Skip to content

TARA arendajakoolitus

naare edited this page Apr 25, 2018 · 7 revisions

Koolituse eesmärk on valmistada arendaja ette TARA liidese tegemiseks nii, et:

 • TARA saab asutuses kasutusele võetud parimal viisil
 • arendus on kiire ja probleemideta
 • järgitakse kõiki turvanõudeid

Kestus: 2 x 90 min

Sissejuhatus (Annika)

 • Koolituse eesmärk
 • Korraldus

PRAKTIKA I: Autentimise läbitegemine näite-klientrakenduses (PriitP)

1 Autentimisteenus TARA (ülevaade) (PriitP)

 • Kellele? (Avaliku sektori asutustele)
 • TARA-ga lahendatavad probleemid?
  • siseriikliku kasutaja autentimine e-teenuses
  • välismaalase autentimine e-teenuses (eIDAS)
 • TARA kasu
  • erinevad autentimismeetodid (täieneb)
  • välismaalase eIDAS-autentimine

2 TARA kasutuselevõtu protsess (PriitP)

 • Sammud
  • Kavandamine, Äriline otsus, Liitumistaotlus, Tehniline liidestamine, Testimine, Toodangus käivitamine
 • Arendaja roll ja nõutav kompetents
 • TARA dokumentatsioon

3 TARA liidese kavandamine (PriitP)

 • e-teenuste valik TARA-ga liidestamiseks
 • seos asutuse senise autentimislahendusega
 • skoop eidasonly

4 Liitumistaotlus (Holger)

 • tehnilised andmed, mis tuleb esitada

PRAKTIKA II: Liitumistaotluse koostamine (Holger)

 • tehniliste parameetrite määramine

5 TARA kasutusvoog (PriitP)

 • OpenID Connect ja OAuth 2.0
 • autentimispäring
 • tagasipöördumispäring
 • identsustõendi päring
 • seansi moodustamine

6 TARAs liikuvatest andmetest detailselt (Aare)

 • Autentimispäring
 • Tagasipöördumispäring
 • Identsustõend
  • profile_attributes
  • välismaalase andmed ja nende tähendus

PRAKTIKA III: Autentimispäringu koostamine ja saatmine (Aare)

7 TARA liidese turvalisuse tagamine (PriitP)

 • OpenID Connect turvamehhanismid
 • Salasõna käitlemine
 • Võltspäringu vastane kaitse (state)
 • Identsustõendi kontrollimine
  • allkiri, tõendi väljaandja, adressaat, ajaline kehtivus

8 Liidese programmeerimine (Aare)

9 Liidese testimine (Holger ja Aare)

 • Testimisvahendid
 • Testandmed

10 Arendaja tagasiside (Annika)

 • Milliseid omadusi TARA-lt veel sooviksite? (diskussioon)