Skip to content

e-gov/NT

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 

Riigi Infosüsteemi Amet

ET | EN

Nõusolekuteenus / Consent Service

Nõusolekuteenus on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatav lahendus, mis võimaldab andmesubjektil anda kolmandale osapoolele nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks.

Nõusolekuteenuse kasutusjuhend partnerile

Nõusolekuteenuse kasutamine ja liidestamine ver 1.0

Nõusoleku andmise kasutusjuhu prototüüp

Prototüüp demonstreerib nõusoleku andmise protsessi ja oli kasutatud visuaalse lahenduse ja kasutajamugavuse testimiseks. Prototüüb koosneb mobiilvaadetest, mille vahel saab navigeerida, klikides "aktiivsetele" nuppudele. Prototüübi aluseks on võetud Medikeep mobiilrakenduse kasutusjuht. Protsess algab Medikeep rakenduses, kust kasutajat suunatakse Nõusolekuteenusesse nõusolekut andma, ja lõpeb samuti Medikeep rakenduses, kuhu kasutajat suunatakse pärast nõusoleku andmist.

Link brauseris avanevale prototüübile

Arhitektuur

Arhitektuuridokument annab ülevaate nõusolekuteenuse tehnilisest ehitusest, defineerides süsteemi komponendid, integratsioonid, evitusskeem, andmemudelid jpm. Dokument on inglise keeles.

Arhitektuuridokument 2.0

Tagasiside, ettepanekud ja küsimused

Teenuse loomisel on oodatud kogukonna panus ettepanekute, küsimuste ja tõstatatud teemade näol. Selleks kasutame Githubis olevat "Issues" tab-i, kuhu lisasime ka esimesed lahendamata teemad ja küsimused. Modereerimise, vastamise ning teemade sulgemisega tegeleb RIA.

Link "Issues" tab-ile


Kõikvõimalike nõusolekuteenuse arendust puudutavate teemadega on alati võimalik kirjutada nõusolekuteenuse tootejuhile RIAs: piret.parna@ria.ee

About

Nõusolekuteenus / Consent Service

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published