Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

WordCamp Polska 2017 - WP-Notes - Aplikacja

Przygotowanie:

  1. Należy przygotować WordPressa z włączonym REST API poprzez zainstalowanie wtyczki do JSON Web Tokens i wtyczki z repozytorium https://github.com/dziudek/WordCampPolska-WP-Notes-Plugin

  2. Skopiować plik app/config.example.js jako plik app/config.js i ustawić w nim adres naszego WordPressa (bez slasha na końcu)

  3. Należy zainstalować electrona globalnie oraz zależności aplikacji

npm install electron -g
npm install
cd app
npm install
cd ..
npm run start

About

No description or website provided.

Topics

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.