Simple program which reads posts from Twitter via its API
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
conf
pytwitterwall
tests
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
MANIFEST.in
README
README.md
setup.cfg
setup.py

README.md

Twitter Wall

Stažení

Stáhnout aktuální verzi balíčku můžete na PyPI.

Spuštění

Usage: pytwitterwall [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

 Simple program which reads posts from Twitter via its API.

Options:
 --conf TEXT           Configuration path [./conf/auth.cfg].
 --initial-count INTEGER     Count of first tweets [15]. Max 100.
 --retweets-are-allowed / --no-retweets
                 Flag that shows retweets. Defaults to true.
 --help             Show this message and exit.

Commands:
 console Run the console app
 web   Run the web app

Webová aplikace příjímá hledaný řetězec pomocí URL adresy:

/search/put-your-query

Konfigurační soubor

V konfiguračním souboru (implicitně ./conf/auth.cfg) lze nastavit přístupové údaje pro váš účet na Twitteru. Jeho podoba musí být následující:

[twitter]
key = your-api-key
secret = your-api-secret

Příklad použití

$ pytwitterwall --no-retweets console
Your query string [#python]:
----------
How to get item's position in a list? #python #list https://t.co/npvrx5fFCs
----------
3 simple things you can do every day to harness the power of #PyCharm keyboard shortcuts
...
$ pytwitterwall web --debug
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger pin code: 133-764-633
...

Testování

$ python setup.py test

Pro testování API (aktuální data, znovunačtení kazet) je nutné zadat přístupové údaje k Twitter API pomocí systémové proměnné:

$ export AUTH_FILE="./conf/auth.cfg"

Požadavky

 • click
 • requests
 • Flask
 • Jinja2

Zadání 1. úkolu

Twitter Wall pro terminál. Aplikace, která bude zobrazovat tweety odpovídající určitému hledání do terminálu v nekonečné smyčce.

Aplikace načte určitý počet tweetů odpovídající hledanému výrazu, zobrazí je a v nějakém intervalu se bude dotazovat na nové tweety (použijte API argument since_id).

Pomocí argumentů půjde nastavit:

 • cesta ke konfiguračnímu souboru s přístupovými údaji
 • hledaný výraz
 • počet na začátku načtených tweetů
 • časový interval dalších dotazů
 • nějaké vlastnosti ovlivňující chování (např. zda zobrazovat retweety)

Zadání 2. úkolu

Konzole není pro Twitter Wall dostatečně vhodné médium, doplňte do aplikace webový frontend, který bude zobrazovat výsledky hledání. Hledaný pojem by měl jít zadat pomocí URL.

Pro plný počet bodů musí rozhraní zobrazovat avatary uživatelů a zpracovávat entity jako obrázky, odkazy, zmínky a hash tagy. Ideální je k tomu využít filtr.