Browse files

Set up security stuff for sparkle.

  • Loading branch information...
1 parent b32fcec commit fac736d41ffcc434a4f5ba9858312e85a594406d @dustin committed Dec 27, 2008
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 Info.plist
  2. +4 −0 Twister.xcodeproj/project.pbxproj
  3. +20 −0 dsa_pub.pem
View
2 Info.plist
@@ -28,5 +28,7 @@
<string>http://public.west.spy.net/app/twister.xml</string>
<key>SUScheduledCheckInterval</key>
<integer>86400</integer>
+ <key>SUPublicDSAKeyFile</key>
+ <string>dsa_pub.pem</string>
</dict>
</plist>
View
4 Twister.xcodeproj/project.pbxproj
@@ -26,6 +26,7 @@
DA41B2020F04A57300E530C1 /* PrefController.m in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = DA41B2010F04A57300E530C1 /* PrefController.m */; };
DA41B2170F04A8A600E530C1 /* Sparkle.framework in Frameworks */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = DA41B2160F04A8A600E530C1 /* Sparkle.framework */; };
DA41B2280F04A92C00E530C1 /* Sparkle.framework in CopyFiles */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = DA41B2160F04A8A600E530C1 /* Sparkle.framework */; };
+ DAAD8B640F06E6C900E05F13 /* dsa_pub.pem in Resources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = DAAD8B630F06E6C900E05F13 /* dsa_pub.pem */; };
/* End PBXBuildFile section */
/* Begin PBXCopyFilesBuildPhase section */
@@ -69,6 +70,7 @@
DA41B2000F04A57300E530C1 /* PrefController.h */ = {isa = PBXFileReference; fileEncoding = 4; lastKnownFileType = sourcecode.c.h; path = PrefController.h; sourceTree = "<group>"; };
DA41B2010F04A57300E530C1 /* PrefController.m */ = {isa = PBXFileReference; fileEncoding = 4; lastKnownFileType = sourcecode.c.objc; path = PrefController.m; sourceTree = "<group>"; };
DA41B2160F04A8A600E530C1 /* Sparkle.framework */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = wrapper.framework; path = Sparkle.framework; sourceTree = "<group>"; };
+ DAAD8B630F06E6C900E05F13 /* dsa_pub.pem */ = {isa = PBXFileReference; fileEncoding = 4; lastKnownFileType = text; path = dsa_pub.pem; sourceTree = "<group>"; };
/* End PBXFileReference section */
/* Begin PBXFrameworksBuildPhase section */
@@ -148,6 +150,7 @@
29B97317FDCFA39411CA2CEA /* Resources */ = {
isa = PBXGroup;
children = (
+ DAAD8B630F06E6C900E05F13 /* dsa_pub.pem */,
DA41B1FB0F04A37D00E530C1 /* Credits.html */,
DA1F70D00F048E8B00BC3B0F /* Images */,
8D1107310486CEB800E47090 /* Info.plist */,
@@ -238,6 +241,7 @@
DA1F70F30F048FD000BC3B0F /* Yellow.gif in Resources */,
DA1F71CB0F049F8700BC3B0F /* Twister.icns in Resources */,
DA41B1FD0F04A37D00E530C1 /* Credits.html in Resources */,
+ DAAD8B640F06E6C900E05F13 /* dsa_pub.pem in Resources */,
);
runOnlyForDeploymentPostprocessing = 0;
};
View
20 dsa_pub.pem
@@ -0,0 +1,20 @@
+-----BEGIN PUBLIC KEY-----
+MIIDOzCCAi4GByqGSM44BAEwggIhAoIBAQDmRSTEMHd4CAoDQ1ZLBsjeHACohJZd
+jFu+6qneo6prBZUtmryD8Khdn3qgyG3JdS49sUV+k+dlmu44A5Sfs5ieELo/nHFb
+TzSoRBvph5ClTdfsRAxtYdWjdA7AVXSZlNGPR0e13n9cfbTKv7UOzqo/U4+O9CNF
+zWVmD70/cOBic3ZpA7l56mYB4dcnVtoXXaPIEblRS4LfoyNydwqlWuQRySIYZ7q9
+3wXfKMHB9ZlawrRkpHWkqr60EaKwOKrakxHucrQZjC9SERSfgrMm+jqunzy+Y5nt
+RtEgGHONJKAnfc3AmCYaTb4B4NkO98UthvnQ1vi577vJgm5SR4YiUZqPAhUA5A1K
+Avm1bxmQp4lEZaFgqdouvO8CggEBANBJjRt5AGjrujVbpGcPDkStO1g38jrJB/Js
+EHGQfXlpqAxUpcmVW4EhFiimV8Sodus2dI3F0Lz7UWFaqnIwWlG9xU3WLbTPAcGd
+PwlS218bDGjgtSKMP58Nwjz/XR4NOJKKJ86srJy5EbX+GHDajcayMcP0wgoaRE8t
+361paqWx4CC+qm2xTMepwttc5KPXJK0f4v31kGQiXt2kaZpyviddWqLZeMTPT7KN
+mqo81Ecj7EfFr7KjHZRPVGw5vc0LCulZjeT39YICAzOjW8QSqU8kGoBMTUU1fXMN
+a5tZIaCxi60zFOcaSzZ2oHnTK1sNAkSEM0pM+fubZfvbOhysKpUDggEFAAKCAQBT
+C4lE4uflvVTkni7lv/x0Qw1DCa76QgTaJuVvJL59cV8p9Ft6sk3eZ8KS+szcxt5U
+0FilPmX4wPk7Ykj3RURncadfzqWN5lcDaAdr09NjakQR6WvlrqOGTegKzv2+mLHi
+0cpklRxK7/6sgn99MMzq838EZDFfOwFZF3Hi2g47tcp301/LVrUBbB8jAYrwSPlx
+3ZNuLJCbFu3sej/DaaVbdqEHd7kxEeiR+L1qevBNLVIpn7PZL8vNCdOVD/FJ7iLo
+LlBAl9ZReJ1kgVQbjSZuNhA17eal+HyUrS/WQ8UpAppXoZL82NhaQim9JK/oqdGJ
+kz+Ee48LKtGPQKSC7zGc
+-----END PUBLIC KEY-----

0 comments on commit fac736d

Please sign in to comment.