Mostly computer science exams.
Clone or download
dvikan Merge pull request #30 from NikZy/master
algdat 2017 og 2018 + Statistikk 2018
Latest commit 1ec6715 Dec 18, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BI1004-Physiology f Nov 26, 2014
FI1303-Vitenskap-kunnskap-praksis yo May 9, 2016
HLS0001_Psykosomatikk_og_helsepsykologi Remove references to nonexisting files May 21, 2018
IT1301_Datastøttet_læring more exams incoming Sep 3, 2013
IT1603_Ikt_kultur_og_samfunn added 2012 exam for IT1603 Oct 8, 2017
IT2302_Pedagogisk_programvare more exams incoming Sep 3, 2013
IT2603_Systemering_2 Fix filenames according to MS rules Oct 6, 2017
IT2802_Informasjonsforvaltning more exams incoming Sep 3, 2013
IT2805-Web-teknologi d Dec 19, 2014
IT2810-Webutvikling Add webdev IT2810 2016 Dec 13, 2017
KJ1020-Organisk-kjemi Add some 2013 and 2014 exams May 16, 2015
KJ1042-Grunnleggende-termodynamikk-med-lab f Nov 26, 2014
KJ2050-Analytisk-kjemi-grunnkurs f Nov 26, 2014
KULT2201-IKT-og-Kulturendring added subject KULT2201 and exam from 2015 Oct 8, 2017
MA0301-Elementær-diskret-matematikk Add missing Exams and Solutions from 2014v -> 2018v Jun 3, 2018
MFEL1010_Medisin_for_ikke_medisinere rename May 31, 2017
MFEL1050-Innforing-i-idrettsfysiologi mfel May 31, 2017
PSY1004_Sosialpsykologi initial commit Sep 3, 2013
TBT4102-Biokjemi-1 f Nov 26, 2014
TBT4110-Mikrobiologi f Nov 26, 2014
TDT4100_Objekt_orientert_programmering TDT4100 2016 Nov 12, 2017
TDT4102_Prosedyre_og_objektorientert_programmering Add 2015 TDT4102, TDT4140, TDT4145, TDT4180 + older TT3010 Mar 27, 2016
TDT4110_TDT4105_It_grunnkurs TDT4110 2015-2017 Nov 12, 2017
TDT4117_Informasjonsgjenfinning Add more TDT4117, rename existing Nov 15, 2016
TDT4120_Algoritmer_og_datastrukturer algdat 2017 og 2018 + Statistikk 2018 Dec 18, 2018
TDT4125_Algoritme_konstruksjon more exams incoming Sep 3, 2013
TDT4136_Introduksjon_til_kunstig_intelligens TDT4136 2015-2016 Nov 12, 2017
TDT4140_Systemutvikling Fix filenames according to MS rules Oct 6, 2017
TDT4145_Datamodellering_og_databasesystemer TDT4145 add exam 2018v BM Jun 3, 2018
TDT4150_Avanserte_databasesystemer Add TDT4150 2012H Oct 26, 2016
TDT4160_Datamaskiner_grunnkurs Legge til flere eksamenssett Dec 15, 2018
TDT4165_Programmeringsspråk TDT4165 2014-2015 Nov 12, 2017
TDT4171_Metoder_i_kunstig_intelligens Add solution to TDT4171 2017V Jun 2, 2018
TDT4173-Maskinlæring-og-case-basert-resonnering dsd Jan 2, 2014
TDT4175_Informasjonssystemer sf May 27, 2014
TDT4180-Menneske-maskin-interaksjon TDT4180 2016 Nov 12, 2017
TDT4186_Operativsystemer added exams from 2016 and 2017 Oct 8, 2017
TDT4190-Distribuerte-systemer yo May 9, 2016
TDT4195-Grunnleggende-visuell-databehandling d May 27, 2014
TDT4200_Parallelle_beregninger dsf Aug 20, 2014
TDT4205_Kompilatorteknikk TDT4205 lf 2011 Jun 8, 2016
TDT4210-Helseinformatikk yo May 9, 2016
TDT4215-Web-intelligens yo May 9, 2016
TDT4225-Store-datamengder dsf Aug 20, 2014
TDT4230-Grafikk-og-visualisering yo May 9, 2016
TDT4235-Programvarekvalitet-og-prosessforbedring asd May 27, 2014
TDT4237_Programvaresikkerhet added exams from 2012-2016 Oct 8, 2017
TDT4240-Programvarearkitektur added exam from 2016 Oct 8, 2017
TDT4242-Avansert-programvareutvikling added SG from 2016 Oct 8, 2017
TDT4250-Avansert-programvaredesign added subject TDT4250 and exam from 2015 Oct 8, 2017
TDT4252-Modellering-av-informasjonssystemer-videregående-kurs dsd Jan 2, 2014
TDT4255-Datamaskinkonstruksjon dsd Jan 2, 2014
TDT4258-Maskinnær-programmering tdt4258 - reorganize structure Dec 8, 2018
TDT4260-Datamaskinarkitektur rename tdt4260 to standard format May 23, 2018
TDT4265-Datasyn yo May 9, 2016
TDT4300-Datavarehus-og-datagruvedrift added exam from K2016 Oct 8, 2017
TDT4305-Big-Data-arkitektur yo May 9, 2016
TFE4101-Krets-og-digitalteknikk added subject and exams from 2016 Oct 8, 2017
TFE4171-Design-of-digital-systems-2 rename TFE4171 exams to standard file format May 23, 2018
TFY4102-Fysikk f Nov 26, 2014
TFY4125-Fysikk Add TFY4125 2017V Jun 2, 2018
TGB4100-Geologi-innføring dsd Jan 2, 2014
TIØ4120-Operasjonsanalyse,-grunnkurs dsd Jan 2, 2014
TIØ4146-Finans added subject and exam from 2011 to 2014 Oct 8, 2017
TIØ4195-Miljøledelse-og-bedriftsstrategi d Dec 27, 2014
TIØ4201-Risikohåndtering d Dec 27, 2014
TIØ4230-Entreprenørskap-og-markedsorientert-produktutvikling dsd Jan 2, 2014
TIØ4258-Teknologiledelse Add TIØ4258 2016 and 2017 May 12, 2018
TKT4126-Mekanikk dsd Jan 2, 2014
TMA4100-Matematikk-1 TMA4100 1997-2017 Nov 12, 2017
TMA4115-Matematikk-3 TMA4115 2010-2016 Nov 12, 2017
TMA4135-Matte4D TMA4135 years 2012-2017 Nov 12, 2017
TMA4140-Diskret-Matematikk TMA4140 2008-2015 Nov 12, 2017
TMA4160-Kryptografi add tma4160 Dec 14, 2013
TMA4240-Statistikk algdat 2017 og 2018 + Statistikk 2018 Dec 18, 2018
TMM4225-Ingeniørrettet-samhandling-i-distribuerte-team-Ledelse-og-smart-bruk Fix filenames according to MS rules Oct 6, 2017
TMM4230_Teknologi_for_integrerte_operasjoner_og_semantisk asd May 21, 2014
TMT4112-Kjemi dsd Jan 2, 2014
TT3010_Audioteknologi_og_romakustikk Add 2015 TDT4102, TDT4140, TDT4145, TDT4180 + older TT3010 Mar 27, 2016
TTK4240-Industriell-elektroteknikk Add course TTK4240-Industriell-elektroteknikk/ Dec 11, 2018
TTM2_Information_Security_Advanced moar Dec 14, 2013
TTM4100_Kommunikasjon_tjenester_og_nett Add TTM4100 2016 Spring Apr 4, 2017
TTM4105-Aksess-og-transportnett d Jun 4, 2014
TTM4110_Pålitelighet_og_ytelse_med_simulering more exams incoming Sep 3, 2013
TTM4115-Systemering-av-distribuerte-sanntidssystemer d Jun 4, 2014
TTM4120-Pålitelige-systemer d Jun 4, 2014
TTM4128-Nett-og-tjenesteadministrasjon d Jun 4, 2014
TTM4130-Tjeneste-intelligens-og-mobilitet dsd Jan 2, 2014
TTM4135_Informasjonssikkerhet initial commit Sep 3, 2013
TTM4137_Informasjonssikkerhet_i_trådløse_nett Add TTM4137 exams Apr 17, 2017
TTM4150-Nettarkitektur-i-internett moar Dec 14, 2013
TTM4165-Ikt-og-marked dsd Jan 2, 2014
TTM4536-Etisk-hacking d Dec 3, 2016
TTT4110-Signalbehandling-og-kommunikasjon moar Dec 14, 2013
TTT4120-Digital-signalbehandling Add course TTT4120-Digital-signalbehandling/ Dec 11, 2018
TTT4185-Maskinlæring-og-taleteknologi add new exams for ttt4185 and readme Dec 13, 2018
.gitignore Add .gitignore May 12, 2018
README.txt Add greeting to readme May 12, 2018
TDT4105_It-grunnkurs Add symlink from TDT4105 to TDT4110 Dec 8, 2018

README.txt

Webversjon her:
https://dvikan.no/gamle-ntnu-eksamener

Jeg samler på gamle NTNU eksamener.

Send inn gamle eksamener til me@dvikan.no.

Det aller beste er om du lager en pull request på github:

https://github.com/dvikan/old-ntnu-exams

Mvh Dag