commits on Oct 23, 2012
 1. @ben-lin

  minor change

  ben-lin committed Oct 23, 2012
Commits on Jul 23, 2012
 1. @ben-lin

  v1.1.3

  ben-lin committed Jul 23, 2012
 2. @ben-lin
 3. @ben-lin
 4. @ben-lin

  minor change

  ben-lin committed Jul 23, 2012
 5. @ben-lin

  update mongoose->2.7.2

  ben-lin committed Jul 23, 2012
Commits on Jul 18, 2012
 1. @ben-lin

  v1.1.2

  ben-lin committed Jul 18, 2012
 2. @ben-lin
 3. @ben-lin
Commits on Jun 19, 2012
 1. @ben-lin

  update packages

  ben-lin committed Jun 19, 2012
Commits on Mar 31, 2012
 1. @ben-lin
 2. @ben-lin

  v1.1.1

  ben-lin committed Mar 31, 2012
 3. @ben-lin
Commits on Mar 19, 2012
Commits on Feb 14, 2012
 1. @ben-lin

  v1.1.0

  ben-lin committed Feb 14, 2012
 2. @ben-lin

  minor change

  ben-lin committed Feb 14, 2012
 3. @ben-lin

  add more test

  ben-lin committed Feb 14, 2012
 4. @ben-lin
 5. @ben-lin
 6. @ben-lin

  minor change

  ben-lin committed Feb 14, 2012
 7. @ben-lin
Commits on Feb 13, 2012
 1. @ben-lin

  v1.0.0

  ben-lin committed Feb 13, 2012
 2. @ben-lin
 3. @ben-lin

  change test params

  ben-lin committed Feb 13, 2012
 4. @ben-lin

  test added

  ben-lin committed Feb 13, 2012
 5. @ben-lin

  syntax tuning

  ben-lin committed Feb 13, 2012