A project to view news from mobilsiden.dk
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea/libraries
bin
gen/dk/whooper/mobilsiden
libs
res
src/dk/whooper/mobilsiden
.classpath
.project
AndroidManifest.xml
README.md
Thumbs.db
ic_launcher-web.png
lint.xml
proguard-project.txt
project.properties

README.md

Mobilsiden.dk Android app

Features:

  • Der kan læses kommentarer for hver artikel
  • Hvis siden der linkes til i artiklen er på mobilsiden.dk oversættes denne automatisk til mobil venligt layout
  • Hvis siden der linkes til ikke er på mobilsiden.dk åbnes den pågældende hjemmeside i telefonens browser
  • Artiklerne er delt op i "Nyheder", "Anmeldelser" & "Web-TV" (Med mulighed for swipe imellem siderne)
  • Indstillinger for om man vil have mobil optimeret side eller standard computer side, vist
  • Opbygge mobil optimeret side baseret på hovedsiden (Uafhængigt af mobilsiden.mobi)
  • Mobil versionen af siden bibeholder originalt layout i forhold til billeder og links

Installation:

Måde 1:

Måde 2 (Hvis du har ADB sat op):

Issues/Kommende features:

https://github.com/whooper90/Mobilsiden-RSS/issues/

OBS: Denne app er ikke udgivet af Mobilsiden.dk