Skip to content
Officiële Dropsoft WooCommerce plugin
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
upload
LICENSE
README.md

README.md

Wordpress

Officiële Dropsoft WooCommerce plugin

Installatie

 • Download de .zip voor de nieuwste Dropsoft release.
 • Dropsoft plugin installeren
  • Upload alle bestanden uit de "upload" folder in de .zip naar de root folder van uw Wordpress website.
  • Ga dan naar uw Dashboard
  • Ga in het menu naar Plugins
  • Zoek naar "Dropsoft" en klik op Api code invoeren
  • Voer uw persoonlijke Bearer in en druk op "opslaan"

Cronjobs

Ons assortiment werkt met realtime producten die gebonden zijn aan beschikbaarheid, seizoen en versheid. Het kan dan ook voorkomen dat een product niet meer beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat content verandert. Hiervoor stellen wij verschillende cronjobs in die ervoor zorgen dat u altijd de laatste informatie heeft. Ook voor het inschieten van orders draaien wij een cronjob. Als er een product besteld is in uw webshop die van Dropsoft is wordt dit door de cronjob herkend en in ons systeem ingeschoten. Hieronder vindt u de referentie naar de files. Wij raden aan om de cronjobs om het uur te draaien.

 • Cronjobs instellen
  • /cronjob.php
  • /check-order.php
You can’t perform that action at this time.