Programmēšanas valoda Dzintars
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
examples
lib
spec
.gitignore
.rspec
.travis.yml
Gemfile
LICENSE.txt
README.md
Rakefile
dzintars.gemspec

README.md

Dzintars

Build Status

Dzintars ir pirmā latviešu programmēšanas valoda.

Uzstādīšana

Nepieciešams vispirms uzstādīt Ruby programmēšanas valodu (versiju 1.9.3 vai vēlāku) un pēc tam uzstādīt Dzintaru ar

gem install dzintars

Kāpēc Dzintars?

Programmēšanas valoda Dzintars ir Ruby programmēšanas valoda ar latvisku sintaksi. Tulkojot Ruby nosaukumu uz latviešu valodu sanāca Dzintars.

Pirmā programma

Izveidojiet datni sveika_pasaule.dz ar sekojošu saturu

ja 1 > 0
 izdrukāt_virkni "Sveika pasaule!"
citādi
 izdrukāt_virkni "Kaut kas ir sabojājies"
beigas

un izpildiet ar

dzintars sveika_pasaule.dz

Sintakse

Skaitļi

Veseli skaitļi

123

Daļskaitļi (kā decimāldaļu atdalītājs jāizmanto komats nevis svešzemju ieviestais punkts)

123,45

Burtu virknes

"Es esmu burtu virkne ar latviešu burtiem"
<<-BEIGAS
Burtu virkne, kas
sadalīta vairākās rindās
BEIGAS

Būla izteiksmes

patiess
aplams
nav patiess

Nosacījumi

tad ir neobligāts atslēgvārds.

ja vērtība > 100 tad
 "viss kārtībā"
bet_ja vērtība > 0 tad
 "gandrīz kārtībā"
citādi
 "nav labi"
beigas

gadījumā atzīme
kad 5 tad "teicami"
kad 4 tad "labi"
citādi "vidēji"
beigas

Kļūdu apstrāde

kļūdu_skaits = 0
sākt
 # komentārs par slikto darbību
 1 / 0
glābt => kļūda
 kļūdu_skaits += 1
 mēģināt_vēlreiz ja kļūdu_skaits < 3
 celt "ļoti slikta kļūda"
nodrošināt
 izdrukāt_virkni "Esam beiguši"
beigas

Turpinājums sekos...

Piedalīšanās Dzintara izstrādē

Sūtiet vilkšanas pieprasījumus.

Licence

Masačūsetsas Tehnoloģiskā Institūta licence (skat. LICENSE.txt datni).