New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Problema de programare 2 #2

Open
dserban opened this Issue Jul 21, 2018 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@dserban
Owner

dserban commented Jul 21, 2018

Bridge Traversal

Rezolvă următoarea problemă în limbajul de programare ales de tine.

Se dă un pod suspendat format din scânduri legate prin liane.
În timp, unele scânduri s-au deteriorat, altele au dispărut.
Pentru traversare se pot face doar pași de lungime 1, 2 sau 3.
Scândurile deteriorate permit doar pași de lungime 1 (și dinspre și către).
De asemenea se subînțelege că nu se poate păși pe scânduri lipsă.
Să se determine toate modurile în care poate fi traversat podul.
Convenția va fi să notăm cu "SB" o scândură bună, cu "SD" una deteriorată, si cu "SL" una lipsă.
Problema se consideră rezolvată atunci când toate testele listate mai jos au trecut.

Traversări posibile pentru [SB,SB]:
[SB1SB]

Traversări posibile pentru [SB,SB,SB]:
[SB1SB,SB1SB]
[SB2SB]

Traversări posibile pentru [SB,SD,SB,SB]:
[SB1SD,SD1SB,SB1SB]
[SB2SB,SB1SB]
[SB3SB]

Traversări posibile pentru [SB,SD,SB,SL,SB]:
[SB1SD,SD1SB,SB2SB]
[SB2SB,SB2SB]

Traversări posibile pentru [SB,SL,SB,SB,SL,SB,SD,SB]:
[SB2SB,SB1SB,SB2SB,SB1SD,SD1SB]
[SB2SB,SB1SB,SB2SB,SB2SB]
[SB2SB,SB3SB,SB1SD,SD1SB]
[SB2SB,SB3SB,SB2SB]
[SB3SB,SB2SB,SB1SD,SD1SB]
[SB3SB,SB2SB,SB2SB]

Enunțul nu cere explicit o anumită complexitate, dar te rugăm să atașezi la soluția ta, sub formă de comentariu, analiza complexității.

IMPORTANT: Te rugăm să postezi soluția ta pe secțiunea Gist de pe GitHub ( https://gist.github.com/ ), folosind opțiunea "Create Secret Gist". În acest mod putem exclude posibilitatea plagiatului.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment